Dzienne archiwum: 29 stycznia 2013

Wzywam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu czytania Pisma Świętego.

Środa, 23.01.2013, 16:40

Moja droga, umiłowana córko, Jestem szczęśliwy i zadowolony z powodu miłości, którą Moi uczniowie mają dla Mnie w swoich sercach.

Niebo raduje się szybkością, z jaką Moje Boskie Orędzia i Modlitwy rozprzestrzeniane są na całym świecie. Jest to tak bardzo dawno temu przepowiedziany czas, kiedy Moja Święta Ewangelia głoszona będzie na całym świecie.

Wzywam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu czytania Pisma Świętego, Słowa przedłożonego zgodnie z Wolą Mojego Ojca.

Dziś Moje Słowo mówione jest jeszcze raz, aby zaszczepić w umysłach ludzi, dzisiaj, znaczenie Moich Nauk. Zaniechanie przyjęcia Bożego Słowa powoduje umieranie duszy.

Każdy człowiek na ziemi urodził się z wolną wolą. Każdemu człowiekowi, któremu Mój Ojciec dał życie, udostępniony został Sakrament Chrztu, ale nie każde Boże dziecko uzyskało dostęp do tego ważnego Daru, który oczyszcza duszę i uwalnia ją od demonów.

Każdy człowiek został uprawniony do Prawdy Moich Nauk, mimo to nie każdemu człowiekowi Prawda została dana. W jej miejsce niewinne dusze nakarmione zostały fałszywymi religiami. Doprowadziło to do wzajemnej nienawiści, ponieważ kłamstwa, tworzone i rozpowszechniane przez te fałszywe religie, zaatakowały ludzkie serca.

Prawda jest taka, że Moje Święte Słowo jest pokarmem duszy. Bez niego dusza usycha. Gdy brak jej pokoju, który przynosi jej Moja Miłość, wówczas szuka pocieszenia w objęciach ziemskich rzeczy, które ostatecznie pozbawiają ją wszelkiego komfortu.

Teraz, ponieważ Moje Święte Słowo rozpalane jest w sercach znużonych ludzi, Moja Miłość będzie się rozprzestrzeniać, kiedy Prawda dawana jest dla ludzkości. Ta Miłość przyciągnie głodne dusze, i tak Mój Plan Zbawienia będzie kontynuowany. Wyczerpię wszelkie możliwości, przy pomocy serc pokornych dusz – które prawdziwie Mnie kochają – aby ocalić cały rodzaj ludzki. Nie jest istotne jakiego wielbią boga, gdyż bardzo szybko Prawda zostanie im ujawniona. Następnie nie będą pragnęli niczego innego, tylko Mojej Chwalebnej Obecności.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (95) – O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę

Środa, 23.01.2013, 16:05

 „Matko Zbawienia, przyjdź mi z pomocą, kiedy zmagam się ze znalezieniem czasu na modlitwę.

Pomóż mi ofiarować Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, czas, na który On zasługuje, aby pokazać Mu, jak bardzo Go kocham.

Błagam, abyś Ty, moja Najświętsza Matko Zbawienia, ubiegała się dla mnie o Łaski, których potrzebuję i prosiła Twojego drogiego Syna o każdą łaskę i przywilej, tak aby On mógł mnie przyjąć na łono Swojego Najświętszego Serca.

Amen.”

Najświętsza Maria Panna: To przez moc modlitwy Miłosierdzie Mojego Syna może być rozprzestrzeniane na cały świat.

Środa, 23.01.2013, 16:05

Moje dzieci, musicie dążyć do przeznaczenia co najmniej piętnastu minut dziennie na odmawianie Modlitw Krucjaty, ponieważ jest to bardzo ważne.

Musicie znaleźć czas, aby odmawiać te modlitwy, ponieważ one już łagodzą wiele tragedii na świecie, spowodowanych przez tych nikczemnych ludzi, którzy dokonują aktów zła.

Nigdy nie wolno wam zapominać o mocy modlitwy, albo faktu, że poprzez Moje wstawiennictwo mogę wam pomóc w waszym borykaniu się z waszą Wiarą.

Wielu z was zajętych jest w swoim życiu innymi sprawami, ale musicie dołożyć wszelkich starań, aby oddawać cześć Mojemu Synowi. Modlitwa może być dla wielu trudna.

Może być trudne, aby modlić się prywatnie, a ci, którzy nie mogą zobaczyć najdoskonalszego i pięknego Oblicza Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, będą się łatwo rozpraszać.

Oto mała Modlitwa Krucjaty (95) O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę.

 „Matko Zbawienia, przyjdź mi z pomocą, kiedy zmagam się ze znalezieniem czasu na modlitwę.

Pomóż mi ofiarować Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, czas, na który On zasługuje, aby pokazać Mu, jak bardzo Go kocham.

Błagam, abyś Ty, moja Najświętsza Matko Zbawienia, ubiegała się dla mnie o Łaski, których potrzebuję i prosiła Twojego drogiego Syna o każdą łaskę i przywilej, tak aby On mógł mnie przyjąć na łono Swojego Najświętszego Serca.

Amen.”

Dzieci, wszystko co musicie zrobić, aby podążać Drogą Prawdy, to ofiarować czas, który jest potrzebny na modlitwę. To przez moc modlitwy Miłosierdzie Mojego Syna może być rozprzestrzeniane na cały świat. To przez odmawianie Modlitw Krucjaty będzie mogło być wypełnione przez Mojego Syna Przymierze, aby ocalić świat.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia