Miesięczne archiwum: styczeń 2013

Będą płakać z ulgą, gdy zdadzą sobie sprawę, że mają przed sobą przyszłość, gdzie śmierć nie istnieje.

Piątek, 25.01.2013, 23:20

Moja droga, umiłowana córko, Moja Moc wzbiera w sercach ludzi w tym czasie dzięki Mocy Ducha Świętego. Nawet zimne i oddalone dusze zostaną nawrócone poprzez Dary, które Ja wylewam nad ludzkością z powodu waszej wspaniałomyślnej reakcji na Moje Wezwanie z Nieba.

Ani jeden naród nie zaniecha przyjęcia Mocy Ducha Świętego; ani jeden kamień nie pozostanie nieodwrócony; ani jeden kapłan nieświadomy Moich Orędzi; ani jeden Mój umiłowany uczeń nie pozostanie nieporuszony przez wiadomości, które Ja przynoszę. Nawet ci, którzy odrzucają Mnie, powrócą po raz drugi, aby usłyszeć Moje Słowo, ponieważ Mój Duch poruszy ich serca.

Radujcie się, gdyż jest to tylko dwa lata od początku tej Misji, a Moje Słowo czytane jest w ponad dwustu krajach i prawie czterdziestu językach. Będę nadal rozprzestrzeniać Moje Przekazy; w każdym języku; wśród bogatych i biednych; wśród ateistów i Moich wyświęconych sług.

Ja nie czynię różnicy pomiędzy osobą, która nie wierzy w Boga i tymi, którzy poświęcają swoje życie dla Mnie, ich Jezusa. Każda dusza jest zawsze ważna dla Mnie, tak samo jak ci, którzy Mnie skrzywdzili; ci, którzy Mnie zdradzili, którzy powodują Mój płacz, którzy Mnie atakują, krzyżują Mnie i nienawidzą Mnie – Ja Kocham ich wszystkich. Dlatego Ja Jestem cierpliwy. Wiem, że gdy Prawda dotrze do nich, przyjdą do Mnie. Wtedy będą płakać z ulgą, gdy zdadzą sobie sprawę, że mają przed sobą przyszłość, gdzie śmierć nie istnieje.

To jest Moja Obietnica, a kiedy jesteście zmartwieni, biczowani, znieważani i przedstawiani jako głupcy, to jest wszystko, na czym musicie się skupić. Ten Nowy Raj jest dla was wszystkich. Kiedy walczycie o ocalenie dusz, zachowujcie tę obietnicę w waszych sercach.

 Wasz ukochany Jezus

Interwencja Mojego Ojca rozpoczęła się, a Jego gniew wstrząśnie ziemią

środa, 30 stycznia 2013, godz. 23.10

Moja najmilsza córko, niszczenie ludzkiego życia rękami tych, którzy nie szanują znaczenia tego Daru od Boga, potęguje się. Zapalczywość Gniewu Mojego Ojca z powodu tego ohydnego grzechu osiągnęła taki poziom, że Jego grzmienie słyszeć można w całym Niebie.

Ręka Jego Gniewu wypędzi to zło, gdyż On wybierze tych nikczemnych ludzi i zniszczy ich. Za każdego człowieka zaszlachtowanego jak zwierzę, Mój Ojciec wrzuci sprawcę w ognie Piekła.

Proszę, wiedzcie to, ponieważ wojny będą eskalować, nikczemnym wśród tych dyktatorów rzucone zostanie wyzwanie. Zostaną wyplenieni i wymierzona im będzie Sprawiedliwość, którą sami na siebie sprowadzą.

Człowiek nie może widzieć tego, co Ja widzę. Oni nie znają zakresu zła, które powoduje zniszczenie życia, zagładę ziemi i prześladowania ludzi przez ich współbraci i siostry.

Interwencja Mojego Ojca rozpoczęła się, a Jego gniew wstrząśnie ziemią. Dość tego. Zaniechanie przez człowieka przyjęcia Prawdy Istnienia Boga jest źródłem tego zła. Człowiek bawi się życiem, jak gdyby to on kontrolował wszystko, co jest na ziemi, nad którą nie ma władzy. Kontynuacja tego zła nie może być tolerowana. Problem ten zostanie rozwiązany i Bojaźń przed Bogiem odczuwana będzie przez tych, którzy nie akceptują Jego Praw.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (96) – O Błogosławieństwo i Ochronę naszej Grupy Krucjaty Modlitwy

Piątek, 25.01.2013, 20:00

“O mój najdroższy Jezu, prosimy Cię, pobłogosław i ochroń nas, Twoją Grupę Krucjaty Modlitwy, tak abyśmy stali się odporni wobec nikczemnych napaści diabła i wszelkich złych duchów, które mogą nas dręczyć w tej Świętej Misji dla ratowania dusz.

Abyśmy pozostali wierni i silni, kiedy trwamy zachowując Twoje Święte Imię przed światem i nigdy nie zrezygnowali w naszej walce o szerzenie Prawdy Twojego Świętego Słowa.

Amen. “

Złagodzę wiele przepowiedzianych cierpień przez moc Mojej Krucjaty Modlitwy.

Piątek, 25.01.2013, 20:00

Moja najmilsza córko, pragnę poinstruować Moje Grupy Krucjaty Modlitwy, aby zachowały czujność przy ich zakładaniu w swoich krajach. Muszą mieć przy sobie Święconą Wodę, Krucyfiks przedstawiający Mnie i odmawiać tę szczególną Modlitwę Krucjaty o Błogosławieństwo i Ochronę waszej Grupy Krucjaty Modlitwy.

Modlitwa Krucjaty (96) O Błogosławieństwo i Ochronę naszej Grupy Krucjaty Modlitwy

„O mój najdroższy Jezu, prosimy Cię, pobłogosław i ochroń nas, Twoją Grupę Krucjaty Modlitwy, tak abyśmy stali się odporni wobec nikczemnych napaści diabła i wszelkich złych duchów, które mogą nas dręczyć w tej Świętej Misji dla ratowania dusz.

Abyśmy pozostali wierni i silni, kiedy trwamy zachowując Twoje Święte Imię przed światem i nigdy nie zrezygnowali w naszej walce o szerzenie Prawdy Twojego Świętego Słowa.

Amen. „

Proszę odmawiajcie tę modlitwę przed i po każdym spotkaniu modlitewnym.

Moi umiłowani uczniowie, muszę także polecić wam zapewnienie, że modlitwa tworzyć będzie podstawę każdego modlitewnego spotkania. Nie chcę, abyście kontemplowali sceptycyzm lub kreowali pośród siebie strach, ponieważ wszystko co przynoszę jest Miłością i Miłosierdziem.

Moje Orędzia są pełne nadziei i przez moc Moich Grup Modlitewnych Krucjaty złagodzę wiele przepowiedzianych cierpień. Celem tej Misji jest ratowanie dusz. Nigdy nie był on inny. Moje Przekazy dawane są wam, aby was oświecić, aby zwrócić waszą uwagę na niebezpieczeństwa, które mogą wpłynąć na waszą wiarę, i aby przygotować was do Mojego Nowego Raju.

Idźcie teraz w Pokoju. Okryję każdą Grupę Krucjaty Obfitością Moich Łask, w tym Darem Rozeznania.

Wasz Jezus

Wzywam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu czytania Pisma Świętego.

Środa, 23.01.2013, 16:40

Moja droga, umiłowana córko, Jestem szczęśliwy i zadowolony z powodu miłości, którą Moi uczniowie mają dla Mnie w swoich sercach.

Niebo raduje się szybkością, z jaką Moje Boskie Orędzia i Modlitwy rozprzestrzeniane są na całym świecie. Jest to tak bardzo dawno temu przepowiedziany czas, kiedy Moja Święta Ewangelia głoszona będzie na całym świecie.

Wzywam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu czytania Pisma Świętego, Słowa przedłożonego zgodnie z Wolą Mojego Ojca.

Dziś Moje Słowo mówione jest jeszcze raz, aby zaszczepić w umysłach ludzi, dzisiaj, znaczenie Moich Nauk. Zaniechanie przyjęcia Bożego Słowa powoduje umieranie duszy.

Każdy człowiek na ziemi urodził się z wolną wolą. Każdemu człowiekowi, któremu Mój Ojciec dał życie, udostępniony został Sakrament Chrztu, ale nie każde Boże dziecko uzyskało dostęp do tego ważnego Daru, który oczyszcza duszę i uwalnia ją od demonów.

Każdy człowiek został uprawniony do Prawdy Moich Nauk, mimo to nie każdemu człowiekowi Prawda została dana. W jej miejsce niewinne dusze nakarmione zostały fałszywymi religiami. Doprowadziło to do wzajemnej nienawiści, ponieważ kłamstwa, tworzone i rozpowszechniane przez te fałszywe religie, zaatakowały ludzkie serca.

Prawda jest taka, że Moje Święte Słowo jest pokarmem duszy. Bez niego dusza usycha. Gdy brak jej pokoju, który przynosi jej Moja Miłość, wówczas szuka pocieszenia w objęciach ziemskich rzeczy, które ostatecznie pozbawiają ją wszelkiego komfortu.

Teraz, ponieważ Moje Święte Słowo rozpalane jest w sercach znużonych ludzi, Moja Miłość będzie się rozprzestrzeniać, kiedy Prawda dawana jest dla ludzkości. Ta Miłość przyciągnie głodne dusze, i tak Mój Plan Zbawienia będzie kontynuowany. Wyczerpię wszelkie możliwości, przy pomocy serc pokornych dusz – które prawdziwie Mnie kochają – aby ocalić cały rodzaj ludzki. Nie jest istotne jakiego wielbią boga, gdyż bardzo szybko Prawda zostanie im ujawniona. Następnie nie będą pragnęli niczego innego, tylko Mojej Chwalebnej Obecności.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (95) – O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę

Środa, 23.01.2013, 16:05

 „Matko Zbawienia, przyjdź mi z pomocą, kiedy zmagam się ze znalezieniem czasu na modlitwę.

Pomóż mi ofiarować Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, czas, na który On zasługuje, aby pokazać Mu, jak bardzo Go kocham.

Błagam, abyś Ty, moja Najświętsza Matko Zbawienia, ubiegała się dla mnie o Łaski, których potrzebuję i prosiła Twojego drogiego Syna o każdą łaskę i przywilej, tak aby On mógł mnie przyjąć na łono Swojego Najświętszego Serca.

Amen.”

Najświętsza Maria Panna: To przez moc modlitwy Miłosierdzie Mojego Syna może być rozprzestrzeniane na cały świat.

Środa, 23.01.2013, 16:05

Moje dzieci, musicie dążyć do przeznaczenia co najmniej piętnastu minut dziennie na odmawianie Modlitw Krucjaty, ponieważ jest to bardzo ważne.

Musicie znaleźć czas, aby odmawiać te modlitwy, ponieważ one już łagodzą wiele tragedii na świecie, spowodowanych przez tych nikczemnych ludzi, którzy dokonują aktów zła.

Nigdy nie wolno wam zapominać o mocy modlitwy, albo faktu, że poprzez Moje wstawiennictwo mogę wam pomóc w waszym borykaniu się z waszą Wiarą.

Wielu z was zajętych jest w swoim życiu innymi sprawami, ale musicie dołożyć wszelkich starań, aby oddawać cześć Mojemu Synowi. Modlitwa może być dla wielu trudna.

Może być trudne, aby modlić się prywatnie, a ci, którzy nie mogą zobaczyć najdoskonalszego i pięknego Oblicza Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, będą się łatwo rozpraszać.

Oto mała Modlitwa Krucjaty (95) O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę.

