Globalne szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, doświadczanego kiedykolwiek od śmierci Żydów pod rządami Hitlera.

Załaduj kopię Globalne szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, doświadczanego kiedykolwiek od śmierci Żydów pod rządami Hitlera.:

Sobota, 10.11.2012, 23:45

Moja droga, umiłowana córko, jak Prawda może cię zaszokować. Chociaż akceptujesz Moje Święte Słowo, to dopiero, gdy urzeczywistniają się przepowiednie, które ci wyjawiam, rozumiesz wagę tej Misji ratowania ludzkości.

Wprowadzenie globalnej szczepionki przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, będzie jedną z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, doświadczanego kiedykolwiek od śmierci Żydów pod rządami Hitlera.

Ten perfidny plan będzie możliwy, ponieważ wiele waszych rządów zmusiło ludzi do przyjęcia zmian w waszych ustawach, udzielających waszym rządom władzy wprowadzenia w życie praw wobec waszych niewinnych dzieci.

Pamiętajcie, że jedyną rzeczą, która powstrzymała Mojego Ojca od położenia kresu temu światu, jest miłość tych wiernych sług pośród was.

Mój Ojciec, ze względu na Jego Miłość do każdego dziecka i każdego Jego Stworzenia, powstrzymał Swoją Rękę. Teraz nadszedł dla Niego moment ostatecznego rozwiązania czasów, tak żeby świat, który On stworzył z Miłości i według Jego Boskiej Woli, mógł być w pokoju kontynuowany.

On zniszczy obecnie tych, którzy popełniają taką nikczemność wobec Jego dzieci. Nie będzie już dłużej tolerował zła i Jego Ręka opadnie teraz z karą.

Jego Gniew objawi się obecnie na świecie, który zostanie zaskoczony ogromem kary, jaka spotka ziemię.

Ci z was, odpowiedzialni za spowodowanie strasznego cierpienia u swoich rodaków i współobywateli, wiedzcie o tym.

Zostaniecie ostatecznie powaleni plagą chorób, a następnie wy, i ci, którzy oddają hołd jednej światowej grupie, zostaniecie usunięci, zanim rozpocznie się Bitwa Armageddonu.

Nie będziecie tolerowani przez Mojego Ojca i nie pozwoli On już dłużej atakować Swoich dzieci. Biada wam i tym spośród was, którzy w tym czasie powodujecie Jego Gniew.

Moment dla Mojego Ojca, aby pokazać wam, czyja Moc utrzyma się wiecznie, zostanie wam teraz dowiedziony. Zostanie wam w końcu pokazane, czym są wasze błędne teorie na temat waszej kreacji. Prawda, jak zostało wam obiecane w Księdze Prawdy przepowiedzianej prorokowi Danielowi, zostanie ostatecznie ujawniona.

Tak wielu ludzi nieświadomych jest Bożej Prawdy. Wiele dusz, pełnych najlepszych intencji, nie szuka niczego w swoim życiu, poza przyjemnymi podnietami. Wielu traci czas, który został im przyznany w ich życiu na ziemi, ponieważ nie znają Prawdy Istnienia Boga.

Teraz Prawda zostanie przedstawiona. Nadchodzi czas rozliczenia.

Mój Ojciec sprawi, że świat będzie w końcu świadomy Prawdy. Ci, którzy ignorują Prawdę, sami sobie odmówią dostępu do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Zamiast żyć wiecznym, chwalebnym życiem, pełnym cudów, radości, miłości i dobrobytu, zostaną odrzuceni, aby gnić w głębinach Piekła.

Wzywam wszystkie Boże dzieci, aby wzięły pod rozwagę to ostrzeżenie.

Być może jest ono ostre. Wielu tych, którzy mówią: „To nie pochodzi od Boga, ponieważ On jest Miłosierny”, niech zważa na to.

Nadszedł czas, aby oddzielić plewy od ziarna. Dzień ten jest bardzo blisko. Którykolwiek wybór dokonany przez człowieka, będzie ostatecznym wyborem.

Wolna wola będzie zawsze honorowana przez Mojego Ojca, aż do ostatniego dnia. Dnia Sądu Ostatecznego.

Wasz Jezus