Dzienne archiwum: 10 marca 2013

Wielu z was odrzuci to Wołanie z Nieba z powodu strachu

środa, 6 marca 2013, godz. 9.45

Moja wielce umiłowana córko, wzywam w tym świecie wszystkich, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, aby posłuchali.

Wielu z was ciężko będzie zaakceptować cierpienie, któremu będziecie musieli w Moim Imieniu stawić czoła. Do tej pory wasze cierpienie ograniczało się do smutku, jaki odczuwaliście w waszych duszach z powodu grzechów człowieka oraz z powodu Ofiary, którą Ja złożyłem, aby ludzkość ocalić od jej niegodziwości. Teraz będziecie wyśmiewani z powodu waszej Wiary i celowo zawstydzani, kiedy będziecie popierać Moje Nauczanie oraz Boże Prawa.

Wielu z was odrzuci to Wołanie z Nieba z powodu strachu. Akceptacja faktu, że Ja komunikuję się ze światem, aby przygotować go na Moje Drugie Przyjście, nie jest czymś, co ludzie potrafią przyjąć z łatwością. Bo kimże jest Moja Prorokini? I kimże byli ci, którzy przyszli przed nią w Moje Imię? Skąd możecie wiedzieć, że ona mówi Prawdę, skoro tak wielu fałszywych proroków i oszustów was dezorientuje? Nigdy nie było proroka, który by został wysłany z Nieba i nie cierpiał wykpienia, złorzeczenia, męki i okrucieństwa. Ani nawet jednego. Wielu zostało zamordowanych. Ale możecie być pewni, że jeżeli owoce Mojego, powierzanego takim prorokom Dzieła, prowadzą do modlitwy i nawrócenia, to że zostali oni wysłani na świat przez Boga, aby tak przygotować Jego dzieci, żeby do Niego powróciły.

Niech będzie wam wiadome, że Moi prawdziwi prorocy przetrzymają próbę czasu, a ci, którzy ignorują Orędzia, które oni przynoszą rasie ludzkiej, będą wyć i zgrzytać zębami. Kiedy atakujecie Moje Święte Słowo, przekazywane prawdziwemu prorokowi, wchodzicie w konflikt z Wolą Bożą. Możecie teraz nie odczuwać wstydu. Możecie nawet wierzyć, że bronicie Mojego Słowa, kiedy atakujecie Moich proroków; ale z czasem, kiedy szkoda, jaką wyrządzacie tej Mojej ostatniej Misji na ziemi, zostanie wam ukazana, ogarnie was przerażający strach i ból.

Jeżeli Mnie kochacie, musicie mieć oczy otwarte i skrupulatnie czytać Moje wskazówki. Jeżeli nie dacie posłuchu tym Moim, przekazywanym wam za przyczyną Miłości Bożej ostrzeżeniom, to odrzucicie Prawdę. Tylko Prawda może was ocalić. Prawda jest jak tlen, który jest wam potrzebny, aby podtrzymać życie waszej duszy. Bez Prawdy nie ujrzycie Mnie wyraźnie ani nie będziecie w stanie dokonać prawidłowych wyborów. Pamiętajcie, Ja jestem Prawdą. Beze Mnie nie macie życia.

Wasz Jezus

Znaki wam wszystkim zostaną ukazane oraz wydarzą się cuda

wtorek, 5 marca 2013, godz. 15.30

Moja wielce umiłowana córko, oby nikt nie przeoczył zmian, które wybuchną na całym świecie, gdyż wszystko, co w Księdze Objawienia jest przepowiedziane, będzie miało miejsce. Wiele z tych wydarzeń będzie się różnić się od tego, w jaki sposób ludzie interpretują tajemnice, które zostały ujawnione Janowi Ewangeliście. A jednak nabiorą one sensu, kiedy dostrzeżecie w nich to, czym one są.

Skomplikowany, ale starannie opracowany plan antychrysta został sprytnie zredagowany przy udziale wielu ludzi, włącznie z politykami światowej sławy, którym do chwili obecnej nie udało się rozpoznać zła, jakie w tym planie jest zawarte.

W różnych państwach zostały założone liczne ośrodki, skąd planowane jest podporządkowanie sobie wielu krajów. Ich działania zostały jednak przyhamowane za sprawą modlitw dusz wybranych oraz tych z was, którzy odmawiają Moje Krucjaty Modlitwy.

Wasze modlitwy zawsze będą słyszane w Niebie, musicie więc nadal żarliwie się modlić, aby złagodzić tę szkodliwą działalność bestii, która nigdy nie zwycięży tej bitwy o dusze, ponieważ jej dni są policzone.

Nie jest Moim pragnieniem, aby was zastraszyć, lecz aby was przygotować. Obecnie udzielam specjalnych mocy i łask tym wszystkim, którzy spełniają Moje życzenie, aby odmawiać Krucjaty Modlitwy. Znaki wam wszystkim zostaną ukazane oraz wydarzą się cuda.

Będzie wzbierała w was Moja Moc, podczas gdy będę was wiódł Moją Ścieżką ku ocaleniu ludzkości.

Wasz Jezus