 „Matko Zbawienia, przyjdź mi z pomocą, kiedy zmagam się ze znalezieniem czasu na modlitwę.

Pomóż mi ofiarować Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, czas, na który On zasługuje, aby pokazać Mu, jak bardzo Go kocham.

Błagam, abyś Ty, moja Najświętsza Matko Zbawienia, ubiegała się dla mnie o Łaski, których potrzebuję i prosiła Twojego drogiego Syna o każdą łaskę i przywilej, tak aby On mógł mnie przyjąć na łono Swojego Najświętszego Serca.

Amen.”

Dzieci, wszystko co musicie zrobić, aby podążać Drogą Prawdy, to ofiarować czas, który jest potrzebny na modlitwę. To przez moc modlitwy Miłosierdzie Mojego Syna może być rozprzestrzeniane na cały świat. To przez odmawianie Modlitw Krucjaty będzie mogło być wypełnione przez Mojego Syna Przymierze, aby ocalić świat.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia

Z Darem Ducha Świętego, prorokować będziecie w Moje Święte Imię na całym świecie.

Wtorek, 22.01.2013, 10:24

Moja droga, umiłowana córko, Moje Światło zaświeci teraz nad tymi narodami, które nie były nauczane Prawdy.

Tam gdzie nie istnieje wzmianka o Bogu, Moja Boska Obecność wypełni obecnie każdy zakątek w tych narodach, które Mnie nie czczą, mimo, że są świadome tego, kim Ja Jestem. Zasłona ciemności zostanie uchylona i w końcu te zgłodniałe dusze będą piły Mojego Świętego Ducha i chłonęły Moje Święte Słowo. Po całym tym czasie, przez rozprzestrzenianie się Moich Grup Modlitewnych, zostanie im dana Prawda.

Odnoszę się do tych narodów, gdzie puste są wasze kościoły, gdzie Sakramenty są rzadko dostępne i gdzie codzienne Msze nie są już dłużej odprawiane. To należy do was, Moi ukochani uczniowie, aby rozprzestrzeniać Moje Święte Słowo, tak żeby ciemne dusze i ci, którzy nie wiedzą nic o Mnie, zostali oświeceni i delikatnie zachęceni do przyjścia do Mnie.

Błogosławię was, a przez Moc Mojej głębokiej Miłości do każdego z was, powiększę ogromnie waszą liczbę. Moje Grupy Modlitewne będą zakładane w każdym kraju, a z Darem Ducha Świętego, prorokować będziecie w Moje Święte Imię na całym świecie.

Przypominajcie wszystkim Moje Nauki. Przypominajcie duszom o czytaniu Pisma Świętego, jednego z Największych Darów, danych wam przez Mojego Ojca. Odmawiajcie Moje Modlitwy; czytajcie Moje Orędzia i módlcie się, abyście mogli dotrzeć nawet do najbardziej zatwardziałych serc.

Przyznam wam wiele Darów i poinstruuję was na każdym kroku stawianym przez was na Drodze Prawdy.

Wasz Jezus

Mój Czas, który powiązany jest z Boską Wolą Mojego Ojca, już prawie dla was nadszedł.

Poniedziałek, 21.01.2013, 15:50

Moja najmilsza córko, może się wydawać, że Mój czas na ziemi zakończył się Moim Ukrzyżowaniem, ale to był dopiero początek.

Mój Czas, który powiązany jest z Boską Wolą Mojego Ojca, już prawie dla was nadszedł, a ostatecznie, Ja przyjdę ponownie, aby przyjąć ludzkość do Mojego Najświętszego Serca.

Wiele zostało już osiągnięte, nie tylko przez was, Moi umiłowani uczniowie, lecz przez Wiarę Mojego Kościoła, w niezłomności wobec prześladowań zadanych Mojemu Ciału na ziemi przez świeckie rządy.

Jak Ja kocham Moich wiernych wyznawców. Jaką pociechę przynoszą Mi oni, ze względu na ich stałość i wierne przywiązanie. Duch Święty rozprzestrzenia się w tych czasach i został zarzucony jak sieć nad ludzkością, jako antidotum na ducha zła obecnego w sercach ludzi.

Moi wyznawcy, gdybyście zobaczyli, jak Ja widzę, złe duchy, które błąkają się po ziemi szukając domu, umarlibyście z przerażenia. One szukają schronienia w ludzkiej duszy i domu do zamieszkania. Dusze, które Mnie nie kochają, które odrzucają Boga, i które podążają za szerzonymi przez szatana fałszywymi naukami, w tym organizacjami New Age – które pozują na religijne i duchowe organizacje – pozostawiają same siebie szeroko otwarte dla tych duchów. Wiele z tych dusz poczułoby się obrażonych, gdyby im powiedziano, że są nosicielami tych złych duchów. Nie będą w to wierzyły, nawet jeśli wykazują oznaki głębokiego emocjonalnego cierpienia.

Te złe duchy, a jest ich wiele, ukazują się Mi wijące się przede Mną w ciemności. Widzę je szydzące i plujące na Mnie ich nikczemnymi ustami. Kiedy są one obecne w Bożych dzieciach, przekształcają osoby w które weszły, aczkolwiek na początku powoli. Z czasem te biedne dusze będą bluźnić plugawościami przeciwko Bogu i Prawom ustanowionym przez Niego. Będą propagować nikczemne czyny każdego rodzaju i zadawać sobie wiele trudu, aby uwieść inne dusze do popełnienia grzechu. Ponieważ nasilają one szybkość zakażania, Duch Święty, obecny w sercach Moich wyznawców, zorganizuje potężną batalię, aby  pomóc zwalczyć to zło. To dlatego tak ważna jest modlitwa. Wasze modlitwy, ofiarowane dla powstrzymania rozprzestrzeniania się złych praw, które obrażają Boga, zostaną wysłuchane i poskutkują działaniem.

Proszę, kontynuujcie odmawianie Modlitwy Krucjaty (87) o ochronę waszego narodu od zła, tak aby złe akty prześladowań mogły zostać złagodzone.

Wasz Jezus

Ludzie ci będą niszczyć Moje Kościoły, a tylko niewielu dozwolone będzie sprawowanie codziennych Ofiar.

Niedziela, 20.01.2013, 17:50

Moja droga, umiłowana córko, pragnę, aby Moi uczniowie przyjęli bez strachu nadchodzące zmiany. To właśnie z powodu tych zmian człowiek może zostać oczyszczony.

Niedługo nastąpią nikczemne wojenne działania i zniesienie waszych praw, co spowoduje kontrolowanie drogi, którą pójdą wasze kraje. Gdyby ta ostateczna bitwa pomiędzy Królestwem Mojego Ojca, a szatanem i jego złymi duchami miała nie mieć miejsca, to zło nie mogłoby zostać zniszczone.

Będą stale czynione próby, aby przejąć wasze waluty i wasz osobisty dostęp do pieniędzy. Jednak wasze modlitwy mogą powstrzymać tych podłych przywódców od wprowadzenia takiej próby niewolnictwa. Ludzie ci będą niszczyć Moje Kościoły, a tylko niewielu dozwolone będzie sprawowanie codziennych Ofiar. Jednak będą tacy pośród nich, którzy pozostaną nieugięci dzięki Łasce Bożej.

Będą prześladować Kościół i powodować wielki podział wśród przywódców Kościołów Chrześcijańskich, ale mimo to będą księża i duchowni, którzy ciągle pozostaną niezachwiani, ponieważ odrzucą podporządkowanie się tej presji.

Będą starać się zatrzymać Sakramenty Chrztu, Komunii Świętej i Spowiedzi, ale mimo to, ci wierni i odważni wyświęceni słudzy będą Mi nadal służyć.

Pamiętajcie, że wasze modlitwy będą osłabiały wpływ i dotkliwość tych udręk. Kiedy Moje wybrane dusze modlą się specjalnie o takie akty Miłosierdzia, Ja odpowiem na ich wołanie.

Wasz Jezus

To są Misje prawdziwych proroków, które wywołują oburzenie.

Niedziela, 20.01.2013, 10:10

Moja najmilsza córko, Moim największym pragnieniem jest zobaczyć niewierzących, którzy czytają Moje Święte Słowo. Nawet gdyby to było tylko kilka minut, byliby skłonni powracać do Mojego Pisma, ponownie i ponownie.

Ponieważ szatan zwodzi świat do uwierzenia, że on nie istnieje, ani że jego demony, upadłe anioły, przemierzają swobodnie świat szukając schronienia w sercach i ciałach ludzi, jest on nieznany dla niewierzących. Dopiero gdy człowiek zaakceptuje egzystencję zła na świecie, otworzy naprawdę swój umysł, aby zaakceptować Istnienie Boga.

Kiedy złe duchy wędrują, poszukują miejsc, w których łatwo mogą wejść do duszy. Gdy raz znajdą się w duszy, pozbyć się ich jest bardzo trudno. Trzymają się tych biednych dusz, które nie mają wiary czy ufności w Boga. W podobny sposób atakują Moich wyznawców i jedynie ich modlitwy mogą zapewnić im ochronę. Kiedy na świat wysyłany jest prorok, szatan i jego demony użyją nadzwyczajnych metod, aby walczyć z Darem Proroctwa.

Ty, Moja córko, poddawana jesteś atakom szatana. Przybiera to różne formy. Ludzie, którzy reagują na Moje Orędzia będą również dręczeni. Najpierw przez ducha zła zasiewane będą w ich sercach wątpliwości, które następnie wywołają niepokój w duszy. To doprowadzi ich do kwestionowania i stawiania wyzwania Moim Przekazom, aż ich wątpliwości obrócą się w nienawiść.

Wiele związanych z tobą dusz, będzie bezwiednie nieustannie kuszonych, aby cię zdradzić. Pojawią się niektórzy obcy i powiedzą ci, że również są prorokami. Niektóre z tych dusz, które przyszły do ciebie od początku tej Misji pod pretekstem, że one również były Moimi prorokami ze specjalnymi darami ode Mnie, i że należą do ciebie, są twoimi największymi wrogami. Zostały zaatakowane przez złe duchy i wiele, niestety, nie uświadamia sobie tego. Ci Moi wyświęceni słudzy, którym zawierzyłaś, a którzy cię zdradzili, również zostali powstrzymani w wykonywaniu swoich obowiązków wobec Mnie, z powodu ducha zazdrości.

Istnieje bardzo niewielu, którym można zawierzyć pracę z Moimi prorokami, dlatego prawdziwi z nich muszą działać sami, jedynie z garstką ludzi, którym mogą zaufać. Wam, Moi wyznawcy, nie wolno nigdy czuć się urażonymi lub obrażonymi, jeśli nie zezwolę Mojemu prorokowi spotykać się z wami lub uczestniczyć w publicznych wydarzeniach.

Jako prorokowi czasów ostatecznych, nie mogę pozwolić na zajęcia odwracające uwagę. Potrzebuję całego czasu Marii i jej pobożności. To będę Ja, Jezus Chrystus, który poprowadzi was w waszych modlitwach, poprzez Moje Grupy Modlitewne. Nie lekceważcie nigdy ducha zła, który wywołuje wśród was wątpliwości i dyskusje wraz z pokusą, aby odejść.

Rozpoznajcie powody tego. Jest to dlatego, że największa wojna szatana toczona jest w tym czasie. To są Misje prawdziwych proroków, które wywołują oburzenie. To Jestem Ja, Jezus, który prowadzi walkę przeciwko złemu i to Jestem Ja, Który ją wygra.

Wasz Ukochany Jezus

Najświętsza Maria Panna: Musicie walczyć z każdym prawem i każdym argumentem, który propaguje aborcję.

