Bóg Ojciec: Modlitwa, by otrzymać Klucz do Nowego Raju

środa, 10 kwietnia 2013, godz. 16.45

Moja wielce umiłowana córko, tak jak Płomień Ducha Świętego pochłania te pokorne dusze, które czytają te Orędzia, tak też będzie z szerzeniem się globalnego nawrócenia. Święte Słowo Boga jest jak potężny podmuch wiatru, który niesie ze sobą do tych wszystkich dusz przebogate owoce.

Z tych pierwszych zasianych nasion wyrosły liczne owoce,  okrywając każdy naród, włącznie z tymi pod rządami komunistycznych reżimów.

Moja córko, ponieważ Moje Święte Słowo zdobywa umysły i dusze wśród wszystkich wyznań, będzie Ono ciąć jak miecz na wskroś te narody, które do Mnie, ich umiłowanego Ojca, odwracają się plecami. A zatem, jeżeli nienawiść przeciwko tobie przybiera na sile, to wiedzcie, że Moje Święte Słowo, zesłane, aby pomóc  duszom, odnosi sukces.

Ty, Mój posłaniec, jesteś tylko narzędziem. Ta Misja ciebie nie dotyczy. Nie dotyczy ona oświecenia twojej duszy, gdyż nie to jest Moim celem, chociaż to sprawia Mi przyjemność. Ty, Moja córko, jako ostatni posłaniec, musisz tylko przekazywać światu Orędzia, które otrzymujesz dla dobra ludzkości. Twój punkt widzenia i twoje porady dla innych nie mają żadnego znaczenia, a ty nie posiadasz upoważnienia, aby owym ludzkim punktem widzenia dzielić się z innymi.

Kiedy Głos Boga dosięga ludzkich serc, upowszechnia się on w duszach wielu. To Moja Dobroć, jako Miłującego całą ludzkość Ojca, jest tym, co dopuszcza te wielkie błogosławieństwa.

Jak przepowiedziane — wspaniałych cudów doświadczą ci, którzy otrzymali Dar Ducha Świętego poprzez tę Misję. Udzielam błogosławieństwa tym wszystkim, którzy przekazują i upowszechniają te Moje Orędzia, gdyż ich wysiłek sprawi, że Moje Słowo stanie się jak mgła, która spowije ziemię.

Tym, którzy wyczekują Daru Nawrócenia — tym Moim nędznym, pustym duszom — zapowiadam Ja, Wasz Kochający Ojciec, i wam obiecuję, że wezmę was w objęcia i otworzę wasze serca, kiedy wypowiecie tę modlitwę:

Bóg Ojciec: Modlitwa, by otrzymać Klucz do Nowego Raju

Drogi Ojcze, oto jestem ja, Twoje zagubione dziecko,
które jest tak zdezorientowane i zaślepione,
że bez Twojej Pomocy, bez Twojej Miłości,
jest niczym.

Ocal mnie dla Miłości Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
i daj mi Klucz do Twojego Nowego Raju na ziemi.
Amen.

Dzieci, będę wam błogosławił i was chronił. Wy należycie do Mnie — wy wszyscy. I chociaż tak za wami tęsknię oraz płaczę nad tymi z was, którzy Mnie nienawidzą, to użyję Mojej Wszechpotężnej Mocy, aby odemknąć wasze zatwardziałe serca, tak abym mógł przekazać wam dziedzictwo, które z taką miłością Stworzyłem.

Moja interwencja — w postaci odsłonięcia przed wami nadchodzących wydarzeń — dopomoże wam zrozumieć, jak bardzo was kocham. Kiedy te wydarzenia nastąpią, na waszych oczach, Ja będę czekał, abyście do Mnie przybyli, niosąc miłość i zaufanie w waszych duszach.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy