Dzienne archiwum: 21 stycznia 2013

Krucjata Modlitwy (94) – O uzdrowienie ciała, umysłu i duszy

Wtorek, 15.01.2013, 22:50

„O drogi Jezu, korzę się przed Tobą, zmęczony, chory, w bólu i tęsknocie, aby usłyszeć Twój Głos.

Pozwól mi zostać dotkniętym Twoją Boską Obecnością, tak abym został napełniony Twoim Boskim Światłem na wskroś mego umysłu, ciała i duszy.

Ufam w Twoje Miłosierdzie.

Oddaję Tobie całkowicie mój ból i cierpienie i proszę, daj mi łaskę zaufania Tobie, abyś mógł mnie wyleczyć z tego bólu i ciemności, tak abym stał się ponownie zdrowy i mógł podążać Ścieżką Prawdy oraz pozwolił Tobie prowadzić mnie do życia w Nowym Raju.

Amen.”

Proszę, weźcie ten nowy Dar Uzdrowienia, który wam teraz przedstawiam.

Wtorek, 15.01.2013, 22:50

Moja droga, umiłowana córko, podczas gdy Misja ta rozwija się i rozprzestrzenia na całym świecie, nastąpią nowe cuda, które przez Moje współczucie dane będą tym, którzy straszliwie cierpią. Kiedy przybyłem po raz pierwszy, Moje Miłosierdzie zostało rozszerzone na te dusze, które potrzebowały Mojej Pomocy.

Będą to ci, którzy zostaną przeniknięci brakiem wiary, i którzy będą nękani straszliwym cierpieniem fizycznym. Tym, którzy przychodzą do Mnie, złagodzę ich cierpienia. Zrobię to, aby rozpalić wiarę ich dusz, ale to będzie jedynie Moc Ducha Świętego, przez którą mogą zostać uzdrowieni.

Przynieście Mi swoje cierpienia. Przynieście Mi swoje zmartwienia. Przynieście Mi wasz ból. Przyjdźcie do Mnie poprzez modlitwę, a Ja was wysłucham. Chcę wziąć was wszystkich w Moje Święte Ramiona i chronić was.

Proszę, weźcie ten nowy Dar Uzdrowienia, który wam teraz przedstawiam. Ma on formę Krucjaty Modlitwy i uleczy wasz umysł, ciało i duszę.

Modlitwą tą przekazuję wam cenny Dar Uzdrowienia. Odmawiając ją doświadczycie, że ta prośba o pomoc przyniesie wam i tym, których obejmujecie tą modlitwą, wielkie dary z Nieba. Jako taka, zawiera ona specjalną ochronę dla odnowienia tych zagubionych, którzy nie są pewni swojej wiary, i którzy doznają uczucia znużenia. Mogą cierpieć przez wątpliwości. Mogą cierpieć przez choroby fizyczne, które niszczą ich zdolność, aby pozwolić Mi przynieść im pokój, miłość i pocieszenie.

Aby otrzymać to błogosławieństwo uzdrowienia, odmawiajcie proszę tę Modlitwę Krucjaty.

Krucjata Modlitwy (94) – O uzdrowienie ciała, umysłu i duszy

„O drogi Jezu, korzę się przed Tobą, zmęczony, chory, w bólu i tęsknocie, aby usłyszeć Twój Głos.

Pozwól mi zostać dotkniętym Twoją Boską Obecnością, tak abym został napełniony Twoim Boskim Światłem na wskroś mego umysłu, ciała i duszy.

Ufam w Twoje Miłosierdzie.

Oddaję Tobie całkowicie mój ból i cierpienie i proszę, daj mi łaskę zaufania Tobie, abyś mógł mnie wyleczyć z tego bólu i ciemności, tak abym stał się ponownie zdrowy i mógł podążać Ścieżką Prawdy oraz pozwolił Tobie prowadzić mnie do życia w Nowym Raju.

Amen.”

Najpierw musicie zatroszczyć się o swoją wiarę. Następnie, przez łaskę Mojego Miłosierdzia, odpowiem na wasze prośby o uzdrowienie, zgodnie z Moją Świętą Wolą.