Sobota, 19.01.2013, 20:45

Moje dziecko, kiedy eskalują złe czyny, tak jak sposób, w jaki narody próbują wprowadzić aborcję, Duch Święty zstępuje na Boże dzieci, tak aby mogły zyskać odwagę dla stawienia oporu.

Aborcja jest najcięższym grzechem w Oczach Mojego Ojca. Nie ma przyczyny, która może Mu zostać przedstawiona, i która może usprawiedliwić ten ohydny czyn przeciwko Bożemu Stworzeniu. Aborcja jest obrazą dla Świętego Stworzenia ludzkości i niesie ze sobą straszliwą karę.

Każdy argument zostanie przytoczony dla jej uzasadnienia wśród waszych narodów, ale nic nie może uczynić jej kiedykolwiek akceptowalną dla Boga. Nikt nie ma prawa ingerować w Dar Życia stworzonego przez Boga, Stwórcę wszystkiego, co istnieje.

Wiele biednych dusz wierzy, że okazują współczucie, kiedy tolerują aborcję, ale wszystko, co robią, jest tolerowaniem morderstwa, które jest grzechem ciężkim. Musicie walczyć z każdym prawem i każdym argumentem, który propaguje aborcję oraz chronić życie Bożych dzieci w łonach ich matek. Nigdy nie wolno wam odczuwać strachu, kiedy głosicie świętość życia.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dusze, które nie mogą zaakceptować ważności życia i Świętego Aktu Bożego Stworzenia. Dusze te potrzebują waszych modlitw i cierpliwości. Pokażcie im, że nie zaakceptujecie ich żądań dla zmuszenia was do przyzwolenia na zabójstwo nienarodzonego Bożego dziecka.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Tak łatwo chłoniecie te fałszywe słowa przedstawiane wam przez kłamców

Piątek, 18.01.2013, 20:15

Moja droga, umiłowana córko, jak łatwo Mój Głos może być zagłuszany przez wrzaskliwe głosy fałszywych proroków, którzy infiltrują świat w tym czasie.

Jakże nierozsądni są ci spośród was, włącznie z Moimi wiernymi wyznawcami, którzy są tak głodni Mojej Miłości, że tak łatwo chłoną te fałszywe słowa przedstawiane wam przez kłamców.

Czy nie wiecie, że Ja przekazuję Moje Słowo jedynie do kilku dusz? Czy nie mówiłem wam, że Moje Słowa dawane wam teraz, są ostatnimi tego rodzaju? Dlaczego więc z niecierpliwością szukacie słów nowo zadeklarowanych proroków, którzy twierdzą, że mówią w Moim imieniu? Ich pragnieniem jest poszukiwanie sławy i uwagi. To, co robią, jest dostarczaniem Mojemu Stadu słabej alternatywy, pełnej słów bez treści. Wiele z tych słabych dusz nie ma złych zamiarów, ponieważ wiele kieruje się swoją pobożnością do Mnie w celu przekazywania Bożej Miłości. Jednak Ja nie instruuję ich, aby to robiły, gdyż nie objawiam im Mojego Świętego Słowa, czy też szczegółów Mojego Świętego Planu. Inni, niestety, pozostają pod wpływem ducha zła, aby umniejszać Moje Święte Słowo.

Podczas gdy tak wiele głosów z ust fałszywych proroków wzbudza u wielu uwagę, Mój Prawdziwy Głos wysyłamy jest w jedną stronę. Ci z was, którzy szukają Mojego Głosu, i którzy są świadkami słów wielu samozwańczych proroków, muszą Mnie teraz posłuchać.

Istnieją dusze wybrane, poprzez które Ja przekazywałem przez dziesięciolecia. Nadal się z nimi porozumiewam. Od początku tej Misji nie dałem ani jednej więcej duszy zgody na publicznie głoszenie Mojego Słowa w tym czasie, z wyjątkiem tych umiłowanych wybranych dusz, które pracowały dla Mnie przez lata.

Jak mam podnieść Swój Głos, tak byście mogli Mnie usłyszeć? Co jest tym, czego szukacie? Czy jest to Prawda? Czy jest to sensacja? Czy jest to poezja – co przypomina wam jak Moje Słowo powinno pojawić się na papierze? Dlaczego więc, z wszystkich proroków, którzy mówią, że przemawiają w Moim Imieniu, odrzucacie Mnie z powodu tych Orędzi?

O, jakże jesteście oszukiwani. Jak jesteście odciągani od Moich Kochających Ramion. Jak jesteście uwodzeni, aby słuchać słodkich dźwięków, które nie mają żadnego podobieństwa do Mojego Prawdziwego Słowa.

Nadejdzie czas, kiedy będziecie się wstydzić waszego okrucieństwa, waszego gorzkiego odrzucenia Mojego Świętego Słowa, waszej rodzącej się z grzechu pychy upartej odmowy przyjęcia Mojego Świętego Słowa w tym czasie, ponieważ jest to czas, aby Prawda została objawiona ludzkości, dla dobra waszych dusz, duszy każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.

Obiecałem światu, że Prawda zostanie wam w tym czasie wyjawiona, ale tak wielu z was jest ślepych i głuchych na Słowo Boże. Proszę was, zastanówcie się nad waszym poszukiwaniem Mojego Miłosierdzia, Mojego Słowa i Mojej Obietnicy. Następnie musicie Mnie błagać, abym was poprowadził i dał wam jasność umysłu, tak byście mogli Mnie dostrzec, wysłuchać Mnie, zaufać Mi i, ostatecznie, poddać się w pełni Mojemu pragnieniu zbawienia waszych dusz. Nie wolno wam marnować czasu rozważając lub dając się sprowadzać na manowce, ponieważ Ja was potrzebuję.

Wasz Jezus

Zniesienie wszystkich znaków Mojego Syna oznaczać będzie początek końca

Piątek, 18.01.2013, 19:30

Moje dzieci, nastąpił zwrot rozwoju sytuacji, gdyż grzech nadal wszędzie się rozprzestrzenia. Ponieważ grzech staje się akceptowalny w sercach ludzi, ziemia będzie jęczeć w męce pod ciężarem ciemności.

Aranżowana jest Światowa Wojna i wkrótce ujawni brzydotę, która leży w sercach światowych liderów, połączonych jak przez pępowinę. Jeden zasila innego, ale wkrótce żaden nie pozostanie przywódcą w swoich własnych narodach, ponieważ odpowiadać będą tylko przed jednym panem, antychrystem.

Dla wielu świat może wydawać się taki sam, ale tak nie jest. To z powodu zła spowodowanego przez wcielenie demonów, które błądzą po korytarzach władzy, cała ludzkość będzie cierpieć. Władza posiadana przez tych przywódców, niewolników zła, będzie oznaczać, że znikną prawa obywatelskie. Oznaki tego mogą być już zobaczone. Wkrótce wszystkie zostaną zniesione, a wy będziecie musieli zaufać Mojemu Synowi i poddać się Mu, tak abyście mogli wytrzymać niesprawiedliwości, których będziecie musieli doświadczyć.

Zniesienie wszystkich znaków Mojego Syna oznaczać będzie początek końca. Kiedy to się wydarzy, będziecie wiedzieć, że czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest blisko.

Dzieci, musicie trwać w modlitwie i nadal odmawiać Modlitwy Krucjaty, ponieważ są one bardzo potężne i pomogą złagodzić cierpienie, które jest planowane przez złą grupę.

Ziemia zadrży teraz tam, gdzie znajdują się siedziby tych będących pod demonicznym wpływem przywódców. Ręka Najwyższego Boga uderzy ziemię, ale wielu z tych, którzy prowadzą grzeszne życie, może zostać uratowanych poprzez wasze modlitwy.

Wpływ złego jest teraz odczuwalny wśród Kościołów i tych, którzy głoszą Święte Boże Słowo. Oni są głównymi celami złego, a antychryst nie ustanie w swoim dążeniu do zniszczenia wszystkich Chrześcijańskich Kościołów.

Módlcie się, módlcie się, módlcie za armię Chrystusa, aby pozostała w spokoju i pokoju. Jeśli całkowicie zaufacie Mojemu Synowi, poprzez poddanie Mu waszej wolnej woli, staniecie się silni. Wtedy będziecie w stanie wytrzymać te próby.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Zostanie zrobione wszystko, aby spowodować zamęt w waszych Grupach Modlitewnych.

Czwartek, 17.01.2013, 23:17

Moja droga, umiłowana córko, Ogień Ducha Świętego nasilił się wśród Moich Grup Modlitewnych i będą teraz rozprzestrzeniały się na całym świecie oraz pomnażały tysiąckrotnie. Łaska, którymi obdarzane są te Grupy, pozwoli na ich szybkie zakładanie i rozwijanie się, tak jak Ja zamierzałem.

Tak jak Ogień Prawdy ogarnia ziemię, tak również zapadnie ciemność, jak wielka gęsta mgła. Zły i jego demony będą dręczyć tak wielu, jak tylko mogą, aby ich zabrać daleko ode Mnie. Ja nie mogę pozwolić mu tego zrobić.

Ból rozłąki od tych słabych dusz, które tak chętnie poddają się kłamstwom podawanym im przez szatana, jest dla Mnie bardzo trudny do zniesienia. Nic jednak nie może zatrzymać Słowa Bożego, chociaż wielu z was może nie mieć takiego wrażenia.

Przez Moją Moc będę szerzyć miłość poprzez te dusze, które odpowiadają na Moje wezwanie o modlitwy. Kiedy poddają Mi one swoją wolną wolę, mogę zrobić to, co konieczne, aby przyciągnąć je do Bożej Miłości. Tej Miłości zabrakło w ich życiu przez pewien czas. Wtedy zdadzą sobie sprawę z pustki, którą czuły w swoim wnętrzu, zanim przyniosłem im to pocieszenie. Komfort, którego im brakowało, to spokój duszy, który może pochodzić tylko ode Mnie.

Przyjdźcie do Mnie, a Ja pomogę wam zobaczyć wszystko, co ma znaczenie. Posłuchajcie Mojego Głosu teraz, kiedy zbieram razem wszystkie narody i prowadzę  Moją rodzinę, tak abym mógł przygotować was do nowego życia, gdzie śmierć nie będzie już istniała. Ani śmierć ciała, ani duszy, nie może istnieć w Moim Nowym Raju. To będzie koniec śmierci. Mój Nowy Raj jest gotowy, ale musi zostać wypełniony każdą duszą żyjącą dziś na świecie. To jest Moje wielkie pragnienie.

Moi wyznawcy, musicie przygotować się teraz na straszne próby, którym będziecie musieli stawić czoła z powodu waszej reakcji na Moje wezwanie. Zostanie zrobione wszystko, aby spowodować zamęt w waszych Grupach Modlitewnych. Na przykład wielu księży starało się będzie je powstrzymać. Zostanie wam powiedziane, abyście w nich nie uczestniczyli. Zostanie wam powiedziane, że nie są one dozwolone. Zostanie wam powiedziane, że Moje Modlitwy pochodzą od ducha zła. Dany wam będzie każdy rodzaj wytłumaczenia – wszystkie z nich mają po prostu za zadanie zapobiec wykonywaniu Mojej Pracy.

Zachęcam was, pracujcie razem w pokoju i harmonii. Nie dopuście do różnic zdań powstrzymujących tę pracę. Jest to czas, kiedy szatan będzie próbował wbić klin między was wszystkich, tak żeby Modlitwy Krucjaty nie były rozprzestrzeniane na całym świecie, jako podyktowane przeze Mnie.

