Dzienne archiwum: 30 marca 2013

Nie do Moich stóp oni upadną. To nie Moje stopy ucałują, ale stopy tych, którzy są Moimi sługami, Moimi wyznawcami, Moimi grzesznikami

piątek, 29 marca 2013, godz. 19.00

Trzecie orędzie Wielkiego Piątku

Moja wielce umiłowana córko, kiedy Judasz Iskariota Mnie zdradzał, ujął Moją Głowę i ucałował Mnie w policzek. Gdy ci, którzy przewodzą w Moim Kościele, twierdzą, że Mnie kochają, a następnie Mnie zdradzają, wówczas wyraźny dla was się staje ich pocałunek zdrady.

Nie do Moich stóp oni upadną. To nie Moje stopy ucałują, ale stopy tych, którzy są Moimi sługami, Moimi wyznawcami, Moimi grzesznikami.

Okazywanie zainteresowania potrzebom swoich bliźnich jest rzeczą godną podziwu. Ale kiedy lansuje się dobro potrzeb cielesnych człowieka ponad ich potrzeby duchowe, to nie Mnie, Jezusa Chrystusa, się naśladuje.

Humanizm to nie jest Chrześcijaństwo. Być chrześcijaninem oznacza powierzyć wszystko Mnie, oznacza pełną pokory rezygnację z siebie samego u Moich Stóp. Oznacza to danie Mi zezwolenia, abym was prowadził. Oznacza to posłuszeństwo wobec Moich Praw i czynienie wszystkiego, co tylko możliwe, aby ukazać przykład Mojej Miłości dla was wszystkich. Dzisiaj zostałem zdradzony.

Nie możecie już być ani nie będziecie oszukiwani, bo gdy tym razem Dom Boży zostanie zaatakowany od wewnątrz, nic innego, jak tylko bałagan, będzie tego skutkiem. Musicie podjąć swój Krzyż i Mnie naśladować, gdyż wkrótce przewiąże się wam oczy przepaską, a wy potkniecie się i upadniecie w ciemnościach.

Bez Światła Bożego nie będziecie w stanie widzieć.

Wasz Jezus

Wkrótce Mój Umiłowany Papież Benedykt pokieruje Bożymi dziećmi ze swojego miejsca wygnania

piątek, 29 marca 2013, godz. 8.45

Drugie Orędzie Wielkiego Piątku

Moja wielce umiłowana córko, w dniu dzisiejszym dokona się wydarzenie historyczne. Kiedy Moja Pasja będzie rozpamiętywana, będzie ona w rzeczywistości reprezentować Ukrzyżowanie Kościoła Katolickiego.

W dniach poprzedzających zdradę, jaka miała miejsce w Czasie Mojego pobytu na ziemi, kapłani tamtego okresu walczyli wszelkimi metodami, jakie były im dostępne, próbując wykazać, że byłem winny popełnienia herezji.

Wzięli to, czego nauczałem — Słowo Boże — i Je zniekształcili. Pogłoski, które następnie rozpowszechniali, zawierały kłamstwa; powiedzieli też, że próbowałem odciągać ludzi od Prawdziwego Nauczania Kościoła. Nauczali w Świątyniach, przestrzegając ludzi, żeby trzymali się ode Mnie z daleka, gdyż się obawiali, że obrażą arcykapłanów. Zostali ostrzeżeni, że jeżeli będą nadal rozprzestrzeniać Moje Orędzia, zostaną wygnani z Świętej Świątyni niczym trędowaci. W niektórych przypadkach Moim uczniom zostało powiedziane, że zostaną poddani karze cielesnej i że zostaną aresztowani.

Podczas gdy tak bluźnili przeciwko Duchowi Świętemu, zaprzeczając, że Ja mówię Prawdę, i twierdząc, że Moje Słowo pochodzi od szatana — jednocześnie nadal oddawali cześć Bogu w Świątyniach. Odziani w królewskie szaty, walczyli o swoje miejsca przy ołtarzu w Świątyni. Wszyscy słudzy niższego stanu musieli stać godzinami, podczas gdy oni siedzieli w fotelach, które zostały zaprojektowane dla Królów. Ołtarz był tak pełen kościelnych przywódców, że zwykli ludzie byli zdezorientowani. Powinnością tych ostatnich było składanie hołdu Bogu, co objawiało się w przymusie czczenia najwyższych rangą sług Bożych. Arcykapłani żądali szacunku od tych, którzy uczęszczali do Świątyni. Na zewnątrz okazywali miłość i pokorę, których od nich oczekiwano, przy tym jednak odziewali się i zachowywali w Domu Mojego Ojca jak panicze, a nie jak sługi, którymi powinni byli być.

Ludzie obawiali się urazić faryzeuszy, i przez to bali się Mnie naśladować. Kapłani byli zastraszani i ostrzegani, że jeżeli nie powstrzymają się od rozpowszechniania Mojego Słowa, to zostaną odarci ze swoich tytułów. Zwykli ludzie wiedzieli, że jeżeli zostaną złapani na szerzeniu Mojego Nauczania, ich własny los będzie znacznie gorszy.

Ukrzyżowanie Mojego Ciała na ziemi wypełniło pierwszą część Przymierza z Moim Ojcem, aby ocalić ludzkość.

