Dzienne archiwum: 1 kwietnia 2013

Dzisiaj światu przynoszę wielkie Łaski

niedziela, 31 Marca 2013, godz.18.40

Moja wielce umiłowana córko, dzisiaj światu przynoszę wielkie Łaski, gdyż tak cieszę się z wiary, która trwa pomimo prób i udręk, jakie Boże dzieci muszą obecnie znosić na świecie.

Odnawiam dzisiaj oblicze ziemi i napełniam Moim Duchem Świętym dusze tych, którzy wierzą we Mnie, ich umiłowanego Jezusa Chrystusa, Odkupiciela całej ludzkości. Radujcie się i ignorujcie udręczenie, które rozpętuje szatan. Zamiast tego ukorzcie się przede Mną i złóżcie całe wasze zaufanie w Moim Miłosierdziu, a Ja będę was chronił.

Musicie wiedzieć, że ode Mnie pochodzi Wszelka Moc. Diabeł oraz ci, których on zniewolił, nie posiadają nade Mną władzy. Ale ich wpływ zniszczy wielu tych, którzy będą gotowi przyjąć oszustwo bestii.

Moje Królestwo oczekuje na was w całym jego Chwalebnym Splendorze, a jego czas już prawie nadszedł.

Szerzcie się, Moi Wyznawcy, dołączajcie do grup i głoście Słowo Boże, Prawdę, która jest zawarta w Świętej Biblii. Musicie powrócić teraz do Ewangelii i przypomnieć ludziom ich zawartość, gdyż w nich znajduje się Słowo Boże.

Wiele nowych praw zostanie wprowadzonych w waszych narodach, czyniąc Księgę Mojego Ojca niemożliwą do zdobycia. Nigdy nie wolno wam takich praw przyjąć, ponieważ one Mnie odrzucają. Kiedy nie będziecie mieć dostępu do Mojego Nauczania, wasze dzieci nie będą Mnie znać. A kiedy Moje Nauki, Boże Prawa, zostaną zakazane, wtedy będziecie wiedzieć, że to ręka szatana kieruje waszymi rządami.

Nie możecie dopuścić do tego, abyście byli traktowani jak niewolnicy. Nie wolno wam ulegać takim absurdalnym prawom, które odmawiają  wam waszej wolnej woli. Nigdy nie zapomnijcie, że narodziliście się z darem wolnej woli — Darem od Boga.

Każdy człowiek, który odbiera wam waszą wolną wolę, przeciwstawia się Bogu. Każdy rząd czy naród, który odmawia wam, aby z wolnej woli świadczyć o Bogu — jest kierowany przez szatana. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, zostaliście ubezwłasnowolnieni przez szatańskie wpływy w tych narodach, które kontrolują wasze banki, wasze rządy i wasz dostęp do żywności.

Nadejdzie czas, gdy spowodują oni nawet większe wasze cierpienia niż te obecne, ale nagle i nieoczekiwanie nadejdzie surowa kara, która obezwładni te rządy i ich władze. Interwencja Boża będzie błyskawiczna i one, z tych złych sekt, będą czołgać się na swoich kolanach, wrzeszcząc z przerażenia z powodu tej kary, która spadnie na nich za ich złe postępki.

Wy, Moi drodzy wyznawcy, musicie ufać Mnie i pozostawać silni. Błogosławię was dziś szczególnym Darem — Darem Wytrwałości. Będziecie wiedzieć, że Dar ten został wam przyznany, gdyż wasza cierpliwość stanie się niepojmowalna. Wasza determinacja, aby spełnić Moją Świętą Wolę, zadziwi nawet was samych, a kiedy nadejdzie dla was czas, by otwarcie głosić wasze świadectwo na temat Mojego Drugiego Przyjścia, nie pozostanie w was ani źdźbło lęku. Natomiast Miłość do Mnie ujawni się jako wyjątkowa miłość wobec waszych braci i sióstr. Ujrzycie ich teraz takimi, jakimi oni jawią się w oczach Mojego Ojca — jako maluczcy. Wasze serca nabrzmieją z miłości i to wami wstrząśnie, gdyż zaczniecie odczuwać w waszych sercach miłość nawet do tych wrogów, którzy będą rządzić waszymi narodami z rozkazu bestii.

Ta miłość nawróci dusze tych z nienawiścią w ich sercach. Wasze modlitwy za te dusze wyjednają im zwolnienie od kary, która w przeciwnym wypadku by ich spotkała w dniu, kiedy przyjdę, aby sądzić.

Ten Dar Wytrwałości, który wam dzisiaj przekazuję, ocali dusze, gdyż każdy Dar, jaki Ja przynoszę ma tylko jeden cel, a mianowicie, aby ocalić wszystkie dusze, tak abyśmy się mogli zjednoczyć jako Jedna Święta Rodzina w Nowym Raju na ziemi.

Wasz Jezus

Zmartwychwstanie Mojego umiłowanego Syna jest najdonioślejszym Darem, ponieważ oznacza ono, że życie wieczne może być dane wszystkim Bożym dzieciom

sobota, 30 marca 2013, godz. 20.40

Moje dzieci, Zmartwychwstanie Mojego umiłowanego Syna jest najdonioślejszym Darem, ponieważ oznacza ono, że życie wieczne może być dane wszystkim Bożym dzieciom.

Poprzez powstanie z martwych Mój Syn zniszczył śmierć. Śmierć nie ma żadnej władzy nad wami, jeżeli tego sobie nie życzycie. Życie, które zostało wam dane, wkrótce się zmieni, gdyż będzie istniało tylko Życie w Bogu.

Kiedy Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia się scalą,  będzie istnieć wyłącznie życie wieczne. Nie będzie już więcej śmierci ciała, umysłu i duszy. Nigdy nie powinniście się tego nowego Życia bać, gdyż ono was wyzwoli. Wiele Miłości ogarnie ziemię, już niedługo, rozlewając się dzięki Miłosierdziu Mojego Syna. Ta wielka, wielka łaska będzie kolejnym krokiem podjętym przez Boga, aby wybawić Swoje dzieci od duchowej śmierci. Śmierć ciała przestanie istnieć, kiedy Mój Syn zstąpi wraz z Nową Jerozolimą.

Musicie okazać wiele odwagi podczas trwania tych złych czasów, gdyż te próby wkrótce dobiegną końca. Skupcie się tylko na wspaniałym Życiu, które was oczekuje, i módlcie się, aby wszystkie dusze przyjęły ten Cudowny Dar.

Dusze, które odmówią przyjęcia Prawdy o Życiu Wiecznym, w zamian za to wybiorą wieczne potępienie. Istnieją tylko dwie możliwości, a jednak wiele z tych dusz wierzy, że istnieje także trzecia. Ci, którzy podążają za sektami, utworzonymi mocą diabła, wierzą błędnie w inne mistyczne życie, w którym będzie im przyznana wielka władza. Wierzą oni w fałszywe anioły. Wywyższają fałszywe anioły; i niestety, wiele takich istnieje, ale one nie są aniołami Boga. Pokutują one w kajdanach czeluści piekielnych, a mimo to udało im się oszukać dzieci Boże, i one wierzą, że są to anioły Światła. Jedyne Światło, za jakim musicie iść, jest Światłem Boga — Prawdą.

Królestwo, Nowy Raj, który na was oczekuje, jest tym jedynym obiecanym wam przez Boga, w którym będzie królował Mój Syn.

Przyjmijcie Dłoń Mojego Syna, a wkroczycie do Raju.

Wasza umiłowana Matka

Matka Boża

Matka Zbawienia