Żydzi w końcu zaakceptują, że przyszedł Prawdziwy Mesjasz.

Sobota, 20.10.2012, 22.30

Moja droga, umiłowana córko, Moje Powtórne Przyjście stanowić będzie końcowy rozdział realizacji Mojego Przymierza. Przymierze to ujrzy narodziny Nowego Jeruzalem.

To Nowe Jeruzalem oznaczać będzie zjednoczenie wszystkich Bożych dzieci, które przyjmują Słowo Boga.

Żydzi w końcu zaakceptują, że przyszedł Prawdziwy Mesjasz, aby przynieść im ocalenie, którego tak pragną.

Ja, Jezus Chrystus, z rodu Dawida, przyjdę jako Zbawiciel, zgodnie ze Świętą Wolą Jedynego Prawdziwego Boga.

Odrzucili Mnie, Syna Bożego, który przyszedł w ciele za pierwszym razem. Tym razem przyjdę z Niebios i obejmę Mój Wybrany Naród darem Mojego Nowego Królestwa.

W końcu odnajdą pokój, ponieważ Prawda zostanie przez nich zobaczona i zaakceptują Istnienie Boga w Świętej Trójcy. Jest tylko Jeden Bóg. Nie może być więcej. Jednak Ja Jestem w Jedności z Moim Ojcem. Ja Jestem Bogiem. Przyszedłem w ciele, aby okazać ludzkości Moje Miłosierdzie i ocalić ją od ostatecznego potępienia. Mój Święty Duch jest również w Jedności z Jedynym Bogiem, gdy objawia się w duszach proroków i rozpala dusze Bożych dzieci.

Tak wiele osób będzie zaciekle zwalczać Moje Powtórne Przyjście, włącznie z tymi, którzy wierzą w Jedynego Prawdziwego Boga. Tak jak to miało miejsce w przeszłości, nie przyjmą Bożego Słowa, gdy jest objawiane przez proroków.

Wielu dobrych i pobożnych Chrześcijan będzie nadal, aż do końca, odrzucać Moje Słowo.

Moje Słowo zostanie zakwestionowane i rozdarte, w szczególności przez Kościół Katolicki. Ale wiedzcie o tym. Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bliski i ci, którzy nadal odrzucają Mnie i obietnicę, którą uczyniłem Mojemu Ojcu, Utworzenia Jego Królestwa na ziemi, pozostawieni będą na jednej stronie.

Po tym, gdy Moje Wielkie Miłosierdzie zostanie objawione, i gdy tym wszystkim, którzy nie zaakceptują Prawdy podarowane zostaną ku temu wszelkie możliwości, Moja cierpliwość zostanie wyczerpana.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.