Dzienne archiwum: 7 kwietnia 2013

Nikt z was nigdy nie otrzyma prawa do osądzania innych w Moim Imieniu, gdyż nie jest to możliwe

piątek, 5 kwietnia 2013, godz. 12.50

Moja wielce umiłowana córko, ze względu na ślub posłuszeństwa wobec Mnie nigdy nie wolno ci bronić Moich Orędzi. Nie masz także prawa potępiać czy krytykować w Moim Imieniu innych wizjonerów czy też samozwańczych proroków.

Ci, którzy twierdzą, że przemawiają w Moim Imieniu, a potępiają te Orędzia dla świata, niech wiedzą o tym: Ani nie macie Mojego pozwolenia, ani go nie szukaliście, aby publicznie odrzucać kogokolwiek, kto twierdzi, że jest duszą wybraną. Kiedy deklarujecie, że te Orędzia są nieprawdziwe, twierdzicie tym samym, że są one kłamstwami. Kłamstwa mogą pochodzić tylko od szatana. Te Moje Święte Orędzia dla świata ostrzegają was przed straszliwymi kłamstwami, którymi on, szatan, karmi dusze wszystkich Bożych dzieci. O, jak zostaliście zwiedzeni, aby odrzucić Mnie, waszego umiłowanego Jezusa, Który wylewam gorzkie łzy w smutku nad tym, w jaki sposób jestem odrzucany.

Obrażają Mnie Ci, którzy mówią, że każdy człowiek mógłby napisać takie Orędzia z Nieba. Jak człowiek mógłby (sam z siebie) zapisywać Słowa z Moich Warg, skoro Słowa te pochodzą ode Mnie? Czy wy wierzycie, że takie Święte Słowa mogłyby wyjść spod ręki śmiertelnego człowieka? Czy wierzycie, że jakikolwiek, noszący znamię grzechu człowiek mógłby preparować Moje Święte Słowo i nie zostałoby to ukrócone przez Moje Niebieskie Królestwo? Jeżeli w to wierzycie, to znaczy, że dajecie wiarę, że człowiek byłby w stanie samodzielnie wybudować ścieżkę, umożliwiającą nawrócenie. Ale człowiek jest niczym bez Boga. Nie macie tyle respektu, aby budzić autorytet, kiedy głosicie Słowo Boże. Jeżeli deklarujecie jako Słowo Boże to, co wychodzi z waszych własnych ust, nie mając Mojego kierownictwa, jesteście wówczas winni poważnego wykroczenia.

Moje córko, muszę przypomnieć tobie i wszystkim duszom wybranym, że nikt z was nigdy nie otrzyma prawa do osądzania innych w Moim Imieniu, gdyż nie jest to możliwe.

Wzywam teraz wszystkie Moje dusze wybrane. Nie zapominajcie o Mojej, danej wam Obietnicy, że  ponownie powrócę. Dowiedzcie się teraz, że wam wszystkim zadana została misja przygotowania ludzkich serc na Moje Drugie Przyjście. Dowiedzcie się teraz, że jest to już ostatnia Misja, jaką zarządziła Trójca Święta. Nikt z was nie ma Mojego Pozwolenia, by potępiać tę lub jakąkolwiek inną misję. Zrobicie to, a zostaniecie ode Mnie odrzuceni.

O, jakie rany zadają mi dusze wybrane, rany głębsze niż wszyscy inni. Ci znajdujący się blisko Mnie, którzy następnie Mnie zdradzają, są tymi, którzy ranią Mnie najbardziej. Kiedy oni kierują się przeciwko Mnie, wywołują głęboki podział i stają się dla dusz przeszkodą, aby kroczyć ścieżką do wiecznego zbawienia.

Wasz Jezus

Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego unikną tego ludobójstwa dusz

czwartek, 4 kwietnia 2013, godz. 19.45

Moja wielce umiłowana córko, nie wolno ci słuchać tych, którzy poddają Moje Orędzia w wątpliwość, przeciwko nim występuję i z nich szydzą. Nie ma potrzeby, aby bronić Mojego Najświętszego Słowa. Moje Słowo jest ostateczne i żaden człowiek nie ma prawa stawiać go pod znakiem zapytania. Albo Mnie  akceptujecie, albo nie.

Jak długo chrześcijanie z powodu tych Orędzi, które tak dawno zostały przepowiedziane, nawzajem się zwalczają, traktują siebie jak wrogów. Nie wolno wam być wrogami waszych braci i sióstr, a zarazem nazywać się Moimi uczniami. Podczas kiedy wy zajmujecie się tym, żeby się wzajemnie przekrzykiwać, największy wróg, którym są armie szatana, planuje najgorsze okrucieństwa, jakich ludzkość od czasu stworzenia Adama i Ewy kiedykolwiek doświadczyła.

