Matka Zbawienia: Odmawiajcie Mój Różaniec za tych wszystkich, którzy sprawują w Rzymie rządy

piątek, 15 marca 2013, godz. 22.30

Moje drogie dziecko, oto czas wielkiej boleści, nie tylko dla ciebie, ale dla wszystkich tych, którzy kochają Mojego Syna.

Muszę usilnie podkreślić, drogie dzieci, abyście, przez wzgląd na Mojego Syna, pozostały mocne i wierne Świętemu Słowu Bożemu. On, Mój umiłowany Syn, zwiesza Swą Głowę w agonii, kiedy widzi przed sobą zgrozę rozpadającego się Kościoła.

Proszę, módlcie się o nadzieję i odmawiajcie Mój Święty Różaniec każdego dnia za tych wszystkich, którzy sprawują w Rzymie rządy. Musicie modlić się za wszystkich, którzy zarządzają Kościołem Katolickim. Proszę, włączajcie w to człowieka, który siedzi na Tronie Piotra, gdyż wielce są mu potrzebne wasze modlitwy.

Módlcie się, aby przyjął on Prawdę o śmierci Mojego Syna na Krzyżu oraz aby otworzył swoje serce na prośby Mojego Syna o miłosierdzie dla wszystkich Bożych dzieci.

Niezależnie od tego, jak ciężkie są te obecne czasy w Kościele Rzymskokatolickim, zło nie może odnieść i nie odniesie zwycięstwa nad Mocą Bożą.

Moja rola jako Pośredniczki wszelkich Łask wkrótce się wypełni i Mój czas — jako niewiasty, która została wybrana, aby zostać przyobleczoną w promienie słońca* — właśnie nadszedł, abym mogła dopomóc Mojemu Synowi w Jego ostatecznym planie zbawienia.

Drogie Mi są wszystkie Boże dzieci, włącznie z tymi, które przynoszą Mu ogromy wstyd i cierpienie. Módlcie się, aby Moje modlitwy, które zanoszę do Mojego Syna i które Mu w waszym imieniu przedstawiam, pomogły złagodzić cierpienie, które ogarnie  Kościół Katolicki.

Moja miłość, jako Matki wszystkich Bożych dzieci, jest wszechogarniająca i nigdy nie ustanę w Moim dążeniu, aby wam, drogie dzieci, nieść nadzieję.

Wasze modlitwy zostaną usłyszane w Niebie i nigdy nie wolno wam tracić nadziei, gdyż Miłosierdzie Mojego Syna przewyższa to, co jest wam wiadome.

Miłość Boga jest Wszechmogąca. Proście, a otrzymacie wielkie błogosławieństwo, jako że wszystko zostało przyszykowane i stoi w gotowości na ten Wielki Dzień Pański**.

Trwajcie cierpliwie, nie tracąc miłości i zaufania, gdyż wkrótce wszystkie te próby przeminą, a wtedy Nowe Niebo i Nowa Ziemia połączą się w jedno. Oto wszystko, o co powinniście się troszczyć: przygotowanie swojej duszy i tych, którzy najbardziej potrzebują waszych modlitw. Tylko wówczas będziecie w stanie przyjąć Światło Boga i wkroczyć do Nowego Raju na Ziemi.

Zachowajcie pokój i skupcie się wyłącznie na Moim Synu i Jego szczególnym pragnieniu, aby ocalić duszę każdej żywej istoty.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

* Apokalipsa 12,01

** Księga Sofoniasza 1.07; Księga Abdiasza 0,15; Księga Joela 1,15 oraz 2,01 oraz 2,11 oraz 3,04 oraz 4,14; Księga Izajasza 13,06-13,13; Drugi List św. Piotra Apostoła 3,10; Drugi List do Tesaloniczan 2,02; Pierwszy List do Koryntian 3,13; Dzieje Apostolskie 2,20; Apokalipsa 1,10

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.