Dzienne archiwum: 22 marca 2013

Warstwa po warstwie ich złe intencje staną się przejrzyste, kiedy sami zaczną się potykać

wtorek, 19 marca 2013, godz. 22.45

Moja wielce umiłowana córko, w obecnym czasie Moje Święte Słowo rozprzestrzenia się dzięki tym Orędziom na cały świat, tak jak potężny wiatr.

Wielu usłyszy Mój Głos, chcąc tego czy nie chcąc, będzie on bowiem jak grzmot przed burzą. Niektórzy rozpoznają Ducha Świętego, kiedy On ogarnie ich dusze. Na nieszczęście nie wszyscy go rozpoznają, ale Ja mam im to do powiedzenia: Usłyszeliście Mój Głos. Poruszył On wasze dusze, a jednak zamykacie się na Mnie. A zatem odwróciliście się tyłem. Być może Mój głos napędzi wam stracha, może On bowiem okazać się przytłaczający, ale jest jedna rzecz, której na pewno nie uda wam się zignorować — mianowicie Mnie.

Tak potężnym jest Mój Duch Święty, że dotknie On waszych dusz, chcecie tego, czy nie. Wy, którzy uciekacie, ukrywacie się i udajecie, że Ja Jestem nieobecny, powinniście wiedzieć o tym, że nie będziecie w stanie zaprzeczyć Mojej Obecności, niezależnie od tego, jak bardzo byście usiłowali.

Niektórzy z was będą przeciwstawiać się Prawdzie, ponieważ brakuje wam wiary w Moją Obietnicę, oferującą wam życie wieczne. Dla wielu z was będzie to przerażające i będziecie woleli myśleć, że Wielki Dzień Pański za waszego życia nie będzie miał miejsca. I wobec tego zamkniecie wasze oczy, zatkacie wasze uszy i poszukacie ukojenia w innych sprawach.

Bezpieczeństwo, które odczuwacie, próbując znaleźć pokój tam, gdzie może być on znaleziony — będzie krótkotrwałe. Niedługo odmówi się wam Słowa Bożego. Słowa, które przyzwyczailiście się słyszeć, znikną z kazań i z listów biskupów i kardynałów, dostarczanych wam i tym wszystkim, niczego niepodejrzewającym, Moim wyznawcom.

Masońskie sekty przeniknęły Kościół w Rzymie. I nie dajcie się zwieść — może być tylko jeden żyjący papież.

Wielu Moich wyznawców obecnie odrzuci Moje Święte Słowo, odrzuci Prawdę, tak jak to uczynili, podczas kiedy byłem sądzony na ziemi. Ty, Moja córko, zostaniesz odrzucona jako heretyczka, będziesz wyszydzona i wyśmiana. Staniesz się jak cierń w boku fałszywego proroka. Ale już wkrótce wszyscy ujrzą wyrafinowane zabiegi oraz pokątne gesty tych podstępnych oszustów, którzy sprawują rządy z pozycji Mojego Tronu w Rzymie, co równe jest świętokradztwu.

Warstwa po warstwie ich złe intencje staną się przejrzyste, kiedy sami zaczną się potykać, a ci, którzy za Moją przyczyną są pobłogosławieni darem rozpoznania, zdadzą sobie sprawę, co to za obrzydliwość i ulegnie ona rozszyfrowaniu.

Bestia jest obecnie gotowa i tworzy składające się z niektórych światowych przywódców, laickie przymierze, łącząc w nim wszystko, co stoi w sprzeczności z Królestwem Bożym. Demoniczne duchy, które okupują te biedne dusze, ujawnią się — zauważalne dla wszystkich na skutek ich pychy i arogancji widocznej w ich gestach, które będą analizowane i rozważane, aż w końcu tym wszystkim, którzy są pobłogosławieni Darem Rozeznania, przyjdą do głowy odpowiedzi.

Ufajcie Mi. Ufajcie temu Darowi Wiary. Pozwólcie Mi się wesprzeć i być wam przewodnikiem przez tę dżunglę złowrogich kreatur, które chcą pożreć wasze dusze.

Wasz Jezus

Matka Boża: Podział, jaki wprowadzony zostanie na świecie przez Goga i Magoga, dokona rozłamu w rodzinach

poniedziałek, 18 marca 2013, godz. 19.35

Moje dziecko, nigdy nie wolno ci wątpić w wagę tej Misji lub dopuścić do tego, aby kierowane na ciebie ataki odwróciły twoją uwagę od Mojego umiłowanego Syna.

To za sprawą Jego Miłości i Miłosierdzia Mój Syn objawia przed światem plany diabła, które mają na celu porwać dusze, zanim nastąpi koniec czasu. Ten przebiegły plan był obmyślany przez bardzo długi czas i zostanie narzucony Bożym Dzieciom za pomocą sił masońskich, które poprzysięgły wierność diabłu.

Nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości co do proroctw, objawianych poprzez wieki wizjonerom i widzącym przeze Mnie, waszą Matkę. Dzieci, nie wolno wam się bać. Zamiast tego powinniście być pełni nadziei i się radować, gdyż wkrótce nadejdzie czas Nowych Niebios i Nowej Ziemi, a Boże dzieci zostaną wyzwolone od zła, z którym każdy z was spotkał się w przeciągu swojego życia.

Ten czas został przepowiedziany w Księdze Mojego Ojca i z tego powodu musicie przyjąć Prawdę, zawartą w Księdze Objawienia. Jeżeli nie akceptujecie Księgi Objawienia, która przekazana została Janowi, wówczas nie możecie twierdzić, że przyjmujecie resztę Księgi — resztę Najświętszej Biblii.

Większość z tego, co ma jeszcze nadejść, będzie trudne i bolesne, gdyż podział, jaki wprowadzony zostanie na świecie przez Goga i Magoga, dokona rozłamu w rodzinach. Złowrogie knowania i ukartowane przez fałszywego proroka i antychrysta podstępne plany, będą największym oszukaństwem od czasu, kiedy faryzeusze odrzucili Mojego Syna, aby nie dopuścić do przekazania Prawdy Bożym dzieciom. A to zredukowało ilość wyznawców Mojego Syna podczas Jego pobytu na ziemi oraz uniemożliwiło im stanie się chrześcijanami. To samo stanie się prawdą w odniesieniu do tych dwóch, którzy na zewnątrz będą obrazem dobroci, ale którzy sprowadzą wiele Bożych dzieci na manowce. Uczynią oni wielu ślepymi na prawdę, albowiem głęboko sięgające zmiany, które wprowadzą w okresie ich panowania, odizolują ludzi od Praw Bożych.

Bożym dzieciom zostanie powiedziane, że zło jest do przyjęcia oraz że pewne grzechy nie są obraźliwe dla Boga. Ludzie im uwierzą, a w rezultacie — odwrócą się plecami do Boga.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ich władanie było krótkie i aby Prawda zwyciężyła, tak aby kościół Mojego Syna na ziemi pozostał nienaruszony.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia