Bóg Ojciec: Ja, wasz umiłowany Ojciec, ustaliłem wreszcie datę Ostrzeżenia. Datę tę znam tylko Ja

poniedziałek, 1 kwietnia 2013, godz. 17.22

Moja wielce umiłowana córko, Ofiary składane przeze Mnie, waszego umiłowanego Ojca, na rzecz ludzkości, niedługo w końcu ustaną.

Został podjęty każdy wysiłek — ze względu na Moją Czystą Miłość do Moich dzieci — aby je wybawić od zła grzechu. Jest to czas, kiedy ostateczna bitwa, aby ocalić wszystkie Moje dzieci każdego wyznania i rasy, osiągnęła właśnie stadium końcowe.

Któż pomiędzy wami stawi czoła, broniąc Prawdy, która była wam przekazywana przez tak długo? Któż z pomiędzy wami przyjmie dzisiaj Moje Święte Słowo, tak jak jest wam ono przedstawione w Mojej Księdze Prawdy? Wy, którzy wydzieracie się na Mojego proroka, zostaniecie uciszeni, tak aby Moje dzieci były w stanie usłyszeć słodki Głos Mojego umiłowanego Syna, który przyciąga dusze do bezpiecznej przystani, przygotowując je do Nowego Raju na ziemi.

Wzywam wszystkie z was, Moje dzieci — te silne, te słabe, te wrażliwe, te bezwiedne oraz te pełne pychy, które myślą, że znana jest im Prawda na temat proroctw zapowiadanych przeze Mnie poprzez wieki — aby odpowiedziały na to wołanie z Mojego Królestwa Niebieskiego.

Ja, wasz umiłowany Ojciec, ustaliłem wreszcie datę Ostrzeżenia. Datę tę znam tylko Ja. Znam też datę tego Wielkiego Dnia, gdy Mój Syn powróci, aby przejąć Królestwo, które  Mu Obiecałem.

Dzień Ostrzeżenia, ofiarowanego wam jako wspaniały Dar, podzieli ludzkość na dwie części. Pierwsza część przyjmie wielkie Miłosierdzie Mojego Syna. Druga część ukryje się i ucieknie. Będą oni wierzyć, że są zdolni, żeby przetrwać Bożą interwencję, ukierunkowaną na ich ocalanie. To, czego nie wiedzą, to to, że Ja będę deptać im po piętach, aż do Ostatniego Dnia, aby ich wybawić od ostatecznego horroru, z którego nie ma już żadnego powrotu.

Moje dzieci, nie lękajcie się Mnie. To z powodu Mojej Miłości do was dopuszczam te ostateczne prześladowania, kiedy to zło da się poznać w taki sposób jak nigdy dotąd.

Wszystkie Chrześcijańskie Kościoły zostaną duchowo rozłożone na łopatki. Niektóre zostaną unicestwione. Najdotkliwiej wśród nich ucierpi Kościół Katolicki, ponieważ tym razem zostanie skażony od samego rdzenia.

Ta zaraza będzie bezwzględna, lecz Kościół założony przez Mojego Syna na ziemi, przetrwa to zło, chociaż w większości poza Rzymem, gdyż Tron Piotra został zbezczeszczony.

Powstańcie, wy wszyscy, którzy przyrzekacie wierność Mojemu Synowi. Trzymajcie się razem i módlcie się, aby ta zaraza nie pochłonęła tych dusz, które Mojemu Synowi poświęciły swoje życie. Och, jakże oni będą kuszeni poprzez nowe prawa, co do których będą przekonani, że są podyktowane przez Niebo, ponieważ pochodzić będą z Tronu Piotra. Jaki smutek napełni ich serca, kiedy wybuchnie bunt. Jakże będą płakać, kiedy ci wyświęceni słudzy — w setkach tysięcy — zostaną ekskomunikowani. Dopiero wtedy wyciągną swoje dłonie i wezwą Mojego Syna, aby im przewodził.

Moja Boskość spowije ziemię i zgromadzi wszystkie Moje dzieci w Królestwie Mojego Syna. Musicie oczekiwać na to wezwanie i przyjąć z wdzięcznymi sercami te Dary, ofiarowywane wam jako broń, której potrzebujecie, aby walczyć ze złem, które przyoblecze ziemię w ciemności.

Cisi i pokornego serca, którzy kochają Mnie, ich Ojca, oraz ci, którzy akceptują Boskość Mojego jedynego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, zostaną zgromadzeni jako pierwsi. Ci, których imiona znajdują się w Księdze Życia, zostaną przywołani i będą, wraz ze świętymi, rządzić jako przywódcy pomiędzy dwunastoma pokoleniami Izraela.

Ci z was o duszach letnich — zostaniecie oświeceni, a wasze jarzmo stanie się cięższe. Gdyż to dzięki waszym modlitwom ci inni, którzy ukrywają się przede Mną, zostaną wzięci pod dach Mojej Ochronny.

Bestia, która wije się przede Mną, nie pokona tak łatwo dusz tych Moich dzieci. Każdy Akt Miłosierdzia, każdy cud i każda interwencja zostaną przeze Mnie zaaprobowane ze względu na Moje dzieci.

Ci, którzy stają na przeszkodzie Mnie i Moim dzieciom, ucierpią z powodu straszliwej kary. Chociaż Ja kocham wszystkie z Moich dzieci, nie zawaham się jednak, aby powstrzymać tych pomiędzy nimi, którzy, gdybym im na to zezwolił, przywłaszczyliby sobie Królestwo Boże, które zapełnię całą Moją rodziną.

Strzeżcie się Mojego Gniewu. Bo jeżeli nawet jest on powściągany i jeżeli mam ogromną Cierpliwość, rzucę na ziemię wielkie utrapienie, także gdyby miało ono oznaczać zniszczenie większej jej części. Jak choróbsko, które zżera ludzkie ciało, tak samo złe uczynki człowieka przeciwko jego bliźniemu niszczą zdrowe komórki. Jeżeli ta choroba nie zostanie zatrzymana i jeżeli chorych komórek nie wytnę i nie odrzucę, nie będę mógł tego ciała w całości odbudować na nowo.

Tą całością, która może dotrzeć do bram Mojego Nowego Królestwa na ziemi, będzie tylko zdrowe Ciało Kościoła Mojego Syna na ziemi. Tym, którzy trzymali się na dystans od pokusy odrzucenia Mojego Syna, będzie  łatwiej stać się godnymi złączenia się w Jedno Ciało, w jedności z Moim Synem. Otrzymają oni życie wieczne i nie będą cierpieć już żadnego bólu.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy