Dzienne archiwum: 7 listopada 2012

Ziemia będzie jęczeć z bólu, ponieważ antychryst przygotowuje swoje wejście.

Poniedziałek, 05.11.2012, 18:50

Moja droga, umiłowana córko, świat musi przygotować się teraz do wielkich zmian, na które zezwoliłem, aby przygotować ludzkość na Powtórne Przyjście.

Wiele pracy zostało wykonanej przez Moich umiłowanych wyznawców, aby uratować miliony dusz dzięki modlitwom, które im dałem.

Moi ukochani wyznawcy, wasza wierność dla Mnie, waszego Jezusa, oznacza, że przekazaliście Mi dusze, które są teraz bezpieczne, a które w przeciwnym razie wrzucone byłyby do Piekła.

Tak potężne są wasze modlitwy, że z czasem, kiedy więcej milionów przyjmie Moje Orędzia miłości i nadziei, miliardy dusz zostanie ocalonych.

Moja praca poprzez was, Moi uczniowie, ratuje codziennie tysiące ludzi. Dlatego nigdy nie pozwalajcie sobie na wątpliwości, które oczywiście nachodzą was od czasu do czasu, a które mogą uniemożliwić wam modlitwę.

Teraz musicie posłuchać.

Obecnie dużo się wydarzy. Burze nasilą się na całym świecie, a ziemia będzie jęczeć z bólu, ponieważ antychryst przygotowuje swoje wejście. To już nie będzie długo, zanim on siebie przedstawi.

Moja córko, koncentrujcie się na rozprzestrzenianiu Mojego Słowa, chociaż możecie napotkać wiele przeszkód. Niech nic nie opóźnia dawania wszystkim Moich Orędzi.

Różnicę sprawi nie liczba ludzi, którzy otrzymają Księgę Prawdy czy Moje Przekazy, ale liczba tych osób, które odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty.

Modlitwy osłabią siłę antychrysta.

To kary wysłane na ziemię przez Mojego Ojca będą tymi, które zgładzą tych przywódców i te grupy, które ośmielają się zadawać ból Jego dzieciom.

Moc Boga okryje tych, którzy Go kochają.

Moc Boga będzie ochroni tych, którzy się nawracają.

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, będzie nadal wylewał Swoje Łaski, aż Jego Moc okryje i ochroni wszystkie Jego dzieci na ziemi.

Idźcie w pokoju, nadziei i miłości. Zaufajcie Mi, a wszystko będzie dobrze.

Wasz Jezus

 

Droga do Mojego Wiecznego Królestwa pełna jest ostrych kamieni i głazów

Niedziela, 04.11.2012, 17:45

Moja droga, umiłowana córko, niech nikt nie myśli, że może pozostać silny w wierze, bez konieczności walki o to prawo.

Istnieje wiele przeszkód, które blokują waszą wiarę w Boga, a tylko ci, którzy wytrwają w modlitwie, mogą utrzymać płomień ich miłości do Boga płonący w ich duszach.

Droga do Mojego Wiecznego Królestwa pełna jest ostrych kamieni i głazów. Jest podobna do chodzenia boso, wiele mil, gdzie doświadczycie każdego skaleczenia, każdego ostrego bólu, i gdzie będziecie potykać się przy każdym stawianym kroku. To dlatego wiele dusz o dobrych intencjach upada po drodze, ponieważ podróż jest tak uciążliwa.

Kiedy podążacie za Mną, podróż zawsze będzie bolesna. Nigdy nie będzie łatwa, dopóki nie powiecie: „Jezu, zabierz mój ból, uzdrów mnie i weź mój krzyż”.

Tylko wtedy będzie dla was łatwiejsze podążanie Moją podróżą do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Przez wszystkich, którzy kochają Boga, doświadczone zostanie teraz Ukrzyżowanie, każdy jego etap – aż do ostatniego dnia.

Zmierzając do Mojego Powtórnego Przyjścia, Chrześcijanie i wszyscy ci, którzy kochają Mojego Ojca, Najwyższego Boga, będą musieli znosić cierpienia Mojej Męki.

Rozpoczną się one oskarżeniami, że Bóg nie istnieje. Ja zostałem potępiony jako Syn Boży. Tym razem odrzucony zostanie Najwyższy Bóg. Wszyscy wierzący będą biczowani i prześladowani, ponieważ wprowadzone zostaną pogańskie prawa z dawnych czasów. Mimo to, wielu ludzi, którzy nie znają ścieżek Pana, nie zwróci uwagi na takie niegodziwości, tak pochłonięci będą poszukiwaniem osobistych przyjemności.

Następnie tym, którzy odważą się publicznie okazywać wierność Jedynemu Prawdziwemu Bogu, wymierzane będą kary. Nie będą tolerowani i będą musieli się ukrywać, aby czcić Mojego Ojca.

Codzienne Ofiary, Msze Święte, ostatecznie ustaną jak przepowiedziane, ponieważ fałszywy prorok oświadczy, że odbywać się będzie nowa forma Mszy, i że stary format nie będzie dłużej istotny; tak powie.

Moja Obecność w Świętej Eucharystii zostanie zapomniana i Boże dzieci nie będą dłużej karmione Pokarmem Życia. A wówczas Ręka Boga opadnie na pogan, którzy ośmielają się twierdzić, że mówią w Imię Boga. Ich lojalność wobec bestii wpłynie na wielu i zaprowadzą tych, którzy zostali wprowadzani w błąd, do pułapki ciemności.

Podziały będą się nasilały, aż w końcu wszystkie Boże dzieci będą musiały dokonać wyboru. Albo podążą za błędną iluzją, przedstawioną przez fałszywego proroka, który powie, że mówi w Imieniu Boga, albo pójdą za Prawdą.

Nigdy nie sądźcie, że będziecie wystarczająco silni, aby wytrzymać tę presję od tych fałszywych kapłanów, którzy będą reprezentować bestię. Ich wpływ będzie ogromny. Bez Mojej pomocy będziecie skłonni odwrócić się od Moich Nauk.

Obudźcie się zanim te czasy nadejdą. Wołajcie do Mnie codziennie o Moją pomoc.

Wasz Jezus