Grupy Modlitewne Jezusa do Ludzkości muszą być zakładane wszędzie. Będą one integralną częścią formowania i koordynacji Mojej Reszty armii na ziemi. Musicie działać ściśle, w miłości i harmonii, i pozostać w kontakcie z Moją córką, Marią. Poinstruowałem ją, aby pomogła tam gdzie to możliwe, w prowadzeniu was. Wysłałem jej grupę osób, które będą koordynować Grupy w różnych regionach świata. Każdy musi skupić się na swoim własnym regionie i łączyć się z wszystkimi innymi. Maria zostanie przeze Mnie poinstruowana, w jaki sposób chcę, aby byli zorganizowani oraz jakiego formatu pragnę.

Pobłogosławię każdą Grupę Modlitewną, kiedy zgodzi się na Moje Kierownictwo. Potrzebuję włączyć członków duchowieństwa i korzystanie z modlitewników. Maria przekaże wam, co będzie wkrótce oczekiwane.

Przygotujcie się do tej globalnej Misji, jak żadnej innej. Jest to końcowa Misja dla ratowania dusz, a każdy krok na tej drodze podyktowany jest przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Proszę więc, pokładajcie we Mnie całe wasze zaufanie. Radujcie się, bo zostaliście pobłogosławieni przyznaniem wam tej roli w najważniejszym czasie historii świata. Dlatego otrzymacie wiele darów ode Mnie, ponieważ potrzebuję waszej pomocy, aby ratować dusze.

Pozwólcie Mi dać wam Błogosławieństwo Ochrony dla Grup Krucjaty Modlitwy Jezusa do Ludzkości w każdym pojedynczym miejscu, gdzie są one tworzone.

Moja Miłości, Moi Błogosławieni, Moi Umiłowani uczniowie, wy przynosicie Mi pokój, miłość i pociechę w tym czasie.

Wasz ukochany Jezus

Krucjata Modlitwy (94) – O uzdrowienie ciała, umysłu i duszy

Wtorek, 15.01.2013, 22:50

„O drogi Jezu, korzę się przed Tobą, zmęczony, chory, w bólu i tęsknocie, aby usłyszeć Twój Głos.

Pozwól mi zostać dotkniętym Twoją Boską Obecnością, tak abym został napełniony Twoim Boskim Światłem na wskroś mego umysłu, ciała i duszy.

Ufam w Twoje Miłosierdzie.

Oddaję Tobie całkowicie mój ból i cierpienie i proszę, daj mi łaskę zaufania Tobie, abyś mógł mnie wyleczyć z tego bólu i ciemności, tak abym stał się ponownie zdrowy i mógł podążać Ścieżką Prawdy oraz pozwolił Tobie prowadzić mnie do życia w Nowym Raju.

Amen.”

Proszę, weźcie ten nowy Dar Uzdrowienia, który wam teraz przedstawiam.

Wtorek, 15.01.2013, 22:50

Moja droga, umiłowana córko, podczas gdy Misja ta rozwija się i rozprzestrzenia na całym świecie, nastąpią nowe cuda, które przez Moje współczucie dane będą tym, którzy straszliwie cierpią. Kiedy przybyłem po raz pierwszy, Moje Miłosierdzie zostało rozszerzone na te dusze, które potrzebowały Mojej Pomocy.

Będą to ci, którzy zostaną przeniknięci brakiem wiary, i którzy będą nękani straszliwym cierpieniem fizycznym. Tym, którzy przychodzą do Mnie, złagodzę ich cierpienia. Zrobię to, aby rozpalić wiarę ich dusz, ale to będzie jedynie Moc Ducha Świętego, przez którą mogą zostać uzdrowieni.

Przynieście Mi swoje cierpienia. Przynieście Mi swoje zmartwienia. Przynieście Mi wasz ból. Przyjdźcie do Mnie poprzez modlitwę, a Ja was wysłucham. Chcę wziąć was wszystkich w Moje Święte Ramiona i chronić was.

Proszę, weźcie ten nowy Dar Uzdrowienia, który wam teraz przedstawiam. Ma on formę Krucjaty Modlitwy i uleczy wasz umysł, ciało i duszę.

Modlitwą tą przekazuję wam cenny Dar Uzdrowienia. Odmawiając ją doświadczycie, że ta prośba o pomoc przyniesie wam i tym, których obejmujecie tą modlitwą, wielkie dary z Nieba. Jako taka, zawiera ona specjalną ochronę dla odnowienia tych zagubionych, którzy nie są pewni swojej wiary, i którzy doznają uczucia znużenia. Mogą cierpieć przez wątpliwości. Mogą cierpieć przez choroby fizyczne, które niszczą ich zdolność, aby pozwolić Mi przynieść im pokój, miłość i pocieszenie.

Aby otrzymać to błogosławieństwo uzdrowienia, odmawiajcie proszę tę Modlitwę Krucjaty.

Krucjata Modlitwy (94) – O uzdrowienie ciała, umysłu i duszy

„O drogi Jezu, korzę się przed Tobą, zmęczony, chory, w bólu i tęsknocie, aby usłyszeć Twój Głos.

Pozwól mi zostać dotkniętym Twoją Boską Obecnością, tak abym został napełniony Twoim Boskim Światłem na wskroś mego umysłu, ciała i duszy.

Ufam w Twoje Miłosierdzie.

Oddaję Tobie całkowicie mój ból i cierpienie i proszę, daj mi łaskę zaufania Tobie, abyś mógł mnie wyleczyć z tego bólu i ciemności, tak abym stał się ponownie zdrowy i mógł podążać Ścieżką Prawdy oraz pozwolił Tobie prowadzić mnie do życia w Nowym Raju.

Amen.”

Najpierw musicie zatroszczyć się o swoją wiarę. Następnie, przez łaskę Mojego Miłosierdzia, odpowiem na wasze prośby o uzdrowienie, zgodnie z Moją Świętą Wolą.

Wasz ukochany Jezus

Pomimo Mojej Boskości, czuję wstręt i niesmak z powodu grzechów człowieka.

Poniedziałek, 14.01.2013, 18:12

Moja najmilsza córko, czas na przygotowanie do Ostrzeżenia jest krótki. Jest to czas, kiedy bez względu na to, jak bolesne są prześladowania, musicie ignorować wszystko oprócz Mojego Świętego Słowa.

Kiedy rozpoczynają się przygotowania, niech nikt nie powstrzyma was, Moi ukochani wyznawcy, od przygotowania waszych dusz i modlitw za tych, którzy umrą w stanie grzechu śmiertelnego podczas Ostrzeżenia.

Wy, Moi wyznawcy i Moi wyświęceni słudzy, będziecie znosić teraz ból, który Ja czuję, gdy patrzę na nieszczęsnych grzeszników. Pomimo Mojej Boskości, czuję wstręt i niesmak z powodu grzechów ludzi, którymi popisują się przed Moimi Oczami.

Ich arogancja, bezczelność i pycha, demonstrowane przez tych grzeszników, naśladują dokładnie cechy szatana i jego demonów. Te same złe duchy pochłaniają dusze Bożych dzieci, tak że wydają się one nie być już dłużej tymi dziećmi, jakimi były kiedyś, gdy wzięły swój pierwszy oddech.

Są tak nadęte pychą i przekonaniem o własnej niezwyciężoności, że nie są już dłużej w stanie pozwolić Bożemu Duchowi, aby poruszył ich dusze. Dlatego potrzebują waszych modlitw.

Błogosławię was Łaską, aby ratować te dusze, a wy ze względu na Mnie, aby pomóc im, musicie pomóc Mnie.

Niezadowolony w zaspokajaniu własnych pożądliwości, karmiąc swoje pragnienia cielesne, człowiek odczuwa następnie, że musi ingerować w Moje Stworzenie. Podejmuje wtedy kroki, gdzie stara się nie tylko naśladować Moc Boga, gdy chodzi o Stworzenie ludzkiego życia i zabieranie ludzkiego życia, ale sądzi, że ma władzę, aby zastąpić Istnienie Boga. Obecnie wierzy on w swoją własną boskość, która jest niczym innym, jak kłamstwem umieszczonym w jego duszy przez szatana, któremu przyrzekł lojalność.

Te kroki, które człowiek podejmuje teraz, wykraczają poza granice dozwolone przez Boga. Teraz, gdy Boże Kościoły oblężone są przez ducha zła, przez wrogów i oszustów, kara zostanie ostatecznie zesłana na ziemię.

Doświadczona zostanie Moc Mojego Ojca, a Jego kara będzie surowa. Wywoła wstrząs u nawet najbardziej aroganckiego grzesznika, który nie będzie miał wątpliwości, czyja Ręka opadła na ziemię. Mój Ojciec uczyni to, aby pozbyć się z ziemi nikczemności, umożliwiając jednocześnie, aby w tym samym czasie wzrosła Jego armia wiernych wyznawców, którzy pomogą w ocaleniu dusz.

Grzech zniszczył ziemię, po której chodzicie i może być dostrzegany w chorobach, skażeniu i korupcji wśród waszych rządów. Zmaza grzechu objęła świat, tak że stał się wstrętną i podłą rzeczą w Oczach Mojego Ojca. On, który stworzył świat jako miejsce, gdzie mógłby pielęgnować Swoją rodzinę, jest zrozpaczony.

Mój Ojciec jest także rozgniewany, a szale sprawiedliwości obecnie przeważyły. Jego kara nie może być powstrzymana, gdzie stała się konieczna.

Pomóżcie waszym braciom i siostrom, zwłaszcza tym, którzy tworzą prawa kolidujące z tymi, stworzonymi przez Najwyższego Boga. Musicie to robić poprzez Krucjatę Modlitw. Bądźcie silni. Bądźcie odważni. Miejcie nadzieję i jeśli Mnie kochacie, nie obawiajcie się niczego.

Wasz Jezus

Ignoruj pytania lub żądania wobec ciebie, aby zmienić Moje Słowa.

Niedziela, 13.01.2013, 12:10

Moja najmilsza córko, nigdy nie wolno ci zapominać, kto jest twoim Mistrzem. Kiedy jesteś ciągnięta w różnych  kierunkach, i kiedy Moi uczniowie kładą ogromne ciężary na twoje barki, musisz zachować odporność. Powierz siebie w Moje Święte Ręce, zostań sama i poproś Mnie o zajęcie się wszystkim.

Musisz odpowiadać jedynie na Mój Głos. Jakiekolwiek inne głosy, które nakazują Ci wykonywać Moją Świętą Pracę, według ich metod, ich interpretacji, muszą być ignorowane.

Wielu, którzy podążają za tą Misją, musi zrozumieć, że Moje Święte Słowo nie może być poddane kontroli, zmienione lub dostosowane, aby zadowolić innych. Moje Słowo jest Święte. Zaakceptujcie z wiarą to, co Ja mówię i bądźcie zadowoleni. Próbowanie odnalezienia ukrytych znaczeń, sensacji lub szukanie wróżb, jest dla Mnie obraźliwe.

Nauczcie się słuchać Mojego Głosu. Niech on poruszy waszą duszę i bądźcie wdzięczni, że daję wam ten Dar Moich prywatnych Nauk i życzeń. Robię to z litości dla was i dlatego, że was kocham. Pytanie i żądanie, abym dawał wam odpowiedzi, które chcecie usłyszeć, obraża Mnie.

Moja córko, proszę, ignoruj pytania lub żądania wobec ciebie, aby zmienić Moje Słowa lub znaczenie tego, co Ja mówię do ciebie. Nie masz, tak jak już wcześniej mówiłem, uprawnień do tego. Nawet jeśli te przebiegłe dusze zadają trudne pytania, na które nie masz odpowiedzi, zachowaj milczenie.

