Pomimo Mojej Boskości, czuję wstręt i niesmak z powodu grzechów człowieka.

Poniedziałek, 14.01.2013, 18:12

Moja najmilsza córko, czas na przygotowanie do Ostrzeżenia jest krótki. Jest to czas, kiedy bez względu na to, jak bolesne są prześladowania, musicie ignorować wszystko oprócz Mojego Świętego Słowa.

Kiedy rozpoczynają się przygotowania, niech nikt nie powstrzyma was, Moi ukochani wyznawcy, od przygotowania waszych dusz i modlitw za tych, którzy umrą w stanie grzechu śmiertelnego podczas Ostrzeżenia.

Wy, Moi wyznawcy i Moi wyświęceni słudzy, będziecie znosić teraz ból, który Ja czuję, gdy patrzę na nieszczęsnych grzeszników. Pomimo Mojej Boskości, czuję wstręt i niesmak z powodu grzechów ludzi, którymi popisują się przed Moimi Oczami.

Ich arogancja, bezczelność i pycha, demonstrowane przez tych grzeszników, naśladują dokładnie cechy szatana i jego demonów. Te same złe duchy pochłaniają dusze Bożych dzieci, tak że wydają się one nie być już dłużej tymi dziećmi, jakimi były kiedyś, gdy wzięły swój pierwszy oddech.

Są tak nadęte pychą i przekonaniem o własnej niezwyciężoności, że nie są już dłużej w stanie pozwolić Bożemu Duchowi, aby poruszył ich dusze. Dlatego potrzebują waszych modlitw.

Błogosławię was Łaską, aby ratować te dusze, a wy ze względu na Mnie, aby pomóc im, musicie pomóc Mnie.

Niezadowolony w zaspokajaniu własnych pożądliwości, karmiąc swoje pragnienia cielesne, człowiek odczuwa następnie, że musi ingerować w Moje Stworzenie. Podejmuje wtedy kroki, gdzie stara się nie tylko naśladować Moc Boga, gdy chodzi o Stworzenie ludzkiego życia i zabieranie ludzkiego życia, ale sądzi, że ma władzę, aby zastąpić Istnienie Boga. Obecnie wierzy on w swoją własną boskość, która jest niczym innym, jak kłamstwem umieszczonym w jego duszy przez szatana, któremu przyrzekł lojalność.

Te kroki, które człowiek podejmuje teraz, wykraczają poza granice dozwolone przez Boga. Teraz, gdy Boże Kościoły oblężone są przez ducha zła, przez wrogów i oszustów, kara zostanie ostatecznie zesłana na ziemię.

Doświadczona zostanie Moc Mojego Ojca, a Jego kara będzie surowa. Wywoła wstrząs u nawet najbardziej aroganckiego grzesznika, który nie będzie miał wątpliwości, czyja Ręka opadła na ziemię. Mój Ojciec uczyni to, aby pozbyć się z ziemi nikczemności, umożliwiając jednocześnie, aby w tym samym czasie wzrosła Jego armia wiernych wyznawców, którzy pomogą w ocaleniu dusz.

Grzech zniszczył ziemię, po której chodzicie i może być dostrzegany w chorobach, skażeniu i korupcji wśród waszych rządów. Zmaza grzechu objęła świat, tak że stał się wstrętną i podłą rzeczą w Oczach Mojego Ojca. On, który stworzył świat jako miejsce, gdzie mógłby pielęgnować Swoją rodzinę, jest zrozpaczony.

Mój Ojciec jest także rozgniewany, a szale sprawiedliwości obecnie przeważyły. Jego kara nie może być powstrzymana, gdzie stała się konieczna.

Pomóżcie waszym braciom i siostrom, zwłaszcza tym, którzy tworzą prawa kolidujące z tymi, stworzonymi przez Najwyższego Boga. Musicie to robić poprzez Krucjatę Modlitw. Bądźcie silni. Bądźcie odważni. Miejcie nadzieję i jeśli Mnie kochacie, nie obawiajcie się niczego.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.