Wasz ukochany Jezus

Pomimo Mojej Boskości, czuję wstręt i niesmak z powodu grzechów człowieka.

Poniedziałek, 14.01.2013, 18:12

Moja najmilsza córko, czas na przygotowanie do Ostrzeżenia jest krótki. Jest to czas, kiedy bez względu na to, jak bolesne są prześladowania, musicie ignorować wszystko oprócz Mojego Świętego Słowa.

Kiedy rozpoczynają się przygotowania, niech nikt nie powstrzyma was, Moi ukochani wyznawcy, od przygotowania waszych dusz i modlitw za tych, którzy umrą w stanie grzechu śmiertelnego podczas Ostrzeżenia.

Wy, Moi wyznawcy i Moi wyświęceni słudzy, będziecie znosić teraz ból, który Ja czuję, gdy patrzę na nieszczęsnych grzeszników. Pomimo Mojej Boskości, czuję wstręt i niesmak z powodu grzechów ludzi, którymi popisują się przed Moimi Oczami.

Ich arogancja, bezczelność i pycha, demonstrowane przez tych grzeszników, naśladują dokładnie cechy szatana i jego demonów. Te same złe duchy pochłaniają dusze Bożych dzieci, tak że wydają się one nie być już dłużej tymi dziećmi, jakimi były kiedyś, gdy wzięły swój pierwszy oddech.

Są tak nadęte pychą i przekonaniem o własnej niezwyciężoności, że nie są już dłużej w stanie pozwolić Bożemu Duchowi, aby poruszył ich dusze. Dlatego potrzebują waszych modlitw.

Błogosławię was Łaską, aby ratować te dusze, a wy ze względu na Mnie, aby pomóc im, musicie pomóc Mnie.

Niezadowolony w zaspokajaniu własnych pożądliwości, karmiąc swoje pragnienia cielesne, człowiek odczuwa następnie, że musi ingerować w Moje Stworzenie. Podejmuje wtedy kroki, gdzie stara się nie tylko naśladować Moc Boga, gdy chodzi o Stworzenie ludzkiego życia i zabieranie ludzkiego życia, ale sądzi, że ma władzę, aby zastąpić Istnienie Boga. Obecnie wierzy on w swoją własną boskość, która jest niczym innym, jak kłamstwem umieszczonym w jego duszy przez szatana, któremu przyrzekł lojalność.

Te kroki, które człowiek podejmuje teraz, wykraczają poza granice dozwolone przez Boga. Teraz, gdy Boże Kościoły oblężone są przez ducha zła, przez wrogów i oszustów, kara zostanie ostatecznie zesłana na ziemię.

Doświadczona zostanie Moc Mojego Ojca, a Jego kara będzie surowa. Wywoła wstrząs u nawet najbardziej aroganckiego grzesznika, który nie będzie miał wątpliwości, czyja Ręka opadła na ziemię. Mój Ojciec uczyni to, aby pozbyć się z ziemi nikczemności, umożliwiając jednocześnie, aby w tym samym czasie wzrosła Jego armia wiernych wyznawców, którzy pomogą w ocaleniu dusz.

Grzech zniszczył ziemię, po której chodzicie i może być dostrzegany w chorobach, skażeniu i korupcji wśród waszych rządów. Zmaza grzechu objęła świat, tak że stał się wstrętną i podłą rzeczą w Oczach Mojego Ojca. On, który stworzył świat jako miejsce, gdzie mógłby pielęgnować Swoją rodzinę, jest zrozpaczony.

Mój Ojciec jest także rozgniewany, a szale sprawiedliwości obecnie przeważyły. Jego kara nie może być powstrzymana, gdzie stała się konieczna.

Pomóżcie waszym braciom i siostrom, zwłaszcza tym, którzy tworzą prawa kolidujące z tymi, stworzonymi przez Najwyższego Boga. Musicie to robić poprzez Krucjatę Modlitw. Bądźcie silni. Bądźcie odważni. Miejcie nadzieję i jeśli Mnie kochacie, nie obawiajcie się niczego.

Wasz Jezus