Dzienne archiwum: 25 stycznia 2013

Najświętsza Maria Panna: Musicie walczyć z każdym prawem i każdym argumentem, który propaguje aborcję.

Sobota, 19.01.2013, 20:45

Moje dziecko, kiedy eskalują złe czyny, tak jak sposób, w jaki narody próbują wprowadzić aborcję, Duch Święty zstępuje na Boże dzieci, tak aby mogły zyskać odwagę dla stawienia oporu.

Aborcja jest najcięższym grzechem w Oczach Mojego Ojca. Nie ma przyczyny, która może Mu zostać przedstawiona, i która może usprawiedliwić ten ohydny czyn przeciwko Bożemu Stworzeniu. Aborcja jest obrazą dla Świętego Stworzenia ludzkości i niesie ze sobą straszliwą karę.

Każdy argument zostanie przytoczony dla jej uzasadnienia wśród waszych narodów, ale nic nie może uczynić jej kiedykolwiek akceptowalną dla Boga. Nikt nie ma prawa ingerować w Dar Życia stworzonego przez Boga, Stwórcę wszystkiego, co istnieje.

Wiele biednych dusz wierzy, że okazują współczucie, kiedy tolerują aborcję, ale wszystko, co robią, jest tolerowaniem morderstwa, które jest grzechem ciężkim. Musicie walczyć z każdym prawem i każdym argumentem, który propaguje aborcję oraz chronić życie Bożych dzieci w łonach ich matek. Nigdy nie wolno wam odczuwać strachu, kiedy głosicie świętość życia.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dusze, które nie mogą zaakceptować ważności życia i Świętego Aktu Bożego Stworzenia. Dusze te potrzebują waszych modlitw i cierpliwości. Pokażcie im, że nie zaakceptujecie ich żądań dla zmuszenia was do przyzwolenia na zabójstwo nienarodzonego Bożego dziecka.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Tak łatwo chłoniecie te fałszywe słowa przedstawiane wam przez kłamców

Piątek, 18.01.2013, 20:15

Moja droga, umiłowana córko, jak łatwo Mój Głos może być zagłuszany przez wrzaskliwe głosy fałszywych proroków, którzy infiltrują świat w tym czasie.

Jakże nierozsądni są ci spośród was, włącznie z Moimi wiernymi wyznawcami, którzy są tak głodni Mojej Miłości, że tak łatwo chłoną te fałszywe słowa przedstawiane wam przez kłamców.

Czy nie wiecie, że Ja przekazuję Moje Słowo jedynie do kilku dusz? Czy nie mówiłem wam, że Moje Słowa dawane wam teraz, są ostatnimi tego rodzaju? Dlaczego więc z niecierpliwością szukacie słów nowo zadeklarowanych proroków, którzy twierdzą, że mówią w Moim imieniu? Ich pragnieniem jest poszukiwanie sławy i uwagi. To, co robią, jest dostarczaniem Mojemu Stadu słabej alternatywy, pełnej słów bez treści. Wiele z tych słabych dusz nie ma złych zamiarów, ponieważ wiele kieruje się swoją pobożnością do Mnie w celu przekazywania Bożej Miłości. Jednak Ja nie instruuję ich, aby to robiły, gdyż nie objawiam im Mojego Świętego Słowa, czy też szczegółów Mojego Świętego Planu. Inni, niestety, pozostają pod wpływem ducha zła, aby umniejszać Moje Święte Słowo.

Podczas gdy tak wiele głosów z ust fałszywych proroków wzbudza u wielu uwagę, Mój Prawdziwy Głos wysyłamy jest w jedną stronę. Ci z was, którzy szukają Mojego Głosu, i którzy są świadkami słów wielu samozwańczych proroków, muszą Mnie teraz posłuchać.

Istnieją dusze wybrane, poprzez które Ja przekazywałem przez dziesięciolecia. Nadal się z nimi porozumiewam. Od początku tej Misji nie dałem ani jednej więcej duszy zgody na publicznie głoszenie Mojego Słowa w tym czasie, z wyjątkiem tych umiłowanych wybranych dusz, które pracowały dla Mnie przez lata.

Jak mam podnieść Swój Głos, tak byście mogli Mnie usłyszeć? Co jest tym, czego szukacie? Czy jest to Prawda? Czy jest to sensacja? Czy jest to poezja – co przypomina wam jak Moje Słowo powinno pojawić się na papierze? Dlaczego więc, z wszystkich proroków, którzy mówią, że przemawiają w Moim Imieniu, odrzucacie Mnie z powodu tych Orędzi?

O, jakże jesteście oszukiwani. Jak jesteście odciągani od Moich Kochających Ramion. Jak jesteście uwodzeni, aby słuchać słodkich dźwięków, które nie mają żadnego podobieństwa do Mojego Prawdziwego Słowa.

Nadejdzie czas, kiedy będziecie się wstydzić waszego okrucieństwa, waszego gorzkiego odrzucenia Mojego Świętego Słowa, waszej rodzącej się z grzechu pychy upartej odmowy przyjęcia Mojego Świętego Słowa w tym czasie, ponieważ jest to czas, aby Prawda została objawiona ludzkości, dla dobra waszych dusz, duszy każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.

Obiecałem światu, że Prawda zostanie wam w tym czasie wyjawiona, ale tak wielu z was jest ślepych i głuchych na Słowo Boże. Proszę was, zastanówcie się nad waszym poszukiwaniem Mojego Miłosierdzia, Mojego Słowa i Mojej Obietnicy. Następnie musicie Mnie błagać, abym was poprowadził i dał wam jasność umysłu, tak byście mogli Mnie dostrzec, wysłuchać Mnie, zaufać Mi i, ostatecznie, poddać się w pełni Mojemu pragnieniu zbawienia waszych dusz. Nie wolno wam marnować czasu rozważając lub dając się sprowadzać na manowce, ponieważ Ja was potrzebuję.

Wasz Jezus