Dzienne archiwum: 29 marca 2013

Zagrożenie dla Istnienia Świętej Eucharystii uwidoczni się przed wami

czwartek, 28 marca 2013, godz. 21.30

Moja wielce umiłowana córko, obecnie już rozumiesz, jak bardzo ta Misja jest znienawidzona przez diabła. Mimo tego musisz się wznieść ponad te okrutne utrudnienia, jakie są przed tobą spiętrzane, aby spowolnić Moje Dzieło.

Zagrożenie dla Istnienia Świętej Eucharystii uwidoczni się przed wami za sprawą arogancji tych w łonie Mojego Kościoła, których plan, aby zmienić Prawdę, jest na dobre w toku.

To nie ma znaczenia, że tak wielu pośród was szydzi z tej Misji, przygotowującej dusze na ten Wielki Dzień. Z czasem będziecie wiedzieć, że to rzeczywiście jestem Ja, Jezus Chrystus, Który przychodzi do was, aby wam służyć.

Ja Jestem waszym Mistrzem i waszym Sługą. Wy, Moi wyświęceni słudzy, musicie pamiętać o waszej roli i nigdy o niej nie zapominać. Jako słudzy nie możecie być zarazem mistrzami. Bo jeżeli wy jesteście mistrzem, to nie możecie Mi służyć. Wielu z was w łonie Mojego Kościoła zapomniało, czego zostaliście nauczeni. Zapomnieliście Słowa Bożego.

Moją Obietnicą jest zapewnienie wam Pokarmu Życia — Mojego Ciała i Krwi — a jednak wy znowu Mnie zdradzicie. Uczynicie to, usuwając Świętą Eucharystię ze Świątyni Boga i zastępując ją trupem. Ta podmiana będzie subtelna i trochę to potrwa, zanim wy sami odkryjecie złowrogi mechanizm, który zostanie potajemnie wprowadzony.

Ponieważ Moje Ciało podtrzymuje was poprzez Świętą Eucharystię, śmierć Mojego Ciała — Mojego Kościoła — przyniesie śmierć tym duszom, które Mnie porzucą.

Czas tej obrzydliwości jest bardzo blisko. Czas na wybór pomiędzy Moją Ścieżką a tą ścieżką fałszywego proroka już prawie dla was nastał. Uważajcie teraz, kiedy Prawda zostanie wypaczona przez oszusta. Zobaczcie, jak on sam siebie wywyższy, podpierając się na Mnie, ale jak odmówi kroczenia ścieżką Prawdy jako sługa Boży.

Wasz Jezus

Największym przerażeniem, jakiego doświadczyłem, będąc w Ogrodzie Oliwnym, była plaga grzechu u końca czasów

poniedziałek, 25 marca 2013, godz. 14.50

Moja wielce umiłowana córko, największym przerażeniem, jakiego doświadczyłem, będąc w Ogrodzie Oliwnym, była plaga grzechu u końca czasów. W wizji, ukazanej Mi przez szatana, ujrzałem odejście śmiertelnego człowieka od Praw Bożych. On, diabeł, pokazał mi straszne wizje; kusił Mnie każdym z powodów, dla których powinienem zignorować Wolę Mojego Ojca. On, chcąc zadać mi torturę, zademonstrował Mi władzę, jaką nadal będzie posiadał, pomimo Mojej Śmierci na Krzyżu.

Zostało Mi pokazane ostateczne zniszczenie Mojego Kościoła na ziemi; przechwycenie w nim władzy przez sekty masońskie; niemoralność człowieka; brak poczucia wstydu ze strony dzieci Bożych, gdy zaangażują się one w ohydne grzechy ciała; mord niewinnych i popadnięcie w błąd tych, którzy twierdzą, że przemawiają w Moim Imieniu.

