Dzienne archiwum: 2 marca 2013

Największym błędem, jaki możecie popełnić, jest zakładać, że tylko zatwardziali grzesznicy są wtrącani do ognia piekielnego

niedziela, 24 lutego 2013,  godz. 22.00

Moja wielce umiłowana córko, kiedy świat przeżyje Ostrzeżenie, podzieli się on na dwie części. Pierwsza część będzie składać się z tych, którzy zaakceptowali Spowiedź (czyli Ostrzeżenie – przyp. tłum.) i dusze których zostały zanurzone w Duchu Świętym. Od tego dnia ich nawrócenie będzie całkowite i z tego powodu będą cierpieć z rąk tych, którzy odrzucą Moją Dłoń Miłosierdzia.

Druga część będzie składać się z tych zatwardziałych dusz, których wierność leży po stronie bestii i które swoje serca i dusze ślubowały szatanowi, z premedytacją i z pełną świadomością tego, co czynią. Wierzą oni bowiem w tak zwany raj, jaki to on im obiecał, a jaki oczywiście nie istnieje. Ich przeznaczeniem jest wieczne cierpienie w ogniach piekła.

Istnieją także dusze, które nie wierzą w Boga ani we Mnie, ich Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Moje Miłosierdzie nie zostanie przyjęte przez wielu z nich. Nie będą oni troszczyć się o stan swoich dusz, ponieważ uważają, że to nie ma znaczenia. Są to ateiści — z których wielu jest ludźmi dobrego serca, ale którzy wierzą, że to oni kontrolują swoje własne życie i że ich pogoń za światowymi uciechami zaspokoi ich w tym życiu; i że jest to wystarczające, aby przynieść im spokój i zadowolenie, co oczywiście nie może nastąpić, gdyż jest to niemożliwe, dopóki grzech nie jest wykorzeniony.

Ich upór oznacza, że dopóki się zmienią i nie zaakceptują Mnie, Jezusa Chrystusa, tak długo nie mogą przyjść do Mojego Ojca. Nie zostanie im przyznany dostęp do Raju, który On stworzył dla wszystkich Swoich dzieci.

Największym błędem, jaki możecie popełnić, jest zakładać, że tylko zatwardziali grzesznicy są wtrącani do ognia piekielnego. Niestety wszyscy ci, którzy odrzucają Boga, nie mogą znaleźć się blisko Niego ani nie mogą zostać zmuszeni, aby Go zaakceptować. Ich wolna wola jest wspaniałym Darem przyznanym im przez Boga. W żaden sposób nie może ona zostać im odebrana przymusem. Ich wolna wola zadecyduje o ich własnym losie. Albo wybiorą Moją Dłoń i wejdą do Raju, albo zaakceptują kłamstwa zasiane w ich umysłach przez szatana — co przypieczętuje ich los.

Wasz Jezus

Tak, Moje Słowo jest dla wszystkich, ale wielka odpowiedzialność tkwi w promowaniu Moich Orędzi

sobota, 23 lutego 2013, godz. 11.50

Moja wielce umiłowana córko, daję światu Księgę Prawdy dla każdej duszy, w każdym narodzie. Jest ona Darem dla ludzkości, ale wiedzcie, co następuje:

Udzielam tobie, Moja córko, wyłącznego pełnomocnictwa w decydowaniu, jak ma być ona tłumaczona, rozprowadzana i publikowana, aby chronić to Dzieło. Wszystko, co dotyczy publikacji tych Orędzi, może być uczynione wyłącznie za Twoim osobistym zezwoleniem. To jest Moje życzenie, a każdy, kto nie kieruje się dawanymi ci wskazówkami i drukuje Moje Orędzia dla zysku — nie posiada Mojego Błogosławieństwa.

Tak, Moje Słowo jest dla wszystkich, ale wielka odpowiedzialność tkwi w promowaniu Moich Orędzi oraz w tym, w jaki sposób publikowana jest Księga Prawdy. Niepotrzebne są datki pieniężne, gdyż dochody ze sprzedaży książek muszą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydania innych książek oraz ich publikację we wszystkich językach. 

Ty, Moja córko, nieustannie będziesz atakowana z powodu okazywanego Mi w tej sprawie posłuszeństwa. Będziesz oskarżana o usiłowanie czerpania zysku z tego Dzieła, ale ty wiesz, że to jest niezgodne z prawdą i niedopuszczalne.

Ci, którzy najbardziej będą cię w tej materii atakować, to będą ci, którzy pragną zyskać czy zarobić w jakiś sposób na Moim Słowie, i uniosą się gniewem, kiedy nie pozwolisz im kontrolować tego Dzieła.

Dlatego też oświadczam, że nikomu nie zostało udzielone pełnomocnictwo do rozpowszechniania Mojego Świętego Słowa w formie książkowej — a jedynie tobie, Moja córko. Ty jednak możesz, pod Moim Kierownictwem, udzielić zezwolenia tym, którzy poproszą, aby cię wesprzeć stronami internetowymi i publikacjami. Ale mogą uczynić to tylko wówczas, kiedy będą się o to ubiegać i otrzymają od ciebie zezwolenie, aby to zrobić.

Moje Słowo jest Święte i Moim życzeniem oraz Moim wskazówkom dla ludzkości musi zostać okazany respekt. Wy, Moi wyznawcy, musicie uczynić to, o co Mój prorok, Maria, was poprosi, oraz uszanować jej życzenia co do publikacji Moich Orędzi. Jeżeli ją atakujecie z powodu tego Dzieła, obrażacie Mnie, waszego Jezusa.

Będzie się od was wymagało, Moi wyznawcy, abyście nieustannie czynili Moją Świętą Wolę, niezależnie od sytuacji. Ja prowadzę Moją córkę Marię. Została ona wybrana jako prorok czasów ostatecznych. Ja mówię przez nią. Jej głos staje się Moim. Jej cierpienie i ból są Moimi. Jej miłość do innych jest Moją Miłością. Jej radość pochodzi z Mojego Najświętszego Serca. Jej dłoń jest prowadzona przeze Mnie. To, w jaki sposób — zgodnie z Moim życzeniem i wedle jej rozumienia — ma być słyszane Moje Słowo, pochodzi ode Mnie.

Moja córka nie bez powodu otrzymała te Dary z Nieba. Słuchajcie tego, co ona wam mówi, gdyż możecie być pewni, że to pochodzi ode Mnie.

Wasz Jezus