Najświętsza Maria Panna: Powiększanie się Reszty Kościoła Mojego Syna będzie nadal trwało

Czwartek, 25.10.2012, 07:30

Moje dziecko, coraz więcej osób przyciąganych jest, jak nigdy przedtem, do tych Świętych Przekazów dla całego świata.

Wielu nie rozumie prawdziwego celu tych Orędzi. To, co muszą wiedzieć, to że są one Darem dla ludzkości, aby doprowadzić do nawrócenia.

Są one dawane dla świata, aby przyciągnąć dusze do zwyczaju modlitwy i tak, aby brały udział w Świętych Sakramentach.

Ponad wszystko, Orędzia te zapewniają formę ukojenia i pokoju duszy, tak że więcej Bożych dzieci stanie się godnych wejścia do Nowego Raju.

Z powodu owoców tych Przekazów doświadczać będziecie wiary Bożych dzieci.

Z powodu tych i innych Świętych Przekazów, dawanych prawdziwym wizjonerom na całym świecie, nadal będzie trwało powiększanie się Reszty Kościoła Mojego Syna.

Bóg kocha Swoje dzieci tak bardzo, że zostanie uczynione wszystko, aby zapewnić, że osiągnięte będzie ocalenie wszystkich dusz.

Mój Syn przygotowywał dobrze i spełnią się wszystkie Jego plany, które mają zostać osiągnięte przez te Orędzia.

To dlatego nie wolno wam nigdy odczuwać rozpaczy.

Wszystko, co jest ważne, to nadzieja.

Zaufanie Mojemu Synowi, gdzie całkowicie Mu się poddajecie będzie oznaczać, że przez wasze oddanie dla Niego, może On finalizować Swoje plany uratowania każdego pojedynczego grzesznika.

Dzieci, musicie ślubować waszą obietnicę zaakceptowania Jego instrukcji, a Jego Miłość obejmie was, aby uczynić was silnymi.

Wasza Matka

Matka Zbawienia