Bóg Ojciec: Mój Syn zostanie niedługo wysłany, aby ujawnić Prawdę o Stworzeniu ludzkości.

Czwartek, 18.10.2012, 18.00

Moja najdroższa córko, czas dla Mnie, aby z powrotem wysłać Mojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, w celu zebrania wszystkich Moich dzieci do Mojego Serca, jest blisko.

Moje Serce, Źródło wszelkiego Życia, otworzy się dla zebrania jako jedności wszystkich Moich dzieci.

Moja Obietnica, aby ocalić wszystkie Moje pociechy, jest prawie wypełniona.

Moim największym pragnieniem jest, aby objawić Siebie każdej pojedynczej osobie, włącznie z tymi, którzy nie rozumieją dlaczego i jak zostali stworzeni przez Moją Rękę.

Mój Syn zostanie niedługo wysłany, aby ujawnić Prawdę o Stworzeniu ludzkości.

Dzień ten przygotowywany był przez tak wiele dziesięcioleci. Nie mógł nastąpić aż do teraz, ponieważ zbyt wielka byłaby utrata tak wielu Moich dzieci.

Wkrótce, Moim dzieciom pokazana zostanie Prawda ich stworzenia, ich egzystencji i nieśmiertelności ich dusz.

Podczas gdy wydarzenie to wywoła wielką nadzieję i radość w wielu duszach, dla innych będzie udręką, której nie będą w stanie udźwignąć.

Moja Fontanna Miłości i Miłosierdzia wylana będzie na całą ludzkość poprzez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Potem nastąpi wielki podział, kiedy dusze, które odpowiedzą na Jego Miłosierdzie,  zostaną zabrane na stronę.

Pozostałym duszom dana zostanie każda możliwość, aby usłyszały Moje Wezwanie z Nieba.

Ja, ich Ojciec, dam się poznać poprzez moc klimatu. Doświadczą Mojej Ręki, gdy wyciągnę ją do każdego z Moich dzieci, aby uratować je od śmierci.

Moje Wezwanie zostanie usłyszane, ale nie przez wszystkich. Duszom tym Moja Miłość okazana zostanie poprzez Moich proroków, w ostatniej próbie, aby przyciągnąć je do Mojego Serca.

Niebiosa rozwiną się i zostaną zatrzymane. Jak rulon, który będzie się przewijać, aż znaki Niebios zostaną ujawnione. Dźwięki Moich Aniołów będą przyciągać te Moje słabe dusze, aż do samego końca.

Obiecuję teraz, że Moja Fontanna Miłości pokryje całą ziemię, kiedy połączę Moje Serce z sercami wszystkich Moich dzieci.

Moja Boska Interwencja doświadczona będzie przez miliardy i wielu pobiegnie z ulgą w Moje Święte Ramiona. Prawda Mojego Boskiego Planu i tajemnica życia na ziemi zostanie ujawniona i uwidoczniona dla wszystkich. Tylko wtedy człowiek zaakceptuje Prawdę Istnienia Życia Wiecznego.

Koniec cierpienia na ziemi jest bliski. Końcowe prześladowanie, gdzie zły króluje nad Moimi dziećmi, jest ukończone.

Następnie, wolność, której od początku pragnąłem dla Moich dzieci, będzie w końcu wasza.

Patrzcie na Mnie, dzieci, waszego ukochanego Ojca, ponieważ trzymam was w Moich Rękach. Przychodzę poprzez Mojego Syna, aby zabrać was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

To jest dziedzictwo, które obiecałem Mojemu Synowi. To jest Mój obietnica dla wszystkich Moich dzieci.

Czas tych wspaniałych cudów bardzo się przybliżył.

Błogosławię każde z Moich dzieci.
Kocham was.
Obejmuję was i jednoczę z Moim Sercem.
Wasz Ojciec
Najwyższy Bóg

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.