Zniesienie wszystkich znaków Mojego Syna oznaczać będzie początek końca

Piątek, 18.01.2013, 19:30

Moje dzieci, nastąpił zwrot rozwoju sytuacji, gdyż grzech nadal wszędzie się rozprzestrzenia. Ponieważ grzech staje się akceptowalny w sercach ludzi, ziemia będzie jęczeć w męce pod ciężarem ciemności.

Aranżowana jest Światowa Wojna i wkrótce ujawni brzydotę, która leży w sercach światowych liderów, połączonych jak przez pępowinę. Jeden zasila innego, ale wkrótce żaden nie pozostanie przywódcą w swoich własnych narodach, ponieważ odpowiadać będą tylko przed jednym panem, antychrystem.

Dla wielu świat może wydawać się taki sam, ale tak nie jest. To z powodu zła spowodowanego przez wcielenie demonów, które błądzą po korytarzach władzy, cała ludzkość będzie cierpieć. Władza posiadana przez tych przywódców, niewolników zła, będzie oznaczać, że znikną prawa obywatelskie. Oznaki tego mogą być już zobaczone. Wkrótce wszystkie zostaną zniesione, a wy będziecie musieli zaufać Mojemu Synowi i poddać się Mu, tak abyście mogli wytrzymać niesprawiedliwości, których będziecie musieli doświadczyć.

Zniesienie wszystkich znaków Mojego Syna oznaczać będzie początek końca. Kiedy to się wydarzy, będziecie wiedzieć, że czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest blisko.

Dzieci, musicie trwać w modlitwie i nadal odmawiać Modlitwy Krucjaty, ponieważ są one bardzo potężne i pomogą złagodzić cierpienie, które jest planowane przez złą grupę.

Ziemia zadrży teraz tam, gdzie znajdują się siedziby tych będących pod demonicznym wpływem przywódców. Ręka Najwyższego Boga uderzy ziemię, ale wielu z tych, którzy prowadzą grzeszne życie, może zostać uratowanych poprzez wasze modlitwy.

Wpływ złego jest teraz odczuwalny wśród Kościołów i tych, którzy głoszą Święte Boże Słowo. Oni są głównymi celami złego, a antychryst nie ustanie w swoim dążeniu do zniszczenia wszystkich Chrześcijańskich Kościołów.

Módlcie się, módlcie się, módlcie za armię Chrystusa, aby pozostała w spokoju i pokoju. Jeśli całkowicie zaufacie Mojemu Synowi, poprzez poddanie Mu waszej wolnej woli, staniecie się silni. Wtedy będziecie w stanie wytrzymać te próby.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia