Ta nowa świątynia — tak zostanie im powiedziane — jest kościołem, który jednoczy wszystkich, jako że Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci

niedziela, 7 kwietnia 2013, godz. 18.40

Moja wielce umiłowana córko, każdy jeden z Bożych Kościołów na ziemi, który czci Mnie, Syna Człowieczego, oraz ci, którzy okazują wierność Mojemu Ojcu, wkrótce się podzielą. W każdym z kościołów wielu się zbuntuje i wyłonią się ogromne podziały, i (coraz) więcej tych wprowadzonych pomiędzy ich szeregami w błąd będzie próbowało ustanowić prawa uniewinniające grzech.

Moralne zobowiązania, jakie będą odczuwali ci, którzy miłują i znają Święte Słowo Boże, zostaną im wytknięte i zostaną oni oskarżeni, że są okrutni i bez serca. Ich przestępstwem będzie sprzeciw wobec praw popierających grzech — praw, które powstaną, kiedy Kościoły zostaną rozwiązane podczas prześladowania ze strony antychrysta. I kiedy zostaną one podzielone i rozbite w drzazgi, zachwieją się ich fundamenty. Już dłużej nie będą one w stanie niezłomnie się przeciwstawiać nikczemności i niesprawiedliwości. Wówczas wiele skonsternowanych dusz osiągnie takie stadium, kiedy to dalece utraciwszy orientację, staną się świadkami alternatywnej świątyni Boga.

Ta nowa świątynia — tak zostanie im powiedziane — jest kościołem, który jednoczy wszystkich, jako że Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci. A skoro Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci, to chciałby, aby połączyły się one ze sobą w jedną całość; więc muszą się one wzajemnie wziąć w ramiona, niezależnie od ich wiary, ich religii, ich koloru skóry, ich rasy i ich praw. Wszyscy się zjednoczą — tak zostanie im powiedziane — w Obliczu Boga; oraz zostaną poproszeni o wysłanie swoich przedstawicieli do nowej świątyni, która będzie się znajdowała w Rzymie. Zostanie im powiedziane, że jest to Nowa Jerozolima, zapowiedziana proroctwami w Biblii, i chroniona przez wybranego Bożego przywódcę — fałszywego proroka.

Bardzo wielu da się nabrać na to wielkie kłamstwo, tę parodię Świętego Słowa Bożego, które zostało przekazane Janowi Ewangeliście. Każde Słowo, które zostało dane temu prorokowi na czasy ostateczne, zostanie wydobyte, nagięte i tak przeinaczone, aby pasowało do programu antychrysta.

Ci, którzy odmówią zaakceptowania tego nowego, tak zwanego inkluzywnego (niewykluczającego nikogo) kościoła, będą uważani za nie-chrześcijan. Będą tyranizowani i robieni na głupków. I gdyby nie Duch Święty, który im przewodzi, zostaliby wciągnięci do tej fałszywej i bezwstydnej świątyni, która będzie maskować ohydną prawdę, leżącą pod jej powierzchnią.

Antychryst już prawie, z wielką pompą, wkracza na światową scenę i to on będzie tym, który nie tylko będzie rządził tymi kościołami, ale który oszuka ludzi, tak iż uwierzą, że posiada on specjalne, boskie dary. Będzie on poważany za jego wielki wkład na rzecz humanitarnych ideałów. On, antychryst, otrzyma międzynarodowe nagrody za swoją działalność charytatywną. Następnie powiedzą, że posiada on charyzmę, upodobniającą go do ludzi świętych. Niedługo potem zostaną mu przypisane cuda, aż ostatecznie powie on o sobie, że jest prorokiem, wypełniającym misję Boga.

Wielu da się w ten sposób okropnie oszukać, gdyż będzie on popierany przez światowe kościoły i otrzyma uwierzytelniającą pieczęć od fałszywego proroka.

W końcu świat uwierzy, że jest on Mną, Jezusem Chrystusem. Moje Słowo nie będzie słyszane, obecność antychrysta pochłonie bowiem całą ludzkość, której aplauz uciszy głosy, szerzące Prawdziwe Słowo Boże. Ale z powodu Mojego wielkiego Miłosierdzia będę na każdym pojedynczym kroku tej drogi interweniował Ręką Mojego Ojca.

Moje Orędzia nigdy nie ustaną, aż do dnia ostatecznego. Mój Głos nigdy nie zamilknie. Boże dzieci, które pozostaną wierne Jego Świętemu Słowu, nigdy nie umrą.

Wasz Jezus

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.