Proroctwa zawarte w Księdze Objawienia znane są tylko częściowo

Niedziela, 27.01.2013, 20:30

Moja najmilsza córko, Jestem zobowiązany poinformować Moich wyznawców, że zostaną skarceni przez niektóre Moje wyświęcone sługi. Wkrótce zostaniecie pouczeni, przez niektórych z nich, aby odejść od tej Pracy.

Będziecie traktowani tak samo, jak byli Moi uczniowie przez kapłanów w ich czasach. Im też nakazano odejść ode Mnie i wielu z nich nie wolno było wejść do świątyń, aby oddać hołd Bogu, Mojemu Przedwiecznemu Ojcu.

Wiele nieporozumień co do Mojej Obietnicy dla ludzkości wykorzystywanych będzie jako narzędzie do zachęcania innych, aby odrzucili Mnie w tym czasie, kiedy Ja przekazuję Moje Święte Słowo na całym świecie.

Wy, Moi uczniowie, zostaniecie oskarżeni o herezję i zostanie wam powiedziane, że nie przestrzegacie Świętej Doktryny.

Moi wyświęceni słudzy zrobią okropne błędy, gdy podążą złą odnogą na drodze do Mojego Królestwa. Uczynią tak przez ignorancję, ponieważ wielu z nich zakłada, że zna już proroctwa, które Ja mam jeszcze objawić światu przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Och, jakże będą zdezorientowani odrzucając Moje ostrzeżenia dawane wszystkim dla ratowania dusz, gdy otrzymają polecenie robienia złych rzeczy. Proroctwa zawarte w Księdze Objawienia znane są tylko częściowo.

Wyświęceni słudzy w Moim Kościele nie rozumieją jeszcze Księgi Objawienia. Zostaną poinformowani, i będę to robił Ja, etapami. Przekazanie do ich wiadomości nastąpi tylko wtedy, gdy Ja zdecyduję, że moment jest odpowiedni.

Proszę, otwórzcie wasze serca na Prawdę. Bądźcie ostrożni, gdy osądzacie Słowo Boga dawane Jego wybranym prorokom. Jeśli osądzacie ich surowo, i wy będziecie odpowiednio osądzeni. Jeśli odrzucacie ich okrutnie, wy także zostaniecie odrzuceni Moją Ręką Sprawiedliwości. Jeśli przyjmujecie ich z miłością, i Ja obejmę was Moimi Świętymi Ramionami.

Nic, co Ja wam teraz daję, nie zaprzecza Księdze Mojego Ojca, gdyż nie jest to możliwe. Przychodzę teraz dokończyć Nauki przedstawione przeze Mnie podczas Mojego pobytu na ziemi. Gdy Moja Praca będzie zakończona, Moje Przymierze zostanie wreszcie wypełnione. Przyniosę następnie Najchwalebniejszy Dar Wiecznego Życia.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.