Dzienne archiwum: 23 marca 2013

Krucjata Modlitwy (102) O podtrzymanie ufności i wiary w Boże Przesłanie dla świata

Krucjata Modlitwy (102) O podtrzymanie ufności i wiary w Boże Przesłanie dla świata

 

Najdroższy Jezu,

kiedy upadam, podnieś mnie.

Kiedy mam wątpliwości, oświeć mnie.

Kiedy jest mi smutno, ukaż mi Twoją Miłość.

Kiedy krytykuję, pomóż mi zachować milczenie.

Kiedy kogoś publicznie osądzam, zapieczętuj moje usta.

Kiedy wypowiadam bluźnierstwa, w Twoim Imieniu, wybaw mnie i zapewnij mi na powrót Twoją ochronę.

Kiedy brak mi odwagi, podaruj mi miecz, którego potrzebuję, aby walczyć i ratować dusze, których pragniesz.

Kiedy przeciwstawiam się Twojej Miłości,  dopomóż mi się Tobie zawierzyć i zrzec się samego siebie na rzecz Twojej przepojonej Miłością troski.

Kiedy zbłądzę, dopomóż mi znaleźć Ścieżkę Prawdy.

Kiedy nie dowierzam Twojemu Słowu, udziel mi odpowiedzi, których poszukuję.

Pomóż mi być cierpliwym, kochającym i życzliwym, także wobec tych, którzy Tobie złorzeczą.

Dopomóż mi przebaczać tym, którzy mnie obrażają, i udziel mi łaski, której potrzebuję, aby iść za Tobą na krańce ziemi. Amen.

Czas rozłamu jest blisko, musicie się więc przygotować

czwartek, 21 marca 2013, godz. 20.00

Moja wielce umiłowana córko, jakże Moje Serce jest złamane z powodu smutku, jaki odczuwają dusze, które znajdują się w stanie zamętu z powodu ucieczki Mojego ostatniego papieża, Mojego umiłowanego Benedykta.

Wy, Moje najdroższe dusze, czujecie się tak zdezorientowane i tak jakoś osamotnione. Odczuwam wasz ból, a wy musicie gorąco się modlić, abym wyciągnął do was Moją Dłoń Miłosierdzia, żeby pocieszyć wasze smutne serca.

Będzie to dla ciebie czas zdrady, Moja córko, gdyż wielu z tych, którzy stali po stronie tej Świętej Misji, odejdzie. Czas, który poświęcasz na Adorację Eucharystyczną, musisz wydłużyć do siedmiu dni w tygodniu, bo  tylko wówczas będziesz w stanie kroczyć samotnie i bez lęku, aby do końca wypełnić zadania, które ci zlecam, a z których wiele będzie nadzwyczajnie trudnymi.

Musicie w tym czasie pozostać silni, wy wszyscy. Nie wolno wam słuchać tych głosów potępienia, które będą was irytować, a które bardzo przybiorą na sile, gdyż nadchodzi  Wielki Tydzień.

Każde oszczerstwo, każde kłamstwo, każdy złośliwy zarzut wobec tych Moich Świętych Orędzi dla świata stanie się waszym krzyżem, który dźwigać będziecie przez następnych  dziesięć dni. Nawet na jeden moment nie pozwoli się wam, Moi wyznawcy, na wytchnienie, na modlitwę czy na rozważenie Mojego Najświętszego Słowa.

Wiedzcie o tym, że bez ochrony, jaką wam daje Święty Różaniec, który musicie codziennie odmawiać, będziecie podatni na wątpliwości, które nie pochodzą ode Mnie.

Czas rozłamu jest blisko, musicie się więc przygotować. Pragnę ofiarować wam szczególną łaskę, aby pomóc wam stawić opór tym prześladowaniom i naciskom, którym zostaniecie poddani, a które będą usiłowały was zachęcić do zdystansowania się od Moich Orędzi. Konieczne będą wielka wiara, zaufanie i stalowe nerwy, aby skupić się na Moim Świętym Słowie, dlatego musicie odmawiać tę Krucjatę Modlitwy, raz dziennie, już od teraz.

Krucjata Modlitwy (102) O podtrzymanie ufności i wiary w Boże Przesłanie dla świata

Najdroższy Jezu,

kiedy upadam, podnieś mnie.

Kiedy mam wątpliwości, oświeć mnie.

Kiedy jest mi smutno, ukaż mi Twoją Miłość.

Kiedy krytykuję, pomóż mi zachować milczenie.

Kiedy kogoś publicznie osądzam, zapieczętuj moje usta.

Kiedy wypowiadam bluźnierstwa, w Twoim Imieniu, wybaw mnie i zapewnij mi na powrót Twoją ochronę.

