Dzienne archiwum: 11 lutego 2013

Matka Boża: Wielu będzie osamotnionych w swoim dążeniu do tworzenia grup modlitewnych

tłumaczenie ze strony ostrzezenie.net

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.02.05, 19.45

Moje dzieci, musicie szukać pocieszenia jeden u drugiego, kiedy tak gromadzicie się w każdym zakątku ziemi, aby uformować Resztę Armii Mojego Syna.

Wielu będzie osamotnionych w swoim dążeniu do tworzenia Grup modlitewnych i od czasu do czasu może odczuwać, że to jest bez sensu. Każdej z Grup modlitewnych, założonych, aby odmawiać Krucjaty Modlitwy, zostanie przez Mojego Drogiego Syna przyznana specjalna Łaska.

Obecny jest On w każdej z Grup i uczyni was tego świadomym. Odczujecie Jego Miłość, a następnie staniecie się świadkami tego, jak owoce te przyniosą plon oraz rozprzestrzenią Jego Najświętsze Słowo.

Dzieci, zaznajecie błogosławieństwa, otrzymując ten dar pokory, ponieważ tylko ci z was, którzy przyjmują Słowo Mojego Syna bez jakichkolwiek wątpliwości, wywołają wiele nawróceń za przyczyną waszych Grup modlitewnych.

Duch Święty szybko teraz porusza się pomiędzy wami, najdroższe dzieci, a Mnie sprawia to wiele radości, kiedy widzę, jak bardzo pobudza On wasze dusze.

Musicie pozostać zjednoczeni, Moje maleństwa, ponieważ Mój Syn potrzebuje waszej miłości i zaangażowania, aby mógł On ocalić ludzkość. Jednak wy staniecie się celem diabła, który przyciągnie pod swoje skrzydła każdego demona, aby do was przeniknąć i spowodować podział. Rozpoznajcie te usiłowania jako właśnie takie (pochodzące od złego) i całkowicie zaufajcie Mojemu Synowi. Wezwijcie Mnie, waszą umiłowaną Matkę, aby utrzymać w jedności wasze Grupy modlitewne Krucjaty Modlitwy.

Krucjata Modlitwy (97) O zjednoczenie Grup modlitewnych Krucjaty Modlitwy

O umiłowana Matko Zbawienia,
błagam Cię, abyś poprzez Swoje modlitwy
zjednoczyła na świecie wszystkich
przynależnych do Reszty Bożej Armii.

Okryj wszystkie Grupy Modlitewne Krucjaty
Łaską Zbawienia, która zostanie na nas wylana
dzięki Miłosierdziu Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa.

Wyślij Swoje anioły,
aby osłoniły każdego z nas,
a szczególnie tych kapłanów,
którzy przewodzą
Grupom modlitewnym Krucjaty Modlitwy.

Dopomóż nam, aby uniknąć rozproszenia,
które staje się przyczyną podziału pomiędzy nami,
i ochraniaj nas swoim podarowanym nam orężem,
tak abyśmy się stali odporni na ataki,
które będziemy musieli wytrzymać
z powodu naszej miłości do Jezusa Chrystusa
w czasie tej Świętej Misji ratowania dusz.
Amen.

Idźcie w pokoju, moje umiłowane dzieci, i wiedzcie, że Reszta Bożej Armii za przyczyną pochodzącej od Mojego Syna Łaski pomoże Mu zbawić miliardy dusz.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Człowiek musi zawsze się starać być podobny do Mnie

tłumaczenie ze strony ostrzezenie.net

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.02.04, 22.45

Moja wielce umiłowana córko, podczas gdy na całej ziemi dochodzi do coraz większej ilości nieszczęść, człowiek musi zawsze się starać być podobny do Mnie.

