Miesięczne archiwum: marzec 2013

Nie do Moich stóp oni upadną. To nie Moje stopy ucałują, ale stopy tych, którzy są Moimi sługami, Moimi wyznawcami, Moimi grzesznikami

piątek, 29 marca 2013, godz. 19.00

Trzecie orędzie Wielkiego Piątku

Moja wielce umiłowana córko, kiedy Judasz Iskariota Mnie zdradzał, ujął Moją Głowę i ucałował Mnie w policzek. Gdy ci, którzy przewodzą w Moim Kościele, twierdzą, że Mnie kochają, a następnie Mnie zdradzają, wówczas wyraźny dla was się staje ich pocałunek zdrady.

Nie do Moich stóp oni upadną. To nie Moje stopy ucałują, ale stopy tych, którzy są Moimi sługami, Moimi wyznawcami, Moimi grzesznikami.

Okazywanie zainteresowania potrzebom swoich bliźnich jest rzeczą godną podziwu. Ale kiedy lansuje się dobro potrzeb cielesnych człowieka ponad ich potrzeby duchowe, to nie Mnie, Jezusa Chrystusa, się naśladuje.

Humanizm to nie jest Chrześcijaństwo. Być chrześcijaninem oznacza powierzyć wszystko Mnie, oznacza pełną pokory rezygnację z siebie samego u Moich Stóp. Oznacza to danie Mi zezwolenia, abym was prowadził. Oznacza to posłuszeństwo wobec Moich Praw i czynienie wszystkiego, co tylko możliwe, aby ukazać przykład Mojej Miłości dla was wszystkich. Dzisiaj zostałem zdradzony.

Nie możecie już być ani nie będziecie oszukiwani, bo gdy tym razem Dom Boży zostanie zaatakowany od wewnątrz, nic innego, jak tylko bałagan, będzie tego skutkiem. Musicie podjąć swój Krzyż i Mnie naśladować, gdyż wkrótce przewiąże się wam oczy przepaską, a wy potkniecie się i upadniecie w ciemnościach.

Bez Światła Bożego nie będziecie w stanie widzieć.

Wasz Jezus

Wkrótce Mój Umiłowany Papież Benedykt pokieruje Bożymi dziećmi ze swojego miejsca wygnania

piątek, 29 marca 2013, godz. 8.45

Drugie Orędzie Wielkiego Piątku

Moja wielce umiłowana córko, w dniu dzisiejszym dokona się wydarzenie historyczne. Kiedy Moja Pasja będzie rozpamiętywana, będzie ona w rzeczywistości reprezentować Ukrzyżowanie Kościoła Katolickiego.

W dniach poprzedzających zdradę, jaka miała miejsce w Czasie Mojego pobytu na ziemi, kapłani tamtego okresu walczyli wszelkimi metodami, jakie były im dostępne, próbując wykazać, że byłem winny popełnienia herezji.

Wzięli to, czego nauczałem — Słowo Boże — i Je zniekształcili. Pogłoski, które następnie rozpowszechniali, zawierały kłamstwa; powiedzieli też, że próbowałem odciągać ludzi od Prawdziwego Nauczania Kościoła. Nauczali w Świątyniach, przestrzegając ludzi, żeby trzymali się ode Mnie z daleka, gdyż się obawiali, że obrażą arcykapłanów. Zostali ostrzeżeni, że jeżeli będą nadal rozprzestrzeniać Moje Orędzia, zostaną wygnani z Świętej Świątyni niczym trędowaci. W niektórych przypadkach Moim uczniom zostało powiedziane, że zostaną poddani karze cielesnej i że zostaną aresztowani.

Podczas gdy tak bluźnili przeciwko Duchowi Świętemu, zaprzeczając, że Ja mówię Prawdę, i twierdząc, że Moje Słowo pochodzi od szatana — jednocześnie nadal oddawali cześć Bogu w Świątyniach. Odziani w królewskie szaty, walczyli o swoje miejsca przy ołtarzu w Świątyni. Wszyscy słudzy niższego stanu musieli stać godzinami, podczas gdy oni siedzieli w fotelach, które zostały zaprojektowane dla Królów. Ołtarz był tak pełen kościelnych przywódców, że zwykli ludzie byli zdezorientowani. Powinnością tych ostatnich było składanie hołdu Bogu, co objawiało się w przymusie czczenia najwyższych rangą sług Bożych. Arcykapłani żądali szacunku od tych, którzy uczęszczali do Świątyni. Na zewnątrz okazywali miłość i pokorę, których od nich oczekiwano, przy tym jednak odziewali się i zachowywali w Domu Mojego Ojca jak panicze, a nie jak sługi, którymi powinni byli być.

Ludzie obawiali się urazić faryzeuszy, i przez to bali się Mnie naśladować. Kapłani byli zastraszani i ostrzegani, że jeżeli nie powstrzymają się od rozpowszechniania Mojego Słowa, to zostaną odarci ze swoich tytułów. Zwykli ludzie wiedzieli, że jeżeli zostaną złapani na szerzeniu Mojego Nauczania, ich własny los będzie znacznie gorszy.

Ukrzyżowanie Mojego Ciała na ziemi wypełniło pierwszą część Przymierza z Moim Ojcem, aby ocalić ludzkość.

Ukrzyżowanie Mojego Mistycznego Ciała — Mojego Kościoła na Ziemi —  rozpoczyna się dzisiaj, co jest początkiem ostatecznego prześladowania, kiedy to masoński plan, aby pohańbić Mój Dom, stanie się obecnie łatwy do przejrzenia dla wszystkich, którzy znają Prawdę.

Historia się obecnie powtórzy, ale Prawda nie zostanie zablokowana. Ci, którzy się Mnie wyprą, z czasem do Mnie powrócą. Ci, którzy wiedzą, że obecnie wypełniają się proroctwa, że Mój Kościół będzie ostatecznym celem, aby usunąć ze świata wszelkie pozostawione  przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, ślady — będą podążać za Mną w Mojej Reszcie armii. Pozostaną oni wierni Mojemu Nauczaniu do końca czasów.

Nikt nie może powstrzymać rozprzestrzeniania się Prawdziwego Słowa Bożego. Nikt. Rządy w Domu Piotra będą krótkotrwałe i wkrótce Mój Umiłowany Papież Benedykt pokieruje Bożymi dziećmi ze swojego miejsca wygnania. A Piotr, Mój Apostoł, założyciel Mojego Kościoła na ziemi, poprowadzi go w tych ostatnich, trudnych dniach, kiedy Mój Kościół walczy o swoje Przetrwanie.

Wasz Jezus

Zmartwychwstanie Mojego umiłowanego Syna jest najdonioślejszym Darem, ponieważ oznacza ono, że życie wieczne może być dane wszystkim Bożym dzieciom

sobota, 30 marca 2013, godz. 20.40

Moje dzieci, Zmartwychwstanie Mojego umiłowanego Syna jest najdonioślejszym Darem, ponieważ oznacza ono, że życie wieczne może być dane wszystkim Bożym dzieciom.

Poprzez powstanie z martwych Mój Syn zniszczył śmierć. Śmierć nie ma żadnej władzy nad wami, jeżeli tego sobie nie życzycie. Życie, które zostało wam dane, wkrótce się zmieni, gdyż będzie istniało tylko Życie w Bogu.

Kiedy Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia się scalą,  będzie istnieć wyłącznie życie wieczne. Nie będzie już więcej śmierci ciała, umysłu i duszy. Nigdy nie powinniście się tego nowego Życia bać, gdyż ono was wyzwoli. Wiele Miłości ogarnie ziemię, już niedługo, rozlewając się dzięki Miłosierdziu Mojego Syna. Ta wielka, wielka łaska będzie kolejnym krokiem podjętym przez Boga, aby wybawić Swoje dzieci od duchowej śmierci. Śmierć ciała przestanie istnieć, kiedy Mój Syn zstąpi wraz z Nową Jerozolimą.

Musicie okazać wiele odwagi podczas trwania tych złych czasów, gdyż te próby wkrótce dobiegną końca. Skupcie się tylko na wspaniałym Życiu, które was oczekuje, i módlcie się, aby wszystkie dusze przyjęły ten Cudowny Dar.

Dusze, które odmówią przyjęcia Prawdy o Życiu Wiecznym, w zamian za to wybiorą wieczne potępienie. Istnieją tylko dwie możliwości, a jednak wiele z tych dusz wierzy, że istnieje także trzecia. Ci, którzy podążają za sektami, utworzonymi mocą diabła, wierzą błędnie w inne mistyczne życie, w którym będzie im przyznana wielka władza. Wierzą oni w fałszywe anioły. Wywyższają fałszywe anioły; i niestety, wiele takich istnieje, ale one nie są aniołami Boga. Pokutują one w kajdanach czeluści piekielnych, a mimo to udało im się oszukać dzieci Boże, i one wierzą, że są to anioły Światła. Jedyne Światło, za jakim musicie iść, jest Światłem Boga — Prawdą.

Królestwo, Nowy Raj, który na was oczekuje, jest tym jedynym obiecanym wam przez Boga, w którym będzie królował Mój Syn.

Przyjmijcie Dłoń Mojego Syna, a wkroczycie do Raju.

Wasza umiłowana Matka

Matka Boża

Matka Zbawienia

Dzisiaj Mój Kościół na ziemi zostanie Ukrzyżowany. Dzień dzisiejszy naznacza początek zmian

piątek, 29 marca 2013, godz. 00.15

Wielki Piątek

Moja wielce umiłowana córko, dzisiaj Mój Kościół na ziemi zostanie Ukrzyżowany.

Dzień dzisiejszy naznacza początek zmian, które będą gwałtowne i które spowodują zmianę oblicza Kościoła Katolickiego na świecie.

W jej wyniku nastąpi scalenie wszystkich doktryn, co się uwidoczni w każdym z możliwych znaków, które będą publicznie i z rozmysłem demonstrowane, aby dać świadectwo, jakim jest to powszechnym dobrem.

Bądźcie teraz szczególnie czujni, gdyż wszystko, co wam powiedziałem, wyjdzie na jaw. Apeluję do was wszystkich, abyście odmówili przyjęcia tej ohydnej prawdy, gdy zarazem będziecie zmuszani do przełknięcia kłamstwa.

Wy, Moi wyznawcy, musicie chronić Moje Sakramenty i zachować czujność. Zaś wy, Moi wyświęceni słudzy, wkrótce zostaniecie wystawieni na próbę, gdy Moja Boskość zostanie zakwestionowana. Boże Prawa zostaną zaadaptowane, ale gdy tylko Moja Święta Eucharystia ulegnie zmanipulowaniu, Boża Dłoń upadnie z taką mocą, że będziecie natychmiast wiedzieć, że te Orędzia pochodzą z Nieba. 

Moja Boleść stanie się waszą boleścią. Wasz smutek, jako że znacie Prawdę, uniemożliwi wam, abyście zaakceptowali te świętokradztwa, przyjęcie których zostanie wam zalecone.

Nawet jeżeli nie akceptujecie Mojej prorokini i Słów, które jej przekazuję, pozostawię wam jeszcze czas. Albowiem bardzo szybko zostaniecie poproszeni przez waszych przełożonych o odnowienie waszych ślubów. Zostaniecie poproszeni o ślubowanie waszego życia poprzez złożenie przysięgi na rzecz praw rządzących pogaństwem. Jeżeli to uczynicie, dostaniecie się pod wpływ diabła i będziecie walczyć z Bogiem.

Musicie wytrwać i pozostać Mi wierni, i musicie Mnie nieustannie błagać o przewodnictwo, gdyż człowiek, który zasiada na Tronie Piotra — ten, który odmawia pójścia w jego ślady i noszenia jego sandałów — obróci wniwecz waszą wierność Bogu.

Kiedy teraz staniecie się świadkami Ukrzyżowania Mojego Kościoła na ziemi, powołam was do głoszenia Prawdy Bożej. Moje wołanie będzie nadal trwało, aby was chronić. Sprawię, że Mój Kościół — ci, którzy pozostaną przy Moim Nauczaniu, Moich Sakramentach i Słowie Bożym — będzie żył za sprawą tej reszty, która nigdy Mnie nie opuści.

Znajdą się pomiędzy wami tacy, którzy Mnie dzisiaj zdradzą. Inni pośród was już wkrótce potępią Moje Sakramenty, gdyż okażecie się zbyt słabi, aby bronić Słowa Bożego. Ci z was, którzy już podejrzewają, jak wygląda prawda, i którzy próbują szerzyć Moje Słowo, będą cierpieć, gdyż nie będą mieć odwagi, aby stanąć w obronie Prawdy. A jednak pozostaniecie nadal Mi wierni, ponieważ wiecie, że nie potraficie żyć bez Mojej Miłości.

Słuchajcie Mojego Głosu. Wesprzyjcie na Mnie wasze utrudzone głowy i pozwólcie, abym oplótł was Moimi Ramionami. Zawsze będę was chronił.

Wasz Jezus

Zagrożenie dla Istnienia Świętej Eucharystii uwidoczni się przed wami

czwartek, 28 marca 2013, godz. 21.30

Moja wielce umiłowana córko, obecnie już rozumiesz, jak bardzo ta Misja jest znienawidzona przez diabła. Mimo tego musisz się wznieść ponad te okrutne utrudnienia, jakie są przed tobą spiętrzane, aby spowolnić Moje Dzieło.

Zagrożenie dla Istnienia Świętej Eucharystii uwidoczni się przed wami za sprawą arogancji tych w łonie Mojego Kościoła, których plan, aby zmienić Prawdę, jest na dobre w toku.

To nie ma znaczenia, że tak wielu pośród was szydzi z tej Misji, przygotowującej dusze na ten Wielki Dzień. Z czasem będziecie wiedzieć, że to rzeczywiście jestem Ja, Jezus Chrystus, Który przychodzi do was, aby wam służyć.

Ja Jestem waszym Mistrzem i waszym Sługą. Wy, Moi wyświęceni słudzy, musicie pamiętać o waszej roli i nigdy o niej nie zapominać. Jako słudzy nie możecie być zarazem mistrzami. Bo jeżeli wy jesteście mistrzem, to nie możecie Mi służyć. Wielu z was w łonie Mojego Kościoła zapomniało, czego zostaliście nauczeni. Zapomnieliście Słowa Bożego.