Ukrzyżowanie Mojego Mistycznego Ciała — Mojego Kościoła na Ziemi —  rozpoczyna się dzisiaj, co jest początkiem ostatecznego prześladowania, kiedy to masoński plan, aby pohańbić Mój Dom, stanie się obecnie łatwy do przejrzenia dla wszystkich, którzy znają Prawdę.

Historia się obecnie powtórzy, ale Prawda nie zostanie zablokowana. Ci, którzy się Mnie wyprą, z czasem do Mnie powrócą. Ci, którzy wiedzą, że obecnie wypełniają się proroctwa, że Mój Kościół będzie ostatecznym celem, aby usunąć ze świata wszelkie pozostawione  przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, ślady — będą podążać za Mną w Mojej Reszcie armii. Pozostaną oni wierni Mojemu Nauczaniu do końca czasów.

Nikt nie może powstrzymać rozprzestrzeniania się Prawdziwego Słowa Bożego. Nikt. Rządy w Domu Piotra będą krótkotrwałe i wkrótce Mój Umiłowany Papież Benedykt pokieruje Bożymi dziećmi ze swojego miejsca wygnania. A Piotr, Mój Apostoł, założyciel Mojego Kościoła na ziemi, poprowadzi go w tych ostatnich, trudnych dniach, kiedy Mój Kościół walczy o swoje Przetrwanie.

Wasz Jezus

Dzisiaj Mój Kościół na ziemi zostanie Ukrzyżowany. Dzień dzisiejszy naznacza początek zmian

piątek, 29 marca 2013, godz. 00.15

Wielki Piątek

Moja wielce umiłowana córko, dzisiaj Mój Kościół na ziemi zostanie Ukrzyżowany.

Dzień dzisiejszy naznacza początek zmian, które będą gwałtowne i które spowodują zmianę oblicza Kościoła Katolickiego na świecie.

W jej wyniku nastąpi scalenie wszystkich doktryn, co się uwidoczni w każdym z możliwych znaków, które będą publicznie i z rozmysłem demonstrowane, aby dać świadectwo, jakim jest to powszechnym dobrem.

Bądźcie teraz szczególnie czujni, gdyż wszystko, co wam powiedziałem, wyjdzie na jaw. Apeluję do was wszystkich, abyście odmówili przyjęcia tej ohydnej prawdy, gdy zarazem będziecie zmuszani do przełknięcia kłamstwa.

Wy, Moi wyznawcy, musicie chronić Moje Sakramenty i zachować czujność. Zaś wy, Moi wyświęceni słudzy, wkrótce zostaniecie wystawieni na próbę, gdy Moja Boskość zostanie zakwestionowana. Boże Prawa zostaną zaadaptowane, ale gdy tylko Moja Święta Eucharystia ulegnie zmanipulowaniu, Boża Dłoń upadnie z taką mocą, że będziecie natychmiast wiedzieć, że te Orędzia pochodzą z Nieba. 

Moja Boleść stanie się waszą boleścią. Wasz smutek, jako że znacie Prawdę, uniemożliwi wam, abyście zaakceptowali te świętokradztwa, przyjęcie których zostanie wam zalecone.

Nawet jeżeli nie akceptujecie Mojej prorokini i Słów, które jej przekazuję, pozostawię wam jeszcze czas. Albowiem bardzo szybko zostaniecie poproszeni przez waszych przełożonych o odnowienie waszych ślubów. Zostaniecie poproszeni o ślubowanie waszego życia poprzez złożenie przysięgi na rzecz praw rządzących pogaństwem. Jeżeli to uczynicie, dostaniecie się pod wpływ diabła i będziecie walczyć z Bogiem.

Musicie wytrwać i pozostać Mi wierni, i musicie Mnie nieustannie błagać o przewodnictwo, gdyż człowiek, który zasiada na Tronie Piotra — ten, który odmawia pójścia w jego ślady i noszenia jego sandałów — obróci wniwecz waszą wierność Bogu.

Kiedy teraz staniecie się świadkami Ukrzyżowania Mojego Kościoła na ziemi, powołam was do głoszenia Prawdy Bożej. Moje wołanie będzie nadal trwało, aby was chronić. Sprawię, że Mój Kościół — ci, którzy pozostaną przy Moim Nauczaniu, Moich Sakramentach i Słowie Bożym — będzie żył za sprawą tej reszty, która nigdy Mnie nie opuści.

Znajdą się pomiędzy wami tacy, którzy Mnie dzisiaj zdradzą. Inni pośród was już wkrótce potępią Moje Sakramenty, gdyż okażecie się zbyt słabi, aby bronić Słowa Bożego. Ci z was, którzy już podejrzewają, jak wygląda prawda, i którzy próbują szerzyć Moje Słowo, będą cierpieć, gdyż nie będą mieć odwagi, aby stanąć w obronie Prawdy. A jednak pozostaniecie nadal Mi wierni, ponieważ wiecie, że nie potraficie żyć bez Mojej Miłości.

Słuchajcie Mojego Głosu. Wesprzyjcie na Mnie wasze utrudzone głowy i pozwólcie, abym oplótł was Moimi Ramionami. Zawsze będę was chronił.

Wasz Jezus