Ci z was, którzy w dalszym ciągu starają się spowodować Moje potknięcie, kwestionując i krytykując Moje Święte Słowo, wiedzcie, że jesteście tylko biednymi, słabymi grzesznikami. To nie jest to, że zadajecie pytania dla dobra waszej duszy, co jest dla Mnie nieprzyjemne. To jest wasza odmowa przyjęcia, że Ja, Jezus Chrystus, mógłbym kiedykolwiek komunikować się ze światem, jak czynię to teraz.

Jeśli bierzecie Moje Słowo i przekręcacie go, aby odpowiadało waszym metodom, staje się ono nieistotne. Jeśli następnie rozrywacie go, aby przeciwstawić się tej Mojej Świętej Misji dla ocalenia tej ostatniej generacji, zostaniecie odrzuceni na jedną stronę.

Mój plan jest teraz potężny, kiedy prowadzę ludzkość szybko na Drodze Prawdy. Ci, którzy błąkają się i błądzą, zostaną pominięci. Pozostało już tylko tyle czasu, aby ocalić każdego z was. Dlaczego go marnować? Każda minuta jest cenna.

Dajcie Mi szansę, aby prowadzić was, uczyć i zbawić. Posłuszeństwo wobec Mnie, waszego Jezusa, jest wymagane, jeśli Ja mam wam pomóc. Możecie być Mi posłuszni, kiedy poddacie Mi waszą wolę. Jeśli to zrobicie, nie będzie już zamieszania obecnego w waszej duszy.

Wasz Jezus

Plan zniszczenia Kościoła Katolickiego od wewnątrz z jego własnych szeregów, jest już w toku.

Sobota, 12.01.2013, 15:10

Moja najmilsza córko, to jest czas na kolejny etap w Moim Planie przygotowania świata do Nowej Ery, Nowego Raju, Królestwa obiecanego przeze Mnie, Syna Człowieczego.

Moja armia musi teraz zebrać się i połączyć w jedno w modlitwie, ponieważ obecnie walka o dusze nasila się. Plany złej grupy w światowej skali, w celu legitymizacji wojny, morderstw przez eutanazję i aborcję, nabierają rozpędu.

Plan zniszczenia Kościoła Katolickiego od wewnątrz z jego własnych szeregów, jest już w toku. Te dusze na stanowiskach władzy, zwłaszcza te w Kościołach Chrześcijańskich, które tolerują grzech i próbują ustanawiać ku temu prawa, niech wiedzą o tym. Będziecie straszliwie cierpieć. Ręka Mojego Ojca zainterweniuje i zniszczy wasz plan.

Każdego człowieka, który stara się wprowadzić prawa przeciwne Woli Boga, spotka straszna kara. Nie tylko zostaną powaleni, ale ich własne narody zostaną również ukarane.

Dość już zostało znoszone przez Mojego Ojca. On nie będzie już dłużej tolerować takiej ingerencji w Jego Stworzenie. Ziemia zostanie wstrząśnięta i nie ujdzie to uwagi żadnego człowieka.

Jakież zło istnieje. I jaka przebiegłość jest obecna, gdy straszne obrzydliwości, które obrażają Boga, wprowadzane są przez ludzkość. Przy takich działaniach, człowieka będzie musiał spotkać Gniew Mojego Ojca. Modlitwy, i to wiele modlitw, mogą powstrzymać tę nikczemność. To z powodu waszych modlitw Boskie Interwencje dla ukarania ludzkości zostały opóźnione. Teraz te narody, których przywódcy kierowani są przez ducha zła, zostaną wymazane.

Moi ukochani wyznawcy, ucierpicie ogromnie, gdy będziecie świadkami aktów nieposłuszeństwa przeciwko Bożym Prawom. Musicie trwać w modlitwie, w celu złagodzenia kary Mojego Ojca.

Musicie teraz zakładać tak wiele grup modlitewnych jak to możliwe, w każdym narodzie, dla Mojej Krucjaty Modlitw. Czyniąc to, osłabicie dzieło złej grupy.

Moja cierpliwość nie kończy się nigdy, ale człowiek zostanie ukarany za swoje nikczemne uczynki przed Moim Powtórnym Przyjściem. Ta kara została przez pewien czas opóźniona, lecz Mój Ojciec zezwoli na wstrząsy żywiołów, w celu oczyszczenia dusz.

Oto ważna Litania, aby pomóc złagodzić karę Mojego Ojca.

Litania (4) Modlitwa w celu złagodzenia kary Boga Ojca

„O Najwyższy Boże.

Błagamy Cię o Miłosierdzie dla grzechów Twoich dzieci.

Dziękujemy Ci za Dar ziemi.

Dziękujemy Ci za Dar życia ludzkiego.

Strzeżemy Daru życia.

Bronimy Daru życia.

Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia.

Wysławiamy Twoją Boskość.

Poddajemy się Tobie całkowicie, tak aby Twoja Święta Wola mogła być wypełniona na ziemi, tak jak jest w Niebie.

Dziękujemy Ci za Dar Oświetlenia Sumienia.

Dziękujemy Ci za obietnicę życia wiecznego.

Witamy Nowy Raj.

Błagamy Cię, uratuj wszystkie dusze, w tym tych, którzy Cię dręczą i tych, którzy są dla Ciebie zagubieni.

Dziękujemy Ci za Miłość, którą okazujesz wszystkim Twoim dzieciom.

Dziękujemy Ci za Dar proroctwa.

Dziękujemy Ci za Dar modlitwy.

Prosimy Cię, przyznaj nam pokój i zbawienie. Amen.”

Moja córko, ta Misja stanie się jeszcze bardziej trudna, gdyż nienawiść człowieka do człowieka nasila się i dzieli.

Wierni uczniowie Boga będą kuszeni, aby poddać się grzechom, które będą maskowane jako prawa tolerancji. Musicie stawić opór każdej próbie odwrócenia was od Prawdy Moich Nauk. Jeśli pozostawicie wszystkie wasze udręki w Moich Świętych Rękach, wówczas ta Misja ratowania dusz będzie dla was o wiele łatwiejsza.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (93) – O Łzy Nawrócenia

Piątek, 11.01.2013, 11:25

„O Mój ukochany Jezu, Ty jesteś blisko mojego serca.
Jestem jednym z Tobą.
Kocham Cię.
Miłuję Cię.
Pozwól mi poczuć Twoją Miłość.
Pozwól mi poczuć Twój Ból.
Pozwól mi poczuć Twoją Obecność.
Udziel mi Łaski pokory, tak abym stał się godnym Twojego Królestwa na ziemi, tak jak jest w Niebie.
Przyznaj mi Łzy Nawrócenia, tak abym mógł naprawdę ofiarować się Tobie jako prawdziwy uczeń, aby pomóc Ci w Twojej Misji ocalenia każdej duszy na ziemi, zanim Ty przyjdziesz ponownie, aby sądzić żywych i umarłych.
Amen.”

Przyznam im teraz Łaskę Łez Miłości i Nawrócenia

Piątek, 11.01.2013, 11:25

Moja najmilsza córko, proszę, usłyszcie Mnie i posłuchajcie, kiedy Ja ujawniam Mój Ból. Moja Głowa pokryta cierniami jest boleśnie druzgotana, podczas gdy znoszę ból Mojego Ukrzyżowania, dwa tysiące lat po Moim Czasie na ziemi.

Moment Mojego Powtórnego Przyjścia jest bardzo bliski. Niech nikt nie wątpi w Moją Obietnicę ponownego przyjścia. Niech żaden człowiek nie ma wątpliwości, że to może być w każdej chwili. Przygotujcie wasze dusze, gdyż czas jest bliski. Jest znacznie lepiej, abyście koncentrowali się na stanie waszych dusz, niż na stanie waszego przyszłego dobrobytu.

Ból od cierni odczuwany jest teraz przez przywódców w Katolickim i Chrześcijańskich Kościołach. Cierpią tak, ponieważ są karmieni na siłę podyktowanymi im przez przywódców politycznych doktrynami, które wypływają z ust bestii.

Wszystkich tych z was, którzy atakują Moje Słowo dawane poprzez te Orędzia muszę ostrzec, że bitwa między Bogiem a szatanem w czasie ostatecznym odbywa się teraz. Niech Mój Ojciec przebaczy wam wasze przewinienia. Niech wyleje Swoje Miłosierdzie na wasze błędne i kapryśne drogi, z których wszystkie tolerują grzech.

Ból Cierniowej Korony, która jest wciskana w męce na Moje Chrześcijańskie Kościoły na ziemi, jest w tym czasie powtarzany, jak przepowiedziane. Ból odrzucenia – odrzucenia Mojego Słowa, Mojego Istnienia i Moich Nauk – jest odczuwany nie tylko przeze Mnie, ale przez te wszystkie biedne dusze, które czczą Mnie, które głoszą Moje Święte Słowo, i które Mnie kochają.

Moje Serce jest splecione z nimi w miłości i cierpieniu. Doświadczą tego natychmiast, ponieważ przyznam im teraz Łaskę Łez Miłości i Nawrócenia, gdy będą odmawiać tę Modlitwę Krucjaty.

Krucjata Modlitwy (93) – O Łzy Nawrócenia

„O Mój ukochany Jezu, Ty jesteś blisko mojego serca.
Jestem jednym z Tobą.
Kocham Cię.
Miłuję Cię.
Pozwól mi poczuć Twoją Miłość.
Pozwól mi poczuć Twój Ból.
Pozwól mi poczuć Twoją Obecność.
Udziel mi Łaski pokory, tak abym stał się godnym Twojego Królestwa na ziemi, tak jak jest w Niebie.
Przyznaj mi Łzy Nawrócenia, tak abym mógł naprawdę ofiarować się Tobie jako prawdziwy uczeń, aby pomóc Ci w Twojej Misji ocalenia każdej duszy na ziemi, zanim Ty przyjdziesz ponownie, aby sądzić żywych i umarłych.
Amen.”

Idźcie Moi ukochani wyznawcy. Obiecuję, że przyznam wam Łaskę Łez Nawrócenia, tak że staniecie się prawdziwie zjednoczeni w Moim Najświętszym Sercu, kiedy będziecie odmawiać tę modlitwę.

Moje Serce obejmuje was, Moi umiłowani i wierni uczniowie. Kocham was. Ja Jestem teraz z wami w sposób,  któremu trudno wam będzie zaprzeczyć.

Wasz ukochany Jezus

Kiedy usuwacie Prawdę lub manipulujecie nią, to nie jest już Prawda. Wszystko, co pozostaje, jest skorupą.

Środa, 09.01.2013, 10:45

Moja droga, umiłowana córko, jak bardzo Jestem znany na co dzień, poprzez mowę ludzi, a mimo to Jestem tak daleko od nich.

Wielu, instynktownie, w momentach wyrażania się wzywa głośno Mojego Imienia, bez uświadamiania sobie, jak Moje Imię wykorzystują. Nie tylko nie jestem szanowany, ale nie jest Mi okazywany jakikolwiek rodzaj szacunku. Moje Imię używane jest do przeklinania innych w chwilach wielkich napięć. Jak to boli i szokuje Mnie, że Ja w ten sposób jestem wykorzystywany.

Wielu używa Mojego Imienia w codziennej rozmowie, ale nie w sposób, który podkreśla Moją Rolę jako Zbawiciela ludzkiego rodzaju.