Moją Obietnicą jest zapewnienie wam Pokarmu Życia — Mojego Ciała i Krwi — a jednak wy znowu Mnie zdradzicie. Uczynicie to, usuwając Świętą Eucharystię ze Świątyni Boga i zastępując ją trupem. Ta podmiana będzie subtelna i trochę to potrwa, zanim wy sami odkryjecie złowrogi mechanizm, który zostanie potajemnie wprowadzony.

Ponieważ Moje Ciało podtrzymuje was poprzez Świętą Eucharystię, śmierć Mojego Ciała — Mojego Kościoła — przyniesie śmierć tym duszom, które Mnie porzucą.

Czas tej obrzydliwości jest bardzo blisko. Czas na wybór pomiędzy Moją Ścieżką a tą ścieżką fałszywego proroka już prawie dla was nastał. Uważajcie teraz, kiedy Prawda zostanie wypaczona przez oszusta. Zobaczcie, jak on sam siebie wywyższy, podpierając się na Mnie, ale jak odmówi kroczenia ścieżką Prawdy jako sługa Boży.

Wasz Jezus

Największym przerażeniem, jakiego doświadczyłem, będąc w Ogrodzie Oliwnym, była plaga grzechu u końca czasów

poniedziałek, 25 marca 2013, godz. 14.50

Moja wielce umiłowana córko, największym przerażeniem, jakiego doświadczyłem, będąc w Ogrodzie Oliwnym, była plaga grzechu u końca czasów. W wizji, ukazanej Mi przez szatana, ujrzałem odejście śmiertelnego człowieka od Praw Bożych. On, diabeł, pokazał mi straszne wizje; kusił Mnie każdym z powodów, dla których powinienem zignorować Wolę Mojego Ojca. On, chcąc zadać mi torturę, zademonstrował Mi władzę, jaką nadal będzie posiadał, pomimo Mojej Śmierci na Krzyżu.

Zostało Mi pokazane ostateczne zniszczenie Mojego Kościoła na ziemi; przechwycenie w nim władzy przez sekty masońskie; niemoralność człowieka; brak poczucia wstydu ze strony dzieci Bożych, gdy zaangażują się one w ohydne grzechy ciała; mord niewinnych i popadnięcie w błąd tych, którzy twierdzą, że przemawiają w Moim Imieniu.

Tak potężnym jest szatan, że zasiał on w Moim umyśle wątpliwości co do tego, czy Ja jestem Synem Człowieczym. Ja — w Mojej Boskości — nie mogłem ulec grzechowi, ale mówię wam to dlatego, aby ludzkość mogła zrozumieć, w jaki sposób diabeł może was zwodzić, aby was ode Mnie odwrócić.

Szatan nie eksponuje zła w jak najbardziej widoczny sposób. Przeciwnie, on ubiera zło w dobro. Jest on podstępny i może tak oszukać nawet najświętszych pośród was, że oni uwierzą, iż kłamstwo jest Prawdą.

Kiedy ludzie porzucają Moje Nauczanie, wiążą się z grzechem dobrowolnie i od serca go pożądają. Bez kierownictwa nie będą oni nigdy mogli wytrwać w stanie łaski. A ponieważ Moje Imię jest zmiatane z powierzchni ziemi — człowiek nie będzie w stanie odnaleźć Boga.

Nie ma znaczenia, ścieżką której religii podążacie, bo i tak jedyna droga do Boga wiedzie przeze Mnie, Jego jedynego Syna. To Ja, dzięki Mojej Śmierci na Krzyżu, uratowałem was od ogni piekła — każdego mężczyznę, kobietę i dziecko spośród obecnie żyjących na świecie. Jeżeli tego nie zaakceptujecie, nie możecie wkroczyć w Bramy Raju. To tylko przez Syna możecie być przedstawieni Ojcu. Odrzućcie Mnie, Jezusa Chrystusa, a odrzucicie wasze zbawienie.

Jakże mało nauczyliście się na temat grzechu i o tym, jak oddziela on was od Boga. Rozprzestrzenianie się grzechu nigdy jeszcze nie było tak nieokiełzane — od czasu kiedy Bóg stworzył ziemię. Wy, grzesznicy, osiągnęliście nowe dno, co napawa Mnie odrazą. Przyprawiliście nawet maluczkich, których powierzono waszej opiece, o to, że zachowują się jak demony. Brakuje wam miłosierdzia, miłości i współczucia dla innych, a jednak wielu z was wystawia na pokaz swoje akty wiary, aby ujrzał je i podziwiał świat. Tak samo jak faryzeusze, którzy dyktowali Prawa Boże, ale sami ich nie zachowywali, ani też nie przejawiali pokory — także ci z was, którzy twierdzą, że przychodzą w Moim Imieniu, popadli w grzech pychy.

Tak wiele musicie jeszcze się dowiedzieć o Moim Głosie i Moim Nauczaniu, na które nadal jesteście głusi. Są także i tacy, którzy cały swój czas spędzają na tym, aby głosić swoją wiedzę o Bogu, twierdząc, że znają proroctwa, które dopiero mają zostać objawione, ale którzy nic nie wiedzą. Gdyby zatem nie Moje Wielkie Miłosierdzie, nie bylibyście godni wejścia do Mego Królestwa.

Nadszedł czas dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że prowadzą Boże dzieci po ścieżkach Pańskich, aby błagali Mnie, Jezusa Chrystusa, o Dar Pokory. Nadszedł dla was czas, abyście posłuchali Prawdy, gdy jest wam przekazywana, gdyż nie pozostało wam wiele czasu, aby odkupić się w Moich Oczach.

Wasz Jezus

Moją Misją nie jest danie wam nowej Biblii, gdyż to byłoby niemożliwe, ponieważ Księga Mojego Ojca zawiera całą Prawdę

niedziela, 24 marca 2013, godz. 18.06

Moja wielce umiłowana córko, kiedy ci, którzy Mnie kochają, pytają cię, co jest celem twojej Misji, twoja odpowiedź musi brzmieć: Ratowanie waszych dusz. Kiedy jesteś wyszydzana, wyśmiewana i stawiane ci jest pytanie, co daje ci prawo głoszenia Słowa Bożego — odpowiedzią jest: to, aby Jezus mógł ocalić wasze dusze. A kiedy ci, którzy właśnie głoszą Moje Święte Słowo i którzy naśladują Moje Nauczanie, oskarżają cię o herezję — wówczas odpowiedź dla nich jest następująca: Wy, którzy jesteście wierni Chrystusowi, czy wy nie myślicie, że także wy jesteście grzesznikami w Oczach Bożych? Czyż i wy nie chcecie ocalić waszych dusz?

Grzech zawsze będzie stał pomiędzy wami a Bogiem. Każda jedna dusza, nie wyłączając duszy najbardziej zatwardziałego grzesznika oraz tych, którzy są duszami wybranymi, nigdy nie będzie wolna od grzechu, dopóki Ja nie powrócę. Możecie zostać wybawieni — za każdym razem, kiedy wyznajcie wasze grzechy — ale wasza dusza pozostanie oczyszczona tylko poprzez krótki czas.

Niech wam się nigdy nie wydaje, że nie jest wam potrzebny Pokarm Życia. Moje Światło przyciąga was teraz do Mnie poprzez tę bardzo szczególną Misję. Udzielam wam wspaniałych błogosławieństw i szczególnych łask, kiedy odpowiadacie na Moje wezwanie, gdy Ja was tak przywołuję w kierunku Mojego Nowego Królestwa — Mojego Nowego Raju.

Być może myślicie, że Bóg nie potrzebowałby wysyłać kolejnego proroka, że po Mojej śmierci na Krzyżu ludzkość została uwolniona od odbierającego dech uścisku szatana, że została wam już przekazana Prawda poprzez Moje Nauczanie oraz że Prawda jest zawarta w Księdze Mojego Ojca, najświętszej Biblii. I będziecie mieli rację, ale tylko pod tym względem. Istnieje jednak jeszcze coś więcej, o czym musicie się dowiedzieć, gdyż proroctwa zawarte w Księdze Objawienia nie są wam znane. Zostało wam w niej przekazane tylko podsumowanie — a jednak wielu z was odmawia uznania jej zawartości. Z pogardą odrzucacie Księgą Objawienia i nie przejawiacie ochoty, aby ją zrozumieć.

Moją Misją nie jest danie wam nowej Biblii, gdyż to byłoby niemożliwe, ponieważ Księga Mojego Ojca zawiera całą Prawdę. Moim Zadaniem — w tym świecie, który popadł w pogaństwo — jest wam, z jednej strony, przypomnieć o Prawdzie, a z drugiej, Moim Pragnieniem jest przygotowanie waszych dusz na czas Mojego Drugiego Przyjścia.

Wielu z was twierdzi, że oddaje Mi cześć, ale wielu odeszło od Prawdy. Wielu nie wierzy w istnienie szatana czy w istnienie piekła i w rezultacie nie traktuje grzechu na poważnie. Z powodu tolerancji dla grzechu zostaliście wprowadzeni w ciężki błąd. Teraz zaś, we wszystkich Chrześcijańskich Kościołach, przejaw swój znajdą najpoważniejsze błędy, gdy grzech zostanie wyrzucony za burtę. Poprowadzeni zostaniecie ku doktrynie oszustwa. Taki jest bowiem podstępny plan diabła, aby was Mi odebrać.

Z powodu Mojej Boskiej Obecności — ponieważ Moje Ciało i Moja Krew znajdują się w każdym Tabernakulum świata — byliście  w stanie walczyć z grzechem. Ale teraz, kiedy plan, aby usunąć Świętą Eucharystię, jest w toku — staniecie się bezsilni.

Właśnie dlatego odsłaniam przed wami Prawdę o tym, co dopiero ma nadejść, abym was mógł przygotować. To tylko dlatego, że was Kocham, wołam do was obecnie.

Kiedy błędy zostaną zdemaskowane, zdacie sobie sprawę, jak wiele jeszcze do nauczenia się macie i jak pycha wstrzymała was od przyjęcia Mojej Miłosiernej Dłoni, oraz jak jesteście — beze Mnie — niczym.

Wasz Jezus

Wasze przejście z tej ziemi do Mojego Nowego Królestwa będzie bezbolesne, błyskawiczne i tak nieoczekiwane, że ledwo będziecie mogli złapać jeden oddech

środa, 27 marca 2013, godz. 23.15

Moja wielce umiłowana córko, przyjdźcie wszyscy i złączcie się ze Mną, upamiętniając ten dzień, w którym został wam dany wspaniały Dar Odkupienia.

Wielki Piątek musi być wspominany jako dzień, w którym Bramy Raju zostały ostatecznie otwarte, aby powitać Boże dzieci, powracające do Niego z ich wygnania. Moja Śmierć zabezpieczyła wam przyszłość, jakiej nigdy byście nie mieli, gdyby Mój Ojciec nie zesłał Mnie, Mesjasza.

Moje Ciało zostało ukrzyżowane, ale Moja Śmierć przyniosła wam życie. W tym czasie Mojego Drugiego Przyjścia Moje Ciało będzie przechodziło takie samo Ukrzyżowanie, tylko że teraz będzie to Mój Kościół, Moje Ciało Mistyczne, które będzie cierpieć. Musicie niemniej wiedzieć, że Ja nigdy bym nie zezwolił, aby ukrzyżowanie Mojego Kościoła zniszczyło wiarę Bożych dzieci. Wzywam więc teraz każdego człowieka, każde wyznanie, każdego, niezależnie od koloru jego skóry, i każdą  rasę, aby Mnie posłuchać.

Wkrótce staniecie się na ziemi świadkami tych wszystkich znaków, które wam udowodnią, że jesteście stworzeni przez Boga. Już niedługo się dowiecie, że nigdy nie umrzecie, jeżeli zawezwiecie Bożego Miłosierdzia. Przyszłość was wszystkich — którzy akceptujecie to, że jesteście umiłowanym dzieckiem Boga — jest promienna. Zapraszam was i wasze rodziny oraz przyjaciół, aby przyłączyły się do Mojego Królestwa i jadły z Mojego Stołu.

Wasze przejście z tej ziemi do Mojego Nowego Królestwa będzie bezbolesne, błyskawiczne i tak nieoczekiwane, że ledwo będziecie mogli złapać jeden oddech. Proszę, nie obawiajcie się Mojego Drugiego Przyjścia, jeżeli kochacie Boga. Bóg was kocha. Ja was kocham. Trójca Święta weźmie ziemię w objęcia i ci wszyscy, którzy akceptują Moją Dłoń Miłosierdzia, a okażą skruchę za ich grzeszne życie, będą bezpieczni.

Ci pomiędzy wami, którzy mają silną wiarę, zostaną błyskawicznie wzięci. Dla tych, którzy wleką się z tyłu, którym brakuje wiary i dla których niemożliwym będzie, aby ku Mnie sięgnąć — potrwa to dłużej.

Wy, Moi wierni wyznawcy, będziecie musieli pomóc tym słabym i tym, którzy są przegrani. Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że przyznam tym wszystkim duszom odpowiednio wiele czasu, aby je zabrać do życia wiecznego, które wszystkim obiecałem. Nigdy nie czujcie się przygnębieni, kiedy wszystko wydaje się beznadziejne, gdyż grzech nadal pochłania słabe dusze. Musimy wspólnie pracować nad tym, aby ocalić tych, którzy są tak daleko ode Mnie, że nie istnieje prawie nic, co zwabiłoby ich w Moje Ramiona. Dzięki waszej wzajemnej miłości zostaną wykorzystane cuda, aby nawrócić te zagubione dusze. Taka jest Moja obietnica dla was. Modlitwa, i to wiele modlitwy, będzie częścią waszego obowiązku wobec Mnie, aby ocalić dusze przed strasznym końcem, jaki jest dla nich planowany przez szatana, który brzydzi się dziećmi Bożymi.