Tak potężnym jest szatan, że zasiał on w Moim umyśle wątpliwości co do tego, czy Ja jestem Synem Człowieczym. Ja — w Mojej Boskości — nie mogłem ulec grzechowi, ale mówię wam to dlatego, aby ludzkość mogła zrozumieć, w jaki sposób diabeł może was zwodzić, aby was ode Mnie odwrócić.

Szatan nie eksponuje zła w jak najbardziej widoczny sposób. Przeciwnie, on ubiera zło w dobro. Jest on podstępny i może tak oszukać nawet najświętszych pośród was, że oni uwierzą, iż kłamstwo jest Prawdą.

Kiedy ludzie porzucają Moje Nauczanie, wiążą się z grzechem dobrowolnie i od serca go pożądają. Bez kierownictwa nie będą oni nigdy mogli wytrwać w stanie łaski. A ponieważ Moje Imię jest zmiatane z powierzchni ziemi — człowiek nie będzie w stanie odnaleźć Boga.

Nie ma znaczenia, ścieżką której religii podążacie, bo i tak jedyna droga do Boga wiedzie przeze Mnie, Jego jedynego Syna. To Ja, dzięki Mojej Śmierci na Krzyżu, uratowałem was od ogni piekła — każdego mężczyznę, kobietę i dziecko spośród obecnie żyjących na świecie. Jeżeli tego nie zaakceptujecie, nie możecie wkroczyć w Bramy Raju. To tylko przez Syna możecie być przedstawieni Ojcu. Odrzućcie Mnie, Jezusa Chrystusa, a odrzucicie wasze zbawienie.

Jakże mało nauczyliście się na temat grzechu i o tym, jak oddziela on was od Boga. Rozprzestrzenianie się grzechu nigdy jeszcze nie było tak nieokiełzane — od czasu kiedy Bóg stworzył ziemię. Wy, grzesznicy, osiągnęliście nowe dno, co napawa Mnie odrazą. Przyprawiliście nawet maluczkich, których powierzono waszej opiece, o to, że zachowują się jak demony. Brakuje wam miłosierdzia, miłości i współczucia dla innych, a jednak wielu z was wystawia na pokaz swoje akty wiary, aby ujrzał je i podziwiał świat. Tak samo jak faryzeusze, którzy dyktowali Prawa Boże, ale sami ich nie zachowywali, ani też nie przejawiali pokory — także ci z was, którzy twierdzą, że przychodzą w Moim Imieniu, popadli w grzech pychy.

Tak wiele musicie jeszcze się dowiedzieć o Moim Głosie i Moim Nauczaniu, na które nadal jesteście głusi. Są także i tacy, którzy cały swój czas spędzają na tym, aby głosić swoją wiedzę o Bogu, twierdząc, że znają proroctwa, które dopiero mają zostać objawione, ale którzy nic nie wiedzą. Gdyby zatem nie Moje Wielkie Miłosierdzie, nie bylibyście godni wejścia do Mego Królestwa.

Nadszedł czas dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że prowadzą Boże dzieci po ścieżkach Pańskich, aby błagali Mnie, Jezusa Chrystusa, o Dar Pokory. Nadszedł dla was czas, abyście posłuchali Prawdy, gdy jest wam przekazywana, gdyż nie pozostało wam wiele czasu, aby odkupić się w Moich Oczach.

Wasz Jezus

Moją Misją nie jest danie wam nowej Biblii, gdyż to byłoby niemożliwe, ponieważ Księga Mojego Ojca zawiera całą Prawdę

niedziela, 24 marca 2013, godz. 18.06

Moja wielce umiłowana córko, kiedy ci, którzy Mnie kochają, pytają cię, co jest celem twojej Misji, twoja odpowiedź musi brzmieć: Ratowanie waszych dusz. Kiedy jesteś wyszydzana, wyśmiewana i stawiane ci jest pytanie, co daje ci prawo głoszenia Słowa Bożego — odpowiedzią jest: to, aby Jezus mógł ocalić wasze dusze. A kiedy ci, którzy właśnie głoszą Moje Święte Słowo i którzy naśladują Moje Nauczanie, oskarżają cię o herezję — wówczas odpowiedź dla nich jest następująca: Wy, którzy jesteście wierni Chrystusowi, czy wy nie myślicie, że także wy jesteście grzesznikami w Oczach Bożych? Czyż i wy nie chcecie ocalić waszych dusz?