Jakże pragnąłbym wezwać tych ateistów i agnostyków, aby mogli posłuchać, jak używają Mojego Imienia w swoich codziennych rozmowach. Jeśli jest to nawyk, to dlaczego nie korzystacie z innej formy wyrazu? Dlaczego włączacie w to Mnie, jeśli nie akceptujecie Mnie? Dlaczego używacie Mnie jako formy bluźnierstwa, kiedy nie wierzycie, że Ja Istnieję?

Tak wielu ludzi odrzuca Mnie, jako nic ważnego w ich życiu. Jestem zepchnięty na bok, tak jakbym Ja był bez znaczenia.

Wiele dusz, które wierzą we Mnie, nie praktykuje swojej wiary. Jako tacy, zaniedbują przygotowanie swoich dusz. Tak wielu nie wie, kiedy zostaną zabrani z tej ziemi do następnego życia i popełniają straszny błąd. Ponieważ nie są gotowi do wejścia do Mojego Królestwa.

W dniu, kiedy dusze zostaną podzielone na dwie grupy, Prawda przyszłości będzie im ostatecznie objawiona. Biada człowiekowi, który nie przygotował się do tego wielkiego dnia, i który marnuje czas przyznany mu na ziemi.

Dla innych, którzy odmówili słuchania Prawdy, i który publicznie znieważali i odrzucali Mnie, ich przerażenie będzie niemożliwe do opisania. W tym dniu doświadczany będzie płacz, histeria i wstrząs, kiedy dusze te zobaczą, że wybrana przez nie ścieżka prowadzi je tylko do otchłani ogni.

Jest to czas duchowej odnowy dla dusz, które zostały pobłogosławione Darem zobaczenia, jak dawne proroctwa wypełniają się teraz na świecie, tak jak przepowiedziane.

Patrzę na świat i widzę straszny zamęt, kiedy ludzie wciągani są w kłamstwa o tym, jak świat został stworzony – te kłamstwa, które są konstruowane, aby odwrócić ludzi od Prawdy.

Widzę dobrych ludzi, którym zostało powiedziane, aby odrzucili swoje zrozumienie Moich Nauk i odtrącili je na korzyść akceptacji grzechu. Następnie są zachęcani do aprobowania grzechu, aż przekonają samych siebie, że Ja, Jezus Chrystus, przymknę na to oko.

Prawda Moich Nauk leży w samej istocie Chrześcijaństwa. Kiedy usuwacie Prawdę lub manipulujecie nią, to nie jest już Prawda. Wszystko, co pozostaje, jest skorupą.

Nadszedł czas, aby rozeznać czy jesteście przygotowani, czy też nie, aby pozwolić uwieść się współczesnej duchowości New Age lub nie ustąpić i bronić Świętego Bożego Słowa. Może to nie wydaje się teraz dla was ważne, ale kiedy nadejdzie Dzień, gdy Ja przyjdę, aby Sądzić, jedynie Prawda będzie dopuszczalna w Moim Królestwie.

Jeśli akceptujecie kłamstwa, nie jesteście uczciwi. Nie jesteście szczerzy. Dlatego nie otrzymacie Łask. Będziecie jak pusty statek, który pływa po morzach chlubiąc się ładunkiem, który istnieje tylko w waszych głowach. To fałszywe poczucie bezpieczeństwa będzie dla każdego bezużyteczne. Nie da wam dostępu do kluczy Mojego Nowego Raju.

Módlcie się każdego dnia, jak gdyby jutro było waszym ostatnim dniem, gdyż nie znacie chwili Mojego Powtórnego Przyjścia. Stanie się to niespodziewanie. Kiedy dzień ten zaświta, będzie niewiele czasu, aby zawrócić.  Albo przyjmiecie Mnie i Moją Obietnicę doprowadzenia was do Mojego Królestwa, albo zostaniecie wysłani do miejsca, z ​​którego nie ma powrotu.

Wasz Jezus

Nie słuchajcie przesadzonych stwierdzeń o czasach ostatecznych, które możecie słyszeć.

Wtorek, 08.01.2013, 21:00

Moja najmilsza córko, kiedy chcę przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście, muszę prosić, aby wszyscy Moi wyznawcy zaufali Mi całkowicie. Kocham was. Zawsze będę odpowiadać na wasze modlitwy, aby złagodzić złe czyny, które zostały zaplanowane na świecie przez wrogów Boga.

Ja was ochraniam, Moi umiłowani wyznawcy. Chociaż nigdy nie mógłbym ukrywać przed wami Prawdy, muszę was ostrzec przed niepoprawnymi proroctwami, które w tym momencie czasu dawane są światu przez fałszywych proroków, a które budzą przerażenie w sercach dusz.

Ręka Mojego Ojca, jak już mówiłem wcześniej, spadnie na tych nikczemnych ludzi, kiedy będą się starać zabrać z ziemi Boże dzieci, zanim będą one gotowe, aby wejść do Mojego Królestwa.

Nigdy nie wolno wam pozwolić, aby strach zniszczył nadzieję lub przerażenie zniszczyło miłość. Miłość zniszczy zło. Miłość będzie narastać na świecie i będzie się rozprzestrzeniać dzięki Łasce Boga, w odpowiedzi na modlitwy Jego dzieci.

Nie słuchajcie przesadzonych stwierdzeń o czasach ostatecznych, które możecie słyszeć. Nie pozwólcie, aby takie opowieści, z których wiele równoznacznych jest z fikcją, martwiły was lub przestraszyły.
Ja, Jezus Chrystus, w Moim Miłosierdziu zniszczę zło, gdyż Ja nigdy nie rezygnuję z dusz. Bóg jest Miłością. Moc Boga jest Wszechmogąca.

Bóg jest Miłosierny. Nigdy nie zapominajcie o tym.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż nie wolno wam pozwolić, aby wasze serca trwożyły się, gdy modlitwa może złagodzić wiele zła w świecie. Poddajcie Mi się w miłości, nadziei i radości, a Ja zabiorę wszystkie wasze lęki i niepotrzebnych zmartwienia.

Kiedy przygotowujecie się do wielkiego święta, zawsze będziecie radośni i podekscytowani. I choć przed wielkim dniem może wystąpić wiele zakłóceń i trudnych komplikacji, wszystko zostanie zapomniane, kiedy słońce wzejdzie o świcie, w tym tak bardzo oczekiwanym dniu.

W taki sposób musicie patrzeć na Moje Powtórne Przyjście. Chociaż zło, którego będziecie świadkami w okresie poprzedzającym, przestraszy was i wzbudzi wasz wstręt, będzie to trwało krótko, gdyż niedługo wszystko zostanie zapomniane.

Zostańcie w pokoju. Nigdy nie traćcie nadziei na Moje Wielkie Miłosierdzie. Ja nigdy nie opuszczę tych, którzy Mnie kochają.

Wasz Jezus

 

Tylko przez Moc Boga istniejecie. Tylko przez Miłość Boga będziecie żyć wiecznie.

Poniedziałek, 07.01.2013, 22:15

Moja droga, umiłowana córko, może się zastanawiasz, dlaczego wydaje się być jak najbardziej naturalną rzeczą na świecie, kiedy porozumiewam się z Tobą.

Czasami pytasz, dlaczego nie czujesz się obezwładniona Moją Obecnością. Dopuszczam to, gdyż byłoby dla ciebie niemożliwe, aby stać w Mojej Obecności, tak osłabiłaby cię Moc Mojego Światła. Mimo to pozwalam ci, jako szczególny Dar, dostrzec trochę tego Boskiego Światła. To dlatego, że wówczas zrozumiesz, jak potężne jest Moje Światło, Moja Miłość i Mój Duch.

Gdyby człowiek dostrzegał choćby tylko ułamek Mojej Boskiej Obecności, byłby tak przytłoczony, że nie mógłby znieść tego Światła, gdyż oślepiłoby go.

Jest to dystans, który grzech stawia między człowiekiem a jego Stwórcą. Kiedy Moje Światło okazane jest duszom, mogą być one objęte przeze Mnie w Moim Królestwie jedynie wtedy, gdy zostały oczyszczone. Tylko ci z was, którzy upokorzą się przede Mną, mogą zostać okryci Światłem Mojego Miłosierdzia. Bez względu na to, jak bardzo twierdzicie, że Mnie kochacie, musicie stale rehabilitować się przede Mną, jeśli ma być wam dany ten Dar Mojego Miłosierdzia.

Każdemu grzesznikowi mówię to. Nie mija ani jedna godzina, gdy w waszych myślach, poprzez wasze usta i przez wasze działania, popełniacie grzech. Jednak, gdy spokojnie zaakceptujecie swoją słabość i jesteście pełni miłości do Mnie oraz widzę wasz smutek, wtedy natychmiast zapomnę wasze winy.

Kiedy przychodzę, aby okryć was Moim Boskim Miłosierdziem przed Moim Powtórnym Przyjściem, będzie to, aby zaofiarować wam niezbędne oczyszczenie, tak żebym mógł objąć was i zabrać do bezpieczeństwa i ochrony Mojego Boskiego Światła. Moje Światło okryje tego dnia ziemię. Wielu, choć oślepionych Światłem Mojego Miłosierdzia, natychmiast przyjmie Moją Rękę Ocalenia.

Aby zostać przyjętym do Światła Mojego Miłosierdzia musicie zaakceptować, że Moc Boga jest wieczna. Tylko przez Moc Boga istniejecie. Tylko przez Miłość Boga będziecie żyć wiecznie. Ci, którzy odrzucają Światło, mogą odnaleźć tylko ciemność. Ciemność może oznaczać tylko jedno – że akceptujecie życie wiecznego cierpienia oferowane wam przez złego.

Pozwólcie Mojemu Światłu jaśnieć nad wami, jednak najpierw musicie zdobyć prawo udziału w tym potężnym Świetle, które ofiaruje wam miejsce w Moim Królestwie – na zawsze.

Błogosławię was. Wzywam was. Przyjdźcie do Mnie, bez strachu, gdyż Ja czekam na was cierpliwie. Gdybyście tylko przyszli do Mnie, wtedy zrozumielibyście Prawdę Mojej Obietnicy.

Wasz Jezus

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (92) O Łaskę Wytrwałości

Niedziela, 06.01.2013, 17:50

Moja droga, umiłowana córko, to dzięki Duchowi Świętemu obcy ludzie z całego świata odpowiadają teraz na to wezwanie z Nieba.

To jedynie Moc Ducha Świętego może sprawiać, że tak wiele tysięcy dusz spotyka się razem, z miłością w swoich sercach, aby podążać za Moimi Grupami Krucjaty Modlitwy.

Będziecie wiedzieć natychmiast, kiedy Misja od Boga jest autentyczna, przez ilość tych, którzy są powołani, i którzy łączą się w jedno, w Moje Święte Imię. Nie są stawiane pytania. Nie ma szukania pieniędzy. Nie ma sporów. Wszyscy po prostu łączą się razem, z miłości do Mnie. Ze względu na odpowiedź tak wielu dusz na Moje Modlitwy Krucjaty, w tak wielu krajach, daję im teraz to Błogosławieństwo.

Moi drodzy uczniowie, przynosicie Mi wielką radość i pocieszenie. Za okazaną przez was wierność i wytrwałość, błogosławię was Darem Ducha Świętego. Od tego dnia, przy każdym zadaniu, które podejmujecie, aby pomóc Mi ratować dusze przed Moim Powtórnym Przyjściem, dam wam szczególną łaskę, którą natychmiast rozpoznacie . Jest to Łaska Wytrwałości w obliczu przeciwności.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (92) O Łaskę Wytrwałości.

 „O drogi Jezu, proszę Cię o Dar Wytrwałości.

Błagam Cię, obdarz mnie łaskami, których potrzebuję, aby stać na straży Twojego Najświętszego Słowa.