Mój Apel jest przeznaczony dla każdego. Te Orędzia nie wyłączają żadnej religii. Wręcz przeciwnie, są one z wielką miłością kierowane do każdego dziecka Boga, ponieważ wszyscy jesteście równi w Jego oczach.

Pozostańcie w pokoju i ufajcie Bożej Miłości.

Wasz Jezus

Matka Boża: Ciało Mojego Syna zostało rozdarte w strzępy

sobota, 23 marca 2013, godz. 11.45

Moje dziecko, wielu nie rozumie Mojej roli jako Współodkupicielki. Nie wiedzą też, dlaczego jest mi ona przypisywana.

Kiedy zaakceptowałam wezwanie, aby pozostać Matką Boga, zostałam związana  Przymierzem Bożego Zbawienia dla ludzkości.

Kiedy urodziłam Mojego Syna, odczuwałam tę samą miłość, którą każda matka odczuwa dla swojego dziecka. Ten niewinny, śliczny, mały chłopczyk był częścią Mnie, Mojego własnego ciała i krwi. Miałam też jednak świadomość, że nie był On tylko zwykłym dzieckiem. Jego Duch wszedł do Mojej Duszy, gdy tylko po raz pierwszy ujrzałam. On i Ja zostaliśmy spleceni w jedno, przez co odczuwałam każdą Emocję, Radość, Ból i Miłość, które przepływały przez Niego. Wiedziałam zarazem, że miał On Boską naturę i że wobec tego Ja byłam zaledwie Jego służebnicą, chociaż On nigdy nie dał mi tego odczuć w ten sposób.

Jako Dziecko przykładał On Swoją Boską Główkę do Mojej piersi i wyszeptywał słowa pełne Miłości z takim uczuciem, że wypełniały one Moje Serce i czułam się tak, jak gdyby pękało Ono ze szczęścia. On, to Moje Małe Dzieciątko, stał się dla Mnie wszystkim i tylko dla Niego żyłam. Każdy Jego dotyk napełniał Mnie taką niewiarygodną czułością i radością. Wszyscy, którzy Go ujrzeli, nawet jako niemowlę, mówili Mi, jaki jest On wyjątkowy. Jego przeszywający Wzrok poruszał ich dusze i wielu nie wiedziało dlaczego.

Ta wyjątkowa więź pomiędzy Mną a Moim umiłowanym Synem nigdy nie mogła być zerwana. Wiedziałam, że narodziłam się tylko dlatego, aby zostać Jego Matką. Wypełnienie tej roli było jedynym powodem Mojego Istnienia.

Tak więc reagowałam na każdą Jego potrzebę, a On, z taką Miłością i Współczuciem przedkładał wszystkie Moje potrzeby ponad Swoje. Jego Pragnienia zawsze były przeze Mnie zaspokajane — Jego Matkę, Jego pokorną Służebnicę.

Gdy nie uwierzono Mu, że Jest Synem Człowieczym, kiedy ogłosił Prawdę, uczyniwszy to, czego pragnął Jego Ojciec — płakałam gorzkimi łzami. O, jak Mnie to rozdarło, kiedy musiałam być świadkiem Jego prześladowania.

Znosiłam wraz z Nim Jego ból, ale nie tak, jak inne matki, gdyby widziały ból, zadawany ich dziecku; Jego ból stał się Moim, a Mój — Jego. Zmusili Go, aby szedł ze spętanymi na przedzie rękami, a powrozy okalały też Jego Biodra, co oznaczało, że mógł On tylko powłóczyć nogami i wykonywać jedynie małe kroki. Kiedy Krzyż rzucono na Jego poszarpane i zdruzgotane Ciało, Mój ból był tak rozdzierający, że nieustannie mdlałam.

Mój ból nie był jedynie bólem fizycznym; Mój smutek przeszył Moje Serce i rozdarł je na pół. Do dnia dzisiejszego Moje Serce jest splecione z Sercem Mojego Syna, tak więc podczas Wielkiego Tygodnia będę przeżywała wraz z Moim Synem ból, udrękę i prześladowanie jeszcze raz na nowo.

Dzieci, wyjaśnienie, z jakim bestialstwem potraktowany został Mój Syn, przekraczałoby zdolność waszego pojmowania; tak zaciekłe było biczowanie. Ciało Mojego Syna zostało rozdarte w strzępy.

Nigdy nie zapominajcie, że był On Synem Człowieczym, wysłanym, aby odkupić  każdą duszę na ziemi, łącznie z tymi, które obecnie żyją na świecie. On po to skonał tak straszną śmiercią, aby ocalić i dzisiaj każdego jednego z was. Jego Cierpienie nie zakończyło się na Kalwarii. Będzie On ciągle je znosił, aż do Wielkiego Dnia Jego Drugiego Przyjścia.

Ci, którzy ignorują te ostrzeżenia z Nieba, mają wolną rękę, aby tak uczynić. Nie będą osądzeni z powodu ich odrzucenia. Ale kiedy odejdą dalej od Prawdy tych objawień z Nieba, będą kuszeni, aby grzeszyć. A grzechy, którymi będą kuszeni, będą to grzechy, których wrogowie w Kościele Mojego Syna na ziemi nie będą już dłużej  nazywali grzechami.

Dziękuję wam, dzieci, za otwarcie waszych umysłów, waszych serc i dusz na to wezwanie z Nieba, zesłane dla was z powodu Miłości, jaką Bóg posiada dla wszystkich Swoich dzieci.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Krucjata Modlitwy (103) Aby podzielić Kielich Cierpienia z Chrystusem

Krucjata Modlitwy (103) Aby podzielić Kielich Cierpienia z Chrystusem

Padam przed Tobą, Drogi Jezu, do Twych Stóp,
abyś uczynił ze mną to, co chcesz, dla dobra wszystkich.

Pozwól mi dzielić Twój Kielich Cierpienia.

Weź ode mnie ten dar, abyś mógł ocalić te nędzne dusze,
które są zgubione i pozbawione nadziei.

Przyjmij mnie, z moim ciałem,
abym miał udział w Twoim Bólu.

Trzymaj moje serce w Twoich Najświętszych Dłoniach
i doprowadź moją duszę do zjednoczenia z Tobą.

Za sprawą mojego daru cierpienia pozwalam,
aby Twoja Boska Obecność objęła moją duszę,
tak abyś mógł zbawić wszystkich grzeszników
i zjednoczyć wszystkie Boże dzieci na wieki wieków. Amen.

Pragnę, aby wszyscy Moi wyznawcy zachowali post w okresie od tego poniedziałku aż do godz. 15.30 w Wielki Piątek

piątek, 22 marca 2013, godz. 21.45

Moja wielce umiłowana córko, pragnę, aby wszyscy Moi wyznawcy zachowali post w okresie od tego poniedziałku aż do godz. 15.30 w Wielki Piątek

Zbieranie nawet małych oznak postu da wam wszystkim wgląd w Mój Plan Zbawienia i w to, jak możecie Mi dopomóc w zbawieniu dusz wszystkich grzeszników.

To poprzez post osiągniecie na nowo swoją pełnię. Poprzez oczyszczenie waszego organizmu odnowicie swojego ducha. Pragnę także, abyście przystąpili do Sakramentu Spowiedzi lub pojednali się z Bogiem w taki sposób, jaki jest wam dostępny. Proszę, jeżeli nie macie możliwości przystąpienia do tego Sakramentu, to  przyjmijcie Dar, który wam dałem jakiś czas temu — Dar Mojego Odpustu Zupełnego:

(Krucjata Modlitwy (24) Odpust zupełny dla rozgrzeszenia

Krucjata Modlitwy przekazana wraz z Orędziem z serii Ostrzeżenie, 2012.01.31, 21.30. Aby otrzymać dar całkowitego rozgrzeszenia i moc Ducha Świętego, modlitwę tę należy odmawiać przez siedem kolejnych dni:

O Mój Jezu, jesteś Światłem ziemi.
Jesteś Płomieniem, który dotyka wszystkie dusze.
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic.

Nie jesteśmy godni ofiary, dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu.
Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa
niż miłość, którą mamy dla Ciebie.

Udziel nam, o Panie, daru pokory,
abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym,
abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
aby głosiła prawdę o Twoim Świętym Słowie
i przygotowała naszych braci i nasze siostry
na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Ciebie, wysławiamy Ciebie,
ofiarujemy Ci samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia
jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze.
Kochamy Cię, Jezu.
Zmiłuj się nad wszystkimi swoimi dziećmi, gdziekolwiek się znajdują.
Amen.)

Następnie pragnę, abyście w duchu złączyli się ze Mną, jakbyście byli obecni z Moimi apostołami przy Mojej Ostatniej Wieczerzy. Podzielicie się ze Mną niekwaszonym chlebem i będziecie posilać się ze Mną przy Moim stole. Wy, Moi wyznawcy, możecie dzielić ze Mną Mój Kielich Cierpienia ze swojej własnej wolnej woli, o ile zaakceptujecie Moją propozycję.

Jeżeli ją przyjmiecie — jako ofiarę za grzechy śmiertelnego człowieka — uratujecie wówczas miliony dusz. W zamian za wasz dar cierpienia udzielę Miłosierdzia najbardziej zatwardziałym grzesznikom.

Oto Krucjata Modlitwy dla was, o ile pragniecie podzielić Mój Kielich Cierpienia. Odmawiajcie ją trzy razy pod rząd, gdy tylko możecie, ale najlepiej w czasie, kiedy w jakikolwiek sposób pościcie.

Krucjata Modlitwy (103) Aby podzielić Kielich Cierpienia z Chrystusem

Padam przed Tobą, Drogi Jezu, do Twych Stóp,
abyś uczynił ze mną to, co chcesz, dla dobra wszystkich.

Pozwól mi dzielić Twój Kielich Cierpienia.

Weź ode mnie ten dar, abyś mógł ocalić te nędzne dusze,
które są zgubione i pozbawione nadziei.

Przyjmij mnie, z moim ciałem,
abym miał udział w Twoim Bólu.

Trzymaj moje serce w Twoich Najświętszych Dłoniach
i doprowadź moją duszę do zjednoczenia z Tobą.

Za sprawą mojego daru cierpienia pozwalam,
aby Twoja Boska Obecność objęła moją duszę,
tak abyś mógł zbawić wszystkich grzeszników
i zjednoczyć wszystkie Boże dzieci na wieki wieków. Amen.

Ta pochodząca od was ofiara, złożona Mnie, Jezusowi Chrystusowi, Odkupicielowi całej ludzkości, umożliwi Mi wylanie Mojego Wielkiego Miłosierdzia na cały świat.

Ale, co ważniejsze, ocalę nawet tych, którzy Mnie nienawidzą. Wasze modlitwy i ofiary są ich jedyną zbawczą łaską, gdyż bez niej zostaliby zniszczeni przez diabła.

Jeżeli nie zechcecie przyjąć tego cierpienia, to Ja i tak obdarzę was wspaniałymi łaskami; i poproszę, abyście kontynuowali ze Mną tę Moją podróż, aby przebudzić świat z jego drzemki, tak abym mógł zerwać woal fałszu, który go spowija.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (102) O podtrzymanie ufności i wiary w Boże Przesłanie dla świata

Krucjata Modlitwy (102) O podtrzymanie ufności i wiary w Boże Przesłanie dla świata

 

Najdroższy Jezu,

kiedy upadam, podnieś mnie.

Kiedy mam wątpliwości, oświeć mnie.

Kiedy jest mi smutno, ukaż mi Twoją Miłość.

Kiedy krytykuję, pomóż mi zachować milczenie.

Kiedy kogoś publicznie osądzam, zapieczętuj moje usta.

Kiedy wypowiadam bluźnierstwa, w Twoim Imieniu, wybaw mnie i zapewnij mi na powrót Twoją ochronę.

Kiedy brak mi odwagi, podaruj mi miecz, którego potrzebuję, aby walczyć i ratować dusze, których pragniesz.

Kiedy przeciwstawiam się Twojej Miłości,  dopomóż mi się Tobie zawierzyć i zrzec się samego siebie na rzecz Twojej przepojonej Miłością troski.

Kiedy zbłądzę, dopomóż mi znaleźć Ścieżkę Prawdy.

Kiedy nie dowierzam Twojemu Słowu, udziel mi odpowiedzi, których poszukuję.

Pomóż mi być cierpliwym, kochającym i życzliwym, także wobec tych, którzy Tobie złorzeczą.

Dopomóż mi przebaczać tym, którzy mnie obrażają, i udziel mi łaski, której potrzebuję, aby iść za Tobą na krańce ziemi. Amen.

Czas rozłamu jest blisko, musicie się więc przygotować

czwartek, 21 marca 2013, godz. 20.00

Moja wielce umiłowana córko, jakże Moje Serce jest złamane z powodu smutku, jaki odczuwają dusze, które znajdują się w stanie zamętu z powodu ucieczki Mojego ostatniego papieża, Mojego umiłowanego Benedykta.

Wy, Moje najdroższe dusze, czujecie się tak zdezorientowane i tak jakoś osamotnione. Odczuwam wasz ból, a wy musicie gorąco się modlić, abym wyciągnął do was Moją Dłoń Miłosierdzia, żeby pocieszyć wasze smutne serca.

Będzie to dla ciebie czas zdrady, Moja córko, gdyż wielu z tych, którzy stali po stronie tej Świętej Misji, odejdzie. Czas, który poświęcasz na Adorację Eucharystyczną, musisz wydłużyć do siedmiu dni w tygodniu, bo  tylko wówczas będziesz w stanie kroczyć samotnie i bez lęku, aby do końca wypełnić zadania, które ci zlecam, a z których wiele będzie nadzwyczajnie trudnymi.

Musicie w tym czasie pozostać silni, wy wszyscy. Nie wolno wam słuchać tych głosów potępienia, które będą was irytować, a które bardzo przybiorą na sile, gdyż nadchodzi  Wielki Tydzień.