Jest rzeczą ważną, abyście traktowali swoich bliźnich na co dzień w taki sposób, jak was tego nauczałem w czasie Mojego pobytu na ziemi. Musicie zawsze najpierw się zastanowić, zanim zrobicie coś, co wywoła u innej osoby reakcję, która mogłoby się stać zarzewiem konfliktu. Kiedy jesteście proszeni o pomoc, to pomagajcie.

Kiedy ktoś was podżega do kłótni i zdajecie sobie sprawę, że takie zachowanie innych boleśnie rani, to musicie tę kłótnię sobie podarować. To, w jaki sposób obchodzicie się z innymi ludźmi, będzie miało bezpośredni wpływ na wasz wewnętrzny spokój. Jeżeli będziecie postępowali w stosunku do innych ludzi niesprawiedliwie, mówili o nich źle lub próbowali ich oszukać, będzie tak, jakbyście czynili to sobie samemu. Albowiem Ja będę was sądził tak, jak wy traktujecie innych. Pielęgnowanie dobra w waszych sercach może wam umożliwić stanie się naczyniem, z którego będziecie czerpać — traktując innych tak, jak Ja bym to uczynił. Gdyż każdy czyn, jaki podejmujecie, aby sprawić Mi radość, oddaje wielką Chwałę Bogu.

Zawsze poszukujcie Prawdy w swym codziennym życiu, ponieważ to wam pomoże w waszej walce z przytłaczającym złem, które, wbrew wam samym, będzie was próbowało atakować w czasie każdego etapu tej podróży, jaką ze Mną odbywacie.

Wasz Jezus

To nie potrwa długo, zanim się nie rozpocznie finałowa faza oczyszczenia rasy ludzkiej

tłumaczenie ze strony ostrzezenie.net

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.02.03, 22.50

Moja wielce umiłowana córko, dzisiejszy dzień jest szczególnym dniem, w którym Moja Miłość do ludzkości spiętrza się jak olbrzymi ocean, w ostatniej próbie zalania ich dusz Moimi Łaskami.

Na różne sposoby przyciągam serce każdego mężczyzny, każdej kobiety i każdego dziecka, tak że stają się świadomi obecności miłości i dobrej woli. Wielu odpowiada, wielu zaś nie. Mimo tego, głęboko w ich sercach, trwa to miłosne doznanie Boskiej Obecności Boga. Człowiek jest połączony z Moim Najświętszym Sercem, chociaż potrafi on tego nie zrozumieć. Moja Krew przepływa, jakby przez tętnicę, do życia każdego dziecka Bożego. To jest owa więź, która jednoczy wszystkich w jedną rodzinę. Ta święta rodzina ukształtuje korzenie drzewa, które wypuści wiele gałęzi w Moim Nowym Raju.

Wielu spośród tych o zatwardziałych duszach z czasem zmięknie i pozwoli Mi się przytulić. Przygotowuję was wszystkich na Moje Wspaniałe Miłosierdzie. Niektóre z tych oziębłych dusz odpadną i uschną, a wówczas zostaną zmiecione, nie zachowując kropli życia, która by w nich pozostała. Ale większość z Bożych dzieci instynktownie rozpozna, kiedy nastanie odpowiedni czas. Będą wiedzieć, że wszyscy oni pochodzą z tej samej rodziny, oraz zaakceptują to, że zostali zrodzeni przez Mojego Ojca.

On, najbardziej kochający ze wszystkich Ojców, jest w tej chwili spięty bólem oraz zraniony do głębi ciemnością, której doświadcza w duszach wielu z Jego dzieci. To nie potrwa długo, zanim się nie rozpocznie finałowa faza oczyszczenia rasy ludzkiej. Będzie ona oznaczać rozdzielenie dobrych od złych. O, jakże to złamie Serce Mojego Ojca — ale to musi być zrobione. To jest tak, jakby On przygotowywał Swój ogród, aby był zdrowy i doskonały. Chwasty muszą zostać zniszczone, inaczej bowiem rozplenią się i zaduszą zdrowe uprawy.

Bądźcie nieustannie gotowi.

Wasz Jezus