Ci, którzy z premedytacją popełniają morderstwo, mogą zostać uratowani poprzez wasze modlitwy.

Niedziela, 14.10.2012, 18.10

Moja droga, umiłowana córko, nigdy nie sądźcie, ani przez jedną chwilę, że ci, którzy popełniają straszne grzechy i ci, których złe czyny powodują okropności na świecie, nie mogą zostać zbawieni.

Ci, którzy z premedytacją popełniają morderstwo, dokonują egzekucji na swoich rodakach lub zabijają własne dzieci, które są jeszcze w łonie matki, mogą zostać uratowani poprzez wasze modlitwy.

Wiele z tych dusz nie będzie szukać odkupienia w Moich Oczach, ponieważ nie widzą niczego złego w tym, co robią. Ich ocalenie zależy od waszych modlitw.

Są to te dusze, o które zabiegam najbardziej.

Te zagubione dusze są tak daleko ode Mnie, że mogą zostać ocalone tylko przez cierpienie ofiarnych dusz i modlitwy Moich uczniów.

Nawet ci, którzy świadomie czczą szatana, i którzy wiedzą, że Ja istnieję, ale którzy nadal Mnie wyszydzają, również mogą zostać uratowani od wiecznego potępienia.

Wzywam was wszystkich, wołajcie do Mnie tą Modlitwą Krucjaty, aby ubiegać się o uzyskanie przebaczenia dla dusz tych, w stanie grzechu śmiertelnego, którzy popełniają morderstwa.

Modlitwa Krucjaty (80) – Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa

 „O drogi Jezu,
Błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwa.

Apeluję o łaskę dla tych w stanie grzechu śmiertelnego.

Ofiaruję Tobie moje własne cierpienie i trudności, tak abyś mógł otworzyć Swoje Serce i przebaczyć im ich grzechy.

Proszę, okryj Twoją Drogocenną Krwią tych wszystkich, którzy mają złe intencje w swoich duszach, tak aby mogli zostać obmyci ze swej nieprawości.

Amen.”

Pamiętajcie, że nawet jeśli ich grzechy mogą was, Moi wyznawcy, oburzać, dusze te potrzebują waszej pomocy.

Zostały one zaatakowane przez złego, a wiele z nich nie zna różnicy między dobrem a złem.

Są to dusze, które powodują u Mnie największą udrękę i ból. Moje cierpienie powiększone jest tak, że każdy z nich może zostać zbawiony.

Idźcie Moi uczniowie i pozwólcie Mojej Miłości i Pokorze zalać wasze serca, tak abyście mogli, poprzez wasze wspaniałomyślne cierpienie, pomóc uratować te słabe, zagubione dzieci Boga.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.