Każde oszczerstwo, każde kłamstwo, każdy złośliwy zarzut wobec tych Moich Świętych Orędzi dla świata stanie się waszym krzyżem, który dźwigać będziecie przez następnych  dziesięć dni. Nawet na jeden moment nie pozwoli się wam, Moi wyznawcy, na wytchnienie, na modlitwę czy na rozważenie Mojego Najświętszego Słowa.

Wiedzcie o tym, że bez ochrony, jaką wam daje Święty Różaniec, który musicie codziennie odmawiać, będziecie podatni na wątpliwości, które nie pochodzą ode Mnie.

Czas rozłamu jest blisko, musicie się więc przygotować. Pragnę ofiarować wam szczególną łaskę, aby pomóc wam stawić opór tym prześladowaniom i naciskom, którym zostaniecie poddani, a które będą usiłowały was zachęcić do zdystansowania się od Moich Orędzi. Konieczne będą wielka wiara, zaufanie i stalowe nerwy, aby skupić się na Moim Świętym Słowie, dlatego musicie odmawiać tę Krucjatę Modlitwy, raz dziennie, już od teraz.

Krucjata Modlitwy (102) O podtrzymanie ufności i wiary w Boże Przesłanie dla świata

Najdroższy Jezu,

kiedy upadam, podnieś mnie.

Kiedy mam wątpliwości, oświeć mnie.

Kiedy jest mi smutno, ukaż mi Twoją Miłość.

Kiedy krytykuję, pomóż mi zachować milczenie.

Kiedy kogoś publicznie osądzam, zapieczętuj moje usta.

Kiedy wypowiadam bluźnierstwa, w Twoim Imieniu, wybaw mnie i zapewnij mi na powrót Twoją ochronę.

Kiedy brak mi odwagi, podaruj mi miecz, którego potrzebuję, aby walczyć i ratować dusze, których pragniesz.

Kiedy przeciwstawiam się Twojej Miłości,  dopomóż mi się Tobie zawierzyć i zrzec się samego siebie na rzecz Twojej przepojonej Miłością troski.

Kiedy zbłądzę, dopomóż mi znaleźć Ścieżkę Prawdy.

Kiedy nie dowierzam Twojemu Słowu, udziel mi odpowiedzi, których poszukuję.

Pomóż mi być cierpliwym, kochającym i życzliwym, także  wobec tych, którzy Tobie złorzeczą.

Dopomóż mi przebaczać tym, którzy mnie obrażają, i udziel mi łaski, której potrzebuję, aby iść za Tobą na krańce ziemi. Amen.

Pójdźcie, Moi najdrożsi wyznawcy, i pamiętajcie, że ciąży na was zobowiązanie wobec Mnie, waszego Kościoła i Mojego Nauczania. Wyciągnijcie Miecz Zbawienia i walczcie nim u Mego boku, aby zdobyć każdą pojedynczą duszę dla Mojego Królestwa, włącznie z tymi, którzy przeciwko Mnie grzeszą.

Wasz Jezus

Tak jak ślepy nie może widzieć, tak też i będą w Kościele w Rzymie tacy, którzy, choć mogą widzieć, odmówią uznania Prawdy

środa, 20 marca 2013, godz. 19.15

Moja wielce umiłowana córko, Moje Ukrzyżowanie jest całkiem od nowa przeżywane, a każda Jego część jest związana z czasem wiodącym do Mojego Drugiego Przyjścia.

Teraz, kiedy Moje Ciało — Mój Kościół — przeszedł, z powodu złego ducha, trwające od tak wielu lat biczowanie, dokonuje się obecnie na przywództwie w Moim Kościele Ukoronowanie Cierniem.

Kiedy trzeci cierń przebił Moje Prawe Oko, nie mogłem na nie już widzieć. Tylko Moim drugim Okiem mogłem dostrzec, że Moja Matka przeżywa okrutny ból. Teraz, kiedy Korona Cierniowa przekłuwa Głowę Mojego Kościoła w Rzymie, tylko połowa zaświadczy o Prawdzie przepowiedzianej proroctwami. Druga połowa będzie ślepa i nie zauważy szkód, które zostaną wyrządzone każdej części Mojego Ciała — Mojemu Kościołowi — w każdym narodzie świata.

Tak jak ślepy nie może widzieć, tak też i będą w Kościele w Rzymie tacy, którzy, choć mogą widzieć, odmówią uznania Prawdy. Prawda będzie tak bolesna, że lżej będzie tym wyświęconym Moim sługom obrać łatwą ścieżkę. Tchórze, wybiorą raczej ścieżkę profanacji, zamiast podjąć dla Mnie swój Krzyż. 

Następni będą ci, którzy Mnie kochają, i ów podział nie odstraszy ich od planu, by dopomóc Mi ocalić dusze od pewnej śmierci. Te odważne dusze, napełnione łaską Ducha Ognia, będą walczyć, aby zachować Moje Najświętsze Sakramenty. To będą ci duchowni, którzy będą karmić Moją owczarnię podczas prześladowań. Każda łaska zostanie udzielona takim czystym duszom, oni zaś powiodą Moją resztę armii do Bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi.

Potrzeba wielkiej odwagi, aby przyjąć Słowo proroków Bożych. Słuchać proroków, których Słowa przecinają serca dusz jak miecz obosieczny — to nigdy nie jest rzeczą łatwą. Ich ostrzeżenia są bolesne, kiedy się ich słucha, ale słodkie z powodu owoców, jakie przynoszą; bo kiedy Słowo Boga jest ofiarowywane jako Dar — przynosi Ono zbawienie. Uchwyć się Mojego Świętego Słowa, gdyż Ono jest twoim wybawieniem. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, jesteście chronieni Pieczęć Boga Żywego, i dlatego nigdy nie wolno wam się lękać.

Wasi wrogowie będą was karcić, obrażać i może nawet was prześladować, ale to będę Ja, Jezus Chrystus, Który będę z wami w drodze. Wy — Moi nieliczni wybrani, którzy odpowiedzieliście na Moje Wołanie — w Moich Oczach poprzez swoje cierpienie odkupicie większość ludzkości.

Błogosławię was. Udzielam wam pokoju i siły, abyście podążali za Mną bez lęku w waszych sercach.

Wasz Jezus

Warstwa po warstwie ich złe intencje staną się przejrzyste, kiedy sami zaczną się potykać

wtorek, 19 marca 2013, godz. 22.45

Moja wielce umiłowana córko, w obecnym czasie Moje Święte Słowo rozprzestrzenia się dzięki tym Orędziom na cały świat, tak jak potężny wiatr.

Wielu usłyszy Mój Głos, chcąc tego czy nie chcąc, będzie on bowiem jak grzmot przed burzą. Niektórzy rozpoznają Ducha Świętego, kiedy On ogarnie ich dusze. Na nieszczęście nie wszyscy go rozpoznają, ale Ja mam im to do powiedzenia: Usłyszeliście Mój Głos. Poruszył On wasze dusze, a jednak zamykacie się na Mnie. A zatem odwróciliście się tyłem. Być może Mój głos napędzi wam stracha, może On bowiem okazać się przytłaczający, ale jest jedna rzecz, której na pewno nie uda wam się zignorować — mianowicie Mnie.

Tak potężnym jest Mój Duch Święty, że dotknie On waszych dusz, chcecie tego, czy nie. Wy, którzy uciekacie, ukrywacie się i udajecie, że Ja Jestem nieobecny, powinniście wiedzieć o tym, że nie będziecie w stanie zaprzeczyć Mojej Obecności, niezależnie od tego, jak bardzo byście usiłowali.

Niektórzy z was będą przeciwstawiać się Prawdzie, ponieważ brakuje wam wiary w Moją Obietnicę, oferującą wam życie wieczne. Dla wielu z was będzie to przerażające i będziecie woleli myśleć, że Wielki Dzień Pański za waszego życia nie będzie miał miejsca. I wobec tego zamkniecie wasze oczy, zatkacie wasze uszy i poszukacie ukojenia w innych sprawach.

Bezpieczeństwo, które odczuwacie, próbując znaleźć pokój tam, gdzie może być on znaleziony — będzie krótkotrwałe. Niedługo odmówi się wam Słowa Bożego. Słowa, które przyzwyczailiście się słyszeć, znikną z kazań i z listów biskupów i kardynałów, dostarczanych wam i tym wszystkim, niczego niepodejrzewającym, Moim wyznawcom.

Masońskie sekty przeniknęły Kościół w Rzymie. I nie dajcie się zwieść — może być tylko jeden żyjący papież.

Wielu Moich wyznawców obecnie odrzuci Moje Święte Słowo, odrzuci Prawdę, tak jak to uczynili, podczas kiedy byłem sądzony na ziemi. Ty, Moja córko, zostaniesz odrzucona jako heretyczka, będziesz wyszydzona i wyśmiana. Staniesz się jak cierń w boku fałszywego proroka. Ale już wkrótce wszyscy ujrzą wyrafinowane zabiegi oraz pokątne gesty tych podstępnych oszustów, którzy sprawują rządy z pozycji Mojego Tronu w Rzymie, co równe jest świętokradztwu.

Warstwa po warstwie ich złe intencje staną się przejrzyste, kiedy sami zaczną się potykać, a ci, którzy za Moją przyczyną są pobłogosławieni darem rozpoznania, zdadzą sobie sprawę, co to za obrzydliwość i ulegnie ona rozszyfrowaniu.

Bestia jest obecnie gotowa i tworzy składające się z niektórych światowych przywódców, laickie przymierze, łącząc w nim wszystko, co stoi w sprzeczności z Królestwem Bożym. Demoniczne duchy, które okupują te biedne dusze, ujawnią się — zauważalne dla wszystkich na skutek ich pychy i arogancji widocznej w ich gestach, które będą analizowane i rozważane, aż w końcu tym wszystkim, którzy są pobłogosławieni Darem Rozeznania, przyjdą do głowy odpowiedzi.

Ufajcie Mi. Ufajcie temu Darowi Wiary. Pozwólcie Mi się wesprzeć i być wam przewodnikiem przez tę dżunglę złowrogich kreatur, które chcą pożreć wasze dusze.

Wasz Jezus

Matka Boża: Podział, jaki wprowadzony zostanie na świecie przez Goga i Magoga, dokona rozłamu w rodzinach

poniedziałek, 18 marca 2013, godz. 19.35

Moje dziecko, nigdy nie wolno ci wątpić w wagę tej Misji lub dopuścić do tego, aby kierowane na ciebie ataki odwróciły twoją uwagę od Mojego umiłowanego Syna.

To za sprawą Jego Miłości i Miłosierdzia Mój Syn objawia przed światem plany diabła, które mają na celu porwać dusze, zanim nastąpi koniec czasu. Ten przebiegły plan był obmyślany przez bardzo długi czas i zostanie narzucony Bożym Dzieciom za pomocą sił masońskich, które poprzysięgły wierność diabłu.

Nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości co do proroctw, objawianych poprzez wieki wizjonerom i widzącym przeze Mnie, waszą Matkę. Dzieci, nie wolno wam się bać. Zamiast tego powinniście być pełni nadziei i się radować, gdyż wkrótce nadejdzie czas Nowych Niebios i Nowej Ziemi, a Boże dzieci zostaną wyzwolone od zła, z którym każdy z was spotkał się w przeciągu swojego życia.

Ten czas został przepowiedziany w Księdze Mojego Ojca i z tego powodu musicie przyjąć Prawdę, zawartą w Księdze Objawienia. Jeżeli nie akceptujecie Księgi Objawienia, która przekazana została Janowi, wówczas nie możecie twierdzić, że przyjmujecie resztę Księgi — resztę Najświętszej Biblii.

Większość z tego, co ma jeszcze nadejść, będzie trudne i bolesne, gdyż podział, jaki wprowadzony zostanie na świecie przez Goga i Magoga, dokona rozłamu w rodzinach. Złowrogie knowania i ukartowane przez fałszywego proroka i antychrysta podstępne plany, będą największym oszukaństwem od czasu, kiedy faryzeusze odrzucili Mojego Syna, aby nie dopuścić do przekazania Prawdy Bożym dzieciom. A to zredukowało ilość wyznawców Mojego Syna podczas Jego pobytu na ziemi oraz uniemożliwiło im stanie się chrześcijanami. To samo stanie się prawdą w odniesieniu do tych dwóch, którzy na zewnątrz będą obrazem dobroci, ale którzy sprowadzą wiele Bożych dzieci na manowce. Uczynią oni wielu ślepymi na prawdę, albowiem głęboko sięgające zmiany, które wprowadzą w okresie ich panowania, odizolują ludzi od Praw Bożych.

Bożym dzieciom zostanie powiedziane, że zło jest do przyjęcia oraz że pewne grzechy nie są obraźliwe dla Boga. Ludzie im uwierzą, a w rezultacie — odwrócą się plecami do Boga.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ich władanie było krótkie i aby Prawda zwyciężyła, tak aby kościół Mojego Syna na ziemi pozostał nienaruszony.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Matka Zbawienia: Odmawiajcie Mój Różaniec za tych wszystkich, którzy sprawują w Rzymie rządy

piątek, 15 marca 2013, godz. 22.30

Moje drogie dziecko, oto czas wielkiej boleści, nie tylko dla ciebie, ale dla wszystkich tych, którzy kochają Mojego Syna.

Muszę usilnie podkreślić, drogie dzieci, abyście, przez wzgląd na Mojego Syna, pozostały mocne i wierne Świętemu Słowu Bożemu. On, Mój umiłowany Syn, zwiesza Swą Głowę w agonii, kiedy widzi przed sobą zgrozę rozpadającego się Kościoła.

Proszę, módlcie się o nadzieję i odmawiajcie Mój Święty Różaniec każdego dnia za tych wszystkich, którzy sprawują w Rzymie rządy. Musicie modlić się za wszystkich, którzy zarządzają Kościołem Katolickim. Proszę, włączajcie w to człowieka, który siedzi na Tronie Piotra, gdyż wielce są mu potrzebne wasze modlitwy.

Módlcie się, aby przyjął on Prawdę o śmierci Mojego Syna na Krzyżu oraz aby otworzył swoje serce na prośby Mojego Syna o miłosierdzie dla wszystkich Bożych dzieci.

