W Nowym Raju 12 narodów będą różne poziomy

Piątek, 12.10.2012, 23.15

Moja droga, umiłowana córko, Moja Miłość jest tak potężna, że jest obecnie odczuwana przez tych, którzy nie znają Boga.

Pomimo zła obecnego w świecie, ludzie czują teraz w swoich sercach miłość wobec innych, która będzie ich zaskakiwać, i która stoi w sprzeczności ze zniszczeniem obecnym w duszach.

Ta fala miłości będzie tak niespodziewanie przepływać przez ich dusze, że wielu doprowadzi do łez. Te łzy miłości, tak czyste w ich sercach, będą rozdzierać ich na połowy. Nie będą wiedzieli dlaczego tak czują wobec swoich braci i sióstr. Będę też odczuwać tę prawdziwą i wyjątkową miłość dla ich Stwórcy, Boga Ojca. Jednak nie uznają, że On istnieje. Zamiast tego, wielu będzie błądzić i zadawać sobie pytania.

Czym jest ta niesamowita, ale potężna miłość, którą czuję w swoim sercu? Jak to jest możliwe, jeśli nie ma Boga? Jak mogę czuć tę miłość, jeśli jestem tylko produktem ewolucji; produktem cząstek zbudowanych z ziemi?

Prawda, Moje dzieci, jest taka. Nie jesteście cząstką ziemi, pozostałością czasu. Jesteście żywą istotą, żywą duszą, która ma zdolność do życia wiecznego, bez końca.

Cierpicie z powodu grzechów Adama i Ewy, waszych pierwotnych rodziców. Możecie się uśmiechać, wyśmiewać lub żartować z tego, co uważacie za fikcyjną opowieść, ale prawda jest taka, że ​​żyjecie życiem niedoskonałości. Jest to życie w cierpieniu z powodu grzechów waszych pierwotnych rodziców. Splamieni ich grzechem, zostaliście oślepieni wobec Prawdy Boga przez tego samego węża, który ich zwiódł.

Uważacie, że żyjecie w realnym świecie, w świecie materii, która ma ograniczoną trwałość. Wasze życie na ziemi jest krótkie. To wiek waszego ciała. Wasze zdrowie pogarsza się. Z czasem wasze ciało umiera. Jeśli zaniedbujecie waszego ducha, waszą duszę, to jesteście niczym.

Zaakceptujcie, że jesteście dziećmi Boga, a wasze życie na ziemi nabierze większego znaczenia, jeśli będziecie żyć według Bożych Praw. Wasze życie zostanie rozszerzone i zostanie wam dany wielki Dar, Życie Wieczne.

Gdyby został wam pokazany przebłysk tego życia, przez tylko jedną godzinę, nigdy nie urażalibyście Mojego Ojca. Musicie wiedzieć, że otrzymacie te Dary.

Będziecie żyć z całą waszą rodziną, tymi, którzy umarli w stanie łaski i tymi, którzy stanowić będą Resztę Mojej Armii na ziemi.

Wasze ciało zostanie oczyszczone i odtworzone do stanu doskonałości, na podstawie wieku, w którym przyjęliście Miłość Boga.

Będziecie żyć w miłości i pokoju ze swoimi bliskimi i waszymi sąsiadami. Żadnemu z was nie będzie niczego brakowało.

W Nowym Raju 12 narodów będą różne poziomy. Na dolnym poziomie będą miasta i wsi wszystkich pracujących w dobrobycie pokoju, miłości, szczęściu i zadowoleniu. Niczego nie będzie brakowało. Ja będę ich Królem, ich Mistrzem, i będę wśród nich panował w Mistycznym Zjednoczeniu.

Następnie będą wyższe poziomy. Utrzymają one wszystkie narody razem, w jedności z Moimi Naukami, a wszyscy ludzie wymieszają się w pełnej harmonii między sobą oraz w harmonii z dzikimi zwierzętami ziemi, zarówno dużymi  jak i małymi.

Wszyscy przeżyją jedząc z Drzewa Życia. Nikomu nie zabraknie pożywienia.

Następnie będą rządy narodów. Zapewnią one, że wszystko będzie zgodne z Moimi Naukami. W Moich rządach władzę sprawować będą Moi święci i apostołowie.

Tak będzie aż do samego końca, kiedy nastąpi drugie zmartwychwstanie, dla ostatecznego starcia.

Na krótki okres czasu uwolniony zostanie szatan wraz ze swoimi demonami. Następnie wszelkie zło zostanie zniszczone. Moje Miłosierdzie będzie ostatecznie przedstawione światu, w połączonych Nowych Niebiosach i Nowej Ziemi.

Wówczas wszystko zostanie ujawnione, ponieważ tajemnica Boga okazana zostanie wszystkim, w jej pełnej i ostatecznej Chwale.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.