Ostrzeżenie oczyści Boże dzieci w przygotowaniu na Moje Powtórne Przyjście

sobota, 8 grudnia 2012, godz. 11.40

Moja droga, umiłowana córko, tak jak Mój Ojciec przygotował świat na Moje Pierwsze Przyjście, tak też przygotowuje On teraz Swoje dzieci na Moje Powtórne Przyjście.

Całe Niebo cieszyło się, kiedy się urodziłem, ponieważ wiedzieli, że zostałem wysłany, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia. Teraz raduje się cała Hierarchia aniołów i wszyscy święci, ponieważ obecnie trwają przygotowania, aby przyszykować świat na ponowne powitanie Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego.

Tylko Mój Ojciec zna terminy, ale Ja mogę wam powiedzieć, że będzie to miało miejsce niezbyt długo po tym, gdy nastąpi Ostrzeżenie.

Jest to moment, na który Mój Ojciec czekał cierpliwie. Wreszcie może wrzucić w otchłań bestię i jej demony, które chodzą po ziemi, dręcząc Jego dzieci.

Ostrzeżenie oczyści Boże dzieci w przygotowaniu na Moje Powtórne Przyjście.

Jest to niezbędne, ponieważ to sprawi, że wielu obecnie żyjących ludzi, którzy inaczej by tego nie uczynili, ubiegać się będzie o przebaczenie za swoje grzechy.

Trzęsienia ziemi, burze, powodzie i nietypowa dla sezonu pogoda połączą się, aby oczyścić ziemię z trucizny. Ziemia, morza i powietrze również zostaną oczyszczone w przygotowaniu do Nowego Raju, kiedy Niebiosa i Ziemia połączą się w jedno.

Wszystko zostało starannie zorganizowane, zgodnie z Boskimi Planami Mojego Ojca. Ludzie wiedzą bardzo mało o Bożych Prawach, które rządzą w Królestwie Mojego Ojca na ziemi i w Niebiosach.

Dużo nauczono was poprzez proroków i przez Moje Nauki. Jednak wiele pozostaje dla was tajemnicą. Kiedy tajemnice zostaną wam z czasem ujawnione, wtedy zrozumiecie przyczynę ludzkiego cierpienia.

Wielu z was, uczonych badaczy Boga, stosuje się najlepiej jak potrafi do Praw ustanowionych przeze Mnie.

Wiedzcie zatem, że Miłość, którą Bóg ma dla Swoich dzieci, przewyższa jakiekolwiek teologiczne uzasadnienie.

I dla prostej duszy, która czuje prawdziwą miłość do Mnie, jej ukochanego Jezusa, bez analizowania dlaczego, jest to prawdziwe samo w sobie.

Ufając we Mnie i przyjmując, że Moja Miłość jest Miłosierna i Cierpliwa, wiedzcie, że Ja spełnię Obietnice złożone przez Mojego Ojca.

Jego Boska Wola zostanie w końcu wypełniona. Tylko Jego Wola może zapewnić pokój pośród Jego dzieci. Będzie ona Manifestacją, tak aby wszystkie Jego Stworzenia pokochały Go, przyjęły Jego Miłość i Dary, które On chce wylać na Swoje dzieci.

Świat dostrzegł jedynie ułamek cudów stworzonych przez Mojego Ojca.

Jego dzieci mają być jeszcze świadkami Prawdziwej Chwały Królestwa, z którym On oczekuje na nich.

Po wielu bólach i cierpieniu, spowodowanym przez nienawiść, zadawaną ziemi przez upadłe anioły kierowane przez szatana, wszystko zostanie obecnie rozwiązane.

Ostateczna bitwa pokaże, że zniszczenie zła zostało w końcu się dokonało.

Ostrzeżenie jest Cudem, dopuszczonym przez Mojego Ojca dla zapewnienia, aby tak wiele Jego dzieci jak to tylko możliwe, mogło wejść do Mojego Nowego Królestwa.

Ze względu na apostazję i błędy doktrynalne, szerzone w ciągu ostatnich czterech dekad przez wprowadzone w błąd wyświęcone sługi, jest to jedyny sposób, aby szybko zjednoczyć ludzkość.

Obecna liczebność ludzkiej populacji sprawia, że przez ten Cud Oświetlenia Sumienia można ocalić miliardy.

Ponieważ czas zmierza teraz ku Wielkiemu Uciskowi, Ja, Baranek Boży, ujawnię światu prawdziwe znaczenie treści Pieczęci, jakie otrzymał Jan.

Księga Prawdy jest Słowem Bożym danym już ludzkości jako Księga Mojego Ojca. Przypomina ona Bożym dzieciom o Prawdzie, gdyż tak wielu o Niej zapomniało.

Ujawni również niektóre tajemnice czasów ostatecznych, jakie zostały objawione Danielowi, tak aby wszyscy z was zostali przygotowani do wejścia – ze swojej własnej woli – do Nowego Raju.

Nie odrzucajcie Prawdy, kiedy jest wam ona obecnie dawana, ponieważ byłoby to jak postępowanie chorego, który odmawia wyleczenia go choroby. Bez Prawdy nie będziecie wystarczająco przygotowani, aby wejść do Mojego Nowego Raju.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.