Niezależnie od tego, jak ciężkie są te obecne czasy w Kościele Rzymskokatolickim, zło nie może odnieść i nie odniesie zwycięstwa nad Mocą Bożą.

Moja rola jako Pośredniczki wszelkich Łask wkrótce się wypełni i Mój czas — jako niewiasty, która została wybrana, aby zostać przyobleczoną w promienie słońca* — właśnie nadszedł, abym mogła dopomóc Mojemu Synowi w Jego ostatecznym planie zbawienia.

Drogie Mi są wszystkie Boże dzieci, włącznie z tymi, które przynoszą Mu ogromy wstyd i cierpienie. Módlcie się, aby Moje modlitwy, które zanoszę do Mojego Syna i które Mu w waszym imieniu przedstawiam, pomogły złagodzić cierpienie, które ogarnie  Kościół Katolicki.

Moja miłość, jako Matki wszystkich Bożych dzieci, jest wszechogarniająca i nigdy nie ustanę w Moim dążeniu, aby wam, drogie dzieci, nieść nadzieję.

Wasze modlitwy zostaną usłyszane w Niebie i nigdy nie wolno wam tracić nadziei, gdyż Miłosierdzie Mojego Syna przewyższa to, co jest wam wiadome.

Miłość Boga jest Wszechmogąca. Proście, a otrzymacie wielkie błogosławieństwo, jako że wszystko zostało przyszykowane i stoi w gotowości na ten Wielki Dzień Pański**.

Trwajcie cierpliwie, nie tracąc miłości i zaufania, gdyż wkrótce wszystkie te próby przeminą, a wtedy Nowe Niebo i Nowa Ziemia połączą się w jedno. Oto wszystko, o co powinniście się troszczyć: przygotowanie swojej duszy i tych, którzy najbardziej potrzebują waszych modlitw. Tylko wówczas będziecie w stanie przyjąć Światło Boga i wkroczyć do Nowego Raju na Ziemi.

Zachowajcie pokój i skupcie się wyłącznie na Moim Synu i Jego szczególnym pragnieniu, aby ocalić duszę każdej żywej istoty.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

* Apokalipsa 12,01

** Księga Sofoniasza 1.07; Księga Abdiasza 0,15; Księga Joela 1,15 oraz 2,01 oraz 2,11 oraz 3,04 oraz 4,14; Księga Izajasza 13,06-13,13; Drugi List św. Piotra Apostoła 3,10; Drugi List do Tesaloniczan 2,02; Pierwszy List do Koryntian 3,13; Dzieje Apostolskie 2,20; Apokalipsa 1,10

Orędzie dla kapłanów i tych wszystkich Moich wyświęconych sług, którzy swoje życie oddali Świętej Służbie dla Mnie

niedziela, 17 marca 2013, godz. 18.50

Moja wielce umiłowana córko, oto Orędzie dla kapłanów i tych wszystkich Moich wyświęconych sług, którzy swoje życie oddali Świętej Służbie dla Mnie.

Moi umiłowani słudzy, pragnę, abyście pozostali posłuszni Prawom Kościoła i tym, którym w Moje Święte Imię musicie okazać posłuszeństwo.

Nie wolno wam nigdy porzucić swoich obowiązków wobec Kościoła i musicie nadal, tak jak zawsze, Mi służyć. Proszę, udzielajcie wszystkich Sakramentów, tak samo jak przedtem, ale z jeszcze większą troskliwością. Wypełniajcie, jak zawsze, wasze święte obowiązki. Jest to wasza powinność wobec Bożych dzieci i musicie przewodzić swojej owczarni. Bądźcie zawsze wierni Mojemu Nauczaniu.

To nie wy, Moi najdrożsi słudzy, będziecie tymi, którzy porzucicie Mój Kościół na ziemi. To nie na skutek waszego działania Prawa w Moim Kościele zostaną zmienione, aby przyjąć nowe doktryny.

Pozostańcie wierni posługom w Moim Kościele i wykonywaniu swoich obowiązków, aż do tego okropnego dnia. Będzie to dzień, w którym Moja Msza Święta zostanie zmieniona nie do poznania. Ci wrogowie Boga, którzy przeniknęli Mój Kościół na ziemi, to będą ci, którzy was ode Mnie odepchną.

Kiedy zaprezentują oni nową Mszę, nie pozostawi się wam wówczas żadnego wyboru, gdyż wtedy będziecie wiedzieć, że już dłużej nie będzie składana w ofierze Moja Święta Eucharystia. Właśnie wtedy zostanie wam nareszcie ujawniona Prawda, chociaż zanim to nastąpi, dotrą do was pewne znaki.

Znaki te ujawnią się m. in. poprzez dziwne, nowe formuły, dopasowujące modlitwy; szatan nie będzie już dłużej potępiany, a sakramenty zostaną tak zmanipulowane, aby w nie włączyć inne wyznania. Będziecie czuć się nieswojo, ale mimo to będziecie czuli się zobowiązani do pozostania wiernym Mojemu Kościołowi.

I wówczas dojdzie do tego, że Istnienie Mojego Kościoła na ziemi stanie się jedynym środkiem umożliwiającym wam przeżycie, o ile mielibyście pozostać wierni Mojemu Nauczaniu. Kiedy Moje Nauczanie, Moje Sakramenty i Moja Msza Święta zostaną zmienione, nie wolno wam dać się oszukać. Jeżeli nie będziecie wierni Moim Prawom, wówczas Mnie zdradzicie.

Ostrzegam także inne Chrześcijańskie kościoły — ta zaraza przeniknie także do waszych kościołów. Z czasem stanie się dla was trudne, aby Moje Nauki czcić w taki sposób, jak zostały one przekazane światu. Wszyscy chrześcijanie będą cierpieć, znalazłszy się pod rządami fałszywego proroka i jego kohorty, antychrysta, którego twarz będzie wkrótce widniała wszędzie na świecie, jako najbardziej wpływowego przywódcy wszechczasów.

Wasz Jezus

 

Moja Agonia jest odczuwana przez wszystkich świętych i aniołów w Niebie, gdyż bliski jest czas Apokalipsy

sobota, 16 marca 2013, godz. 12.40

Moja wielce umiłowana córko, co za wściekłość oraz strach odczuwają ci, którzy odmawiają przyjęcia Mojego Kielicha Cierpienia w obecnym czasie.

Wściekłość szatana przeciwko tym Orędziom szybko wzrośnie i podjęty zostanie każdy wysiłek, aby ciebie potępić, Moja córko.

Przyjmiesz cierpienie, gdyż dobrowolnie poddałaś się Świętej Bożej Woli. Tak więc, Moja córko, musisz zachować milczenie, kiedy nie ustają wrzaski bestii i tych biednych dusz, których bestia używa, aby ciebie atakować. Moim wszystkim umiłowanym, wiernym uczniom powiadam – pozostańcie nieugięci. Trzymajcie swoje głowy spuszczone w pokornej posłudze i ofiarujcie wasze cierpienie za te dusze, które nie przyjmą Daru Prawdy.

Ci odpowiedzialni za infiltrowanie Mojego Kościoła na ziemi wybierają z premedytacją czas Postu, znieważając Mnie, ich Jezusa, który skonał w męczarniach, aby ocalić ich dusze.

Tak skażeni są ci, którzy przemierzają korytarze w Rzymie, że największym znakiem, jaki zauważycie, będzie chaos, który nastąpi, kiedy oni przejdą pod dowodzenie tego oszusta. Chaos, nieład, rozłam i popadanie w sprzeczności będą dostrzegalne wszędzie w Rzymie. Źródłem tego bałaganu jest szatan, gdyż nie może być nim Bóg.

Złość pochodzi od diabła, a jego wściekłość staje się namacalna, kiedy Moje Światło rozchodzi się pomiędzy dziećmi Bożymi. Niech wszyscy się dowiedzą, że kiedy w Moim Imieniu mają miejsce tak zajadłe wzajemne ataki, to właśnie Moja Obecność jest tym, co je prowokuje.

Tylko Ja, Jesus Chrystus, i Moi wyznawcy mogą się stać celem takich urągań; tak więc kiedy to przechodzi granice wytrzymałości, proszę, odmówcie tę krótką modlitwę:

Dzielę ten ból z Tobą, Drogi Jezu, i proszę, abyś pobłogosławił Darem Ducha Świętego moich wrogów i tych, którzy Ciebie biczują. Amen.”

Ta niezgoda będzie trwać nadal, a Moja Agonia będzie odczuwana przez wszystkich świętych i aniołów w Niebie, gdyż bliski jest czas Apokalipsy.

Trzymajcie się Mnie, waszego Jezusa, i złóżcie we Mnie całe swoje zaufanie, kiedy buduję Resztę Mojej Armii, gotując się na niebezpieczną bitwę o dusze, jaka nas czeka.

Wasz Jezus

Ten odrażający gest zostanie podczas Wielkiego Tygodnia dostrzeżony przez tych, którzy mają swoje oczy otwarte

czwartek, 14 marca 2013, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, co za cierpienie przeżywają ci z Moich umiłowanych, wyświęconych, bliskich Mojemu Sercu sług, którzy znają Prawdę i którzy muszą stać się świadkami tej ohydy obrzydliwości w Moim Kościele na ziemi.

W czasie Wielkiego Tygodnia dokona się szczególna zniewaga, która zostanie zadana Mojemu Świętemu Imieniu poprzez próbę skalania Mnie. Ten odrażający gest podczas Wielkiego Tygodnia zostanie dostrzeżony przez tych, którzy mają swoje oczy otwarte, i będzie to jeden ze znaków, dzięki którym będziecie wiedzieć, że ten oszust, który siedzi na tronie w Moim Kościele na ziemi — nie pochodzi ode Mnie.

Moi wyznawcy, musicie wiedzieć, że proroctwa przekazane światu — proroctwa, które ostrzegają, że nadejdzie czas, kiedy władza w łonie Mojego Kościoła zostanie przechwycona przez tych, którzy są wierni bestii — dosłownie się spełniają. Ich czas właśnie nadszedł.

Pamiętajcie, że ci, którzy dumnie obnoszą się ze swoją pokorą, winni są grzechu pychy. Pycha jest grzechem.

Wy, którzy twierdzicie, że Mój Kościół musi unowocześnić swój wizerunek i że doktryna Mojego Kościoła musi zostać zaktualizowana, oraz którzy wyrażacie przekonanie, że dzięki jego modernizacji zostanie on zaakceptowany przez więcej ludzi — wiedzcie rzecz następującą:

Ci z was, którzy twierdzicie, że naśladujecie Moje Nauczanie, ale którzy chcecie pozmieniać prawa, aby zaaprobować sposoby postępowania, które w Moich Oczach są grzeszne — wynoście się teraz z Mojego Kościoła. Nie jesteście Moi. Odwróciliście się do Mnie plecami i nie jesteście godni, aby wejść do Mojego Domu. Ale właśnie tak się stanie. Wy i ci wszyscy waszego pokroju, domagający się zmian, które wychodzą naprzeciw laickiemu światu, będziecie usatysfakcjonowani, gdyż fałszywy prorok was zwabi, działając na własną korzyść, a wy będziecie oklaskiwać każdą chwilę jego krótkotrwałych rządów. Ale to nie za Mną, Jesusem Chrystusem, będziecie postępować. Będziecie postępować za fałszywą doktryną, a nie za Boską.

Tak wielu powita z otwartymi rękami panowanie fałszywego proroka, a Mnie, z radością w swych sercach, odepchnie na pobocze. A potem, kiedy jego mylne ścieżki staną się widoczne, Moi biedni, wyświęceni słudzy nie będą mieli się dokąd zwrócić. Ich smutek przemieni się w strach, a ich strach przemieni się w rozpacz. Nie będą wiedzieć, komu ufać, ale muszą oni zrozumieć: Moje Ciało, Mój Kościół może zostać ubiczowany i pokalany, ale Mój Duch nigdy nie może zostać naruszony, gdyż On nigdy nie może umrzeć.

Tych z was, którzy obecnie odrzucają Moje Słowo i Prawdę, która jest wam, jako szczególny Dar z Nieba, dawana — Ja was błogosławię. Będę nadal wylewał na was Moje łaski, dopóki nie powrócicie z powrotem do Mnie. Ja nigdy nie dam za wygraną, jak długo nie będę mógł uratować waszych żałosnych dusz.

Mój Kościół, w którym Moje Nauczanie i Sakramenty pozostają niezmienne, będzie żył i nigdy nie zginie. On nie potrzebuje ani cegieł, ani zaprawy, aby przeżyć, gdyż to Ja, Jezus Chrystus, jestem Tym, Którego Ciałem jest Kościół. Wy, Moi wierni, umiłowani kapłani, wy, Moi wyświęceni słudzy, oraz wy, Moi wyznawcy, jesteście częścią Mnie. Jesteście zjednoczeni z Moim Ciałem, aby formować Mój Kościół na ziemi. Dlatego też musicie być silni, odważni i wierni Mojemu Świętemu Słowu, bez względu na to, jakie kontrargumenty są wam prezentowane.

Czas, kiedy schizma się obnaży, jest bliski, w Rzymie zaś odczuwany jest już straszny niepokój. Kiedy Duch Święty i duch złego zderzają się ze sobą, wówczas linia podziału przechodzi przez środek, tak że uwidaczniają się dwie strony. Wielki podział nastąpi szybko. Wtedy wielu z tych, którzy zostali oszukani przez kłamcę, pobiegnie z powrotem w Moje Święte Ramiona, by szukać ochrony.

Ja wam przewodzę w tych smutnych czasach i proszę was wszystkich, abyście oddali Mi wasze łzy, Ja zaś przyniosę wam duchowe pocieszenie.

Błogosławię was. Niosę wam pokój serca. Czuwam nad wami.

Wasz umiłowany Jezus

Jego tron został skradziony. Jego moc nie

środa, 13 marca 2013, godz. 21.20

Moja wielce umiłowana córko, zostałem skazany na śmierć po raz drugi. Zniewaga, jaką orzeczono w Rzymie, czego byłaś dziś świadkiem, przeszyła Mnie na wskroś.