Proszę Cię, uwolnij mnie od wszelkich, utrzymujących się wątpliwości.

Proszę Cię, napełnij moją duszę dobrocią, cierpliwością i wytrwałością.

Pomóż mi zachować godność, kiedy jestem obrażany w Twoje Święte Imię.

Uczyń mnie silnym i okryj mnie łaską, abym szedł naprzód, nawet gdy jestem zmęczony, gdy brakuje mi siły, w obliczu wszystkich udręk, które leżą przede mną, podczas gdy pracuję niestrudzenie, aby pomóc Tobie ocalić ludzkość. Amen.”

Idźcie, Moi drodzy wyznawcy i wiedzcie, że Moje Serce wybucha miłością i radością, kiedy doświadczam waszej miłości, gdy odpowiadacie na Moje Wołanie.

Kocham was. Osłaniam was Moją Najdroższą Krwią.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (92) – O Łaskę Wytrwałości

Niedziela, 06.01.2013, 17:50

 „O drogi Jezu, proszę Cię o Dar Wytrwałości.

Błagam Cię, obdarz mnie łaskami, których potrzebuję, aby stać na straży Twojego Najświętszego Słowa.

Proszę Cię, uwolnij mnie od wszelkich, utrzymujących się wątpliwości.

Proszę Cię, napełnij moją duszę dobrocią, cierpliwością i wytrwałością.

Pomóż mi zachować godność, kiedy jestem obrażany w Twoje Święte Imię.

Uczyń mnie silnym i okryj mnie łaską, abym szedł naprzód, nawet gdy jestem zmęczony, gdy brakuje mi siły, w obliczu wszystkich udręk, które leżą przede mną, podczas gdy pracuję niestrudzenie, aby pomóc Tobie ocalić ludzkość. Amen.”

Krucjata Modlitwy (91) – Zachowaj mnie wiernym wobec mojej Wiary

Piątek, 04.01.2013, 12:30

 „O Najświętsza Matko Zbawienia, chroń mnie w godzinie potrzeby, gdy jestem konfrontowany ze złem.

Pomóż mi bronić Bożego Słowa z siłą i odwagą, bez strachu w mojej duszy.

Módl się, abym pozostał wierny Nauczaniu Chrystusa, i abym mógł w pełni i całkowicie pozbyć się moich obaw, moich zmartwień i smutków.

Pomóż mi, tak abym mógł odważnie iść naprzód na tej samotnej drodze, aby głosić Prawdę Świętego Bożego Słowa, nawet wtedy, gdy wrogowie Boga uczynią to zadanie prawie niemożliwym.

O Najświętsza Matko, proszę, aby poprzez Twoje wstawiennictwo, wiara wszystkich Chrześcijan pozostała zawsze silna w czasie prześladowań. Amen.”

Najświętsza Maria Panna: Nadchodzące czasy będą wyzwaniem dla wszystkich Chrześcijan.

Piątek, 04.01.2013, 12:30

Moje ukochane dzieci, musicie się modlić, aby Chrześcijańskie Kościoły obudziły się dla Prawdy tych Orędzi. To dzięki sile ich ilości będą one kontynuować utrzymywanie w mocy Nauk Mojego Syna.

On, Mój drogi Syn, pragnie lojalności wszystkich Swoich wyznawców. Musicie się modlić, aby te wśród Jego Kościołów, które odpowiedzialne są za codzienne głoszenie Jego Świętego Słowa, pozostały Mu zawsze wierne.

Muszę zalecić wam, abyście nie słuchali każdej nowej doktryny, która zostanie przedstawiona w Imię Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, ale która nie pochodzi od Jego Świętego Imienia.

Nadchodzące czasy będą wyzwaniem dla wszystkich Chrześcijan. Będziecie potrzebowali wielkiej wytrwałości, jeśli chcecie pozostać wierni Bogu.

Kiedy będziecie prowokowani, zastraszani i prześladowani przez innych Chrześcijan, aby zaakceptować nowe prawa, o których będziecie wiedzieć w waszych sercach, że nie pochodzą od Boga, musicie dla zachowania wierności wobec waszej Wiary odmawiać tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty (91) – Zachowaj mnie wiernym wobec mojej Wiary

 „O Najświętsza Matko Zbawienia, chroń mnie w godzinie potrzeby, gdy jestem konfrontowany ze złem.

Pomóż mi bronić Bożego Słowa z siłą i odwagą, bez strachu w mojej duszy.

Módl się, abym pozostał wierny Nauczaniu Chrystusa, i abym mógł w pełni i całkowicie pozbyć się moich obaw, moich zmartwień i smutków.

Pomóż mi, tak abym mógł odważnie iść naprzód na tej samotnej drodze, aby głosić Prawdę Świętego Bożego Słowa, nawet wtedy, gdy wrogowie Boga uczynią to zadanie prawie niemożliwym.

O Najświętsza Matko, proszę, aby poprzez Twoje wstawiennictwo, wiara wszystkich Chrześcijan pozostała zawsze silna w czasie prześladowań. Amen.”

Dzieci, musicie pamiętać, że kiedy wasza wiara jest stale kwestionowana, znieważana i wyszydzana, Mój Syn cierpi z wami. To cierpienie i prześladowanie jest takie, jak było w czasie Jego okrutnej udręki, podczas której został oskarżony o herezję za zwykłe mówienie Prawdy.

Prawda, gdy jest mówiona, przyciąga kontrowersje, gniew i czasami przemoc. Wiedzcie, że Mój Syn da wam siłę potrzebną wam, aby przetrwać ten czas wielkiej trudności.

Dzieci, posłuchajcie Mojego wezwania. Ja będę się wstawiać za wami, aby zachować was silnymi, a Mój Syn wyleje na was szczególne łaski, aby umożliwić wam uniknięcie zastraszenia dla przyjęcia bluźnierczych praw, które spowodują wielki rozłam w Kościołach Chrześcijańskich, a szczególnie w Kościele Katolickim.

Kocham was i ofiaruję wam Moje modlitwy na każdym etapie waszej podróży na ścieżce Prawdy.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Wołam do tych wszystkich, którzy nie są pewni, czy Ja Istnieję, czy nie.

Czwartek, 03.01.2013, 21:10

Moja droga, umiłowana córko, wołam do tych wszystkich, którzy nie są pewni, czy Ja Istnieję, czy nie.

Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno jest wam uwierzyć w życie inne niż to, którym żyjecie obecnie. Wiem, że jest wam trudno zaakceptować Moją Boską Obecność. Jednak wiedzcie, że kiedy kogoś kochacie, to Obecność Boga w duszy pozwala na ten Dar. Wykorzystajcie tę miłość, aby Mnie wezwać, a Ja przemówię do waszego serca.

Jest to wiek, gdy bardzo niedługo będziecie wiedzieć, instynktownie, że wiele wydarzeń na świecie powodowanych jest przez złego, obecnego w sercach ludzi mających okrucieństwo w swoich duszach.

Jest to czas, kiedy sprawię, że Mój Głos będzie wśród was słyszany. Mówię poprzez Moich proroków dla oświecenia was, tak abym mógł pokazać wam Miłość, którą do was czuję. Nie odsuwajcie się ode Mnie. W waszej duszy istnieje iskra akceptacji Mnie. Teraz jest dla was chwila, aby zastanowić się nad waszą przyszłością, bo to musicie wiedzieć. Beze Mnie, bez Mojej Miłości i Mojego Miłosierdzia, nigdy nie znajdziecie pokoju.

Ja Jestem Prawdą. Przynoszę wiadomości, które może nie są dla was wygodne, ale Ja mówię Prawdę. Na początku Prawda jest trudna do przyjęcia, ponieważ ujawnia zarówno zło jak i dobro. Ludzie chcą widzieć tylko przyjemną stronę, ale bardzo często powierzchowne, ciepłe uprzejmości po prostu ukrywają Prawdę. Wielu nie może smakować Prawdy – Istnienia Boga, Stwórcy wszystkich rzeczy – ale, mimo to są gotowi akceptować prezentowane im fałsze.

Są one tylko przelotnymi formami pobudzenia i są bez znaczenia. Udaje im się rozproszyć was i dają wam fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Ale nie mają żadnej treści.

Pamiętajcie, że wasz czas na ziemi jest po prostu formą wygnania spowodowanego przez grzech.

Ja przybyłem ocalić ludzki rodzaj od grzechu, kiedy przyszedłem po raz pierwszy. Niestety, nie zostałem powitany. Zostałem zamordowany i umarłem na Krzyżu, zanim mogłem zgłosić prawo do Mojego Królestwa. Teraz przyjdę ponownie, jak przepowiedziane, aby odebrać Królestwo obiecane Mi przez Mojego umiłowanego Ojca. Tym razem przygotuję was wszystkich do tego wydarzenia, ponieważ obiecuję wam teraz Dar największy ze wszystkich.

Wy jesteście dziećmi Boga, czy akceptujecie ten fakt, czy nie. Jesteście bardzo kochani. Ja was oświecę, jeśli przyjdziecie do Mnie i poprosicie Mnie o pomoc. Nie macie się czego obawiać, gdyż Ja Jestem waszym ukochanym Jezusem i dla was zginąłem śmiercią w wielkim cierpieniu. Wasze własne cierpienia, kiedy błądzicie zagubieni, i gdy jest dla was niemożliwe znalezienie pokoju, są prawie na ukończeniu.

Przyjdźcie i podążajcie za Mną. Mam wielkie plany i Moja Boskość zostanie wszystkim udowodniona. Prawda zostanie przedstawiona nawet tym, którzy nadal Mnie odrzucają, kiedy ponad siedem miliardów ludzi stanie się świadkami Mojego Chwalebnego Powtórnego Przyjścia.

Wówczas nikt nie zaprzeczy, że Ja Istnieję. Będą uważać to za niemożliwe, a jednak wielu odmówi przyjęcia Nowego Królestwa, które Ja ujawnię wszystkim Bożym dzieciom.

Nie odwracajcie się, gdyż Ja chcą was uratować i zabrać was, i całą ludzkość, do dziedzictwa, dla którego wszyscy się urodziliście.

Wasz ukochany Jezus

Najświętsza Maria Panna: Powodem, dlaczego tak wiele osób jest w takim bólu i ciemności jest to, że nie wierzą w Boga.

Czwartek, 03.01.2013, 21:00

Moje dziecko, powodem dlaczego tak wiele osób jest w takim bólu i ciemności jest to, że nie wierzą w Boga.

Wiara, która miała być wpajana w każdej duszy przez tych do tego powołanych, wygasła. Tak wielu odwróciło się od Boga i stwierdzają teraz, że ich życie jest puste i bez znaczenia. Kiedy dusze odwracają się od Boga, stają się niespokojne. Wypełniają próżnię miłością do fałszywych rzeczy, które nigdy nie zaspokoją ich pragnienia pokoju.

Prawdziwy pokój może być odnaleziony jedynie poprzez Najświętsze Serce Mojego Syna. Jeśli zaakceptujecie Jezusa Chrystusa jako waszego Zbawiciela, nigdy nie umrzecie. Ani nie staniecie się oschłego ducha. Mój Syn przynosi zbawienie i nawet najsłabszy pośród was znajdzie wewnętrzną siłę, jeśli do Niego zawołacie.

Tym, którzy nigdy nie byli nauczani Prawdy, ponieważ zostało to im odmówione, ofiarowana zostanie przez Mojego Syna Ręka Miłosierdzia. On ich oświeci, ponieważ są tymi, których On pragnie doprowadzić do Swojego Chwalebnego Królestwa.

