Na koniec zamierzam przyprowadzić ponad 7 miliardów Bożych Dzieci do domu, do ich Wieczystego Raju

wtorek, 2 kwietnia 2013, godz. 15.30

Moja wielce umiłowana córko, nasili się presja wywierana na Moich wyznawcach, aby odrzucić te Święte Orędzia. Wielu wprowadzonych w błąd wyznawców odmówi przyjęcia tych Orędzi jako pochodzących ode Mnie. Kierując się dobrymi intencjami, dołożą wszelkich starań, aby odwrócić ode Mnie ludzi, wierząc, że strzegą Mojego Kościoła.

Ja Jestem Kościołem — i tak długo, jak Moi wyświęceni słudzy stoją w obronie Mojego Nauczania, Mojej Doktryny, Moich Sakramentów i Mojej Najświętszej Eucharystii — jesteśmy Jednością. Nie są jednak częścią Mojego Kościoła ci, nie wyłączając przywódców w jego łonie, którzy zmieniają te Prawa. Zmiany te nie zostały jeszcze przedstawione, ale kiedy to nastąpi, spowoduje to wiele nieszczęść.

O wy, którzy macie wątpliwości — proszę, nie odrzucajcie Mnie. Podczas gdy z jednej strony Mnie przyjmujecie, to z drugiej wywołujecie łzy w Moich Oczach. Możecie Mnie obecnie nie dostrzegać, ale wkrótce odczujecie Moją Boską Obecność.

Wzywam was wszystkich, abyście się teraz przygotowali na cudowną przyszłość, którą mam dla was przygotowaną. Niebiosa się radują, ponieważ Duch Święty wkrótce zostanie zesłany i przeszyje wasze serca z miłością i obdarzając was rozpoznaniem. Tak wiele dusz zostanie ocalonych, ponieważ Moja Miłość jest tak wielka. Ja nigdy się nie poddam. Wy będziecie cierpieć w Moje Imię, ale to zostanie zapomniane, kiedy znajdziecie się u bram Mojego Nowego Królestwa. Zjednoczycie się razem jako jedna rodzina.

Teraz zwracam się do tych, którzy są dla Mnie straceni; mam jednak niezmiennie zamiar, aby Moje Miłosierdzie rozpostrzeć na tak wielu, jak jest to tylko możliwe. Przyjdźcie do Mnie i pozwólcie Mi się upewnić, że Moja Miłość jest absolutna i że mam Współczucie dla każdego z was. Ci, którzy Mnie odrzucają, a w niektórych wypadkach nawet Mnie nie cierpią, zostaną wzięci w Moje Ramiona, ukoję ich strapione serca i oświecę ich dusze. Stanę się ich jedyną nadzieją, gdy ostatecznie sobie uświadomią, że mroczna ścieżka, którą wybrali, nic im nie oferuje poza nieszczęściem i trwogą.

Wyleję na cały świat pełne Miłosierdzia Promienie Mojej Boskości i wkrótce oczyszczę całą ludzkość, tak aby mogła zostać szybko zabrana do Mojego Królestwa. Mój Czas prawie nadszedł, czekam tylko na dzień, kiedy Mój Ojciec wręczy Mi klucze do Mojego Królestwa.

Gdy ostateczne Przymierze zostanie wypełnione, to na koniec zamierzam przyprowadzić ponad 7 miliardów Bożych Dzieci do domu, do ich Wieczystego Raju. Jest on waszym ostatecznym dziedzictwem, które zostało wam obiecane. Nie odrzucajcie go, gdyż cierpienie, które przez to sprowadzicie na siebie, powinno napawać was trwogą; a gdybyście tak odwrócili się do Mnie plecami, nadejdzie wtedy taki czas, od kiedy nic już nie będę mógł więcej zrobić, aby was uratować.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.