Dzienne archiwum: 9 kwietnia 2013

Czas pojawienia się komety, o której mówiłem, kiedy to ludzie będą wierzyć, że istnieją dwa słońca, jest blisko

sobota, 6 kwietnia 2013, godz. 17.00

Moja wielce umiłowana córko, gwiazdy wkrótce zmienią (położenie), a czas pojawienia się komety, o której mówiłem, kiedy to ludzie będą wierzyć, że istnieją dwa słońca, jest blisko. Niedługo ten zdumiewający spektakl ujrzy cała ludzkość i słychać będzie odgłos grzmotu, i wydawać się będzie, że zderzą się dwa słońca.

Moje Promienie Miłosierdzia spadną na każdą duszę ludzką, łącznie z tymi, którzy zostaną oślepieni Światłem, gdyż tak ciemne są ich dusze. Kiedy odgłos grzmotu przebrzmi, kompletny spokój zalegnie na całej ziemi, a cisza będzie wręcz ogłuszająca. Nie będzie dał się słyszeć żaden dźwięk — jedynie brzmienie Mojego Głosu odbije się na duszach nędzników.

Będę niczym promień słońca, który w oczach grzesznika wyrazistym uczyni każde jedno przewinienie, każdy grzech i każdy krzyk rozpaczy.

Będzie lament i ludzkie serca będą odczuwały głęboki smutek, kiedy ludzie zostaną skonfrontowani ze stanem swoich dusz. Wszytko zastygnie na piętnaście minut, a następnie życie powróci do swojego normalnego rytmu, jakby ten cud nigdy się nie wydarzył. Dla tych, których dusze zostaną dotknięte przez Prawdę, życie nie będzie mogło być i nigdy nie będzie już takie same. Będą oni podążać za Mną, Moim Nauczaniem, i miliardy się nawrócą.

Moje Orędzia staną się ich codziennym pożywieniem i, wraz z Moją Najświętszą Eucharystią, nie będą niczego więcej potrzebować. Staną się tak silni, że nic nie zamknie im drogi, nic ich nie zastraszy bądź pohamuje, gdy jako Moja reszta armii będą maszerować w kierunku Mojego Nowego Raju.

Innym się powie, że Ostrzeżenie zostało spowodowane poprzez zakłócenie w ziemskiej atmosferze i zostanie to po prostu postawione poza dyskusją. Będzie to jednak kłamstwo, bo oni nie chcą uznać Istnienia Boga. Gdyby to uczynili, nie byliby w stanie ukończyć swojego planu, aby oszukać świat, planu skłaniającego świat do zaakceptowania pustych obietnic antychrysta.

Wiedzcie, że jeżeli cuda z ręki Boga doświadczone zostaną na tak wielką skalę, to oznacza to, że Mój plan, aby ludzkość wprowadzić w sferę zbawienia, znajduje się w swojej końcowej fazie.

Idźcie, Moi wierni wyznawcy, i zawsze wierzcie w Moją obietnicę uratowania wszystkich dusz. Moje Miłosierdzie jest wielkie, a Moja Moc wszechpotężna.

Wasz Jezus

 

Tak wielu dobrych i świętych kapłanów złączyło się razem, aby rozedrzeć te Orędzia na strzępy

wtorek, 9 kwietnia 2013,  godz. 23.00

Moja wielce umiłowana córko, tak wielu dobrych i świętych kapłanów złączyło się razem, aby rozedrzeć te Orędzia na strzępy, nie posiadają oni jednak kwalifikacji ani wiedzy, aby tego dokonać. Ich ścieżka — to jest służba Bogu. Nie mogą sobie pozwolić, aby się w taki sposób zanieczyścić, ponieważ to stwarza niebezpieczeństwo dla tych dusz, które w tych orędziach rozpoznają Mój Głos.

A choć upubliczniają oni duchowe praktyki New Age, wielu kapłanów wierzy, że ich wiedza na temat duchowości oznacza, że posiadają zdolność, aby rozpoznać prawdziwego proroka Bożego. Tak daleko są oni oddaleni ode Mnie, że nie są w stanie rozeznać Mojego Świętego Słowa. Ale Ja nie udzieliłem im takich łask, ponieważ ich pycha stoi im w drodze.

Ci z was, Moi wyświęceni słudzy, którzy spiskujecie, intrygujecie i wykorzystujecie autorytet swojego świętego urzędu w służbie Boga jako środek do tego, aby odwrócić waszych parafian od Mojego Słowa — dowiedzcie się, że zostaniecie ukarani. Wy Mnie w rzeczywistości nie znacie. Nie jesteście Mi wierni. Jesteście ignorantami w zakresie wiedzy duchowej i nie macie uprawnienia, aby publicznie innych upokarzać, okazywać im lekceważenie czy poniżać kogokolwiek w Moje Imię.

Każdy z was będzie musiał zdać przede Mną z tego sprawę. Ukarzę was — nie za waszą niewiarę, ale za wasz grzech pychy, który nakazuje wam wierzyć, że więcej wiecie na temat spraw duchowych niż Ja, Jezus Chrystus, Wasz Mistrz. O, jak wy Mnie ranicie. O, jak Mnie rozczarowujecie; ponieważ wasza zdrada przyniosła szkodę Mojej Misji — ostatniej tego rodzaju. Za duszę każdego grzesznika, którego ode Mnie odciągacie — poniesiecie odpowiedzialność. A następnie z ciężkim sercem, kiedy Prawda stanie się wam wiadoma, będziecie musieli odpowiedzieć na te pytania:

Dlaczego odrzuciliście Mój Kielich, kiedy, z miłością i ufnością, powierzono wam Prawdę, a w waszym sercu wiedzieliście, że pochodziło to ode Mnie? Dlaczego wtedy próbowaliście zniszczyć te Moje Orędzia? Czy wy macie w ogóle pojęcie, jak poważne są Święte śluby, które złożyliście w Moim Imieniu? Musicie teraz udać się na rekolekcje i przeczytać Moje Krucjaty Modlitwy. Jeżeli tak postąpicie, udzielę wam Mojego błogosławieństwa i mocy rozeznawania. Ale tylko ci o pokornych sercach mogą do Mnie przyjść.