Grzech zawsze będzie stał pomiędzy wami a Bogiem. Każda jedna dusza, nie wyłączając duszy najbardziej zatwardziałego grzesznika oraz tych, którzy są duszami wybranymi, nigdy nie będzie wolna od grzechu, dopóki Ja nie powrócę. Możecie zostać wybawieni — za każdym razem, kiedy wyznajcie wasze grzechy — ale wasza dusza pozostanie oczyszczona tylko poprzez krótki czas.

Niech wam się nigdy nie wydaje, że nie jest wam potrzebny Pokarm Życia. Moje Światło przyciąga was teraz do Mnie poprzez tę bardzo szczególną Misję. Udzielam wam wspaniałych błogosławieństw i szczególnych łask, kiedy odpowiadacie na Moje wezwanie, gdy Ja was tak przywołuję w kierunku Mojego Nowego Królestwa — Mojego Nowego Raju.

Być może myślicie, że Bóg nie potrzebowałby wysyłać kolejnego proroka, że po Mojej śmierci na Krzyżu ludzkość została uwolniona od odbierającego dech uścisku szatana, że została wam już przekazana Prawda poprzez Moje Nauczanie oraz że Prawda jest zawarta w Księdze Mojego Ojca, najświętszej Biblii. I będziecie mieli rację, ale tylko pod tym względem. Istnieje jednak jeszcze coś więcej, o czym musicie się dowiedzieć, gdyż proroctwa zawarte w Księdze Objawienia nie są wam znane. Zostało wam w niej przekazane tylko podsumowanie — a jednak wielu z was odmawia uznania jej zawartości. Z pogardą odrzucacie Księgą Objawienia i nie przejawiacie ochoty, aby ją zrozumieć.

Moją Misją nie jest danie wam nowej Biblii, gdyż to byłoby niemożliwe, ponieważ Księga Mojego Ojca zawiera całą Prawdę. Moim Zadaniem — w tym świecie, który popadł w pogaństwo — jest wam, z jednej strony, przypomnieć o Prawdzie, a z drugiej, Moim Pragnieniem jest przygotowanie waszych dusz na czas Mojego Drugiego Przyjścia.

Wielu z was twierdzi, że oddaje Mi cześć, ale wielu odeszło od Prawdy. Wielu nie wierzy w istnienie szatana czy w istnienie piekła i w rezultacie nie traktuje grzechu na poważnie. Z powodu tolerancji dla grzechu zostaliście wprowadzeni w ciężki błąd. Teraz zaś, we wszystkich Chrześcijańskich Kościołach, przejaw swój znajdą najpoważniejsze błędy, gdy grzech zostanie wyrzucony za burtę. Poprowadzeni zostaniecie ku doktrynie oszustwa. Taki jest bowiem podstępny plan diabła, aby was Mi odebrać.

Z powodu Mojej Boskiej Obecności — ponieważ Moje Ciało i Moja Krew znajdują się w każdym Tabernakulum świata — byliście  w stanie walczyć z grzechem. Ale teraz, kiedy plan, aby usunąć Świętą Eucharystię, jest w toku — staniecie się bezsilni.

Właśnie dlatego odsłaniam przed wami Prawdę o tym, co dopiero ma nadejść, abym was mógł przygotować. To tylko dlatego, że was Kocham, wołam do was obecnie.

Kiedy błędy zostaną zdemaskowane, zdacie sobie sprawę, jak wiele jeszcze do nauczenia się macie i jak pycha wstrzymała was od przyjęcia Mojej Miłosiernej Dłoni, oraz jak jesteście — beze Mnie — niczym.

Wasz Jezus