Kiedy stałem naprzeciw Moich katów, oskarżony o herezję i o to, że odważyłem się głosić Prawdę, Moi apostołowie uciekli i nie można było ich nigdzie znaleźć. Ci, którzy podążali za Mną i przyjęli Moje Nauczanie, zdradzili Mnie, gdy Moje Słowo zostało zakwestionowane przez tych u władzy. Zaczęli tracić do Mnie zaufanie i zaczęli we Mnie powątpiewać.

Niektórzy z Moich wyznawców uwierzyli, że dopuściłem się przestępstwa herezji, o które zostałem oskarżony, i uważali, że to oskarżenie jest usprawiedliwione. Tak potężni byli Moi oskarżyciele — mężowie na wysokich stanowiskach, odziani w egzotyczne szaty oraz działający i wypowiadający się z pozycji rzeczywistej władzy — iż tylko niewielu im nie dowierzało.

Byłem przesłuchiwany, prowokowany, wyszydzany, poniżany, wyśmiewany i wyszydzany za mówienie Prawdy. Ludzie padali na kolana przed tymi władcami — mężami o potężnych wpływach i autorytecie, których władza nigdy nie była podważana. Mój głos pozostał jak szept pośrodku ryku Moich oskarżycieli.

— Heretyk! — krzyczeli. Powiedzieli, że przemawiałem językiem diabła, że zbluźniłem przeciwko Bogu i że chciałem zniszczyć ich kościół. I w ten sposób zamordowali Mnie z zimną krwią.

Teraz, kiedy próbuję spopularyzować Mój Głos, nie będzie inaczej. Kiedy próbuję ostrzec wszystkie Boże dzieci, jakie wydarzenia nadchodzą — wydarzenia, o których mówiłem do ciebie, Moja córko, przez ostatnie dwa lata — Moje Słowo zostanie potraktowane z pogardą. Moje Słowo będzie kwestionowane. Zakradną się wątpliwości i jeszcze raz Moi apostołowie uciekną i pozostawią Mnie na pożarcie wilkom.

Obyście nie popełnili błędu, gdyż Prawda została wam objawiona. Powiedziałem wam, Moi wyznawcy, w jaki sposób zostaniecie oszukani. To  będzie dla was bardzo trudne, ponieważ będziecie poddawali w wątpliwość wiarygodność tego oszusta, który siedzi w Domu Mojego Ojca.

Mój umiłowany Papież Benedykt XVI był prześladowany i uciekł, jak przepowiedziane. Ja nie wyznaczyłem tej osoby, która twierdzi, że przychodzi w Moje Imię.

On, Papież Benedykt, poprowadzi Moich wyznawców w kierunku Prawdy. Ja go nie opuściłem i chowam go blisko Mojego Serca i udzielam mu pocieszenia, którego potrzebuje w tym straszliwym czasie.

Jego tron został skradziony. Jego moc nie.

Wasz Jezus

Unaoczni się Trzecia Pieczęć — kiedy człowiek będzie walczył o pożywienie po tym, jak ludzkość ogarnie głód

sobota, 16 marca 2013, godz. 15.25

Moja wielce umiłowana córko, rozpętają się nawałnice i, jak przepowiedziane, będą miały miejsce zniszczenia, spowodowane wieloma wojnami.

Moment pojawienia się fałszywego proroka zbiegnie się z czasem, kiedy na całym świecie będą wypowiadane wojny. Wojny będą wybuchały nagle, a ludzie będą kulić się ze strachu, kiedy jasne staną się konsekwencje. Będą one rozkwitały i wybuchały jak burze piaskowe na pustyni, gdzie nagle, jak złodziej, który przychodzi nocą, dopadną one wszystkich, którym się wyda, że ich pokój jest zagwarantowany.

Tak wiele krajów zostanie w to zaangażowanych, że wszyscy zostaną tym zaskoczeni. Wkrótce, pośród tej rzezi, ujawni się antychryst. Dezorientacja, trwoga i straty w zakresie płodów rolnych skomplikują problem. Niedługo potem unaoczni się Trzecia Pieczęć — kiedy człowiek będzie walczył o pożywienie po tym, jak  ludzkość ogarnie głód. Brak żywności, brak duchowości, brak pomocy spowodują, że ludzie będą chwytali się wszystkiego i każdego, kto przynosi ulgę.

Wybudowana zostanie trybuna na przybycie antychrysta, aby dał się poznać światu. Wtedy to ludzkość odetchnie z ulgą z powodu człowieka pokoju, który zaoferuje tak dużo nadziei, że będą oni gotowi stać się jego dobrowolnymi niewolnikami. Dadzą wiarę jego gruntownemu planowi restrukturyzacji świata i zbliżenia ze sobą wszystkich narodów. Ten plan, który im się zaproponuje, będzie dla dobra wszystkich oraz dla zlikwidowania terroryzmu. Wrogowie, o których on powie, że będzie ich zwalczał i nad którymi przejmie on kontrolę, będą niewinnymi ofiarami, wykorzystanymi przez niego do zaprezentowania światu tego oszustwa.

Kiedy pokój — albo raczej to, co wyda się pokojowym rozejmem — zostanie przywrócony, wtedy nadejdzie kolejny etap jednoczenia wszystkich narodów, wszystkich religii, wszystkich krajów w jedno. I właśnie wtedy związek  pomiędzy fałszywym prorokiem i antychrystem stanie się wyraźny.

Ci, którym dana została Prawda i których Imiona zapisane są w Księdze Życia, będą wiedzieć, co się dzieje. Inni, ślepi na Prawdę Mojego Nauczania, nie będą takimi szczęśliwcami. Wtedy nastąpi okres oczekiwania. Moja cierpliwość będzie oznaczać, że będę usiłował ocalić i ochronić tych, którzy nie będą w stanie rozpoznać Prawdy.

Moje Miłosierdzie i Moja Cierpliwość zaowocują Boską Interwencją na imponującą skalę, aby ocalić wszystkie Boże dzieci z uchwytu bestii, której celem jest jedynie inspirowanie do grzechu. Jest bowiem jedna rzecz, o której musicie wiedzieć: ujmujący powab antychrysta jest jedynie kotarą, przesłaniającą plan, aby zachęcać do grzechu, tak aby ludzkość dokonała finalnego wyboru — opowiedzenia się za bestią wbrew Bogu. Kiedy ten czas nadejdzie i dokonam każdej możliwej próby, aby uratować dusze — dopiero wtedy to się zakończy.

Tylko wybrani zostaną wzięci do Mojego Królestwa.

Wasz Jezus

Do czasu nadejścia Wielkiego Piątku wiele dusz zacznie sobie uświadamiać, że Moje Ostrzeżenie wobec ludzkości znajduje się już nad światem

sobota, 9 marca 2013, 21.45

Moja wielce umiłowana córko, do czasu nadejścia Wielkiego Piątku wiele dusz zacznie sobie uświadamiać, że Moje Ostrzeżenie wobec ludzkości znajduje się już nad światem.

Nie wcześniej, aż dopiero gdy doświadczycie ohydy spustoszenia, Prawda tych Orędzi zostanie prawdziwie zrozumiana.

Zgromadźcie razem swoich ludzi, zjednoczcie się w modlitwie, gdyż ciemna chmura pokryje ziemię. Kary zostaną wymierzone ludzkości, ponieważ ona wpada w czeluść obojętności i apatii wobec Słowa Bożego.

Ci, którzy odwrócili się plecami do Darów przekazanych ludzkości, dzięki Mojej śmierci na Krzyżu zostaną przebudzeni i ujrzą jak absurdalnie ich dusze przedstawiają się w Moich Oczach. Wkrótce zauważą, że został im ofiarowany tylko niedługi już czas na pokutę. Albowiem Moja cierpliwość jest wielka, ale Mój smutek jest dogłębny. Tak zgorzkniałe są ich serca, że nie tylko że unikają Mnie, ich umiłowanego Jezusa, ale odmawiają sobie Darów, które im za darmo udostępniam.

W swoim pościgu za doznawaniem satysfakcji, zostali oni zwiedzeni, uwierzywszy w swoje własne, fałszywe złudzenia co do tego, że świat należy do nich niezależnie od tego, na co się zdecydują i bez względu na wszystko. Ten świat już przez dłuższy czas leżał dla nich do wzięcia, jak na dłoni, ponieważ jest on tylko stanem tymczasowym. Wkrótce, kiedy znajdą się w nowym stanie, dla wielu z nich nie będzie to Mój Nowy Raj.

Moja interwencja zadziała już niedługo, a Mój Plan wybawienia świata wkrótce zostanie w pełni poznany. Pycha jest waszym największym wrogiem i jest ona największym błędem szatana. Kiedy ktoś kogoś potępia; napomina kogoś i wyciąga palec oskarżenia przeciwko innemu, w Moje Imię, to dał się sprowokować szatanowi do grzechu.

To grzech pychy stanie się upadkiem ludzkości i wrzuci wiele dusz w ognie piekła.

Nie padajcie ofiarą tego przekleństwa diabła i zachowujcie milczenie, jeżeli nie zgadzacie się z innymi, którzy występują przeciwko Mnie i wypluwają z siebie kłamstwa — nawet wtedy, jeżeli wiecie, że oni nie mówią Prawdy. Musicie spuścić swój wzrok i po prostu głosić Moje Słowo.

Brońcie Mnie tylko poprzez głoszenie światu tego, co wiecie o Moim Planie ratowania dusz. I nawet jeżeli te dusze, które wierzą, że ich wiedza na Mój temat uprawnia ich do napominania innych i żądania odpowiedzi, to nigdy nie wolno wam Mnie bronić, wdając się w kłótnie.

Wiele wydarzeń światowych zaszokuje większość ludzkości — już za niedługo. Nawet ci, których to najmniej obchodzi, gdyż pędzą swoje życie w próżni światowych ambicji, nie mając wiele czasu na sprawy duchowe, zaczną sobie uświadamiać, że następuje duża zmiana. Będą wiedzieć, że te zmiany są dla nich nie do pojęcia, a to spowoduje, że zaczną być bardziej otwarci na Słowo Boże.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Wrze teraz walka pomiędzy Moją Hierarchią a państwem bestii

wtorek, 12 marca 2013, godz. 14.38

Moja najdroższa córko, Niebiosa płaczą z boleści w tym straszliwym dniu, przepowiedzianym tak bardzo dawno temu.

Cała ludzkość stanie teraz wobec największego ze wszystkich oszustw, dokonanego przez bestię.

Łzy Mojego Syna, którego śmierć na Krzyżu dała Moim dzieciom wolność, wylewane są obecnie, w tym czasie gehenny, na cały świat.

Mój Gniew jest na razie przyhamowany, ale Moja Furia jest wielka. Bardzo szybko oszustwo stanie się wyraźne dla tych wszystkich wyznaczonych przez Mojego Syna, aby prowadzili Jego owczarnię na ziemi.

Wrze teraz walka pomiędzy Moją Hierarchią a państwem bestii. To będzie bolesne, ale wkrótce kara — która nastąpi po okresie tych nikczemnych prześladowań, zaplanowanych zgodnie ze spiskiem bestii i jej kohorty — zgładzi tę gangrenę.

Za wzywam wszystkie Moje dzieci, aby zwróciły się do Mojego Syna i położyły w Nim w tym czasie całe swoje zaufanie.

Bądźcie odważne, Moje maleństwa, gdyż ten ból potrwa krótko. Ci, którzy podażą za bestią i fałszywym prorokiem, otrzymają wewnętrzny wgląd z Mocy Mej Dłoni — aby ich zawrócić z powrotem do Serca Mojego Syna. Jeżeli odrzucą oni ten Dar, są wówczas zgubieni i będą cierpieć te same męczarnie, które czekają oszusta, który zostanie wrzucony do czeluści na wieczność.

Koronacja fałszywego proroka będzie celebrowana wszędzie przez Masońskie organizacje, które planują ostatnie etapy prześladowań wszystkich Moich dzieci.

Ci, którzy będą celebrować z nim, a którzy nie będą tego świadomi, z czasem odczują nawet więcej bólu niż ci, którzy już znają Prawdę.

To musi się wydarzyć, ale wyczekujcie teraz z odwagą i nadzieją objawienia się Chwalebnego Panowania Mojego Syna.

Musicie nieustannie ślubować swoją wierność Mojemu umiłowanemu Synowi i odmówić przyjęcia kłamstw. Jeżeli kiedykolwiek zostaniecie poproszeni o uczestnictwo w nowej Mszy, to wiedzcie, że będzie ona największym przekleństwem, jakim szatan kiedykolwiek posłużył się przeciwko Moim dzieciom.

Wiedzcie, że Niebo was poprowadzi, a gdy przyjmiecie ból z godnością, pomożecie Mojemu Synowi spełnić ostateczne przymierze.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Matka Zbawienia: Grupy Modlitewne Krucjaty ocalą miliardy dusz

niedziela, 10 marca 2013, 18.00

Moja wielce umiłowana córko, będziesz się czuć jeszcze bardziej samotna i odizolowana, kiedy Święte Słowo Boga będzie grzmieć, aby ostrzec ludzkość o potrzebie przygotowania swoich dusz.

Dzieci, właśnie teraz trzeba prosić Mojego umiłowanego Syna, aby podtrzymał waszą odwagę podczas tych mrocznych dni, miesięcy i lat, które leżą przed wami. Musicie radować się z powodu tak wielu dusz natchnionych przez Ducha Świętego, które odpowiedziały na wezwanie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. On kocha was wszystkich tak bardzo, że przynosi do Mnie, Jego umiłowanej Matki, łzy radości. To, jak On rozciągnie Swoje Miłosierdzie, znajduje się poza waszymi możliwościami pojmowania; a przyciągnie On blisko Swojego Serca nawet tych, którzy mają Go w pogardzie.

To nie potrwa już długo, zanim nie nastąpi Jego Drugie Przyjście, a więc musicie oddawać Chwałę Bogu. Aby się przygotować, musicie przystępować do Sakramentu Spowiedzi tak często, jak tylko możliwe, i kontynuować modlitwę za dusze.

