Wołam do tych wszystkich, którzy nie są pewni, czy Ja Istnieję, czy nie.

Czwartek, 03.01.2013, 21:10

Moja droga, umiłowana córko, wołam do tych wszystkich, którzy nie są pewni, czy Ja Istnieję, czy nie.

Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno jest wam uwierzyć w życie inne niż to, którym żyjecie obecnie. Wiem, że jest wam trudno zaakceptować Moją Boską Obecność. Jednak wiedzcie, że kiedy kogoś kochacie, to Obecność Boga w duszy pozwala na ten Dar. Wykorzystajcie tę miłość, aby Mnie wezwać, a Ja przemówię do waszego serca.

Jest to wiek, gdy bardzo niedługo będziecie wiedzieć, instynktownie, że wiele wydarzeń na świecie powodowanych jest przez złego, obecnego w sercach ludzi mających okrucieństwo w swoich duszach.

Jest to czas, kiedy sprawię, że Mój Głos będzie wśród was słyszany. Mówię poprzez Moich proroków dla oświecenia was, tak abym mógł pokazać wam Miłość, którą do was czuję. Nie odsuwajcie się ode Mnie. W waszej duszy istnieje iskra akceptacji Mnie. Teraz jest dla was chwila, aby zastanowić się nad waszą przyszłością, bo to musicie wiedzieć. Beze Mnie, bez Mojej Miłości i Mojego Miłosierdzia, nigdy nie znajdziecie pokoju.

Ja Jestem Prawdą. Przynoszę wiadomości, które może nie są dla was wygodne, ale Ja mówię Prawdę. Na początku Prawda jest trudna do przyjęcia, ponieważ ujawnia zarówno zło jak i dobro. Ludzie chcą widzieć tylko przyjemną stronę, ale bardzo często powierzchowne, ciepłe uprzejmości po prostu ukrywają Prawdę. Wielu nie może smakować Prawdy – Istnienia Boga, Stwórcy wszystkich rzeczy – ale, mimo to są gotowi akceptować prezentowane im fałsze.

Są one tylko przelotnymi formami pobudzenia i są bez znaczenia. Udaje im się rozproszyć was i dają wam fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Ale nie mają żadnej treści.

Pamiętajcie, że wasz czas na ziemi jest po prostu formą wygnania spowodowanego przez grzech.

Ja przybyłem ocalić ludzki rodzaj od grzechu, kiedy przyszedłem po raz pierwszy. Niestety, nie zostałem powitany. Zostałem zamordowany i umarłem na Krzyżu, zanim mogłem zgłosić prawo do Mojego Królestwa. Teraz przyjdę ponownie, jak przepowiedziane, aby odebrać Królestwo obiecane Mi przez Mojego umiłowanego Ojca. Tym razem przygotuję was wszystkich do tego wydarzenia, ponieważ obiecuję wam teraz Dar największy ze wszystkich.

Wy jesteście dziećmi Boga, czy akceptujecie ten fakt, czy nie. Jesteście bardzo kochani. Ja was oświecę, jeśli przyjdziecie do Mnie i poprosicie Mnie o pomoc. Nie macie się czego obawiać, gdyż Ja Jestem waszym ukochanym Jezusem i dla was zginąłem śmiercią w wielkim cierpieniu. Wasze własne cierpienia, kiedy błądzicie zagubieni, i gdy jest dla was niemożliwe znalezienie pokoju, są prawie na ukończeniu.

Przyjdźcie i podążajcie za Mną. Mam wielkie plany i Moja Boskość zostanie wszystkim udowodniona. Prawda zostanie przedstawiona nawet tym, którzy nadal Mnie odrzucają, kiedy ponad siedem miliardów ludzi stanie się świadkami Mojego Chwalebnego Powtórnego Przyjścia.

Wówczas nikt nie zaprzeczy, że Ja Istnieję. Będą uważać to za niemożliwe, a jednak wielu odmówi przyjęcia Nowego Królestwa, które Ja ujawnię wszystkim Bożym dzieciom.

Nie odwracajcie się, gdyż Ja chcą was uratować i zabrać was, i całą ludzkość, do dziedzictwa, dla którego wszyscy się urodziliście.

Wasz ukochany Jezus