Dla wielu widzących i proroków jest to trudny i samotny czas, ponieważ każdy pracuje sam.

Wtorek, 16.10.2012, 16.20

Moja droga, umiłowana córko, kiedy mówię, że wysłałem na świat Moich proroków, oznacza to, że każdemu z nich dana została szczególna misja. Żadne dwie misje nie przecinają się.

Dla wielu widzących i proroków jest to trudny i samotny czas, ponieważ każdy pracuje sam. Ty, Moja córko, jak już powiedziałem, jesteś ostatnim prorokiem. Nikt, kto teraz występuje i twierdzi, że głosi Moje Słowo, od momentu gdy otrzymałaś te przekazy, nie otrzymał takiego upoważnienia ode Mnie.

Wiele słabych dusz zdecydowało się zwrócić na siebie uwagę, w niektórych przypadkach po to, aby odciągać od tych Świętych Orędzi danych dla świata, aby pomóc ratować Moje dusze.

Przychodzę błagać Boże dzieci, aby słuchały tego, co mam do powiedzenia, ale nie mogę ich zmusić, aby Mnie wysłuchały.

Ja nie mogę nigdy rozkazać Bożym dzieciom, aby coś uczyniły, ponieważ nie jest to możliwe, gdyż dany im został dar wolnej woli.

Wszystko, o co proszę, to abyście otworzyli swoje serca i pozwolili Mojej Miłości wypełnić wasze dusze. Chcę, abyście wszyscy wiedzieli, w tym ci, którzy popełniają złe czyny, że was kocham. Ponieważ wasze zbawienie jest Moim priorytetem. W każdym razie proroctwa przepowiedziane w Księdze Objawienia rozpoczęły się.

Ci, którzy słuchają Moich wskazówek i odpowiedzą na Moje wezwanie, mogą uratować wiele dusz.

Moim pragnieniem jest, aby każdy z was przyszedł do Mnie i miał udział w Królestwie Nowego Raju.

Nie potępiam zatwardziałych grzeszników, ani nie proszę was, abyście ich potępiali, ponieważ nie macie do tego prawa. O ile, i jeśli potępiacie drugiego, to nie mówicie w Imię Boga. Jeśli zachęcacie drugich do osądzania innych ludzi, to potępiając ich odrzucacie Mnie, waszego Jezusa.

Wzywam was wszystkich do słuchania tylko jednego głosu w tym czasie. Mój Głos jest wszystkim, na czym musicie się skupić, jeśli chcecie ocalić siebie, wasze rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Potrzebne są teraz wszystkie modlitwy, aby pomóc wam i waszym bliskim przygotować się do Mojej Spowiedzi, Ostrzeżenia.

Czas ten jest teraz blisko.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.