Dzienne archiwum: 28 stycznia 2013

Z Darem Ducha Świętego, prorokować będziecie w Moje Święte Imię na całym świecie.

Wtorek, 22.01.2013, 10:24

Moja droga, umiłowana córko, Moje Światło zaświeci teraz nad tymi narodami, które nie były nauczane Prawdy.

Tam gdzie nie istnieje wzmianka o Bogu, Moja Boska Obecność wypełni obecnie każdy zakątek w tych narodach, które Mnie nie czczą, mimo, że są świadome tego, kim Ja Jestem. Zasłona ciemności zostanie uchylona i w końcu te zgłodniałe dusze będą piły Mojego Świętego Ducha i chłonęły Moje Święte Słowo. Po całym tym czasie, przez rozprzestrzenianie się Moich Grup Modlitewnych, zostanie im dana Prawda.

Odnoszę się do tych narodów, gdzie puste są wasze kościoły, gdzie Sakramenty są rzadko dostępne i gdzie codzienne Msze nie są już dłużej odprawiane. To należy do was, Moi ukochani uczniowie, aby rozprzestrzeniać Moje Święte Słowo, tak żeby ciemne dusze i ci, którzy nie wiedzą nic o Mnie, zostali oświeceni i delikatnie zachęceni do przyjścia do Mnie.

Błogosławię was, a przez Moc Mojej głębokiej Miłości do każdego z was, powiększę ogromnie waszą liczbę. Moje Grupy Modlitewne będą zakładane w każdym kraju, a z Darem Ducha Świętego, prorokować będziecie w Moje Święte Imię na całym świecie.

Przypominajcie wszystkim Moje Nauki. Przypominajcie duszom o czytaniu Pisma Świętego, jednego z Największych Darów, danych wam przez Mojego Ojca. Odmawiajcie Moje Modlitwy; czytajcie Moje Orędzia i módlcie się, abyście mogli dotrzeć nawet do najbardziej zatwardziałych serc.

Przyznam wam wiele Darów i poinstruuję was na każdym kroku stawianym przez was na Drodze Prawdy.

Wasz Jezus

Mój Czas, który powiązany jest z Boską Wolą Mojego Ojca, już prawie dla was nadszedł.

Poniedziałek, 21.01.2013, 15:50

Moja najmilsza córko, może się wydawać, że Mój czas na ziemi zakończył się Moim Ukrzyżowaniem, ale to był dopiero początek.

Mój Czas, który powiązany jest z Boską Wolą Mojego Ojca, już prawie dla was nadszedł, a ostatecznie, Ja przyjdę ponownie, aby przyjąć ludzkość do Mojego Najświętszego Serca.

Wiele zostało już osiągnięte, nie tylko przez was, Moi umiłowani uczniowie, lecz przez Wiarę Mojego Kościoła, w niezłomności wobec prześladowań zadanych Mojemu Ciału na ziemi przez świeckie rządy.

Jak Ja kocham Moich wiernych wyznawców. Jaką pociechę przynoszą Mi oni, ze względu na ich stałość i wierne przywiązanie. Duch Święty rozprzestrzenia się w tych czasach i został zarzucony jak sieć nad ludzkością, jako antidotum na ducha zła obecnego w sercach ludzi.

Moi wyznawcy, gdybyście zobaczyli, jak Ja widzę, złe duchy, które błąkają się po ziemi szukając domu, umarlibyście z przerażenia. One szukają schronienia w ludzkiej duszy i domu do zamieszkania. Dusze, które Mnie nie kochają, które odrzucają Boga, i które podążają za szerzonymi przez szatana fałszywymi naukami, w tym organizacjami New Age – które pozują na religijne i duchowe organizacje – pozostawiają same siebie szeroko otwarte dla tych duchów. Wiele z tych dusz poczułoby się obrażonych, gdyby im powiedziano, że są nosicielami tych złych duchów. Nie będą w to wierzyły, nawet jeśli wykazują oznaki głębokiego emocjonalnego cierpienia.

Te złe duchy, a jest ich wiele, ukazują się Mi wijące się przede Mną w ciemności. Widzę je szydzące i plujące na Mnie ich nikczemnymi ustami. Kiedy są one obecne w Bożych dzieciach, przekształcają osoby w które weszły, aczkolwiek na początku powoli. Z czasem te biedne dusze będą bluźnić plugawościami przeciwko Bogu i Prawom ustanowionym przez Niego. Będą propagować nikczemne czyny każdego rodzaju i zadawać sobie wiele trudu, aby uwieść inne dusze do popełnienia grzechu. Ponieważ nasilają one szybkość zakażania, Duch Święty, obecny w sercach Moich wyznawców, zorganizuje potężną batalię, aby  pomóc zwalczyć to zło. To dlatego tak ważna jest modlitwa. Wasze modlitwy, ofiarowane dla powstrzymania rozprzestrzeniania się złych praw, które obrażają Boga, zostaną wysłuchane i poskutkują działaniem.

Proszę, kontynuujcie odmawianie Modlitwy Krucjaty (87) o ochronę waszego narodu od zła, tak aby złe akty prześladowań mogły zostać złagodzone.

Wasz Jezus