Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, gdy aniołowie ześlą ogień z czterech stron Nieba

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.02.07, 23.30

Moja najdroższa córko, jakie ma to znaczenie, że Moje dzieci tak rozkochane są w dobrych rzeczach na tej ziemi — w rzeczach, które to Ja im dostarczam?

Jakie ma to znaczenie, że ten przepiękny świat, który to Ja stworzyłem, jest tak umiłowany i podziwiany przez Moje dzieci?

Jakie ma to znaczenie, że Moje dzieci kochają się nawzajem i odczuwają radość, obcując z innymi?

Wszystko to są to Dary ode Mnie, waszego umiłowanego Ojca. Nigdy nie wolno wam obawiać się tych cudownych Darów ani nie wolno wam czuć się winnym, kiedy one sprawiają wam przyjemność.
 
Najważniejszym jednak Darem ze wszystkich, jakie wam ofiarowuję, jest Moja Miłość do każdego z was. Ta Miłość jest unikalna; a miłość wobec innych, którą wy macie w swoich sercach, jest tylko w  niewielkim stopniu podobna do Mojej Wszechpotężnej Miłości.
 
I właśnie wówczas, kiedy umieszczacie waszą miłość wobec tych szczególnych darów ponad waszą miłością do Boga — nie będziecie mogli zaznać spokoju. Tak więc Dary, które wam sprezentowałem, mogą tylko wtedy stać się przykładnym źródłem radości, kiedy jest to połączone z czystą miłością waszego serca do Waszego Stworzyciela.
 
Dowodem na Moją wszechobejmującą Miłość dla was jest wysłanie wam Mojego jednorodzonego Syna, aby wyzwolił was od grzechu. Był On Moim najwspanialszym Darem — i to dzięki Niemu otrzymacie życie wieczne w Moim Nowym Raju.
 
Ta ścieżka została wyciosana dla was i zostanie starannie uformowana na całej długości, aż do Bram Raju — dzięki tej końcowej Misji z Nieba.

Pójdźcie, naśladujcie Mojego Syna na Ścieżce Prawdy i pozwólcie Mu, aby was zgromadził — za przyczyną Jego Wspaniałego Miłosierdzia — w tym kokonie bezpieczeństwa.

Wyciągam Moje Święte Ramiona i przyłączam was do Przymierza z Moim Synem, ponieważ On przygotowuje ostatnie etapy drogi, sprowadzającej wszystkie Moje dzieci do Mnie do domu.

Wasz dom zostanie spleciony z Moim. Cierpliwość, wytrwałość, cierpienie, łzy i miłość do Mojego Syna, wszystko to splecie się ze sobą, gdy tak będziecie ku Mnie szli tą wyboistą ścieżką. Tylko ci wystarczająco mocni dotrą na ostatnie szczeble.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.