Dzienne archiwum: 15 marca 2013

Bóg Ojciec: Wrze teraz walka pomiędzy Moją Hierarchią a państwem bestii

wtorek, 12 marca 2013, godz. 14.38

Moja najdroższa córko, Niebiosa płaczą z boleści w tym straszliwym dniu, przepowiedzianym tak bardzo dawno temu.

Cała ludzkość stanie teraz wobec największego ze wszystkich oszustw, dokonanego przez bestię.

Łzy Mojego Syna, którego śmierć na Krzyżu dała Moim dzieciom wolność, wylewane są obecnie, w tym czasie gehenny, na cały świat.

Mój Gniew jest na razie przyhamowany, ale Moja Furia jest wielka. Bardzo szybko oszustwo stanie się wyraźne dla tych wszystkich wyznaczonych przez Mojego Syna, aby prowadzili Jego owczarnię na ziemi.

Wrze teraz walka pomiędzy Moją Hierarchią a państwem bestii. To będzie bolesne, ale wkrótce kara — która nastąpi po okresie tych nikczemnych prześladowań, zaplanowanych zgodnie ze spiskiem bestii i jej kohorty — zgładzi tę gangrenę.

Za wzywam wszystkie Moje dzieci, aby zwróciły się do Mojego Syna i położyły w Nim w tym czasie całe swoje zaufanie.

Bądźcie odważne, Moje maleństwa, gdyż ten ból potrwa krótko. Ci, którzy podażą za bestią i fałszywym prorokiem, otrzymają wewnętrzny wgląd z Mocy Mej Dłoni — aby ich zawrócić z powrotem do Serca Mojego Syna. Jeżeli odrzucą oni ten Dar, są wówczas zgubieni i będą cierpieć te same męczarnie, które czekają oszusta, który zostanie wrzucony do czeluści na wieczność.

Koronacja fałszywego proroka będzie celebrowana wszędzie przez Masońskie organizacje, które planują ostatnie etapy prześladowań wszystkich Moich dzieci.

Ci, którzy będą celebrować z nim, a którzy nie będą tego świadomi, z czasem odczują nawet więcej bólu niż ci, którzy już znają Prawdę.

To musi się wydarzyć, ale wyczekujcie teraz z odwagą i nadzieją objawienia się Chwalebnego Panowania Mojego Syna.

Musicie nieustannie ślubować swoją wierność Mojemu umiłowanemu Synowi i odmówić przyjęcia kłamstw. Jeżeli kiedykolwiek zostaniecie poproszeni o uczestnictwo w nowej Mszy, to wiedzcie, że będzie ona największym przekleństwem, jakim szatan kiedykolwiek posłużył się przeciwko Moim dzieciom.

Wiedzcie, że Niebo was poprowadzi, a gdy przyjmiecie ból z godnością, pomożecie Mojemu Synowi spełnić ostateczne przymierze.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Matka Zbawienia: Grupy Modlitewne Krucjaty ocalą miliardy dusz

niedziela, 10 marca 2013, 18.00

Moja wielce umiłowana córko, będziesz się czuć jeszcze bardziej samotna i odizolowana, kiedy Święte Słowo Boga będzie grzmieć, aby ostrzec ludzkość o potrzebie przygotowania swoich dusz.

Dzieci, właśnie teraz trzeba prosić Mojego umiłowanego Syna, aby podtrzymał waszą odwagę podczas tych mrocznych dni, miesięcy i lat, które leżą przed wami. Musicie radować się z powodu tak wielu dusz natchnionych przez Ducha Świętego, które odpowiedziały na wezwanie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. On kocha was wszystkich tak bardzo, że przynosi do Mnie, Jego umiłowanej Matki, łzy radości. To, jak On rozciągnie Swoje Miłosierdzie, znajduje się poza waszymi możliwościami pojmowania; a przyciągnie On blisko Swojego Serca nawet tych, którzy mają Go w pogardzie.

To nie potrwa już długo, zanim nie nastąpi Jego Drugie Przyjście, a więc musicie oddawać Chwałę Bogu. Aby się przygotować, musicie przystępować do Sakramentu Spowiedzi tak często, jak tylko możliwe, i kontynuować modlitwę za dusze.

Bóg jest Wszechmogący i Jego Chwała będzie teraz w pełni zrozumiana — kiedy staniecie się świadkami Jego Drugiego Przyjścia; wy, Jego Reszta Armii, musicie pomóc Mu w Jego planie ratowania ludzkości.

Grupy Modlitewne Krucjaty ocalą miliardy dusz i dlatego musicie się rozszerzać i pomnażać. Łaska Boża wylewa się na wszystkie z Jego Dzieci, które uczestniczą w tych grupach modlitewnych. Staną się one zbroją, która osłoni ludzkość od prześladowań, zaplanowanych przez antychrysta.

Nigdy się, dzieci, nie poddawajcie. Pozostańcie w stanie Łaski przez cały czas i podążajcie nadal za wskazówkami Mojego Syna. On was nigdy nie [...], tak wielka jest Jego Miłość do was.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia