Dzienne archiwum: 16 stycznia 2013

Krucjata Modlitwy (93) – O Łzy Nawrócenia

Piątek, 11.01.2013, 11:25

„O Mój ukochany Jezu, Ty jesteś blisko mojego serca.
Jestem jednym z Tobą.
Kocham Cię.
Miłuję Cię.
Pozwól mi poczuć Twoją Miłość.
Pozwól mi poczuć Twój Ból.
Pozwól mi poczuć Twoją Obecność.
Udziel mi Łaski pokory, tak abym stał się godnym Twojego Królestwa na ziemi, tak jak jest w Niebie.
Przyznaj mi Łzy Nawrócenia, tak abym mógł naprawdę ofiarować się Tobie jako prawdziwy uczeń, aby pomóc Ci w Twojej Misji ocalenia każdej duszy na ziemi, zanim Ty przyjdziesz ponownie, aby sądzić żywych i umarłych.
Amen.”

Przyznam im teraz Łaskę Łez Miłości i Nawrócenia

Piątek, 11.01.2013, 11:25

Moja najmilsza córko, proszę, usłyszcie Mnie i posłuchajcie, kiedy Ja ujawniam Mój Ból. Moja Głowa pokryta cierniami jest boleśnie druzgotana, podczas gdy znoszę ból Mojego Ukrzyżowania, dwa tysiące lat po Moim Czasie na ziemi.

Moment Mojego Powtórnego Przyjścia jest bardzo bliski. Niech nikt nie wątpi w Moją Obietnicę ponownego przyjścia. Niech żaden człowiek nie ma wątpliwości, że to może być w każdej chwili. Przygotujcie wasze dusze, gdyż czas jest bliski. Jest znacznie lepiej, abyście koncentrowali się na stanie waszych dusz, niż na stanie waszego przyszłego dobrobytu.

Ból od cierni odczuwany jest teraz przez przywódców w Katolickim i Chrześcijańskich Kościołach. Cierpią tak, ponieważ są karmieni na siłę podyktowanymi im przez przywódców politycznych doktrynami, które wypływają z ust bestii.

Wszystkich tych z was, którzy atakują Moje Słowo dawane poprzez te Orędzia muszę ostrzec, że bitwa między Bogiem a szatanem w czasie ostatecznym odbywa się teraz. Niech Mój Ojciec przebaczy wam wasze przewinienia. Niech wyleje Swoje Miłosierdzie na wasze błędne i kapryśne drogi, z których wszystkie tolerują grzech.

Ból Cierniowej Korony, która jest wciskana w męce na Moje Chrześcijańskie Kościoły na ziemi, jest w tym czasie powtarzany, jak przepowiedziane. Ból odrzucenia – odrzucenia Mojego Słowa, Mojego Istnienia i Moich Nauk – jest odczuwany nie tylko przeze Mnie, ale przez te wszystkie biedne dusze, które czczą Mnie, które głoszą Moje Święte Słowo, i które Mnie kochają.

Moje Serce jest splecione z nimi w miłości i cierpieniu. Doświadczą tego natychmiast, ponieważ przyznam im teraz Łaskę Łez Miłości i Nawrócenia, gdy będą odmawiać tę Modlitwę Krucjaty.

Krucjata Modlitwy (93) – O Łzy Nawrócenia

„O Mój ukochany Jezu, Ty jesteś blisko mojego serca.
Jestem jednym z Tobą.
Kocham Cię.
Miłuję Cię.
Pozwól mi poczuć Twoją Miłość.
Pozwól mi poczuć Twój Ból.
Pozwól mi poczuć Twoją Obecność.
Udziel mi Łaski pokory, tak abym stał się godnym Twojego Królestwa na ziemi, tak jak jest w Niebie.
Przyznaj mi Łzy Nawrócenia, tak abym mógł naprawdę ofiarować się Tobie jako prawdziwy uczeń, aby pomóc Ci w Twojej Misji ocalenia każdej duszy na ziemi, zanim Ty przyjdziesz ponownie, aby sądzić żywych i umarłych.
Amen.”

Idźcie Moi ukochani wyznawcy. Obiecuję, że przyznam wam Łaskę Łez Nawrócenia, tak że staniecie się prawdziwie zjednoczeni w Moim Najświętszym Sercu, kiedy będziecie odmawiać tę modlitwę.

Moje Serce obejmuje was, Moi umiłowani i wierni uczniowie. Kocham was. Ja Jestem teraz z wami w sposób,  któremu trudno wam będzie zaprzeczyć.

Wasz ukochany Jezus

Kiedy usuwacie Prawdę lub manipulujecie nią, to nie jest już Prawda. Wszystko, co pozostaje, jest skorupą.