Zawróćcie. Następnie przyjdźcie do Mnie nadzy. Pozostawcie poza sobą wszystkie wasze chore z zazdrości poglądy, wasze tendencyjne opinie i waszą ocenę tych Orędzi, które oparte są na pogłoskach, plotkach i insynuacjach. Kiedy nadejdzie ten dzień, ochrzczę was na nowo i staniecie się na powrót czyści. Wasze dusze staną się jak dusze dzieci i będą niepohamowanie spragnione Mojej Obecności.

Oczekuję waszej odpowiedzi. Jestem Wszechmiłujący. Jestem Wszechmiłosierny. Przyjdźcie do Mnie. Ja Jestem wszystkim, czego potrzebujecie.

Wasz Jezus

 

Przyjdę ponownie w dniu ostatecznym. Ale do tego czasu nie będę chodził po ziemi

środa, 3 kwietnia 2013, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, Siła Mojego Głosu sprawiła, że dzięki tym przekazom Mój Głos dotarł do tak wielu narodów, i to tylko w przeciągu dwóch lat, że miliony dusz dopomogą teraz ocalić dusze swoich braci i sióstr.

Słowo Boże, rozniecone dzięki temu Wołaniu z Nieba, rozprzestrzeni się przy udziale wszystkich waszych synów i córek oraz braci i sióstr na cały świat. To, że Misja ta ma takie tempo i porwała świat jak sztorm, spowodowane jest Mocą Ducha Świętego.

W tak wielu językach, w tak wielu narodach, tak wiele dusz pochwyciło Moją Dłoń Miłosierdzia i podąża teraz za Mną — prowadzę ich bowiem do Życia Wiecznego.

Mój Ojciec obiecał światu Księgę Prawdy przy końcu czasów. On zawsze spełnia Swoje Obietnice. Ale żaden człowiek nie może znać zawartości Księgi Prawdy, gdyż nie było to przeznaczone do waszej wiedzy. Tylko prorokowi Danielowi została przekazana jej zawartość, ale został on pouczony przez Mojego Ojca, aby nie zdradzał jej tajemnic.

Teraz, Moja córko, tobie, jako ostatniemu prorokowi, przekazywana jest jej zawartość; i to dzięki Słowu Bożemu przyniesie ona wiele owoców. Księga Prawdy przekazywana jest światu, aby ocalić rasę ludzką od pewnej śmierci. Jest ona Darem, ratującym życie duszy. Niesie ona ze sobą nadzwyczajne Łaski. Przynosi wam Prawdę, nie tylko po to, aby przypomnieć wam o Moim Nauczaniu, ale aby przygotować was na ataki na Mój Kościół, co przyniesie zagładę dusz.

Księga Prawdy odsłoni przed wami, Moimi umiłowanymi wyznawcami, Plan Mojego Ojca, aby dopomóc wam poczynić właściwe przygotowania, które są potrzebne, aby wkroczyć w Nowy i Wspaniały Raj na ziemi. Bez Księgi Prawdy wy, Moi uczniowie, bylibyście jak baranki prowadzone na rzeź, musicie bowiem wiedzieć, że waszej wierze w Boga zostanie rzucone wyzwanie i podjętych zostanie wiele wysiłków, aby po Mnie, Jezusie Chrystusie, zatrzeć na ziemskim globie wszelkie ślady.

Gdy ludzie będą pozbawieni Prawdy o Bogu, zwrócą się w innym kierunku, aby znaleźć pocieszenie. Żaden człowiek na ziemi nie jest w stanie przeżyć bez wiary w coś, co jest obietnicą życia. Niestety, wielu ugania się za fałszywymi doktrynami, które odwołują się do ich słabości. Miłość własna jest przyczyną tego, że religie i tak zwane sekty duchowego oświecenia odwołują się do chciwości ludzkiego serca. Samozadowolenie nie prowadzi ani do Boga, ani do Prawdy. A ponadto owe nędzne dusze, które nie wierzą w żadne życie po tym życiu na ziemi, błądzą w rozterce, nie mając nadziei w swoich sercach.

Moc Mojego Ducha Świętego, grzmienie Mojego Głosu, cuda, które objawię, oraz dowód na autentyczność tych Orędzi pozyskają miliony dusz.

Moja Obecność okrywa ziemię i to sprowokowało wiele nienawiści, ponieważ szatan zatruł umysły Moich wyznawców. Moja Obecność trwa w Tabernakulach świata, w Moich Kościołach, w słowach wszystkich wybranych wizjonerów. Ale Moja Obecność w tych Moich ostatnich Orędziach dla ludzkości doprowadzi do globalnego nawrócenia.

Nie wolno wam nigdy zapomnieć o Mojej Obietnicy. Przyjdę ponownie w dniu ostatecznym. Ale do tego czasu nie będę chodził po ziemi. Ostrzegam was teraz, abyście słuchali proroctw. Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, czy każdy człowiek, który wam powie, że Jezus w ludzkim ciele chodzi po ziemi, jest kłamcą.

Mój Czas nadjedzie, kiedy zstąpię z Nieba dokładnie w taki sam sposób, jak do niego wstąpiłem w Moim ostatnim dniu na ziemi.

Wasz Jezus