Chwała Boga ocali was, jeśli pozwolicie otwartymi sercami, aby została wam dana Prawda. Jeśli rozpoznacie Dobroć Boga, nigdy ponownie nie będziecie mogli stawiać nikogo, ani niczego, przed Nim.

Proszę, módlcie się, aby Światło Prawdy otworzyło umysł, serce, ciało i duszę każdego z was w czasie Ostrzeżenia. To dlatego Bóg posyła taki Dar Miłosierdzia. Proszę, odpowiedzcie na Jego Wołanie.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Kochajcie wszystkich tych, którzy was w Moje Imię prześladują. Następnie módlcie się za nich.

Środa, 02.01.2013, 20:00

Moja droga, umiłowana córko, musisz poinformować wszystkich Moich wyznawców, że ich modlitwy pomogą złagodzić wiele z tego, co zostało przepowiedziane.

Modlitwa jest tak potężna, że jeśli odmawianych będzie wystarczająco wiele modlitw, które Ja daję światu poprzez Modlitwy Krucjaty, wiele z trudnego ucisku może zostać skrócone.

Muszę też zwrócić uwagę na moc przebaczenia. Kiedy jesteście prześladowani w Moje Imię, musicie modlić się za te dusze, które was dręczą. Jeśli modlicie się za nich z serca, Ja okryję je waszą miłością. Kiedy modlicie się za waszych wrogów, opóźniacie misję szatana zabierania Mi dusz.

Moja córko, muszę teraz pouczyć ciebie i Moich wyznawców, abyście zachowali spokój w obliczu dużego sprzeciwu wobec tych Orędzi. Nigdy nie wolno wam obawiać się Bożego Słowa, nawet jeśli przynosi wam wiele bólu od zewnętrznego świata.

Nie myślcie, że łatwo jest wejść do Mojego Królestwa. Na każdego z was, którzy naprawdę Mnie kochacie, przypadnie jeden lub dwa razy więcej ludzi kuszących was dla powstrzymania was w waszej wierności dla Mnie. Tak było od Mojej Śmierci na Krzyżu. Tak też pozostanie, aż do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Moi uczniowie będą przyciągać te dusze, które Mnie poszukują. Moi uczniowie obejmą wówczas te dusze, tak aby Moi wyznawcy narastali w staniu się jednym, w unii ze Mną. Ta samotna ścieżka do Mojego Królestwa nigdy nie będzie bez cierpienia.

Gdy będą rzucać w was oskarżenia, pomyślcie o Mojej drodze na Kalwarię. W każdej sekundzie, gdy w Moje Imię znosicie szyderstwa, pomyślcie o Moim Milczeniu i o godności zwykłego skupienia się na Moim jedynym celu, zbawieniu dusz.

To uczyni waszą podróż bardziej znośną. Pozwólcie waszym krytykom wykrzykiwać zniewagi; niech nazywają was głupcami; niech deklarują Moje Orędzia jako herezję. Gdyż jeśli tak zrobicie, ich nikczemne języki nie będą miały nad wami władzy.

Kochajcie wszystkich tych, którzy was w Moje Imię prześladują. Następnie módlcie się za nich. A kiedy im wybaczycie, możecie zniszczyć władzę, którą szatan posiada nad nimi.

To jest tajemnica pokory.

Wasz Jezus

Najświętsza Maria Panna: Nie wszyscy zaakceptują wolność. Wielu stanie po stronie złego i odrzuci Mojego Syna.

Środa, 02.01.2013, 06:29

Moje dziecko, wiele będzie się teraz rozwijać na świecie i koniecznych jest wiele wydarzeń, aby oczyścić Boże dzieci.

Ważne jest, aby serca wszystkich otwarte były dla Prawdy, dla Świętego Bożego Słowa. Jeśli nie otworzą swoich serc, nie będą w stanie przyjąć Prawdy Obietnicy Mojego Syna dla ludzkości.

On przyjdzie powtórnie, i to już niedługo, aby wybawić Swoje Królestwo na Ziemi. Zostanie ono wydobyte ze złego uścisku szatana. Wszystkim Bożym dzieciom ofiarowana zostanie wolność, której potrzebują, aby stać się jednym z Moim Synem.

Nie wszyscy zaakceptują wolność. Wielu stanie po stronie złego i odrzuci Mojego Syna. Będą tak słabi, że nie przyjmą Jego Obietnicy i będą kontynuować dążenia światowych ambicji.

Proszę was dzieci, bądźcie hojni wobec tych dusz. Będą one nie tylko odrzucać Miłosierdzie Mojego Syna, ale będą nękać i wyszydzać te wszystkie odważne dusze, które powstaną i będą głosić Prawdę o Bogu.

Dzieci, trwajcie w codziennej modlitwie, a następnie przekażcie wszelkie obawy, które może macie, Mojemu Synowi. On was kocha i pragnie odciążyć was z takiego smutku i bólu. Przyjdźcie do Mnie, waszej ukochanej Matki, a Ja poproszę Go, aby was wzmocnił w waszej wierności dla Niego.

Wasza Ukochana Matka
Matka Zbawienia

 

Świątynia Boga zostanie zbezczeszczona nie do poznania

Wtorek, 01.01.2013, 19:20

Moja droga, umiłowana córko, nastał nowy świt i rozpoczęły się zmiany w przygotowaniu na Moje Powtórne Przyjście.

Wojny na Bliskim Wschodzie będą teraz eskalować i wielu zginie z rąk złej grupy. Jednak oni, zła grupa, zostaną powstrzymani przez Rękę Mojego Ojca. Każdy z nich zostanie powalony, gdyż stanowią oni większe niebezpieczeństwo dla Bożych dzieci.

Moje Plany są objawiane i ci spośród was, wybrani przeze Mnie, aby prowadzić Resztę Kościoła, będą szybko tworzyć bazy na całym świecie. Będą to miejsca, gdzie pójdziecie czcić Mnie w pokoju, kiedy wasze kościoły nie będą was witać w sposób, w jaki powinny.

Wasze kościoły staną się niczym więcej, jak miejscami rozrywki, gdzie pogańskie rytuały i muzyka przedstawiane będą w wymyślnych ceremoniach. Rzekomo wydarzenia te odbywać się będą ku czci Boga. Zamiast tego, będą wielbić grzeszne czyny i deklarować je, jako zgodne z Moimi Naukami.

Wielu przedstawi się wkrótce, jako nowe Boże sługi. Wielu nie było nigdy przygotowanych w Chrześcijańskim Kościele i dlatego nie będą zdolni do udzielania Świętych Sakramentów Bożym dzieciom. Oni będą oszustami. Będą narzucać wszystkim jako prawdę to, co powiedzą, że jest Bożym Nauczaniem w dzisiejszym świecie. Ich kłamstwa dotrą do uszu ludzkości na całym świecie.

Wiele zostanie przyciągniętych do tego, co postrzegać będą jako świeże, nowe podejście do Moich Nauk i Bożej Miłości. Wszystko będzie okropnym kłamstwem. Wielu zostanie zwiedzionych do przyjęcia nowej jednej światowej religii.

Podczas gdy fałszywy kościół będzie wzrastać i przyciągać wiele znanych osobistości, środki przekazu i politycznych przywódców, wzrośnie też Moja Reszta Kościoła. Wielu Moich wyświęconych sług będzie wobec Mnie nielojalnych i dołączy do nowej światowej religii, gdzie zostaną powitani z otwartymi ramionami.

Oszuści ci spowodują straszne trudności u Chrześcijan na całym świecie, jeśli nie zaakceptują oni tej nowej, politycznie zatwierdzonej kulturalnej organizacji, która będzie nazywana kościołem Bożym.

Chociaż to Chrześcijanie będą głównym celem nienawiści, Dom Izraela będzie również poszukiwany, a Żydzi uczynieni zostaną kozłami ofiarnymi w tej wojnie o dusze.

Nic z tego, co widzicie, nie będzie się wydawać z zewnątrz różne, niż we wcześniejszych dniach. W Rzymie zostanie niedługo zobaczony bogaty i potężny budynek, który stanie się miejscem spotkań. Wszystkie religie będą tu chętnie witane, dopóki nie zostaną zmuszeni do przełknięcia kłamstwa przedstawionego im przez Nowy Światowy Porządek.

Z czasem stanie się niedopuszczalne, aby niektóre Chrześcijańskie praktyki odbywały się publicznie.

Będzie to obejmować Sakrament Chrztu i Komunii Świętej. Będą one uważane za nieakceptowalne we współczesnym i świeckim świecie, a ich otrzymanie będzie dla was niemożliwe. Sakrament Małżeństwa zostanie zmieniony, a małżeństwo dostępne będzie w innej formie. Jedyny sposób, aby na tym etapie otrzymać Prawdziwe Sakramenty, możliwy będzie poprzez Resztę Kościoła.

Moi wyświęceni słudzy, którzy ucierpią w Moje Imię, ponieważ będą walczyć, aby zachować Sakramenty i Świętą Mszę, niech wiedzą o tym. Macie obowiązek wobec Mnie poprzez wasze Święte Śluby i nigdy nie wolno wam skłaniać się ku odbieganiu od Prawdy. Będzie na was wywierany nacisk, abyście porzucili drogi Pana. Wasz głos stanie się jak szept, kiedy wróg próbuje zagłuszyć Prawdziwe Słowo Boże.

Zbierzcie się razem. Zjednoczcie się. Ponieważ bardzo niedługo Świątynia Boga zostanie zbezczeszczona nie do poznania. Wszystko, co musicie zrobić, to podążać za Mną, słuchać swojego serca i sumienia. Bądźcie zawsze gotowi na tę trudną podróż przed wami. Będziecie potrzebowali całej waszej odwagi, waszej siły i waszej wytrwałości.
Wiedzcie, że na końcu waszej podróży będę czekał Ja, aby zabrać was w Moje Święte Ramiona i do bezpiecznego schronienia Mojego Nowego Raju.

Wasz Jezus

Będziesz w centrum znacznej nienawiści

Poniedziałek, 31.12.2012, 19:25

Moja najmilsza córko, twoje brzemię posłańca wysłanego, aby przygotować drogę na Moje Powtórne Przyjście, stawać się będzie cięższe.

Będziesz w centrum znacznej nienawiści, a wielu, włącznie z kapłanami z Mojego Kościoła, spróbuje cię zniszczyć.

To samo będzie prawdą dla tych, którzy rozpowszechniają Moje Przekazy. Jako niosący Prawdę, oni także zostaną słownie zaatakowani.

Jest to czas, kiedy musicie się trzymać i po prostu dalej robić to, co jest potrzebne, aby zapewnić, żeby jak najwięcej ludzi jak to tylko możliwe, miało dostęp do tych Orędzi.

Ponieważ Moje Święte Słowo zaczyna docierać do wielu zakątków, gniew przeciwko Niemu pogłębi się. Kiedy Przekazy te będą rozrywane na części i, w niektórych przypadkach uznawane za herezję, musicie kontynuować działanie. Pozostańcie razem i nie słuchajcie trujących rozpraw, które będą przeciwko wam miotane.

Pozostańcie silni i odważni. Trzymajcie się Mojego boku, gdy idziemy tą drogą na Kalwarię. Nie zróbcie błędu, gdyż ta trudna Misja została przepowiedziana i dla wielu z was będzie ona bardzo ciężka.

Błogosławię was wszystkich ostrzegając was, że nie wolno wam się przejmować, gdy ataki staną się ostrzejsze. To dlatego, że to jest Moje Święte Słowo, tak wiele nienawiści będzie okazywane. To jest cena, którą trzeba zapłacić za ocalenie dusz, w tym tych, którzy dręczą was najbardziej.

Wasz Jezus