Uroczyście obiecuję, że przejście będzie szybkie.

Niedziela, 11.11.2012, 18:00

Część 1

Moja droga, umiłowana córko, jest zawsze ważne, abyś pamiętała, że gdy cierpisz, to jest nie tylko twój ból, który odczuwasz. To jest Mój ból, który znosisz. Ból, o którym mówię, nie jest tym, który Ja znosiłem podczas Mojego Ukrzyżowania, ale jest to ten, który spotyka Mnie dzisiaj, kiedy widzę i czuję ból ludzkości.

Ludzie cierpią na świecie ze względu na ich ciemność duszy. Cierpią nawet ci, którzy żyją prostym życiem, i którzy próbują podążać za Moimi Naukami. Mogą czuć się nieszczęśliwi, kiedy usilnie starają się o wzajemną miłość. Cierpią także z powodu wątpliwości, których doświadczają w swojej wierze.

Tak wielu nie rozumie sensu wiecznego życia lub faktu, że życie nie kończy się, kiedy osoba umiera na tej ziemi. To dlatego tak wielu z nich nie przygotowuje się do następnego życia.

Wielu ludzi w przeszłości nie przygotowało się odpowiednio i są albo w Piekle, albo w Czyśćcu.

Temu pokoleniu dany jest Dar, z którego nie korzystała żadna inna generacja. Wielu po prostu dokona przejścia z tego życia natychmiast, bez doświadczenia śmierci, tak jak to znacie.

Moje Powtórne Przyjście przyniesie ze sobą ten niezwykły Dar. Tak więc, nie obawiajcie się. Radujcie się, ponieważ przychodzę do was, aby przynieść wam pomyślną przyszłość.

Pomyślcie o tym w ten sposób. Chociaż będziecie znosić pewne trudności i będziecie musieli doświadczać metod, jakimi Moje Istnienie zostanie napiętnowane, to nie potrwa długo.

Zdaję sobie sprawę, że wielu z was martwi się, ale uroczyście obiecuję, że przejście będzie szybkie. Następnie, gdy będziecie świadkami Nowego Jeruzalem zstępującego na Nową Ziemię, Nowy Raj, wypełni was ekstaza.

Żadne słowa nie mogą opisać tego pięknego Stworzenia. Moje Serce wybucha Miłością, kiedy myślę o tym, jak wy i wasi bliscy będą ze zdumieniem reagować. Będzie tak, kiedy tajemnica Ostatecznego Przymierza stanie się dla was jasna.

Jasność Mojej Obietnicy Powtórnego Przyjścia zostanie w końcu zrozumiana.

Świat stanie się jedną, świętą rodziną i będzie żył egzystencją zgodnie i w unii z Boską Wolą Mojego Ojca.

Będzie to czas ponownego zjednoczenia, kiedy odbędzie się pierwsze zmartwychwstanie. Ci, którzy zostali oczyszczeni na ziemi, poprzez Oczyszczanie, dołączą do tych, którzy również zostali oczyszczeni w Czyśćcu, aby żyć w Nowym Raju.

Wiele się zmieni, ale wszyscy ci, którzy podążają za Mną i dołączą do Mnie w Mojej Nowej Erze Pokoju, nad którą Ja będę królować poprzez Moje duchowe kierownictwo, odnajdą pokój duszy.

W końcu nie będzie więcej cierpienia doświadczanego pod panowaniem szatana na tej ziemi.

Każdy ból, każde cierpienie, każda modlitwa, każdy wysiłek znoszony przez was, aby zebrać dusze, które upadają, i które opierają się i cały czas walczą, będą tego warte.

Nowy Raj jest gotowy. Wszystko, co musicie zrobić, to przygotować wasze dusze i iść w kierunku jego bram. Tym z was, którzy zrehabilitują się w Moich Oczach, zostaną dane klucze do otwarcia bram.

Wytrwajcie podczas tego nadchodzącego ucisku, ponieważ jest tym, co musi się wydarzyć, tak jak zostało przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca.

Wasze modlitwy złagodzą wiele z tego, a Mój Ojciec będzie interweniować na każdym możliwym etapie, aby zapobiec popełnianu złych czynów wobec Jego drogich dzieci.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.