Wzywam ludzkość do przygotowania się na Moje Wielkie Miłosierdzie

Poniedziałek, 03.12.2012, 19:05

Moja droga, umiłowana córko, przez całą twoją siłę i całą twoją odwagę, wzywam ludzkość do przygotowania się na Moje Wielkie Miłosierdzie.

Tych z was, o pokornym sercu i czystej duszy, wzywam do modlitwy za dusze tych, którzy umrą w czasie Ostrzeżenia.

Jakże oni potrzebują waszych modlitw. Jak Ja potrzebuję waszego cierpienia. Oba dary, dane Mi przez was, pomogą uratować tych, którzy nie mogą zostać uratowani z ich własnej woli.

Kiedy Mój Płomień Miłosierdzia zostanie wylany na całej ziemi, wielu będzie się radować, ale będzie to bolesny czas dla grzeszników, którzy z powodu pychy nie będą w stanie poprosić Mnie o przebaczenie.

Ich oczyszczanie będzie bolesne i wymagać będzie wiele cierpienia z ich strony, aby zrehabilitowali się w Moich Oczach.

Jakże niegodziwe serca ludzi zostaną wewnątrz rozdarte i ze strachem w swych duszach wielu upadnie przede Mną w męce. Niech wiedzą, że choć będą poddani wielkiemu bólowi, to serca i dusze miliardów staną się czyste. Wówczas będą w pełni przygotowani na wielki dzień Mojego Przyjścia.

Moja córko, udręki Moich wyznawców wzrosną i nasilą się przed Ostrzeżeniem.

Gdy ofiarujecie Mi takie cierpienie, ocalę dusze milionów. Proszę, nie żałujcie Mi tych udręk, ponieważ podarowane zostaną wielkie cuda, pomimo tych niewdzięcznych ludzi, którzy nie mają w swoich sercach wstydu za nikczemności, których są winni.

Żadnemu człowiekowi nie zostanie oszczędzony widok stanu jego duszy, tak jak ukazuje się w Moich Oczach.

Gdy zobaczą żałosny stan swoich dusz, będą głęboko zawstydzeni. Tym, którzy będą naprawdę żałować za swoje wykroczenia przeciwko Bogu, zostanie wybaczone. Będą musieli poddać się oczyszczaniu, które muszą przyjąć z pokorą.

Wiele, wiele, dusze przyjmie Moją Rękę Miłosierdzia, ale dusze, które popełniły grzech śmiertelny, będą tak zatwardziałe, że będą unikać Mojego Miłosierdzia. Ta Modlitwa Krucjaty musi być odmawiana za dusze po Ostrzeżeniu.

Modlitwa Krucjaty (88) – Za dusze po Ostrzeżeniu

„O Najświętsze Serce Jezusa, okaż Miłosierdzie nam wszystkim, biednym grzesznikom.

Oświeć te serca z kamienia, tak zrozpaczone w ich poszukiwaniu przewodnictwa.

Przebacz im ich winy.

Pomóż im, dzięki Twojej Miłości i Miłosierdziu, odnaleźć go w ich sercach, aby pojęli Twój wielki Dar Odkupienia.

Błagam Cię, przebacz wszystkim duszom, które odrzucają Bożą Prawdę.

Okryj je Twoim Światłem, Drogi Jezu, tak aby uczyniło je ślepymi na nikczemność i zasadzki diabła, który spróbuje oderwać je od Ciebie na wieczność.

Błagam Cię, daj wszystkim Bożym dzieciom siłę, aby były wdzięczne za Twoje Wielkie Miłosierdzie.

Proszę, otwórz drzwi Twojego Królestwa wszystkim zagubionym duszom, które błądzą po ziemi w stanie bezradności i beznadziei. Amen.”

Idźcie Moi uczniowie i przestrzegajcie Moich instrukcji, aby przygotować wasze dusze na Moje Boże Miłosierdzie.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.