Wkrótce Mój Umiłowany Papież Benedykt pokieruje Bożymi dziećmi ze swojego miejsca wygnania

piątek, 29 marca 2013, godz. 8.45

Drugie Orędzie Wielkiego Piątku

Moja wielce umiłowana córko, w dniu dzisiejszym dokona się wydarzenie historyczne. Kiedy Moja Pasja będzie rozpamiętywana, będzie ona w rzeczywistości reprezentować Ukrzyżowanie Kościoła Katolickiego.

W dniach poprzedzających zdradę, jaka miała miejsce w Czasie Mojego pobytu na ziemi, kapłani tamtego okresu walczyli wszelkimi metodami, jakie były im dostępne, próbując wykazać, że byłem winny popełnienia herezji.

Wzięli to, czego nauczałem — Słowo Boże — i Je zniekształcili. Pogłoski, które następnie rozpowszechniali, zawierały kłamstwa; powiedzieli też, że próbowałem odciągać ludzi od Prawdziwego Nauczania Kościoła. Nauczali w Świątyniach, przestrzegając ludzi, żeby trzymali się ode Mnie z daleka, gdyż się obawiali, że obrażą arcykapłanów. Zostali ostrzeżeni, że jeżeli będą nadal rozprzestrzeniać Moje Orędzia, zostaną wygnani z Świętej Świątyni niczym trędowaci. W niektórych przypadkach Moim uczniom zostało powiedziane, że zostaną poddani karze cielesnej i że zostaną aresztowani.

Podczas gdy tak bluźnili przeciwko Duchowi Świętemu, zaprzeczając, że Ja mówię Prawdę, i twierdząc, że Moje Słowo pochodzi od szatana — jednocześnie nadal oddawali cześć Bogu w Świątyniach. Odziani w królewskie szaty, walczyli o swoje miejsca przy ołtarzu w Świątyni. Wszyscy słudzy niższego stanu musieli stać godzinami, podczas gdy oni siedzieli w fotelach, które zostały zaprojektowane dla Królów. Ołtarz był tak pełen kościelnych przywódców, że zwykli ludzie byli zdezorientowani. Powinnością tych ostatnich było składanie hołdu Bogu, co objawiało się w przymusie czczenia najwyższych rangą sług Bożych. Arcykapłani żądali szacunku od tych, którzy uczęszczali do Świątyni. Na zewnątrz okazywali miłość i pokorę, których od nich oczekiwano, przy tym jednak odziewali się i zachowywali w Domu Mojego Ojca jak panicze, a nie jak sługi, którymi powinni byli być.

Ludzie obawiali się urazić faryzeuszy, i przez to bali się Mnie naśladować. Kapłani byli zastraszani i ostrzegani, że jeżeli nie powstrzymają się od rozpowszechniania Mojego Słowa, to zostaną odarci ze swoich tytułów. Zwykli ludzie wiedzieli, że jeżeli zostaną złapani na szerzeniu Mojego Nauczania, ich własny los będzie znacznie gorszy.

Ukrzyżowanie Mojego Ciała na ziemi wypełniło pierwszą część Przymierza z Moim Ojcem, aby ocalić ludzkość.

Ukrzyżowanie Mojego Mistycznego Ciała — Mojego Kościoła na Ziemi —  rozpoczyna się dzisiaj, co jest początkiem ostatecznego prześladowania, kiedy to masoński plan, aby pohańbić Mój Dom, stanie się obecnie łatwy do przejrzenia dla wszystkich, którzy znają Prawdę.

Historia się obecnie powtórzy, ale Prawda nie zostanie zablokowana. Ci, którzy się Mnie wyprą, z czasem do Mnie powrócą. Ci, którzy wiedzą, że obecnie wypełniają się proroctwa, że Mój Kościół będzie ostatecznym celem, aby usunąć ze świata wszelkie pozostawione  przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, ślady — będą podążać za Mną w Mojej Reszcie armii. Pozostaną oni wierni Mojemu Nauczaniu do końca czasów.

Nikt nie może powstrzymać rozprzestrzeniania się Prawdziwego Słowa Bożego. Nikt. Rządy w Domu Piotra będą krótkotrwałe i wkrótce Mój Umiłowany Papież Benedykt pokieruje Bożymi dziećmi ze swojego miejsca wygnania. A Piotr, Mój Apostoł, założyciel Mojego Kościoła na ziemi, poprowadzi go w tych ostatnich, trudnych dniach, kiedy Mój Kościół walczy o swoje Przetrwanie.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.