Bóg jest Wszechmogący i Jego Chwała będzie teraz w pełni zrozumiana — kiedy staniecie się świadkami Jego Drugiego Przyjścia; wy, Jego Reszta Armii, musicie pomóc Mu w Jego planie ratowania ludzkości.

Grupy Modlitewne Krucjaty ocalą miliardy dusz i dlatego musicie się rozszerzać i pomnażać. Łaska Boża wylewa się na wszystkie z Jego Dzieci, które uczestniczą w tych grupach modlitewnych. Staną się one zbroją, która osłoni ludzkość od prześladowań, zaplanowanych przez antychrysta.

Nigdy się, dzieci, nie poddawajcie. Pozostańcie w stanie Łaski przez cały czas i podążajcie nadal za wskazówkami Mojego Syna. On was nigdy nie […], tak wielka jest Jego Miłość do was.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

piątek, 8 marca 2013, godz. 14.05

Moja wielce umiłowana córko, szatan jest wściekły na Mój Kościół na ziemi, a pochodząca od niego plaga wciąż rozprzestrzenia się wewnątrz jego murów.

Ten przebiegły oszust, który wyczekująco zagnieździł się w jego kulisach, wkrótce ogłosi swoją władzę nad Moimi biednymi, niczego niepodejrzewającymi, wyświęconymi sługami. Ból, jaki on wywoła, jest dla Mnie zbyt ciężki do zniesienia, jednak jego władanie osiągnie swoją kulminację w akcie ostatecznego oczyszczenia od zła, jaka będzie miała miejsce w rdzeniu Mojego Kościoła.

Wymanewrował on siebie bardzo starannie na swoją pozycję i wkrótce stanie się widoczny — w swoim pompatycznym sposobie bycia, w otoczeniu swojej okazałej świty. Na początku Jego pycha, arogancja i obsesja na własnym punkcie będą starannie ukrywane przed światem. Świat zewnętrzny z ulgą przyjmie odgłos trąb, obwieszczający jego kadencję jako głowy Mojego Kościoła.

Moje Ciało jest Moim Kościołem, ale to nie Mnie, Jezusowi Chrystusowi, złoży on przysięgę swej wierności, gdyż nie ma on dla Mnie żadnej miłości. Jego wierność przypisana jest bestii i jakże będzie on się wyśmiewał i szydził z Moich wyświęconych sług, którzy okażą mu poparcie.

Ten, który ośmiela się zasiąść w Mojej Świątyni, a który został wysłany przez diabła, nie może mówić prawdy, gdyż on nie pochodzi ode Mnie. On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy, zanim go nie wypluje z jego podłego pyska.

Moje Ciało jest Moim Kościołem. Mój Kościół jest ciągle żywy, ale tylko ci, którzy mówią Prawdę i stosują się do Świętego Bożego Słowa, mogą pozostać częścią Mojego Kościoła na ziemi. Teraz, kiedy, z Tronu Piotra, ujawni się ta ostateczna zniewaga przeciwko Mnie, Jezusowi Chrystusowi, i wy nareszcie zrozumiecie Prawdę.

Księga Prawdy — przepowiedziana Danielowi na czasy ostateczne — nie będzie traktowana z lekceważeniem przez członków Mojego Kościoła, a jej zawartość przyprawi Moje umiłowane wyświęcone sługi o zawrót głowy, kiedy uświadomią sobie, że Ja mówię Prawdę.

Fałszywy prorok — ten, który pozuje na przywódcę Mojego Kościoła — jest gotów przywdziać szaty, które nie zostały skrojone dla niego.

Zbezcześci On Moją Świętą Eucharystię oraz podzieli Mój Kościół na pół, a potem jeszcze raz na pół.

Poczyni wysiłki, aby zdymisjonować tych wiernych naśladowców Mojego umiłowanego Świętego Namiestnika Papieża Benedykta XVI, wyznaczonego przeze Mnie.

Wykorzeni on tych wszystkich, którzy są wierni Mojemu Nauczaniu i rzuci ich wilkom na pożarcie.

Jego działalność nie stanie się od razu łatwa do przejrzenia, ale w niedługim czasie dadzą o sobie znać jej przejawy, kiedy zacznie on poszukiwać wsparcia wpływowych, światowych przywódców i tych na wysokich stanowiskach.

Kiedy ta ohyda zapuści korzenie, zmiany będą już raptowne. Wkrótce potem zapowie on stworzenie zjednoczonego Kościoła Katolickiego — poprzez połączenie go ze wszystkimi wyznaniami i innymi religiami.

Stanie na czele jednej światowej religii i będzie panował nad pogańskimi religiami. Działając na rzecz tak zwanych praw człowieka, opowie się on za ateizmem poprzez usunięcie z niego piętna, o którym powie, że jest ono na nim wyciśnięte. Wszytko, co w Oczach Bożych jest grzechem, będzie uznane za dozwolone przez ten nowy ekstra-Kościół.

Każdy, kto odważy się mu przeciwstawić, będzie poszukiwany i karany. Ci kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy mu się przeciwstawią, zostaną ekskomunikowani i pozbawieni swoich tytułów. Inni będą dyskryminowani i prześladowani, a wielu kapłanów będzie zmuszonych, aby się ukrywać.

Wy, Moi biedni wyświęceni słudzy, którzy już teraz rozpoznajecie Mój Głos, proszę posłuchajcie Mnie, bo wyciągam do was rękę, aby przynieść wam pocieszenie. Ja nigdy was nie poproszę, abyście odrzucili Mój Kościół na ziemi, gdyż to byłem Ja, wasz umiłowany Zbawiciel, który go stworzyłem. Złożyłem w Ofierze Moje Ciało jako Żywą Ofiarę, aby was ocalić. Została wam przekazana odpowiedzialność, aby dać w Moim Imieniu świadectwo — po to, żeby ocalić dusze tych, których nauczacie i prowadzicie.

Wszystko, co możecie uczynić, to położyć we Mnie zaufanie i nadal Mi służyć. To, czego uczynić wam nie wolno, to byłaby akceptacja jakiejkolwiek doktryny, o której, po jej zaprezentowaniu, będziecie natychmiast wiedzieć, że jest ona niezgodna z Moim Nauczaniem. Musicie czynić to, co mówi wam wasze serce, ale wiedzcie rzecz następującą:

Ten okres stanie się przyczyną waszego głębokiego bólu oraz przenikliwego przygnębienia, co nastąpi, kiedy zobaczycie,  jak Mój Kościół jest bezczeszczony, i co doprowadzi was do płaczu. Kłamstwa, które zostaną wam przedstawione, musicie rozpoznać jako to, czym one są — jako uwłaczające Mojej śmierci na Krzyżu.

Ta dewastacja może spowodować rozpad struktury Mojego Kościoła. Budynki, które zostaną zmienione i zaadaptowane, nie wyłączając nowej świątyni, wzniesionej dla jednego światowego kościoła, będą wykonane i umiejscowione w Rzymie.

Zapewniam was, że właśnie tak, jak Moja Świątynia zostanie zbezczeszczona, tak samo Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel całej ludzkości, będę wyrzucony i — wrzucony do rynsztoka.

Wasz Jezus

Modlitwa może uratować i uratuje ludzkość

czwartek, 7 marca 2013, godz. 11.05

Moja wielce umiłowana córko, ważne jest, aby Moi uczniowie na ziemi zrozumieli, jak modlitwa może ocalić i ocali ludzkość. Moc modlitwy — a w szczególności odmawianie Świętego Różańca, który sprawia, że bestia jest bezsilna — nie może być niedoceniana. Aby ocalić więcej dusz, musicie także odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Poselekcjonujcie Krucjaty Modlitwy, które wam przekazuję i odmawiajcie je tak, aby skupić się na odmiennych intencjach podczas każdego spotkania grupy modlitewnej.  Jeżeli, na przykład, odmawiacie Litanię (2) O Łaskę Wybawienia, to zorganizujcie to tak, żeby grupa modlitewna tego dnia mogła skoncentrować się na tych Krucjatach Modlitewnych, które nawołują o Bożą ochronę dla dusz. Następnie innego dnia skoncentrujcie się na wyborze modlitw, które są wam dane ku ochronie kapłanów i duchowieństwa, itd.

Te Grupy Modlitewne Krucjaty, kiedy uformują się dookoła świata, staną się niezbędną zbroją, aby pokonać szatana na o wiele więcej sposobów, niż uwierzylibyście, że to jest możliwe.

Będę wam nadal przekazywał Dary w postaci nowych modlitw, przynoszących ze sobą nadzwyczajne cuda. Bez takiej interwencji nie mógłbym ocalić dusz, których tak pragnę.

Idźcie i zaplanujcie wasze spotkania grup Krucjat Modlitewnych, biorąc za podstawę układ, w jakim modlitwy zostały wam przekazane, ale pogrupujcie je w taki sposób, abyście (każdorazowo) koncentrowali się na jakichś specyficznych intencjach. Nie ma potrzeby, aby za każdym razem odmawiać wszystkie modlitwy, chociaż apeluję do was, abyście w ciągu tygodnia odmawiali tak wiele z nich,  jak to jest możliwe.

Przynosicie Mi, Moi najdrożsi wyznawcy, tyle radości i pociechy. Udzielam wam Moich błogosławieństw mocy i odwagi, podczas kiedy wy będziecie czynić dalsze starania, aby ratować dusze. Kocham was.

Wasz Jezus

Wielu z was odrzuci to Wołanie z Nieba z powodu strachu

środa, 6 marca 2013, godz. 9.45

Moja wielce umiłowana córko, wzywam w tym świecie wszystkich, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, aby posłuchali.

Wielu z was ciężko będzie zaakceptować cierpienie, któremu będziecie musieli w Moim Imieniu stawić czoła. Do tej pory wasze cierpienie ograniczało się do smutku, jaki odczuwaliście w waszych duszach z powodu grzechów człowieka oraz z powodu Ofiary, którą Ja złożyłem, aby ludzkość ocalić od jej niegodziwości. Teraz będziecie wyśmiewani z powodu waszej Wiary i celowo zawstydzani, kiedy będziecie popierać Moje Nauczanie oraz Boże Prawa.

Wielu z was odrzuci to Wołanie z Nieba z powodu strachu. Akceptacja faktu, że Ja komunikuję się ze światem, aby przygotować go na Moje Drugie Przyjście, nie jest czymś, co ludzie potrafią przyjąć z łatwością. Bo kimże jest Moja Prorokini? I kimże byli ci, którzy przyszli przed nią w Moje Imię? Skąd możecie wiedzieć, że ona mówi Prawdę, skoro tak wielu fałszywych proroków i oszustów was dezorientuje? Nigdy nie było proroka, który by został wysłany z Nieba i nie cierpiał wykpienia, złorzeczenia, męki i okrucieństwa. Ani nawet jednego. Wielu zostało zamordowanych. Ale możecie być pewni, że jeżeli owoce Mojego, powierzanego takim prorokom Dzieła, prowadzą do modlitwy i nawrócenia, to że zostali oni wysłani na świat przez Boga, aby tak przygotować Jego dzieci, żeby do Niego powróciły.

Niech będzie wam wiadome, że Moi prawdziwi prorocy przetrzymają próbę czasu, a ci, którzy ignorują Orędzia, które oni przynoszą rasie ludzkiej, będą wyć i zgrzytać zębami. Kiedy atakujecie Moje Święte Słowo, przekazywane prawdziwemu prorokowi, wchodzicie w konflikt z Wolą Bożą. Możecie teraz nie odczuwać wstydu. Możecie nawet wierzyć, że bronicie Mojego Słowa, kiedy atakujecie Moich proroków; ale z czasem, kiedy szkoda, jaką wyrządzacie tej Mojej ostatniej Misji na ziemi, zostanie wam ukazana, ogarnie was przerażający strach i ból.

Jeżeli Mnie kochacie, musicie mieć oczy otwarte i skrupulatnie czytać Moje wskazówki. Jeżeli nie dacie posłuchu tym Moim, przekazywanym wam za przyczyną Miłości Bożej ostrzeżeniom, to odrzucicie Prawdę. Tylko Prawda może was ocalić. Prawda jest jak tlen, który jest wam potrzebny, aby podtrzymać życie waszej duszy. Bez Prawdy nie ujrzycie Mnie wyraźnie ani nie będziecie w stanie dokonać prawidłowych wyborów. Pamiętajcie, Ja jestem Prawdą. Beze Mnie nie macie życia.

Wasz Jezus

Znaki wam wszystkim zostaną ukazane oraz wydarzą się cuda

wtorek, 5 marca 2013, godz. 15.30

Moja wielce umiłowana córko, oby nikt nie przeoczył zmian, które wybuchną na całym świecie, gdyż wszystko, co w Księdze Objawienia jest przepowiedziane, będzie miało miejsce. Wiele z tych wydarzeń będzie się różnić się od tego, w jaki sposób ludzie interpretują tajemnice, które zostały ujawnione Janowi Ewangeliście. A jednak nabiorą one sensu, kiedy dostrzeżecie w nich to, czym one są.

Skomplikowany, ale starannie opracowany plan antychrysta został sprytnie zredagowany przy udziale wielu ludzi, włącznie z politykami światowej sławy, którym do chwili obecnej nie udało się rozpoznać zła, jakie w tym planie jest zawarte.

W różnych państwach zostały założone liczne ośrodki, skąd planowane jest podporządkowanie sobie wielu krajów. Ich działania zostały jednak przyhamowane za sprawą modlitw dusz wybranych oraz tych z was, którzy odmawiają Moje Krucjaty Modlitwy.

Wasze modlitwy zawsze będą słyszane w Niebie, musicie więc nadal żarliwie się modlić, aby złagodzić tę szkodliwą działalność bestii, która nigdy nie zwycięży tej bitwy o dusze, ponieważ jej dni są policzone.

Nie jest Moim pragnieniem, aby was zastraszyć, lecz aby was przygotować. Obecnie udzielam specjalnych mocy i łask tym wszystkim, którzy spełniają Moje życzenie, aby odmawiać Krucjaty Modlitwy. Znaki wam wszystkim zostaną ukazane oraz wydarzą się cuda.

