Ci, którzy przeżyją na końcu czasów — nie umrą śmiercią fizyczną

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.10.15, 23.30

Moja wielce umiłowana córko, jakże ważne jest zrozumienie tajemnicy dotyczącej zmartwychwstania zmarłych.

Kiedy Ja umarłem, będąc człowiekiem w ciele fizycznym, unicestwiłem waszą śmiertelność. Moja śmierć nie tylko wyzwoliła was od śmierci, ale i od grzechu po śmierci. Moja Śmierć na Krzyżu obdarzyła was darem nieśmiertelności w Moim Nowym Królestwie.

Ponieważ umarłem tak jak człowiek — umarłem śmiercią, jaką umierają ludzie śmiertelni. Dlatego kiedy ktoś umiera, stanie się nieśmiertelny, jeżeli znajduje się w stanie łaski uświęcającej.

Kiedy zmartwychwstałem, obdarzyłem tym Darem tych, którzy obecnie znajdują się w Niebie, a którzy zmarli w stanie łaski uświęcającej. Otrzymają oni doskonałe, nieśmiertelne ciała w Moim Nowym Raju. Ci zaś żyjący na ziemi staną się nieśmiertelni podczas Mojego Powtórnego Przyjścia — w jednym mgnieniu oka.

Gdy tylko przebrzmi odgłos trąby Mojego wysłańca, zmarli powstaną z martwych i wraz z tymi, których imiona znajdują się w Księdze Życia, będą cieszyć się Życiem Wiecznym w Tysiącletnim Moim Nowym Królestwie — Mnie obiecanym przez Mojego Ojca. Zwie się ono Nowym Rajem i wszystko, co do tej pory było śmiertelne — śmiertelne już nie będzie.

Będziecie zjednoczeni ze Mną, waszym Jezusem.

Śmierć nie będzie miała już żadnego znaczenia, bo przestanie istnieć.

Teraz, skoro przynoszę wam Dar Mojego ostatecznego zbawienia, musicie Mnie posłuchać.

Zwróćcie na to uwagę i zachęćcie tych, którzy dzisiaj, tak samo jak za dni Noego, są pochłonięci sprawami swojego życia pełnego rozrywek — aby nie stali na tyle głupi, aby zignorować znaki. Ci, którzy bowiem tak żyli za dni Noego, zostali, będąc w stanie panicznego strachu, zmiecieni przez nadchodzącą falę potopu. Nie dopuśćcie, aby doszło do tego i tym razem.

Moi wyznawcy otrzymali wyczerpujące ostrzeżenia, ale na darmo. Problem bowiem polega na tym, że ci, którzy akceptują Prawdę, zadają się z tymi, którzy Jej nie akceptują, co ma na nich ujemny wpływ.

Musicie trzymać się z dala od tych, którzy są poganami, i za nich się modlić. Jeżeli nie będziecie trzymać się od nich z daleka, zostaniecie uwiedzieni przez kłamstwa i duchy nieczyste.

Ci, którzy Mi się przeciwstawiają, pozbawiają się Mojej ochrony. I wkrótce odkryją, że ich wynaturzony tryb życia ich sparaliżuje, choć będzie działo się to powoli. Wówczas wykluczą Mnie (ze swego życia) i staną się niewolnikami kłamstw. Jeżeli pozostajecie w ich towarzystwie, i wy także zostaniecie zaatakowani.

Wtedy zauważycie, że przepraszacie za to, że z waszych ust wychodzi Prawda, Słowo Boże. To na tym właśnie etapie wyraźnie dostrzeżecie rozłam w waszym świecie. Dar, który otrzymaliście od Ducha Świętego, będzie oznaczał, że natychmiast rozpoznacie niebezpieczeństwo, w jakim oni się znajdują.

O, gdyby tylko znali oni Prawdę, wówczas by do was przybiegli. Bo z powodu tych wszystkich fałszywych bożków — których ubóstwiają, choć są uczynione z materii stworzonej przez Boga — popełniają oni ten sam klasyczny błąd. Adorują cudowność rzeczy materialnych, ignorując ich Stwórcę.

W Nowej Erze Pokoju będą posiadać o wiele jeszcze więcej, o wiele więcej doskonałości. Ale oni nie chcą o tym słyszeć.

Będę ich zawsze kochał, ale ich brak miłości do Mnie oznacza, że nie wejdą oni do nowego życia, które Ja dla nich stworzyłem.

To nowe życie zostało stworzone i stało się możliwe z dwóch powodów:

Umierając w ciele — pokonałem śmierć. Powstając z martwych — obdarzyłem was Życiem Wiecznym, przez co wasze ciało nie ma już nad wami żadnej władzy.

Oto Moja Obietnica dla wszystkich Bożych dzieci. Ci, którzy przeżyją na końcu czasów — nie umrą śmiercią fizyczną. Są pobłogosławieni. Natychmiast zostaną przemienieni, otrzymując  doskonałe ciała fizyczne, w Mistycznej Jedności z Moim Chwalebnym Ciałem.

I to wtedy spotkają tych, którzy, umierając, zasłużyli sobie na Moją łaskę i którzy powstaną z martwych. Wszyscy oni będą żyć w Moim Nowym Raju.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.