Rozpoczną się wojny, o których mówiłem, a plan zakłada unicestwienie całych populacji. Moglibyście pomyśleć, że te wojny toczą się pomiędzy poszczególnymi narodami, ale bylibyście w błędzie. Broń pochodzić będzie tylko z jednego źródła. 

Moje biedne Boże dzieci, jakże niewiele wiecie o tych potwornościach, jakie przeciwko Bożym dzieciom są planowane na najwyższych szczeblach sekt masońskich. Ich nikczemności nie potrafilibyście sobie wyobrazić, ale zwróćcie uwagę na określone znaki. Jeżeli wasze banki odbierają wam waszą wolność, wasze domy, uniemożliwiają wam wyżywienie waszych rodzin, to jest to tylko jedna część ich planu przeciwko ludzkości. Staniecie się niewolnikami, ale tym, którzy okazują Mi posłuszeństwo i pozostają wierni Mnie i Mojemu Nauczaniu, nigdy nie wolno zapominać o Moim Miłosierdziu.

Choć te objawienia mogą być zatrważające, są one Prawdą. Przygotowując się na konfrontację z tą wymierzoną w Boże Stworzenie działalnością, za przyczyną waszych modlitw w znacznym stopniu dopomożecie w złagodzeniu cierpienia, któremu będą was poddawały te złe sekty. Podczas gdy skala tych  okrucieństw dzięki waszym modlitwom zostanie osłabiona, to modlitwy te — jeżeli zostaną Mi oddane z miłością w waszych sercach — zostaną także wykorzystane, aby uratować tych, którzy ponoszą winę za te straszliwe postępki. I gdy te wprowadzone w błąd i mające lodowate serca dusze nadal będą się Mi przeciwstawiać, usiłując wyniszczyć światową populację, będę nadal próbował oświetlić ich serca, tak aby odstąpili od tej okropnej więzi z szatanem. Wielu jest całkowicie opętanych przez diabła, a dla niektórych pozostaje niewiele nadziei. Tylko cud, udostępniony im za przyczyną Mojego Miłosierdzia — w jedności z tymi, którzy ofiarują Mi dar cierpienia — może ich ocalić.

Ci pośród was, którzy Mnie przeklinają, bezwzględnie Mnie odrzucając, będą Mnie błagać o Miłosierdzie, kiedy nastąpią te wydarzenia. Kiedy będziecie zmuszeni cierpieć i przyjąć znak bestii — lub umrzeć — wtedy będziecie za Mną głośno wołać. I będziecie się prześcigać, aby znaleźć Pieczęć Boga Żywego, którą przekazałem światu w tych Orędziach za pośrednictwem Mojego Ojca; ale wtedy będzie już za późno. Tylko ci, którzy przyjęli Pieczęć, przechowują ją w swoich domach lub noszą ją przy sobie, będą chronieni. Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego unikną tego ludobójstwa dusz.

Ani przez jedną minutę nie poddawajcie w wątpliwość Moich Orędzi, które są wam teraz przekazywane. Przyjmijcie Moją Boską Interwencję, gdyż Ja pragnę tylko tego, aby was ocalić. Walka o dusze toczy się na taką skalę, że gdybym — poprzez proroków — nie zainterweniował, wielu z was przeszłoby na stronę bestii i jej wyznawców, którzy prezentują się wam jako wilki w owczej skórze.

Szatan jest niezwykle przebiegły i nigdy nie przedstawiłby złych czynów takimi, jakimi one są. Nie, odwrotnie, będzie on je przedstawiał jako dobre, budujące i sprzyjające waszym interesom. Taka jest pułapka, którą on zastawia. Takim sposobem zwabia on niewinne, mające jak najlepsze intencje dusze, do swojego legowiska. To, czym szatan — poprzez te  nędzne dusze — się zdradzi, będzie grzech pychy. Ten grzech przybierze najbardziej ohydną formę wśród ludzi na wysokich pozycjach, którzy będą innych niszczyć dla swoich egoistycznych zysków. Na samym dole tej skali grzech pychy będzie doświadczany przez was w postaci osądzania innych, ich obmawiania i usiłowania zniszczenia ich autorytetu, oraz poprzez nadszarpywanie, w Moim Imieniu, ich reputacji.

Mówię do was o tych smutnych sprawach, abym mógł was przygotować, uzbroić was w Moją pełną Miłości Ochronę, tak abym mógł uratować nawet tych, którzy przemierzają tę ziemię, aby ją zdewastować.

Wasz Jezus