Moją Misją nie jest danie wam nowej Biblii, gdyż to byłoby niemożliwe, ponieważ Księga Mojego Ojca zawiera całą Prawdę

niedziela, 24 marca 2013, godz. 18.06

Moja wielce umiłowana córko, kiedy ci, którzy Mnie kochają, pytają cię, co jest celem twojej Misji, twoja odpowiedź musi brzmieć: Ratowanie waszych dusz. Kiedy jesteś wyszydzana, wyśmiewana i stawiane ci jest pytanie, co daje ci prawo głoszenia Słowa Bożego — odpowiedzią jest: to, aby Jezus mógł ocalić wasze dusze. A kiedy ci, którzy właśnie głoszą Moje Święte Słowo i którzy naśladują Moje Nauczanie, oskarżają cię o herezję — wówczas odpowiedź dla nich jest następująca: Wy, którzy jesteście wierni Chrystusowi, czy wy nie myślicie, że także wy jesteście grzesznikami w Oczach Bożych? Czyż i wy nie chcecie ocalić waszych dusz?

Grzech zawsze będzie stał pomiędzy wami a Bogiem. Każda jedna dusza, nie wyłączając duszy najbardziej zatwardziałego grzesznika oraz tych, którzy są duszami wybranymi, nigdy nie będzie wolna od grzechu, dopóki Ja nie powrócę. Możecie zostać wybawieni — za każdym razem, kiedy wyznajcie wasze grzechy — ale wasza dusza pozostanie oczyszczona tylko poprzez krótki czas.

Niech wam się nigdy nie wydaje, że nie jest wam potrzebny Pokarm Życia. Moje Światło przyciąga was teraz do Mnie poprzez tę bardzo szczególną Misję. Udzielam wam wspaniałych błogosławieństw i szczególnych łask, kiedy odpowiadacie na Moje wezwanie, gdy Ja was tak przywołuję w kierunku Mojego Nowego Królestwa — Mojego Nowego Raju.

Być może myślicie, że Bóg nie potrzebowałby wysyłać kolejnego proroka, że po Mojej śmierci na Krzyżu ludzkość została uwolniona od odbierającego dech uścisku szatana, że została wam już przekazana Prawda poprzez Moje Nauczanie oraz że Prawda jest zawarta w Księdze Mojego Ojca, najświętszej Biblii. I będziecie mieli rację, ale tylko pod tym względem. Istnieje jednak jeszcze coś więcej, o czym musicie się dowiedzieć, gdyż proroctwa zawarte w Księdze Objawienia nie są wam znane. Zostało wam w niej przekazane tylko podsumowanie — a jednak wielu z was odmawia uznania jej zawartości. Z pogardą odrzucacie Księgą Objawienia i nie przejawiacie ochoty, aby ją zrozumieć.

Moją Misją nie jest danie wam nowej Biblii, gdyż to byłoby niemożliwe, ponieważ Księga Mojego Ojca zawiera całą Prawdę. Moim Zadaniem — w tym świecie, który popadł w pogaństwo — jest wam, z jednej strony, przypomnieć o Prawdzie, a z drugiej, Moim Pragnieniem jest przygotowanie waszych dusz na czas Mojego Drugiego Przyjścia.

Wielu z was twierdzi, że oddaje Mi cześć, ale wielu odeszło od Prawdy. Wielu nie wierzy w istnienie szatana czy w istnienie piekła i w rezultacie nie traktuje grzechu na poważnie. Z powodu tolerancji dla grzechu zostaliście wprowadzeni w ciężki błąd. Teraz zaś, we wszystkich Chrześcijańskich Kościołach, przejaw swój znajdą najpoważniejsze błędy, gdy grzech zostanie wyrzucony za burtę. Poprowadzeni zostaniecie ku doktrynie oszustwa. Taki jest bowiem podstępny plan diabła, aby was Mi odebrać.

Z powodu Mojej Boskiej Obecności — ponieważ Moje Ciało i Moja Krew znajdują się w każdym Tabernakulum świata — byliście  w stanie walczyć z grzechem. Ale teraz, kiedy plan, aby usunąć Świętą Eucharystię, jest w toku — staniecie się bezsilni.

Właśnie dlatego odsłaniam przed wami Prawdę o tym, co dopiero ma nadejść, abym was mógł przygotować. To tylko dlatego, że was Kocham, wołam do was obecnie.

Kiedy błędy zostaną zdemaskowane, zdacie sobie sprawę, jak wiele jeszcze do nauczenia się macie i jak pycha wstrzymała was od przyjęcia Mojej Miłosiernej Dłoni, oraz jak jesteście — beze Mnie — niczym.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.