Wrogowie Żydów we wszystkich narodach zbiorą się razem zjednoczeni, aby zniszczyć Izrael.

Piątek, 30.11.2012, 22:20

Moja droga, umiłowana córko, czas proroctw przepowiedzianych w Starym Testamencie, dotyczących losu Żydów, już wkrótce stanie się widoczny.

Moja wybrana rasa będzie cierpieć

Żydzi, którzy odrzucili Przymierze Boga ustanowione poprzez Mojżesza, będą cierpieć, tak jak to było przez wieki. Odebrana zostanie ich władza nad ziemią ich przodków i jedynym rozwiązaniem będzie podpisanie traktatu, gdzie staną się niewolnikami antychrysta. Moja wybrana rasa będzie cierpieć, tak jak Ja cierpiałem i okazane jej zostanie mało litości.

Traktowanie Żydów będzie gorsze niż to, okazane im podczas ludobójstwa, które miało miejsce w czasie Drugiej Wojny Światowej.

To w Izraelu, jak przepowiedziane, Ucisk będzie widoczny najwyraźniej.

To z powodu Izraela eskalować będą wojny, gdzie stanie się trudne do ustalenia, kto jest prawdziwym wrogiem.

Wkrótce potem podpisany zostanie traktat pokojowy, a człowiek pokoju wejdzie na światową scenę.

Unia Europejska będzie niszczyć wszystkie ślady Boga

Bestia z dziesięcioma rogami, czyli Unia Europejska, będzie niszczyć wszystkie ślady Boga.

Teraz jest czas na przygotowanie się do ich okrucieństwa, które będzie bez precedensu, gdy dojdzie do zniesienia Chrześcijaństwa.

Jakże będą dumni, gdy mały, ukryty pośród nich, wzrośnie i będzie się szczycił swoją mocą. Będą oklaskiwać mianowanego przywódcę nowego kościoła, a jego władza rozprzestrzeni się na świecie.

To będzie się szybko rozwijać i ci Moi wyświęceni słudzy, którzy nie akceptują Prawdy tego proroctwa, muszą wiedzieć o tym.

Jeśli zgodzicie się na nowe prawa Rzymu, miasta, które zostanie zajęte przez kłamcę i sługę antychrysta, staniecie się więźniami tego nowego reżimu. Gdy zobaczycie, że Sakrament Najświętszej Eucharystii jest korygowany, i że zmienił się nie do poznania wiedzcie, że będzie to wasza szansa, aby odwrócić się od tego nikczemnego systemu.

Mój Kościół jest nieomylny. On pozostanie nieomylny. Jeśli jednak inni w Moim Kościele buntują się przeciwko Moim Naukom i zmieniają Święte Sakramenty, zostaną wyrzuceni z Mojego Kościoła. Nowy reżim, który nie jest od Boga, będzie omylny, ponieważ nie będzie przedstawiał Prawdy. Chrześcijanie mogą przestrzegać jedynie Moich Nauk.

Jeśli podążcie za religią stworzoną przez człowieka, nie możecie nazywać się Chrześcijanami. Każdy, kto mówi, że Mój Kościół jest omylny, nie ma racji.

Każdy, kto twierdzi, że należy do nowego kościoła, w którym Moje Nauki zostały naruszone i gdzie Moje Sakramenty zostały zniesione, będzie żyć w kłamstwie.

To będzie bardzo trudny czas dla Moich wyświęconych sług, ponieważ oni muszą przestrzegać Praw ustanowionych przez Mój Kościół. Mówię wam teraz, że nadal musicie tak robić. Jednak gdy tylko Moje Sakramenty zostaną zbezczeszczone, podążajcie jedynie za Moim Prawdziwym Kościołem. Wówczas tylko ci słudzy, którzy przestrzegają Prawdy mogą twierdzić, że prowadzą Mój lud zgodnie z instrukcjami ustanowionymi przeze Mnie podczas Mojego pobytu na ziemi.

Rozkwit pogaństwa

Rozkwit pogaństwa omiecie ziemię, a w ślad za nim wytworzone zostanie fałszywe poczucie pokoju. Następnie ujrzycie wzrost schlebiania sławnym osobom i fanatyczne oddanie spirytualizmowi New Age i satanistycznemu kultowi w przebraniu nowoczesnej psychologicznej terapii. To będzie, gdy uwielbienie samego siebie stanie się najważniejszą pożądaną cechą.

Seksualna niemoralność wzrośnie, gdyż nasili się Bitwa Armageddonu.

Aborcja i morderstwo będą tak powszechne, że wielu uodporni się na jakiekolwiek uczucie współczucia dla tych, którzy są bezbronni.

To w tym czasie Moja armia, niezrażona, kontynuować będzie swoją misję ratowania dusz. Nic jej powstrzyma i dla każdej godziny jej modlitw Ja złagodzę wiele z tego cierpienia na świecie.

Żydom mówię to. Cierpieliście z powodu zaniechania wysłuchania Bożego Słowa poprzez proroków. Jednakże niedługo zaakceptujecie w końcu Prawdziwego Mesjasza. Wówczas wy także dołączycie do Mojej Armii, gdy będzie maszerować do zwycięstwa przeciwko antychrystowi.

Będziecie cierpieć, tak jak Ja cierpiałem, gdyż to zostało przepowiedziane. Dom Dawida będzie miał swój dzień zwycięstwa w dniu, kiedy Ja podniosę Nowe Jeruzalem z popiołów. Gdy wyłoni się Moje Nowe Królestwo, król pogańskiego świata i jego słudzy zostaną obróceni w popiół.

Moja Obietnica Przyjścia, aby doprowadzić was do Królestwa Mojego Ojca, jest blisko. Przyrzekam wam Moją Miłość i Moją Wierność, jako wasz obiecany Mesjasz, obiecany wam tak dawno temu.
To jest wasze dziedzictwo. Gdy zostałem ukrzyżowany nie odrzuciliście Mnie, waszego Jezusa. Odrzuciliście Boga.

Ja Jestem Bogiem. Ja Jestem dla was drogą wejścia do Nowego Raju. Przyjmijcie Moją Rękę, ponieważ Ja was kocham, Ja wam wybaczam. Jesteście Moim Ludem i Ja idę do was.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.