Wzywam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu czytania Pisma Świętego.

Środa, 23.01.2013, 16:40

Moja droga, umiłowana córko, Jestem szczęśliwy i zadowolony z powodu miłości, którą Moi uczniowie mają dla Mnie w swoich sercach.

Niebo raduje się szybkością, z jaką Moje Boskie Orędzia i Modlitwy rozprzestrzeniane są na całym świecie. Jest to tak bardzo dawno temu przepowiedziany czas, kiedy Moja Święta Ewangelia głoszona będzie na całym świecie.

Wzywam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu czytania Pisma Świętego, Słowa przedłożonego zgodnie z Wolą Mojego Ojca.

Dziś Moje Słowo mówione jest jeszcze raz, aby zaszczepić w umysłach ludzi, dzisiaj, znaczenie Moich Nauk. Zaniechanie przyjęcia Bożego Słowa powoduje umieranie duszy.

Każdy człowiek na ziemi urodził się z wolną wolą. Każdemu człowiekowi, któremu Mój Ojciec dał życie, udostępniony został Sakrament Chrztu, ale nie każde Boże dziecko uzyskało dostęp do tego ważnego Daru, który oczyszcza duszę i uwalnia ją od demonów.

Każdy człowiek został uprawniony do Prawdy Moich Nauk, mimo to nie każdemu człowiekowi Prawda została dana. W jej miejsce niewinne dusze nakarmione zostały fałszywymi religiami. Doprowadziło to do wzajemnej nienawiści, ponieważ kłamstwa, tworzone i rozpowszechniane przez te fałszywe religie, zaatakowały ludzkie serca.

Prawda jest taka, że Moje Święte Słowo jest pokarmem duszy. Bez niego dusza usycha. Gdy brak jej pokoju, który przynosi jej Moja Miłość, wówczas szuka pocieszenia w objęciach ziemskich rzeczy, które ostatecznie pozbawiają ją wszelkiego komfortu.

Teraz, ponieważ Moje Święte Słowo rozpalane jest w sercach znużonych ludzi, Moja Miłość będzie się rozprzestrzeniać, kiedy Prawda dawana jest dla ludzkości. Ta Miłość przyciągnie głodne dusze, i tak Mój Plan Zbawienia będzie kontynuowany. Wyczerpię wszelkie możliwości, przy pomocy serc pokornych dusz – które prawdziwie Mnie kochają – aby ocalić cały rodzaj ludzki. Nie jest istotne jakiego wielbią boga, gdyż bardzo szybko Prawda zostanie im ujawniona. Następnie nie będą pragnęli niczego innego, tylko Mojej Chwalebnej Obecności.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.