Środa, 09.01.2013, 10:45

Moja droga, umiłowana córko, jak bardzo Jestem znany na co dzień, poprzez mowę ludzi, a mimo to Jestem tak daleko od nich.

Wielu, instynktownie, w momentach wyrażania się wzywa głośno Mojego Imienia, bez uświadamiania sobie, jak Moje Imię wykorzystują. Nie tylko nie jestem szanowany, ale nie jest Mi okazywany jakikolwiek rodzaj szacunku. Moje Imię używane jest do przeklinania innych w chwilach wielkich napięć. Jak to boli i szokuje Mnie, że Ja w ten sposób jestem wykorzystywany.

Wielu używa Mojego Imienia w codziennej rozmowie, ale nie w sposób, który podkreśla Moją Rolę jako Zbawiciela ludzkiego rodzaju.

Jakże pragnąłbym wezwać tych ateistów i agnostyków, aby mogli posłuchać, jak używają Mojego Imienia w swoich codziennych rozmowach. Jeśli jest to nawyk, to dlaczego nie korzystacie z innej formy wyrazu? Dlaczego włączacie w to Mnie, jeśli nie akceptujecie Mnie? Dlaczego używacie Mnie jako formy bluźnierstwa, kiedy nie wierzycie, że Ja Istnieję?

Tak wielu ludzi odrzuca Mnie, jako nic ważnego w ich życiu. Jestem zepchnięty na bok, tak jakbym Ja był bez znaczenia.

Wiele dusz, które wierzą we Mnie, nie praktykuje swojej wiary. Jako tacy, zaniedbują przygotowanie swoich dusz. Tak wielu nie wie, kiedy zostaną zabrani z tej ziemi do następnego życia i popełniają straszny błąd. Ponieważ nie są gotowi do wejścia do Mojego Królestwa.

W dniu, kiedy dusze zostaną podzielone na dwie grupy, Prawda przyszłości będzie im ostatecznie objawiona. Biada człowiekowi, który nie przygotował się do tego wielkiego dnia, i który marnuje czas przyznany mu na ziemi.

Dla innych, którzy odmówili słuchania Prawdy, i który publicznie znieważali i odrzucali Mnie, ich przerażenie będzie niemożliwe do opisania. W tym dniu doświadczany będzie płacz, histeria i wstrząs, kiedy dusze te zobaczą, że wybrana przez nie ścieżka prowadzi je tylko do otchłani ogni.

Jest to czas duchowej odnowy dla dusz, które zostały pobłogosławione Darem zobaczenia, jak dawne proroctwa wypełniają się teraz na świecie, tak jak przepowiedziane.

Patrzę na świat i widzę straszny zamęt, kiedy ludzie wciągani są w kłamstwa o tym, jak świat został stworzony – te kłamstwa, które są konstruowane, aby odwrócić ludzi od Prawdy.

Widzę dobrych ludzi, którym zostało powiedziane, aby odrzucili swoje zrozumienie Moich Nauk i odtrącili je na korzyść akceptacji grzechu. Następnie są zachęcani do aprobowania grzechu, aż przekonają samych siebie, że Ja, Jezus Chrystus, przymknę na to oko.

Prawda Moich Nauk leży w samej istocie Chrześcijaństwa. Kiedy usuwacie Prawdę lub manipulujecie nią, to nie jest już Prawda. Wszystko, co pozostaje, jest skorupą.

Nadszedł czas, aby rozeznać czy jesteście przygotowani, czy też nie, aby pozwolić uwieść się współczesnej duchowości New Age lub nie ustąpić i bronić Świętego Bożego Słowa. Może to nie wydaje się teraz dla was ważne, ale kiedy nadejdzie Dzień, gdy Ja przyjdę, aby Sądzić, jedynie Prawda będzie dopuszczalna w Moim Królestwie.

Jeśli akceptujecie kłamstwa, nie jesteście uczciwi. Nie jesteście szczerzy. Dlatego nie otrzymacie Łask. Będziecie jak pusty statek, który pływa po morzach chlubiąc się ładunkiem, który istnieje tylko w waszych głowach. To fałszywe poczucie bezpieczeństwa będzie dla każdego bezużyteczne. Nie da wam dostępu do kluczy Mojego Nowego Raju.

Módlcie się każdego dnia, jak gdyby jutro było waszym ostatnim dniem, gdyż nie znacie chwili Mojego Powtórnego Przyjścia. Stanie się to niespodziewanie. Kiedy dzień ten zaświta, będzie niewiele czasu, aby zawrócić.  Albo przyjmiecie Mnie i Moją Obietnicę doprowadzenia was do Mojego Królestwa, albo zostaniecie wysłani do miejsca, z ​​którego nie ma powrotu.

Wasz Jezus