Z Darem Ducha Świętego, prorokować będziecie w Moje Święte Imię na całym świecie.

Wtorek, 22.01.2013, 10:24

Moja droga, umiłowana córko, Moje Światło zaświeci teraz nad tymi narodami, które nie były nauczane Prawdy.

Tam gdzie nie istnieje wzmianka o Bogu, Moja Boska Obecność wypełni obecnie każdy zakątek w tych narodach, które Mnie nie czczą, mimo, że są świadome tego, kim Ja Jestem. Zasłona ciemności zostanie uchylona i w końcu te zgłodniałe dusze będą piły Mojego Świętego Ducha i chłonęły Moje Święte Słowo. Po całym tym czasie, przez rozprzestrzenianie się Moich Grup Modlitewnych, zostanie im dana Prawda.

Odnoszę się do tych narodów, gdzie puste są wasze kościoły, gdzie Sakramenty są rzadko dostępne i gdzie codzienne Msze nie są już dłużej odprawiane. To należy do was, Moi ukochani uczniowie, aby rozprzestrzeniać Moje Święte Słowo, tak żeby ciemne dusze i ci, którzy nie wiedzą nic o Mnie, zostali oświeceni i delikatnie zachęceni do przyjścia do Mnie.

Błogosławię was, a przez Moc Mojej głębokiej Miłości do każdego z was, powiększę ogromnie waszą liczbę. Moje Grupy Modlitewne będą zakładane w każdym kraju, a z Darem Ducha Świętego, prorokować będziecie w Moje Święte Imię na całym świecie.

Przypominajcie wszystkim Moje Nauki. Przypominajcie duszom o czytaniu Pisma Świętego, jednego z Największych Darów, danych wam przez Mojego Ojca. Odmawiajcie Moje Modlitwy; czytajcie Moje Orędzia i módlcie się, abyście mogli dotrzeć nawet do najbardziej zatwardziałych serc.

Przyznam wam wiele Darów i poinstruuję was na każdym kroku stawianym przez was na Drodze Prawdy.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.