Tak, Moje Słowo jest dla wszystkich, ale wielka odpowiedzialność tkwi w promowaniu Moich Orędzi

sobota, 23 lutego 2013, godz. 11.50

Moja wielce umiłowana córko, daję światu Księgę Prawdy dla każdej duszy, w każdym narodzie. Jest ona Darem dla ludzkości, ale wiedzcie, co następuje:

Udzielam tobie, Moja córko, wyłącznego pełnomocnictwa w decydowaniu, jak ma być ona tłumaczona, rozprowadzana i publikowana, aby chronić to Dzieło. Wszystko, co dotyczy publikacji tych Orędzi, może być uczynione wyłącznie za Twoim osobistym zezwoleniem. To jest Moje życzenie, a każdy, kto nie kieruje się dawanymi ci wskazówkami i drukuje Moje Orędzia dla zysku — nie posiada Mojego Błogosławieństwa.

Tak, Moje Słowo jest dla wszystkich, ale wielka odpowiedzialność tkwi w promowaniu Moich Orędzi oraz w tym, w jaki sposób publikowana jest Księga Prawdy. Niepotrzebne są datki pieniężne, gdyż dochody ze sprzedaży książek muszą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydania innych książek oraz ich publikację we wszystkich językach. 

Ty, Moja córko, nieustannie będziesz atakowana z powodu okazywanego Mi w tej sprawie posłuszeństwa. Będziesz oskarżana o usiłowanie czerpania zysku z tego Dzieła, ale ty wiesz, że to jest niezgodne z prawdą i niedopuszczalne.

Ci, którzy najbardziej będą cię w tej materii atakować, to będą ci, którzy pragną zyskać czy zarobić w jakiś sposób na Moim Słowie, i uniosą się gniewem, kiedy nie pozwolisz im kontrolować tego Dzieła.

Dlatego też oświadczam, że nikomu nie zostało udzielone pełnomocnictwo do rozpowszechniania Mojego Świętego Słowa w formie książkowej — a jedynie tobie, Moja córko. Ty jednak możesz, pod Moim Kierownictwem, udzielić zezwolenia tym, którzy poproszą, aby cię wesprzeć stronami internetowymi i publikacjami. Ale mogą uczynić to tylko wówczas, kiedy będą się o to ubiegać i otrzymają od ciebie zezwolenie, aby to zrobić.

Moje Słowo jest Święte i Moim życzeniem oraz Moim wskazówkom dla ludzkości musi zostać okazany respekt. Wy, Moi wyznawcy, musicie uczynić to, o co Mój prorok, Maria, was poprosi, oraz uszanować jej życzenia co do publikacji Moich Orędzi. Jeżeli ją atakujecie z powodu tego Dzieła, obrażacie Mnie, waszego Jezusa.

Będzie się od was wymagało, Moi wyznawcy, abyście nieustannie czynili Moją Świętą Wolę, niezależnie od sytuacji. Ja prowadzę Moją córkę Marię. Została ona wybrana jako prorok czasów ostatecznych. Ja mówię przez nią. Jej głos staje się Moim. Jej cierpienie i ból są Moimi. Jej miłość do innych jest Moją Miłością. Jej radość pochodzi z Mojego Najświętszego Serca. Jej dłoń jest prowadzona przeze Mnie. To, w jaki sposób — zgodnie z Moim życzeniem i wedle jej rozumienia — ma być słyszane Moje Słowo, pochodzi ode Mnie.

Moja córka nie bez powodu otrzymała te Dary z Nieba. Słuchajcie tego, co ona wam mówi, gdyż możecie być pewni, że to pochodzi ode Mnie.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.