Kiedy brak mi odwagi, podaruj mi miecz, którego potrzebuję, aby walczyć i ratować dusze, których pragniesz.

Kiedy przeciwstawiam się Twojej Miłości,  dopomóż mi się Tobie zawierzyć i zrzec się samego siebie na rzecz Twojej przepojonej Miłością troski.

Kiedy zbłądzę, dopomóż mi znaleźć Ścieżkę Prawdy.

Kiedy nie dowierzam Twojemu Słowu, udziel mi odpowiedzi, których poszukuję.

Pomóż mi być cierpliwym, kochającym i życzliwym, także  wobec tych, którzy Tobie złorzeczą.

Dopomóż mi przebaczać tym, którzy mnie obrażają, i udziel mi łaski, której potrzebuję, aby iść za Tobą na krańce ziemi. Amen.

Pójdźcie, Moi najdrożsi wyznawcy, i pamiętajcie, że ciąży na was zobowiązanie wobec Mnie, waszego Kościoła i Mojego Nauczania. Wyciągnijcie Miecz Zbawienia i walczcie nim u Mego boku, aby zdobyć każdą pojedynczą duszę dla Mojego Królestwa, włącznie z tymi, którzy przeciwko Mnie grzeszą.

Wasz Jezus

Tak jak ślepy nie może widzieć, tak też i będą w Kościele w Rzymie tacy, którzy, choć mogą widzieć, odmówią uznania Prawdy

środa, 20 marca 2013, godz. 19.15

Moja wielce umiłowana córko, Moje Ukrzyżowanie jest całkiem od nowa przeżywane, a każda Jego część jest związana z czasem wiodącym do Mojego Drugiego Przyjścia.

Teraz, kiedy Moje Ciało — Mój Kościół — przeszedł, z powodu złego ducha, trwające od tak wielu lat biczowanie, dokonuje się obecnie na przywództwie w Moim Kościele Ukoronowanie Cierniem.

Kiedy trzeci cierń przebił Moje Prawe Oko, nie mogłem na nie już widzieć. Tylko Moim drugim Okiem mogłem dostrzec, że Moja Matka przeżywa okrutny ból. Teraz, kiedy Korona Cierniowa przekłuwa Głowę Mojego Kościoła w Rzymie, tylko połowa zaświadczy o Prawdzie przepowiedzianej proroctwami. Druga połowa będzie ślepa i nie zauważy szkód, które zostaną wyrządzone każdej części Mojego Ciała — Mojemu Kościołowi — w każdym narodzie świata.

Tak jak ślepy nie może widzieć, tak też i będą w Kościele w Rzymie tacy, którzy, choć mogą widzieć, odmówią uznania Prawdy. Prawda będzie tak bolesna, że lżej będzie tym wyświęconym Moim sługom obrać łatwą ścieżkę. Tchórze, wybiorą raczej ścieżkę profanacji, zamiast podjąć dla Mnie swój Krzyż. 

Następni będą ci, którzy Mnie kochają, i ów podział nie odstraszy ich od planu, by dopomóc Mi ocalić dusze od pewnej śmierci. Te odważne dusze, napełnione łaską Ducha Ognia, będą walczyć, aby zachować Moje Najświętsze Sakramenty. To będą ci duchowni, którzy będą karmić Moją owczarnię podczas prześladowań. Każda łaska zostanie udzielona takim czystym duszom, oni zaś powiodą Moją resztę armii do Bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi.

Potrzeba wielkiej odwagi, aby przyjąć Słowo proroków Bożych. Słuchać proroków, których Słowa przecinają serca dusz jak miecz obosieczny — to nigdy nie jest rzeczą łatwą. Ich ostrzeżenia są bolesne, kiedy się ich słucha, ale słodkie z powodu owoców, jakie przynoszą; bo kiedy Słowo Boga jest ofiarowywane jako Dar — przynosi Ono zbawienie. Uchwyć się Mojego Świętego Słowa, gdyż Ono jest twoim wybawieniem. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, jesteście chronieni Pieczęć Boga Żywego, i dlatego nigdy nie wolno wam się lękać.

Wasi wrogowie będą was karcić, obrażać i może nawet was prześladować, ale to będę Ja, Jezus Chrystus, Który będę z wami w drodze. Wy — Moi nieliczni wybrani, którzy odpowiedzieliście na Moje Wołanie — w Moich Oczach poprzez swoje cierpienie odkupicie większość ludzkości.

Błogosławię was. Udzielam wam pokoju i siły, abyście podążali za Mną bez lęku w waszych sercach.

Wasz Jezus