Nigdy nie wolno wam odrzucać prywatnych objawień bez niezbędnych kwalifikacji lub pokory

Środa, 24.10.2012, 21:11

Moja droga, umiłowana córko, jest ważne, abyś nie słuchała tych, którzy atakują Moje Święte Słowo.

Zasłaniaj uszy wobec prób odrzucenia Moich Najświętszych Orędzi, które zostaną teraz dokonane, szczególnie przez tych, którzy twierdzą, że są Katolickimi teologami.

Jak już ci mówiłem, największe ataki nastąpią od tych w Kościele Katolickim, którzy twierdzą, że Mnie znają, ale którzy nie rozumieją Księgi Objawienia, ani zawartych w niej tajemnic.

Oni nie mogą ich znać, ponieważ Ja, Baranek Boży, jeszcze ich wszystkich nie ujawniłem.

Jaką frustrację oni powodują u Mnie. Jak Mnie ranią. Ponieważ każdym okrutnym wzgardzeniem okazanym wobec Moich Orędzi zagłębiają kolejny gwóźdź w Moje Ciało.

Ponieważ przez gwałtowne odrzucanie każdej wskazówki, którą Ja daję dla dobra wszystkich dusz, krzyżują Mnie ponownie.

Mimo to nie ma znaczenia jak oni Mnie urażają, gdyż Ja umierałbym tysiące razy, gdyby tylko uratowało to inną duszę.

Mogą odrzucać Moje Przekazy; wyszydzać ciebie Moja córko i odrzucać Mnie, ale nie zapobiegną, aby Wola Mojego Ojca została ostatecznie doprowadzona do końca.

Te biedne dusze czasami uważają, że zachowują się odpowiedzialnie mówiąc ludziom, aby nie akceptowali Moich Orędzi.

To, co robią, jest zapobieganiem, aby Słowo Boże zostało przedstawione Bożym dzieciom. Jeśliby nadal mieli tak czynić, zostaną uciszeni przez Rękę Mojego Ojca.

Nikt nie powstrzyma Mnie w Mojej misji ratowania dusz.

Ci wyświęceni słudzy, którzy obstają przy blokowaniu wysłuchiwania Mojego Słowa, niech wiedzą to.

Wasze niezmienne słowa i wasze bluźniercze oskarżenia zabiorą wam łaski przyznane wam przy waszym powołaniu. Jeśli nie zawołacie do Mnie poprzez modlitwę o odpowiedzi, których potrzebujecie, Ja nie będę mógł wam pomóc.

Nigdy nie wolno wam odrzucać prywatnych objawień bez niezbędnych kwalifikacji lub pokory. Ale nawet wtedy, nigdy nie wolno wam osądzać takich wydarzeń. Zachowajcie milczenie.

Módlcie się zawsze o dar rozeznania. Inaczej winni będziecie najgorszego grzechu w Oczach Mojego Ojca – grzechu uniemożliwiania Mu zbawiania dusz poprzez Święte Słowo Jego Syna.

Wasz Jezus