Będzie wzbierała w was Moja Moc, podczas gdy będę was wiódł Moją Ścieżką ku ocaleniu ludzkości.

Wasz Jezus

Mój Kościół na ziemi stoi pod obstrzałem, a to oznacza, że ​​Moje Ciało będzie ukrzyżowane po raz wtóry, jak zostało to przepowiedziane

niedziela, 3 marca 2013, godz. 11.45

Moja wielce umiłowana córko, nie lękaj się napaści, które są organizowane przeciwko tobie, gdyż Ja Jestem z tobą w każdej sekundzie, aby cię umacniać. Zasmuca Mnie, że muszę ci powiedzieć, że liczne urągania przysporzą ci cierpienia, gdyż nadchodzi na to czas w ramach Mojego Planu Zbawienia.

Jest to bowiem czas, w którym nie tylko żarliwi katolicy przejdą przez próbę swojej wiary i swojej wierności wobec Mnie, ale będzie to też największa próba dla wszystkich chrześcijan w każdym zakątku świata.

Tym, którzy oskarżą cię o herezję, mówię co następuje. Ja, Jezus Chrystus, nigdy bym nie skłamał, bo to Ja Jestem Prawdą. Nigdy nie mógłbym was oszukać, gdyż taka możliwość nie istnieje. Pamiętajcie, że to Moje Ciało jest Kościołem. Mój Kościół na ziemi stoi pod obstrzałem, a to oznacza, że ​​Moje Ciało będzie Ukrzyżowane po raz wtóry, jak zostało to przepowiedziane. A poprzez to rozumiem, że Moje Ciało nie będzie już dłużej Obecne, poczynając od tej minuty, w której Najświętsza Eucharystia zostanie odrzucona przez zwierzchników Stolicy Apostolskiej w Rzymie. To stanie się rzeczywistością i musicie od tego odwrócić się plecami.

Proszę was, abyście modlili się za wszystkie Boże dzieci — wszystkie Moje wyświęcone sługi, włączając w to błądzących, fałszywych proroków. Niemniej nigdy was nie poproszę, abyście się modlili za antychrysta, bo to jest niemożliwe.

Przebudźcie się — wy wszyscy — i posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia. Nie wolno wam wpadać w panikę, rozpaczać czy tracić nadziei, gdyż ta obrzydliwość będzie ostatnią męczarnią, jakiej Boże dzieci będą musiały stać się świadkami i przez jaką będą musiały przejść, zanim nie powrócę.

A będzie to dzień Wielkiej Chwały, Wielkiej Radości, i Moje Przyjście położy kres złu, które kładzie się cieniem na ziemię.

Zamiast się lękać — radujcie się. Musicie wyglądać Mojego Drugiego Przyjścia, ponieważ wraz ze Mną nadejdzie obiecany wam, Nowy Raj.

Kiedy niesiecie Mój Krzyż, to zawsze będzie to trudne. Czasy, w których obecnie żyjecie, niosą ze sobą rodzaj ukrzyżowania, co dla większości chrześcijan będzie bardzo trudne do zniesienia — tak wielki będzie ich ból.

Te biedne dusze, które nie wierzą, że Ja mówię poprzez te Orędzia Prawdę, muszą same sobie zadać pytanie: Czy wierzycie w Pismo Święte i proroctwa, jakie na jego kartach są głoszone? Czy wierzycie w antychrysta i objawienia o zakłamanym uzurpatorze, który zagarnie Tron Piotra podstępnymi metodami? Jeżeli wierzycie, to zaakceptujcie, że jest to czas, kiedy wydarzenia te będą się rozgrywały na waszych oczach. To nie o przyszłość chodzi — to dzieje się teraz. Odważnie przyjmijcie to do wiadomości i przyjdźcie do Mnie, w pełni Mi ufając, gdyż Ja was kocham. Potrzebuję, abyście trzymali wasze oczy szeroko otwarte. Nie wolno wam unikać Prawdy.

Ta obrzydliwość się teraz rozpoczęła. Kiedy odrzucacie Mój Kielich, przeszkadzacie Mi w ratowaniu dusz, których potrzebuję, aby wypełniło się Przymierze, będące zobowiązaniem wobec Mojego Ojca.

Błogosławię wam. Tęsknię za tym, aby otwarły się wasze serca, abym mógł was zabrać do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Wasz Jezus

Proszę wszystkie Moje wyświęcone sługi, żeby wezwali Mnie, ich umiłowanego Jezusa, abym mógł ich osłonić Moją Najdroższą Krwią

czwartek, 28 lutego 2013, godz. 23.55

Moja wielce umiłowana córko, zesłałem Ducha Świętego, aby osłonił w obecnym czasie wszystkie Boże dzieci, próbując rozrzedzić ciemności, jakie zło powoduje w świecie.

Musicie  gorąco się modlić za wszystkie Moje wyświęcone sługi, gdyż obecnie znajdują się oni w stanie strasznej dezorientacji. Ponieważ Mój Święty Namiestnik zakończył swoje panowanie, będą w ciągu następnych kilku tygodni pogrążeni w smutku, tak iż nie będą wiedzieć, w którą stronę się zwrócić. 

Proszę wszystkie Moje wyświęcone sługi, żeby wezwali Mnie, ich umiłowanego Jezusa, abym mógł ich osłonić Moją Najdroższą Krwią. Udzielę im Łask, których będą potrzebowali do rozpoznania Prawdy Mojego Nauczania. Wówczas dojrzą oszustwo, jakie zostanie im przedstawione.

Nigdy im nie wolno we Mnie zwątpić. Muszą położyć we Mnie całe swoje zaufanie. Nigdy nie wolno im zapomnieć Mojego Imienia i muszą nieustannie czuwać.

Powiedz im, że kocham ich czule i że zostaną im przyznane specjalne Dary z Nieba. W tych burzliwych czasach, które będą miały miejsce w Moim Świętym Kościele na ziemi, Dary te przyniosą im pokój, nadzieję i odwagę.

Wasz Jezus

Ci, którzy poprowadzą Moją armię ku zbawieniu, to będą ci dzielni i odważni pomiędzy wami, którzy kochają Mnie najbardziej

czwartek, 28 lutego 2013, godz. 23.50

Moja wielce umiłowana córko, już prawie są nad wami owe dni, które przyniosą ze sobą okropne ciemności i rozpacz, a dni podobnych do tych nigdy nie doświadczyliście w swoim życiu.

Ciemność ta będzie duchowej natury, a spowodowana będzie pustką tych dusz, które podążają za antychrystem i fałszywym prorokiem. Duchowy ból, jakiego przysporzą chrześcijanom, którzy odmówią dania posłuchu herezji, będzie ciężki do zniesienia.

Mówię wam o tym tylko dlatego, abyście wiedzieli w swoich sercach, że ból odrzucenia, który będziecie odczuwać, pojawi się dlatego, że dotknie was cierpienie w Moje Imię, jeżeli będziecie się trzymać Mojego Świętego Słowa.

Nigdy nie wolno wam mieć wątpliwości co do tego, że zostaną wam postawione wysokie wymagania, czy też tracić wiary, gdyż to jestem Ja, wasz Król, który posiada Moc, aby sprawić, że będziecie to w stanie wytrzymać. Ani nigdy nie wolno wam wątpić, że ta Reszta Armii — której częścią staniecie się teraz wy, pozostając wiernym Mnie, Jezusowi Chrystusowi — jest tym, co zostało z góry przepowiedziane.

Nie słuchajcie tych, którzy będą próbowali wam wmówić, że nie wolno wam wierzyć w te Moje Święte Orędzia dla świata, gdyż oni są zwiedzeni. Musicie modlić się za tych, którzy nie będą mieli siły czy Ducha rozeznania i którzy na rozdrożu wybiorą nieprawidłową ścieżkę. Wielu, którzy będą podążać za fałszywym prorokiem, będzie próbowało was na nią zaciągnąć.

Brat będzie walczył przeciwko bratu i siostrze, ojciec przeciwko synowi, matka przeciw córce — a wszyscy w swoim dążeniu, aby iść drogą Prawdy, lecz tak wielu nie zauważy błędów nauczania fałszywego proroka i pozostanie dla Mnie straconych.

Ci, którzy poprowadzą Moją armię ku zbawieniu, to będą ci dzielni i odważni pomiędzy wami, którzy kochają Mnie najbardziej. Pod Moim  Przewodnictwem — przyprowadzą ze sobą w bezpieczne miejsce miliardy dusz. Oto dlaczego nigdy nie wolno wam się poddać.

Wasz Jezus

Musicie nadal przyjmować Moją Komunię Świętą. Nie wolno wam wstrzymać się od codziennej Ofiary, ponieważ to nie wy będziecie tymi, na których będzie ciążyło podjęcie tej decyzji

środa, 27 lutego 2013, godz. 15.30

Moja wielce umiłowana córko, codzienne Msze Święte będą się nadal odbywały przez pewien czas, a Ja nalegam na Moich wyznawców, aby nadal w nich uczestniczyli, tak jak dotychczas.

Musicie nadal przyjmować Moją Komunię Świętą. Nie wolno wam wstrzymać się od codziennej Ofiary, ponieważ to nie wy będziecie tymi, na których będzie ciążyło podjęcie tej decyzji. Zostanie ogłoszone, że istnieje inny rodzaj Świętej Ofiary, a wy natychmiast dostrzeżecie, kiedy to się stanie, albowiem odprawianie Mszy Świętej zostanie przez fałszywego proroka powstrzymane. W miejsce Mszy Świętej pojawi się jeden-światowy pogański rytuał, a wy, Moi umiłowani wyznawcy, pobłogosławieni Darem Ducha Świętego, rozpoznacie natychmiast, czym on będzie.

Nie wolno wam nigdy opuścić Kościoła, który Ja dałem światu, a którego podstawą jest Moje Nauczanie, gdzie Ofiara Mojej Śmierci na Krzyżu jest wam podarowana pod postacią Najświętszych Darów.

Wy, Moi umiłowani wyznawcy, jesteście Moim Kościołem. Moi umiłowani kapłani i kler, pobłogosławieni Darem Ducha Świętego, nigdy Mnie nie opuszczą. Ani też nigdy nie opuszczą was. I dlatego Mój Kościół będzie nadal żył, jako że on nigdy nie może umrzeć. Kościół jest Moim Ciałem na ziemi i dlatego nigdy nie może ulec zniszczeniu. Ale jednak będzie on zgnieciony, udręczony i porzucony, a następnie pozostawiony na dzikim pustkowiu, aby skonać. Mimo że Moi wrogowie spróbują dokonać wszystkiego, aby zniszczyć w nim każdy ostatni zalążek życia, Mój Kościół podniesie się na nowo. Pamiętajcie bowiem — on nigdy nie zginie — nawet gdyby odnosiło się takie wrażenie.

Wielkość Mojego Kościoła na ziemi ulegnie zmniejszeniu i stanie się on, nie z jego własnej winy, resztą armii.

Mój Prawdziwy Namiestnik, ten, który został wyrzucony, będzie walczył, aby, wedle swoich możliwości, jak najlepiej przewodzić Bożym dzieciom. Lecz to będę Ja, Jezus Chrystus, który was będzie prowadził, podniesie was i uwolni was od zła, które zostanie wam narzucone; zło, które spotka gwałtowny i potworny koniec, dotykając tych wszystkich, którzy staną po stronie antychrysta i jego niewolników.

Wasz Jezus

Jeden z politycznych przywódców, o którym mówiłem jakiś czas temu, zostanie wkrótce zamordowany

wtorek, 26 lutego 2013, godz. 22.00

Moja wielce umiłowana córko, jeden z politycznych przywódców, o którym mówiłem jakiś czas temu*, zostanie wkrótce zamordowany.

Pragnę, abyś — po tym, jak to się wydarzy —  ujawniła wszystkim, kim ta osoba jest, posługując się dowodem, jaki został tobie i innym teraz przekazany, tak aby więcej ludzi zaakceptowało Prawdę tych Orędzi. Ten biedak jakiś czas temu uniknął już śmierci, ale jego nowa popularność postawi go w niebezpiecznej sytuacji. Jest on wrogiem sił masońskich i nie będą go oni zbyt długi czas tolerować w roli przywódcy.

Kiedy wy, Moi wyznawcy, zobaczycie, że spełniają się proroctwa, jakie dawane są wybranej duszy, będziecie wówczas wiedzieć, że takie dusze mówią Prawdę i że została im ona przekazana z Nieba, gdyż nie byłyby one w stanie czegoś takiego same wymyślić.

Jest Moim pragnieniem, aby udowodnić tym, którzy gardzą Moimi Orędziami, że to jestem Ja, wasz umiłowany Jezus Chrystus, Który mówi do świata przez tego proroka. I chociaż wielką radość przynosi Mi, gdy widzę, jak bardzo Mnie kochacie i jak odmawiacie modlitwy, przekazane wam z Niebios, to właśnie ci sceptycy są tymi, których muszę przygarnąć.

W bardzo niedługim czasie w Europie nastąpi podział, który będzie miał związek z EU i krajem, w którym znajduje się Piotrowy Tron. Rezultatem tego będzie wojna, która będzie miała inny charakter niż inne wojny. Ale będzie ona bezwzględna. W Niemczech, we Włoszech i we Francji ludzie zwrócą się przeciwko sobie. Musicie się modlić, aby Moi wyznawcy pozostali silni oraz sprawili, aby Grupy Modlitewne „Jezus dla Ludzkości” zostały szybko założone w tych krajach.

Nadszedł czas dla Mnie, Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, aby ujawić więcej informacji zawartych w Pieczęciach**. Dokonam tego ze starannością, ponieważ musicie się przygotować zarazem duchowo, jak i fizycznie. Jako Bóg Sprawiedliwości sprawię, że będę wam wszystkim przewodził i was Moją Mocą błogosławił, podczas kiedy wszystko będzie, warstwa po warstwie, nabierać rozmachu.

Wasz umiłowany Jezus

* Porównaj z orędziem z 17 lutego 2011, godz. 23.45

** Pieczęcie z Apokalipsy św. Jana