Ta bitwa jest już ostateczna. Mój Namiestnik upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce na nowo się podniesie

czwartek, 14 lutego 2013,  godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, bitwa pomiędzy Królestwem Mojego Ojca a imperium szatana wreszcie wkroczyła w swój ostateczny etap.

O, jak diabeł ogłupia dzieci Boże Mojego Ojca, włączając w to w tych, którzy podążają za Prawdą Mojego Nauczania. Nic nie jest takim, jakim się wydaje. Władza Masonerii wzrosła i opanowała nie tylko świat polityczny, ale i Dom Boży, Moje Ciało na ziemi.

Kościół Katolicki jest wyszydzany i to bardziej niż jakikolwiek inny Kościół na ziemi spośród kościołów głoszących Moje Święte Słowo. Dzieje się tak, ponieważ był on kierowany przeze Mnie i obstawał przy Moim nauczaniu, jakie ludzkości jest przekazywane od czasu, gdy ogłosiłem, że Mój Apostoł Piotr ma założyć Mój Kościół na ziemi.

Mój ziemski Kościół stanął w centrum uwagi diabła, który poprzez wieki Mój Kościół podzielił i chłostał tych wszystkich, którzy aktywnie uczestniczyli w sprawowaniu Moich Najświętszych Sakramentów.

On, diabeł, nigdy nie odstąpił od planu prześladowania Mojego Kościoła. Chytry, przewrotny, arogancki, pyszałkowaty i zarozumiały — on, kłamca — wierzy, że jego moc jest wszechpotężna. Bierze on zawsze na celownik tych, którym została powierzona odpowiedzialność za poprowadzenie dzieci Bożych ku życiu wiecznemu.

Mój Katolicki Kościół — przez pewien czas —straszliwie cierpiał z ręki szatana. Posługujący w nim ani na moment nie byli pozostawieni w spokoju, podczas gdy wypełniali wobec Mnie swoje święte obowiązki. Następnie on, diabeł, aby spowodować jeszcze więcej szkód, przeniknął pomiędzy Moje wyświęcone sługi, wysyłając swoich własnych sługusów, by wmieszali się w ich szeregi. To właśnie wtedy ta diabelska ohyda przedostała się do Mojego Kościoła.

To Ja, Jezus Chrystus, zostałem obwiniony i posadzony na ławę oskarżonych, a grzech ten został popełniony przez tych, którzy zostali przeze Mnie wyznaczeni, aby troszczyć się o dobro dusz.

Największe zaś spośród wszystkich oszustw miało miejsce wtedy, kiedy diabeł przekonał człowieka, że to Ja, Jezus, Głowa Kościoła na ziemi, Jestem Tym, Który zdradził ludzkość. Ludzkość została zrodzona w grzechu. Człowiek będzie grzeszył aż do czasu Mojego Powtórnego Przyjścia. Porzucenie Mnie, Zbawiciela Świata, z powodu ludzkich grzechów, łącznie z grzechami tych, którzy dusze, za które ponosili odpowiedzialność, sprowadzili na manowce — stanie się waszym upadkiem.

Zamiast iść drogą Prawdy, dopuścicie, aby kłamstwa bestii zdeprawowały wasze serca. Obecnie w Moim Kościele znajdujecie się pod kontrolą diabła i wielu stanie się ofiarą kłamstw, które zostaną wam teraz przedstawione jako Prawda.

Prawda Mojego Nauczania zostanie wkrótce uznana za rzecz niestosowną i niezgodną z prawdą. Szalony gniew Mojego Ojca z powodu tej plagi w Moim Kościele na ziemi stanie się wkrótce udziałem Jego sług w Moim Kościele w Rzymie. Ta bitwa jest już ostateczna. Mój Namiestnik upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce na nowo się podniesie.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.