Jego wielkie kary o wymiarze, których świat aż do tej pory nie doświadczył nigdy przedtem, mogą zostać złagodzone.

Poniedziałek, 29.10.2012, 15:30

Moja droga, umiłowana córko, tak jak powiedziałem, fala zmian rozpoczęła się, ponieważ Ręka Mojego Ojca opada teraz w karze, nie tylko w USA, ale i w innych krajach.

Wszystkie te wstrząsy żywiołów będą nadal trwały wszędzie, aż ludzkość zostanie oczyszczona.

Musicie się modlić, aby te dusze, które odrzucają Boga, mogły być ocalone od ogni Piekła poprzez wielkoduszność innych, poprzez ich modlitwy.

Znaki te są po to, aby pokazać ludzkości, że czasy rzeczywiście się zmieniły. Nic nie będzie, ani nie może być takie samo, aż ziemia zostanie oczyszczona, aby umożliwić Powtórne Przyjście.

W tej chwili, gdy grzech pustoszy ziemię, nie jest ona godna, aby przyjąć Mesjasza.

Moi wyznawcy, to są znaki czasów ostatecznych i musicie przygotować wasze dusze.

Bardzo niedługo będzie tylko niewielu, włącznie z tymi ateistami o sercach z kamienia, którzy będą w stanie ignorować Rękę Mojego Ojca.

Jednak Jego wielkie kary o wymiarze, których świat aż do tej pory nie doświadczył nigdy przedtem, mogą zostać złagodzone i osłabione poprzez wasze modlitwy.

Niemniej jednak, będą one nadal kontynuowane, aż ludzkość zaakceptuje Prawdę.

Dzień Pański, dzień Powtórnego Przyjścia zbliża się, choć wiele wydarzeń musi mieć najpierw miejsce.

To będzie trudny okres dla wszystkich Bożych dzieci, w tym tych, które mają silną wiarę. Mimo to wielu z tych, którzy okazują miłość i wierność dla Mnie, ich Jezusa, pozostanie w pokoju, ponieważ oni wiedzą, że Ja przychodzę, aby zaprowadzić ich do Mojego Nowego Raju.

Dobrobyt tego Nowego Królestwa musi być poszukiwany i musicie dążyć do tego wielkiego Daru.

Bądźcie silni i ufajcie Mi. Musicie zrozumieć, że Ojciec musi ukarać tych, którzy planują straszliwe czyny. On obiecał, że powstrzyma ich działania i zostaną zmiecieni.

Znaki będą teraz widoczne w każdym zakątku ziemi, aby zapewnić, że ludzkość nie będzie mogła mieć żadnych wątpliwości co do tego, czyja moc jest u władzy.

Tylko Bóg dowodzi taką mocą. Każda inna siła będzie krótkotrwała. Moc Boga jest wszechmocna i nikt nie przezwycięży nigdy Kreatora i Stwórcy wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

Wasz Jezus