Nie słuchajcie przesadzonych stwierdzeń o czasach ostatecznych, które możecie słyszeć.

Wtorek, 08.01.2013, 21:00

Moja najmilsza córko, kiedy chcę przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście, muszę prosić, aby wszyscy Moi wyznawcy zaufali Mi całkowicie. Kocham was. Zawsze będę odpowiadać na wasze modlitwy, aby złagodzić złe czyny, które zostały zaplanowane na świecie przez wrogów Boga.

Ja was ochraniam, Moi umiłowani wyznawcy. Chociaż nigdy nie mógłbym ukrywać przed wami Prawdy, muszę was ostrzec przed niepoprawnymi proroctwami, które w tym momencie czasu dawane są światu przez fałszywych proroków, a które budzą przerażenie w sercach dusz.

Ręka Mojego Ojca, jak już mówiłem wcześniej, spadnie na tych nikczemnych ludzi, kiedy będą się starać zabrać z ziemi Boże dzieci, zanim będą one gotowe, aby wejść do Mojego Królestwa.

Nigdy nie wolno wam pozwolić, aby strach zniszczył nadzieję lub przerażenie zniszczyło miłość. Miłość zniszczy zło. Miłość będzie narastać na świecie i będzie się rozprzestrzeniać dzięki Łasce Boga, w odpowiedzi na modlitwy Jego dzieci.

Nie słuchajcie przesadzonych stwierdzeń o czasach ostatecznych, które możecie słyszeć. Nie pozwólcie, aby takie opowieści, z których wiele równoznacznych jest z fikcją, martwiły was lub przestraszyły.
Ja, Jezus Chrystus, w Moim Miłosierdziu zniszczę zło, gdyż Ja nigdy nie rezygnuję z dusz. Bóg jest Miłością. Moc Boga jest Wszechmogąca.

Bóg jest Miłosierny. Nigdy nie zapominajcie o tym.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż nie wolno wam pozwolić, aby wasze serca trwożyły się, gdy modlitwa może złagodzić wiele zła w świecie. Poddajcie Mi się w miłości, nadziei i radości, a Ja zabiorę wszystkie wasze lęki i niepotrzebnych zmartwienia.

Kiedy przygotowujecie się do wielkiego święta, zawsze będziecie radośni i podekscytowani. I choć przed wielkim dniem może wystąpić wiele zakłóceń i trudnych komplikacji, wszystko zostanie zapomniane, kiedy słońce wzejdzie o świcie, w tym tak bardzo oczekiwanym dniu.

W taki sposób musicie patrzeć na Moje Powtórne Przyjście. Chociaż zło, którego będziecie świadkami w okresie poprzedzającym, przestraszy was i wzbudzi wasz wstręt, będzie to trwało krótko, gdyż niedługo wszystko zostanie zapomniane.

Zostańcie w pokoju. Nigdy nie traćcie nadziei na Moje Wielkie Miłosierdzie. Ja nigdy nie opuszczę tych, którzy Mnie kochają.

Wasz Jezus